Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với Công ty CP sản xuất và XNK Thành Công

Ngày 28 tháng 09 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 531/QĐ-TNMT. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với Công ty CP sản xuất và XNK Thành Công

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Tác giả bài viết: Sở TN&MT