Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với Công ty TNHH Hansol Vina

Ngày 07 tháng 09 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 489/QĐ-TNMT. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với Công ty TNHH Hansol Vina

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Tác giả bài viết: Sở TN&MT