Yen tu

Ngọc Lý về đích sớm trong công tác dồn điền đổi thửa và bài học kinh nghiệm

Thứ hai - 05/11/2018 22:49
Ngọc Lý nằm ở phía Nam của huyện Tân Yên, cách trung tâm huyện lỵ (thị trấn Cao Thượng) khoảng 6km, thành phố Bắc Giang khoảng 11km về phía Tây Bắc. Địa giới hành chính xã: Phía Bắc giáp với xã Cao Xá, phía Nam giáp xã Minh Đức, huyện Tân Yên, phía Đông Giáp xã Việt Lập, phía Tây giáp xã Ngọc Thiện. Ngọc Lý có vị trí địa lý thuận lợi với tuyến Tỉnh Lộ 298 đi qua, là điều kiện tốt để phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với thị trường bên ngoài.
Cánh đồng đã thực hiện xong việc dồn điền, đổi thửa

Cánh đồng đã thực hiện xong việc dồn điền, đổi thửa

Ngọc Lý là xã nông nghiệp thuần túy, theo ranh giới hành chính, xã bao gồm 13 thôn, với tổng diện tích 914,31ha: Diện tích đất nông nghiệp 564,48ha, chiếm 79,17%, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 75,06% tổng diện tích đất tự nhiên... Ngành sản xuất nông nghiệp của xã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy huyện Tân Yên đã chọn xã Ngọc Lý làm điểm, đi đầu trong việc dồn điền, đổi thửa của huyện.
Sau  khi thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa và tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp; Thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy và Quyết định của UBND huyện về việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, Tiểu ban dồn điền đổi thửa ở thôn và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Sau khi có Đề án của xã và Phương án của từng thôn, Ngọc Lý lấy 03 thôn để triển khai làm điểm. Việc đầu tiên là tổ chức cho cán bộ xã, thôn và các hộ dân tiêu biểu đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm ở xã của huyện bạn, sau đó về triển khai thực hiện. Ban đầu có không ít hộ dân ở các thôn không đồng tình, thậm chí phản đối và đều là những hộ bấy lâu nay có ruộng tốt, ruộng gần, ruộng bên kênh mương thuận lợi cho sản xuất của họ. Nhờ công tác tuyên truyền, công tác dân vận khéo léo nên dần dà mọi người ai cũng hiểu ra được: Dồn điền đổi thửa nhằm để khắc phục tình trạng manh mún đất canh tác, tạo ra những cánh đồng lớn để tạo điều kiện cho người nông dân sản xuất, canh tác và thuận lợi trong việc đưa cơ giới vào sản xuất, cải tạo đồng ruộng theo quy hoạch nông thôn mới, phát triển theo hướng hàng hóa. Từ đó, người dân trong thôn đồng thuận, hưởng ứng. Phương án dồn đổi thửa đều được đưa ra trong các cuộc họp để người dân bàn bạc, góp ý dân chủ đi đến thống nhất. Chủ trương về đóng góp tiền thuê máy múc đất về làm giao thông nội đồng, đào mương máng, quy hoạch lại đồng ruộng được dân bàn bạc công khai, minh bạch trong đóng góp. 
       Khu vực cánh đồng chọn thực hiện mô hình điểm về dồn điền đổi thửa

Chọn phương thức rũ rối toàn bộ ruộng sau đó phân hạng, khoanh vùng, đắp bờ vùng, bờ thửa, làm mương máng, địa phương xác định việc dồn đổi ruộng liên quan đến quyền lợi của người dân nên cán bộ phải hiểu ruộng, hiểu dân, không để người dân bị áp đặt, bị ép nhận ruộng. Cũng phải đến hàng tháng trời cán bộ lãnh đạo liên tục bám ruộng, tập trung nhân lực vật lực cùng bà con phân chia đất, đắp bờ vùng, bờ thửa chỉnh trang đồng ruộng. Những vùng xấu ưu tiên để mọi người dân tự nhận trước, sau đó thực hiện phương án bốc thăm tại giấy, ra thực địa ngoài đồng nhận ruộng.
Ngọc Lý đã chọn thôn Đồng Lim, Làng Đồng và Lý 2 thực hiện điểm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai ra toàn xã. Sau năm năm đồn đổi, đến nay, Ngọc Lý đã hoàn thành xong việc dồn điền đổi thửa ở 13/13 thôn với trên 500 ha. Trước khi dồn đổi, toàn xã có trên 6.900 thửa, sau dồn đổi chỉ còn 2.481 thửa, giảm 4420 thửa. Diện tích bình quân 1.443m2/thửa, vượt so với quy định của tỉnh 743m2/thửa. Cùng với dồn điền đổi thửa, Ngọc Lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm trên 50 km đường nội đồng, đào đắp trên 79 km kênh mương, lắp đặt gần 2.300 tầm cống các loại. Kinh phí đầu tư cho công tác dồn điền đổi thửa giai đoạn 2013-2017 gần 3,4 tỷ đồng.
Trong quá trình triển khai thực hiện các thôn đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của UBND xã, UBND huyện và UBND tỉnh. Điều đáng mừng là nhân dân đồng tình ủng hộ cao chủ chương dồn điền, đổi thửa của cấp trên với tinh thần tự nguyện và đã tự nguyện hiến đất để mở đường và mương. Các bờ vùng, bờ thửa được mở rộng từ 3,5-6,5m, cơ bản khối lượng đất đắp bờ vùng, bờ thửa được tận dụng đất tại chỗ, tận dụng đất từ các ruộng cao bậc thang để đắp đường.
Với Ngọc Lý việc dồn điền, đổi thửa để chuyển đổi phương thức sản xuất trong nông nghiệp, bố trí các vùng sản xuất phù hợp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của đất đai và điều kiện tự nhiên, tuy có có những khó khăn, trở ngại, nhưng là “chìa khóa” để thực hiện thành công một số tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay, Ngọc Lý phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung đo đạc, đã lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã cấp được trên 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn diền đổi thửa cho các hộ gia đình.
Bài học kinh nghiệm
Bài học kinh nghiệm chính trong công tác dồn điền, đổi thửa đó là: Đất nông nghiệp đã giao ổn định cho các hộ nông dân theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính Phủ. Quan điểm chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa, vì vậy phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân tự nguyện thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở. Phải coi nông dân chính là chủ thể của việc dồn điền, đổi thửa; Tổ chức Đảng, Chính quyền làm tốt công tác vận động; cán bộ Đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu công tâm của cán bộ đảng viên; Ở nơi nào chi bộ, đảng viên làm tốt công tác vận động; cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu thì ở nơi đó thực hiện dồn điền, đổi thửa nhanh, gọn, hiệu quả. Đồng thời phải có sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực đảm bảo việc thực hiện dồn điền, đổi thửa diễn ra thông suốt.
Với hiệu quả sau dồn điền đổi thửa, kinh nghiệm ở Ngọc Lý cho thấy Đảng bộ, chính quyền xã đã luôn đề cao công tác tuyên truyền, vận động, kiên trì thuyết phục để người nông dân hiểu được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa, nên công tác này đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Mặt khác, xã luôn bảo đảm công bằng, hợp tình, hợp lý trong phân chia lại ruộng đất. Thành lập ban chỉ đạo và tiểu ban ở thôn, phân công các thành viên phụ trách địa bàn thôn, thường xuyên giao ban hàng tuần với trưởng tiểu ban để nắm bắt tình hình, kịp thời đôn đốc, phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.
Những chuyển biến sau dồn điền đổi thửa ở Ngọc Lý đã thể hiện rõ ở hiệu quả sản xuất đang tạo ra hiệu ứng tốt cho nhiều hộ dân các thôn khác. Đồng thời tiếp tục chỉnh trang đồng ruộng, ưu tiên xây dựng và hoàn thiện các tuyến kênh mương, giao thông nội đồng để đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhằm hình thành mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giúp người dân có điều kiện làm giàu và gắn bó với sản xuất nông nghiệp.
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Yên – Phòng TNMT Tân Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2140

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133583

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731659