Yen tu

Bắc Giang: Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 139-NQ/TU và chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017...

Thứ sáu - 06/10/2017 08:43
Sáng ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 139-NQ/TU và chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017; Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/2/2012, Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh trao đổi với các đại biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Linh trao đổi với các đại biểu


Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Lại Thanh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, TP và 230 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU do đồng chí Vũ Văn Tưởng - Phó giám đốc Sở TNMT trình bày; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, Chỉ thị 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Phó giám đốc Sở TNMT trình bàyĐồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, Chỉ thị 03/CT-UBND


Đồng chí Vũ Văn Tưởng – Phó giám đốc Sở TNMT trình bày Báo cáo tổng kết Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU

Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường và 01 năm thực hiện Nghị quyết số 139/NQ/TU đạt được một số kết quả như:
- UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu, tổ chức thu gom, xử lý được khoảng 100 m3 rác thải tồn lưu thuộc địa bàn xã Tiền Phong, Nội Hoàng và xã Song Khê.
- Các sở, ban, ngành đã có những hoạt động thiết thực, điển hình như: UBMTTQ tỉnh tổ chức 5 hội nghị tập huấn về BVMT, 20 lớp tập huấn kiến thức BVMT và xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, hướng dẫn các hộ gia đình tự phân loại, xử lý rác tại nhà; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TNMT tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường ở khu dân cư”; Sở NN&PTNT phối hợp với UBMTTQ tỉnh, UBND huyện Yên Thế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, trồng 2000 cây xanh, thu gom rác thải…
- UBND các huyện, thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và phát động Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017: Tổ chức 111 hội nghị tuyên truyền tập huấn, tọa đàm về BVMT, hướng dẫn phân loại rác, tổ chức 1.380 buổi thu gom rác thải với sự tham gia của gần 470.000 người; Tổ chức thu gom rác thải tại đường làng, ngõ xóm, vớt rác trên sông, ngòi, kênh mương, ao hồ với tổng khối lượng 20.410 m3
Việc thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU được triển khai sâu rộng. Trong đó đối với nhiệm vụ chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp; tập trung giải quyết tốt vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từng bước cải thiện môi trường.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/2/2012, Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn, các sở, ban, ngành đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động khoáng sản như Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 quy định về quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, quy định rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 quy định quản lý đất làm vật liệu san lấp mặt bằng, đắp nền công trình xây dựng, đã đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo rà soát, lập, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch khoáng sản: Lập, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh đến năm 2020, quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Việc khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền được chú trọng.
Từ ngày 01/1/2012 đến ngày 30/9/2017 trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thẩm định, cấp phép thăm dò khoáng sản, trong đó 28 giấy phép cấp mới và 01 giấy phép gia hạn. Tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết khoáng sản đã đi vào nề nếp, hoạt động khai thác cơ bản đúng quy định pháp luật, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động, đóng góp ngân sách ngày càng tăng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác quán triệt triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản ở 1 số cấp ủy, chính quyền còn chưa cụ thể; Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường ở một số địa phương còn mang tính hình thức, không duy trì thường xuyên; chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và trách nhiệm BVMT; hiệu lực, hiệu quả của việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng và địa phương trong khai thác khoáng sản trái phép còn thấp, không kịp thời, gây bức xúc cho nhân dân và mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn các công trình liên quan.


                             Đồng chí Từ Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Lại Thanh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, biện pháp từng bước khắc phục khó khăn trong công tác quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và BVMT trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu công nghiệp; các cấp ủy, chính quyền xác định việc BVMT nông thôn là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là tiêu chí đánh giá người đứng đầu; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường; Sở TNMT sớm hoàn thiện điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cũng như giá dịch vụ, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện.
Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch đề nghị đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm; tăng cường phối hợp nâng cao công tác thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; đẩy mạnh việc phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là công tác “hậu” cấp giấy phép. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về khai thác khoáng sản, BVMT, tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân về thu gom, xử lý rác thải và trách nhiệm BVMT./.
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị:


                                                                      Toàn cảnh hội nghị

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Yến – TT CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 2621

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67481

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4830385