Yen tu

Danh sách GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thu hồi và hủy quý IV năm 2018

Thứ tư - 12/09/2018 03:25
Danh sách GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thu hồi và hủy quý IV năm 2018
Số phát hành  Chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất Số tờ Số thửa Diện tích (m2) Mục đích sử dụng Số vào sổ cấp GCN Lý do Số quyết định thu hồi và hủy
BG 182083 Đoàn Hải Ninh Phú Độ, Phi Mô, Lạng Giang 21 86 143 ONT CH 00219 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 720/QĐ-TNMT
P 295882 Diệp Văn Chín Hợp Thành, Trù Hựu, Lục Ngạn     1222 ONT 360, CLN 862 01358 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 719/QĐ-TNMT
AD 155186 Hoàng Văn Cúc, Hoàng Thị Mai Tân Phượng, Tân Mỹ, TPBG 15 164 501,6 ODT H 00897 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 710/QĐ-TNMT
AN 979613 Trần Sin Doóng Mai Tô, Phì Điền, Lục Ngạn 02 05 61 ONT H 02087 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 707/QĐ-TNMT
Q 894598 Vi Đức Hà Thoi, Dương Hưu, Sơn Động     130 ONT 462 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 706/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Tiến Đồng 3, Tân Thịnh, Lạng Giang 26 154 230 ONT   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 704/QĐ-TNMT
U 854598 Vũ Văn Toàn Khu trung tâm, Đông Phú, Lục Nam 18 519 100 ONT 00095 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 701/QĐ-TNMT
AL 047634 Nguyễn Hữu Huyên, Nguyễn Thị Phượng Mỏ Thổ, Minh Đức, Việt Yên 12 182 9624 LUC H 02229 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 699/QĐ-TNMT
B 099925 Đặng Xuân Quý Sậm, Tân Thịnh, Lạng Giang 6, 3, 14 108, 233, 166, 238, 87, 194, 316, 9, 31, 62, 43, 123, 93 236, 626, 211, 185, 240, 161, 110, 75, 100, 78, 88, 278, 244 Canh Tác, ONT, KTGD 10% 6492 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 695/QĐ-TNMT
S AE 381469 Vũ Văn Kỳ, Nguyễn Thị Hạnh Đồi Ngô, Đồi Ngô, Lục Nam 07 30 72 ODT H 01786 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 689/QĐ-TNMT
AM 942453 Trần Thế Anh Mai Tô, Phì Điền, Lục Ngạn 02 15 73 ONT 73 H 02072 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 685/QĐ-TNMT
CK 151689 Hoàng Thị Thu Tư Một, Quý Sơn, Lục Ngạn 137 212 321 ONT 87.5, CLN 233.5 CS 06580 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 684/QĐ-TNMT
AL 818362 Đỗ Văn Lý, Nguyễn Thị Phương De, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 4,4,15,23 30,40,490, 424 151, 82, 305, 564 Riêng H 01449 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 683/QĐ-TNMT
BD 038428 Nguyễn Văn Sùng, Nguyễn Thị Vinh Đồi Ngô, Đồi Ngô, Lục Nam 29 76 90 ODT CH 02472 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 682/QĐ-TNMT
Q 771374 Nguyễn Đức Trác An Ninh, Trù Hựu, Lục Ngạn     2160 ONT 360, CLN 1800 448 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 674/QĐ-TNMT
AL 818401 Đặng Văn Sáng, Giáp Thị Hạnh De, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 12,15,15, 15,16,20, 20,20,20, 23,23 513,459, 492,562, 113-13, 35, 182, 618, 207, 583 191, 205, 306, 120, 144, 58, 342, 534, 660, 507 Riêng H 01485 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 672/QĐ-TNMT
S 723588 Giáp Văn Hiệp Hà Mỹ, Chu Điện, Lục Nam     469 ONT 360, CLN 109 01484 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 661/QĐ-TNMT
CL 204093 Cù Sỹ Hòa Khu 2, TT Thắng, Hiệp Hòa 09 45 1146.9 ODT 350, CLN 796.9 CS 00220 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 659/QĐ-TNMT
S 118361 Tạ Đình Tại Thị tứ  Bảo Sơn, Bảo Sơn, Lục Nam     180 ONT 01514 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 658/QĐ-TNMT
  Dương Thị Liêm De, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 30 412 187,6 LUC   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 614/QĐ-TNMT
  Ngô Văn Tình Dâu, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 30 326 133 CHN   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 613/QĐ-TNMT
  Trần Văn Thực De, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 30 458 213 LUC   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 612/QĐ-TNMT
  Đoàn Văn Xuân Dâu, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 30 422 74 CHN   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 611/QĐ-TNMT
BĐ 171941 (hủy trang bs) Lê Công Huy, Ngô Thị Thoảng Cầu Bài, Tân Hưng, Lạng Giang 20 1686 90 ONT CH 00344 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 610/QĐ-TNMT
Q 878805 Dương Văn Nhân Nội Chùa, Yên Sơn, Lục Nam     389 ONT 360, CLN 29 01383 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 609/QĐ-TNMT
BP 036041 Dương Văn Phương, Lương Thị Huân Trại Hai, Yên Sơn, Lục Nam     500,5 ONT 360, CLN 140,5 CH 01540 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 608/QĐ-TNMT
BI 121231 Nguyễn Văn Quyền, Lưu Thị Hải Yến TK5, TT Neo, Yên Dũng 17 94 95 ODT CH 00551 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 607/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Hải Đống Cao, Tư Mại, Yên Dũng 38 35 260,3 ONT 00469 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 606/QĐ-TNMT
AO 823451 Trịnh Thị Lụa Dâu, Nghĩa Hưng, Lạng Giang 15 494 117 LUC 1103111 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 592/QĐ-TNMT
BQ 780477 Trần Thị Bắc SN 289, xóm Mới, TDP Tiền Môn 1, Lê Lợi, TPBG 25 38 100 ODT H 00922 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 591/QĐ-TNMT
AD 086320 Nguyễn Văn Thanh Tổ 10, TDP 4, Ngô Quyền, TPBG 06 271 48,2 ODT H 02442 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 590/QĐ-TNMT
AI 859970 (hủy trang bổ sung) Lý Thị Tuyết Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế 26 36 90 ODT H 01216 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 589/QĐ-TNMT
A 380778 (hủy trang bổ sung) Lê Văn Khuyến thôn 8, Nghĩa Hưng, Lạng Giang     851 ONT 00760 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 588/QĐ-TNMT
E 0553627 (hủy trang bổ sung) Nguyễn Văn Dương Ba Làng, Quế Nham, Tân Yên     4145   00388 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 584/QĐ-TNMT
(hủy trang bổ sung) Chu Văn Tỵ, Hoàng Thị Huyền Thôn 9, Hương Lạc, Lạng Giang     107,4 ONT H 01477 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 583/QĐ-TNMT
CA 642707 Trần Thị Thắm Nấm Đa, Minh Phượng, Nham Sơn 45 90 72 ONT CH 00685 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 578/QĐ-TNMT
Đ 767838 Trần Thị Thắm Nấm Đa, Minh Phượng, Nham Sơn TKPL 4 72 ONT 01350 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 577/QĐ-TNMT
  Thân Văn Hiền Yên Sơn, Nghĩa Trung, Việt Yên 2 209 246 ONT   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 576/QĐ-TNMT
CA 642064 Trần Thị Thắm Nấm Đa, Minh Phượng, Nham Sơn 45 90 72 ONT CH 00666 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 575/QĐ-TNMT
U 907928 Ngô Minh Thuận Toàn Mỹ, TT Vôi, Lạng Giang 35 55 302,2 ODT   Thi hành án 572/QĐ-TNMT
W 086135 Dương Văn Thùy Thanh Cảm, Tân Tiến, Yên Dũng 14 115 394,2 T 360, CLN 34,2 01436 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 571/QĐ-TNMT
N 814996 Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Thị Việt Chám, Phúc Hòa, Tân Yên 26 163b 576 T 00210 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 570/QĐ-TNMT
CG 691260, CG 691262 Dương Văn Tuyên, Tống Thị Tám Chằm Mới 1, Tiên Hưng, Lục Nam 49, 49 452, 490 100,1; 576,5 ONT, ONT CS 00515, CS 02316 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 569/QĐ-TNMT
AB 375138 Nguyễn Văn Hùng, Đỗ Thị Oanh Mỹ SN 174, Nguyễn Công Hãng, TDP 2B, Trần Nguyên Hãn TPBG 19 172 59,4 ODT H 02040/QĐ Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 568/QĐ-TNMT
S 045840 Hoàng Văn Chất Yên Khê, Song Khê, TPBG 0 511 560 T 300, CLN 260 00221 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 566/QĐ-TNMT
BK 857017 Phạm Văn Xuyên, Nguyễn Thị Nhung Chiềng, Liên Sơn, Tân Yên 41 350 (lô 15) 88 ONT 00443 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 565/QĐ-TNMT
AG 709091 Đinh Tiến Nam, Nguyễn Thị Luận Tổ 3, Mỹ Độ, TPBG 33 45 310 ODT 170.8 CLN 139.2 H 01931 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 563/QĐ-TNMT
  Doãn Văn Bình, Trần Thị Tám Tân Thành, Đa Mai, TPBG 23 12 40.8 T 01057 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 562/QĐ-TNMT
CB 869184 Lê Duy Bình Thủ Dương, Nam Dương, Lục Ngạn     2262 ONT 300, CLN 1962 CH 00564 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 561/QĐ-TNMT
S 860419 Nguyễn Văn Duy Hiệp Tân, Hồng Giang, Lục Ngạn     1250 ONT 400, CLN 850 00022 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 560/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Tuyên Quả, Trung Sơn, Việt Yên 4 349 378 ONT 300, CLN 78   Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 559/QĐ-TNMT
  Tống Ngọc Cương, Thân Thị Nga Sơn Quang, Trung Sơn, Việt Yên 5 90,102 309, 868 ONT 360, CLN 877   Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 558/QĐ-TNMT
BM 688427 Bùi Minh Hiệp KDC số 2, Dĩnh Kế, TPBG   27-N33 76.5 ODT H 01350 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 557/QĐ-TNMT
Q 421975 Nguyễn Đức Mầu Dẫm Chùa, Bắc Lũng, Lục Nam     459 ONT 360, CLN 99 00089 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 556/QĐ-TNMT
CĐ 826965 Hoàng Phương Thảo Khu tái định cư nhà máy phân đạm, Thọ Xương, TPBG   75-N01 72 ODT CH 05432 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 555/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Sương, Phạm Thị Hà Vinh Chùa, Xuân Hương, Lạng Giang 19 43 551,3 ONT 360, CLN 191,3 01201 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 550/QĐ-TNMT
AM 990355 Trịnh Đức Luận, Nguyễn Thị Thoa Thiều, Đồng Lạc, Yên Thế 16 198 4043 RSX H 01935 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 549/QĐ-TNMT
BB 103603 Trịnh Đức Luận, Nguyễn Thị Thoa Thiều, Đồng Lạc, Yên Thế 14 413 153 ONT CH 00012 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 548/QĐ-TNMT
Y 248748 Ngô Văn Thực Cẩm Bào, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa 0 0 1516 ONT 360, CLN 1156 01915 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 546/QĐ-TNMT
  Hoàng Thị Tỵ Chùa, Xuân Hương, Lạng Giang 24 99 520,2 ONT 360, CLN 160,2   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 545/QĐ-TNMT
CI 493281 Dương Văn Bộ, Trương Thị Quý Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa 186,9 8 27 ODT 155,9 CLN 31 CH 00083 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 544/QĐ-TNMT
B 316655 Đồng Văn Cải Bằng, Nghĩa Hòa, Lạng Giang 21,22,15 629,630, 294,490, 622,146, 177,606 508,118, 346,882, 200,168, 310,518 ONT 360, CLN 148; Ao; 2LM; 2L; 2LM; 2L; 2LM; LM 03589 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 542/QĐ-TNMT
  Nguyễn Xuân Hiển, Đào Thị Huyền Trước, Tự Lạn, Việt Yên 14 44 229 ONT   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 540/QĐ-TNMT
AM 075226 Lâm Thị Lan, Nguyễn Sỹ Linh Thôn 8, Việt Tiến, Việt Yên 38 123 299 LUC H 04347 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 530/QĐ-TNMT
  Phạm Thị Thược Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa 0 0 64 ONT   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 529/QĐ-TNMT
AD 109244 Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Bá Thịnh Kẹm, Minh Đức, Việt Yên 0 315 148 ONT H 02783 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 528/QĐ-TNMT
AM 122784 Hoàng Văn Thỏa, Nguyễn Thị Vượng Thôn 8, Việt Tiến, Việt Yên 38 27 460 LUC H 04989 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 527/QĐ-TNMT
  Vi Văn Bẩy Nương, Kiên Thành, Lục Ngạn     5415 ONT, CLN   Thi hành án 526/QĐ-TNMT
AM 075234 Nguyễn Sỹ Luận Thôn 8, Việt Tiến, Việt Yên 38 27 272 LUC H 04339 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 525/QĐ-TNMT
AH 051842 Hoàng Văn Hạnh Thôn 8, Việt Tiến, Việt Yên 38 122 609 LUC H 04044 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 524/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Ngọc Tân Mỹ, Quang Thịnh, Lạng Giang 6 41 978,7 ONT   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 521/QĐ-TNMT
Q 438693 Phạm Trọng Tuấn Minh Phượng, Nham Sơn, Yên Dũng   1 854 T 400, CLN 454 821 Chủ sử dụng khai báo mất  trang bs GCN 520/QĐ-TNMT
AE 438851 Nguyễn Thanh Tịnh TDP Giáp Hải, Dĩnh Kế, TPBG 1 224 68 ODT H 02348 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 519/QĐ-TNMT
P 228400 Nguyễn Việt Dũng TDP 1A, Trần Nguyên Hãn, TPBG 17 89 103,5 T 137 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 518/QĐ-TNMT
  Phạm Thị Nhung Phố Vôi, TT Vôi, Lạng Giang 19 (34) 587 (16) 180 ODT 8077 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 515/QĐ-TNMT
Ck 151913 Nguyễn Thị Hạnh Vựa Ngoài, Phong Vân, Lục Ngạn     448 CLN CH 01023 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 513/QĐ-TNMT
AM 689317 Ngụy Tôn Thêm, Trần Thị Huyền Vườn Tùng, Tiền Phong, Yên Dũng     532 ONT 400, CLN 132 999 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 512/QĐ-TNMT
BD 199510 Dương Văn Thức, Đào Thị Thủy Văn Sơn, Tân Tiến, Yên Dũng 9 20 369,7 ONT 78 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 511/QĐ-TNMT
X 013230 Vũ Văn Sơn Huyền Quang, Hoàng Văn Thụ, TPBG 28 277 57,6 T   Thi hành án 510/QĐ-TNMT
  Ngô Văn Tuấn Cẩm Trang, Mai Trung, Hiệp Hòa     791 ONT 2155 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 508/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Tráng, Nguyễn Thị Thắm Hà Mỹ, Chu Điện, Lục Nam 2,3,4,5 513,1112, 269,627, 586,477, 521,470 188,177, 92,78,116, 273,240, 150 LUC 171 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 506/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Ký Xuân Phong, Chu Điện, Lục Nam   397,617,418 297,327, 291,331, 627,53, 175, 164,0,0,0 888,120, 240,216, 192,384, 192,192, 168,96, 240,576, 504,216 LUC 171 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 505/QĐ-TNMT
  Nguyễn Thị Sợi Xuân Phong, Chu Điện, Lục Nam   329,619, 182,181, 0,206, 31,154 360,240, 240,360, 240,240, 96,192 LUC 79 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 504/QĐ-TNMT
  Nguyễn Văn Nghẹ, Phạm Thị Lọ Mẫu Sơn, Chu Điện, Lục Nam   314,301, 309,46, 470,450,50, 49,10,77, 308,301, 546,34, 243, 39, 54 432,552, 648,264, 264, 408, 408,336, 504,300, 216,240, 336,168, 408,240, 240 LUC 219 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 503/QĐ-TNMT
ĐK 648225 Ngô Văn Sơn, Nguyễn Thị Đào Cảm, Phúc Sơn, Tân Yên 3 146a 874 ONT 100, CLN 774 1345 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 502/QĐ-TNMT
AD 194254 Phùng Thế Xuân, Nguyễn Thị Liên Trung, Nội Hoàng, Yên Dũng 2 239 806,8 ONT 1533 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 501/QĐ-TNMT
Đ 761282 Nguyễn Văn Nhất Tân Độ, Tân Liễu, Yên Dũng     496 T 400, CLN 96 773 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 500/QĐ-TNMT
AM 934268 Công ty TNHH Đồng Lực Mỹ Độ, TPBG     32.420,4 YT1 T142/7 Thu hồi đất 497/QĐ-TNMT
  Ong Thế Hoàn Tây, Cảnh Thụy, Yên Dũng 16 284 363 ONT   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 496/QĐ-TNMT
CO 506126 Nguyễn Thị Thơm Hương Mãn, Xuân Hương, Lạng Giang   2 415,5 ONT 225, CLN 190,5 CS 01324 Chủ sử dụng khai báo mất GCN 495/QĐ-TNMT
Y 914955 Cao Thị Hoài Minh Sơn, Kiên Thành, Lục Ngạn     591 CLN 591 1988 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 492/QĐ-TNMT
S 860998 Trần Quang Vinh Lường, Hồng Giang, Lục Ngạn     1339 ONT 400, CLN 939 599 Chủ sử dụng khai báo mất trang bs GCN 491/QĐ-TNMT
1624 Nguyễn Hữu Năm Tân Hưng, Tư Mại, Yên Dũng 25 12 235,7 T   Chủ sử dụng khai báo mất GCN 487/QĐ-TNMT

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2221

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133664

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731740