Yen tu

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ_Trang 3

Thứ hai - 06/03/2017 08:54
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ
Mẫu số 06
TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:.........../……….

.........., ngày..... tháng..... năm........
 
 
GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần........)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
 
Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 (trường hợp cơ quan cấp phép là
UBND
cấp tỉnh);
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số ... ngày ... tháng… năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước
dưới đất;
Căn cứ…………………………………………………………………….
Xét đơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của (tên tổ chức/cá nhân
đề nghị
) ngày...tháng... năm... và hồ sơ kèm theo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cơ quan cấp phép là UBND cấp tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân, địa chỉ....) hành nghề khoan nước dưới đất với các nội dung sau:
1. Quy mô hành nghề:    …………….......……………………………….
2. Thời hạn hành nghề:  ..……......………………………………………
Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức/cá nhân hành nghề):
................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................(1)
Điều 3. (Tên tổ chức/cá nhân hành nghề) được hưởng các quyền hợp pháp và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
theo quy định tại
Điều 4 của Thông tư số ... ngày ... tháng…. năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước
dưới đất.
Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép số…. ngày… tháng... năm... của Ủy ban nhân dân tỉnh...../.
Nơi nhận:
- (Tên chủ giấy phép);
- Cục Quản lý tài nguyên nước (trường hợp giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp);
- ..........................;
- Lưu: VT, hồ sơ cấp phép; cơ quan trình...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
 (ký, ghi  họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
Ghi chú:
(1) Các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất nhằm quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và bảo đảm
thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.


Mẫu số 02
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT
                   
1. Họ và tên:……………………………………………..............
2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………...........
3. Nơi sinh:……………………………………………………
4. Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp:………………………………
5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………
6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo:………………………….
7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:……………………………..............
8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất:………………...
9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chỉ đạo thi công các công trình khoan nước dưới
đất như sau:
- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày:…………...(số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến 3000 m3/ngày:… (số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên:…. (số công trình);
10. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện:
STT Thông tin về công trình đã thực hiện Thời gian thực hiện (2) Chủ công trình (3)
Tên công trình Vị trí (xã, huyện, tỉnh) Lưu lượng, m3/ngày đêm Vai trò trong việc thực hiện  (1)
1            
2            
3            
           
 
(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công hoặc trực tiếp thi công đối với các công
trình khoan nước dưới đất kê khai trong bảng nêu trên).

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai nêu trên là đúng sự thật./.
......ngày....tháng.....năm.......
                                      Xác nhận của tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)                 Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Ghi rõ là chủ trì hoặc tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng, chỉ đạo thi công hoặc trực tiếp thi công....
(2) Ghi rõ tháng, năm, thời gian tham gia thực hiện, thi công công trình.
(3) Ghi rõ tên của chủ công trình.

Trang 1,2,3

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 97

Máy chủ tìm kiếm : 81

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 939

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4573390