Yen tu

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ.

Thứ hai - 06/03/2017 08:49
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ.
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ và hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên nước để giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ:
Phòng Tài nguyên nước tiếp nhận và thẩm định hồ; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép; trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp lại giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Bước 3. Trả kết quả hồ sơ cấp phép: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp lệ phí cấp phép và nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 50, đường Ngô Gia Tự - phường Ngô Quyền - thành phố Bắc Giang.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
  + Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (bản chính).
  + Tài liệu chứng mình lý do đề nghị cấp lại giấy phép (bản chính hoặc bản sao công chứng).
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là năm (5) ngày làm việc.  
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên nước.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp huyện, thành phố; các Sở, ngành có liên quan.
ê) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
g) Lệ phí:
Theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.
h)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:(kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường):
- Mẫu 07: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
i) Yêu cầu, điều kiện cấp phép:
Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây:
- Bị mất;
- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;
- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.
k) Căn cứ pháp lý:
- Luật tài nguyên nước năm 2012;
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
Nghị quyết số 10/2014//NQ- HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh  quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày18/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

 
Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP
HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: ............................................................................................(1)
 
1. Thông tin về chủ giấy phép:
1.1. Tên chủ giấy phép:…...........................................….....…………............
1.2. Địa chỉ:……….........………...........……........….........…….............
1.3. Điện thoại: …… Fax: ……………… E-mail: …................................
1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số... ngày … tháng … năm … do (tên cơ quan) cấp.
1.5. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (Giấy phép số…., cấp ngày … tháng  năm …, cơ quan cấp…; quy mô hành nghề…, thời hạn của giấy phép…).
2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:
.........................................................................................................................(2)
3. Cam kết của chủ giấy phép:
- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố..........................................................................(3)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho (tên chủ giấy phép)./.
      ......, ngày.......tháng.......năm......
                        Chủ giấy phép
                      (ký, ghi rõ họ tên,  đóng dấu nếu có)
 
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN(1) Tên cơ quan đã cấp giấy phép:
(2) Trình bày rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép (kèm theo tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép).
(3) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép.
 
 

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giấy phép, quy mô

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 139

Máy chủ tìm kiếm : 112

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 6025

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147963

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4261916