Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường_Trang 1

Thứ tư - 01/03/2017 20:29
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
8.1. Trình tự thực hiện:
 Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển đến Chi cục BVMT để giải quyết theo quy định.
 Bước 2. Trong thời hạn sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản.
Bước 3: Sở TN&MT gửi Giấy xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân (thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT), UBND cấp huyện nơi triển khai dự án; gửi Giấy xác nhận đến UBND cấp xã nơi triển khai dự án, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (trường hợp dự án nằm trong khu công nghiệp).
 Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.
8.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
a. Ba (03) bản kế hoach bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
b. Một (01) Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Số lượng: 01 (bộ).
8.4. Thời hạn giải quyết.
- 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định (không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ)
8.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập/xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
8.6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường.
8.7. Kết quả: Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
8.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 Trang bìa, phụ bìa kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.4, Phụ lục 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
8.9. Phí, lệ phí: Không.
8.10. Yêu cầu, điều kiện: Tổ chức, cá nhân.
8.11. Căn cứ pháp lý:
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 
PHỤ LỤC 5.4
MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
 
(1)
 
 
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của (2)
 
 
Đại diện (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))
Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có) (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
Tháng ... năm 20...
Ghi chú: (1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.

Trang 1,2

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 2644

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 104252

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3386441