Yen tu

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản_ Trang 1

Thứ ba - 07/03/2017 16:50
Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
12.1. Trình tự thực hiện:
   Bước 1: Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:
   a) Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
 - Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
 - Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
 - Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
  b) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ;
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.
Bước 2: Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn không quá năm (03) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại, kể cả kiểm tra thực địa;
b) Trong thời hạn không quá 5 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan.
Bước 3: Trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép:
a) Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại điểm 12.1.2 trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;
b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
 Trong thời hạn không quá ba (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả.
12.2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hoặc qua đường bưu điện.
12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
- Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép;
- Đề án đóng cửa mỏ.
b) Số lượng Hồ sơ:  01 bộ
12.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
12.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không
12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
  - Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu số 13);
  - Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02).
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản;
Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
Mẫu số 13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
                                                                  ....., ngày... tháng... năm... 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.........
 
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:....................................., Fax........................................................
Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... do UBND tỉnh ... cấp tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm.....
Lý do đề nghị trả lại:.....................................................................................
.......................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 
                                                                             Tổ chức, cá nhân làm đơn
                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
Mẫu số 02
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
 
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...
ghi theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản)
 
 
 
 
       
 
Địa danh nơi lập đề án, Năm 20...
 
 
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)
 
                          
 
 
 
 
 
ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...
ghi theo nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản)
 
 
 
                                                                 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có)                     TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ ĐƯỢC
                                                                                                                      PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN                
                  (Chức danh)                                                                     (Chức danh)              
                                                                     
 
    
       Chữ ký, đóng dấu                                                          Chữ ký, đóng dấu
             (Họ và tên)                                                                        (Họ và tên)          
 
    Địa danh nơi lập đề án, Năm 20...
 
Trang 1,2

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giấy phép, khai thác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 497

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140056

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4738132