Yen tu

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý_ Trang 2

Thứ sáu - 10/03/2017 15:20
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

 


 Tên tổ chức báo cáo:…………
Địa chỉ:..……….………

 

Số:       /BC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
.............…, ngày ..... tháng  .... năm 20.....
Mẫu số 08a/ĐK

BÁO CÁO
Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo
 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….
 
I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tên tổ chức sử dụng đất: ………….…………………………….………………
……………………………………………………...……….….…
2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất):........………………..................................................................................................
(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: …………….……….... m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: …………………..... m2         
3.2. Diện tích đất đang liên doanh liên kết sử dung: ………...... m2
3.3. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn sử dụng: ……….... m2
3.4. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: ……………………...... m2
3.5. Diện tích đất đang có tranh chấp sử dụng: ………………... m2
3.6. Diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên của đơn vị đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ: …….….….... m2
3.7. Diện tích đất chưa sử dụng: …………………………..….... m2    
3.8. Diện tích khác: ………………………………………...….... m2                       
4. Mục đích sử dụng đất:
4.1. Mục đích theo Quyết định giao đất, cho thuê đất: ……………...……….....
4.2. Mục đích thực tế đang sử dụng:
-                                            : ……………….... m2
-                                            : ……………….... m2
5. Tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp của tổ chức):
Loại tài sản Diện tích XD hoặc diện tích chiếm đất (m2) Diện tích sàn (công xuất) Hình thức sở hữu chung, riêng Đặc điểm của tài sản
(số tầng, kết cấu, cấp hạng công trình; loại cây rừng, cây lâu năm)
Thời hạn
sở hữu
           
           
           
II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 
Sử dụng từ ngày.…tháng ….. năm ..… Thời hạn sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…
III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT
1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất: …………….m2
2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất: ………………....m2
3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần: …………….... m2
4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần: …………….. m2
5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm: …………….       m2
6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:………………........... m2
7. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………………………..….... m2
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện
1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..….….…..đ
1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ………………………đ, tính đến ngày … /… /……,                    
1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………......đ; Số tiền còn nợ: ……….……đ
1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:……………………..đ; Số tiền còn nợ: …….………đ
Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: …….……..đ
2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….……….……….đ
(Bằng chữ:………………………………………………………………………..………..……)
V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HIỆN CÓ
1. ……………….…………………………………………………..………..……
2. ……………….………………………………………………………..………..……
3. ……………….………………………………………………………..………..……
VI. KIẾN NGHỊ
1. Diện tích đất đề nghị được tiếp tục sử dụng :.………………......... m2
2. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý: …………………. m2
3. Hình thức sử dụng đất lựa chọn (đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp):……….……
(Chọn một trong các hình thức: giao đất có thu tiền, thuê đất trả tiền một lần, thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật).
4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất bị lấn, bị chiếm; đang cho thuê, cho mượn trái phép, tranh chấp; diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên:………..……………………………………………………………..…
Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo cáo.
Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);
- Thống kê các thửa đất đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao hoặc bản gốc).
 
    Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 Đơn vị báo cáo:…………
…….……………….………
THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT
(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý          sử dụng đất số …… ngày …… tháng …… năm…… )
Mẫu số 08b/ĐK
           
 
Số tờ bản đồ Số thửa đất Diện tích
(m2)
Mục đích sử dụng Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác đang sử dụng (nếu có) Nguồn gốc sử dụng Tài sản gắn liền với đất (ghi loại tài sản, diện tích XD, số tầng, kết cấu, đặc điểm khác)  
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của tổ chức và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;
 Cột 5: ghi tên người đang sử dụng do thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở;
 Cột 6: ghi rõ hình thức “Thuê đất” hoặc”Mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở,…”.  
 Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây và loại cây chủ yếu
 
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
 
 
 Trang 1,2

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng1.     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng chất lượng môi...

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 1108

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84603

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847507