Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 9)

Thứ sáu - 12/01/2018 04:53
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2005
I.Giải quyết đơn, thư
683 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Cự, xã Hoàng Ninh - Việt Yên (lần 1) Khiếu nại QĐ số 3424/QĐ-CT ngày 14/9/2005 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hoàng Ninh Việt Yên 155/QĐ-TTR 17/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
684 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Lệnh, xã Hương Mai - Việt Yên Khiếu nại QĐ ố 2440/QĐ-CT ngày 03/6/2005 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hoàng Ninh Việt Yên 25/BC-TNMT 3/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
685 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bốn, xã Chu Điện - Lục Nam V/v tranh chấp đất đai (đường đi) giữa hộ bà Bốn và Bà Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Chuyển Chu Điện  Lục Nam 141/QĐ-TTS 10/10/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
686 Giải quyết đơn của ông Phạm Quang Minh, xã Hương Mai - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 2439/QĐ-CT ngày 03/6/2005 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hương Mai Việt Yên 26/BC-TNMT 3/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
687 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Giai, xã Mai Đình - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 159/QĐ-CT ngày 28/02/2005 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình  Hiệp Hòa 63/QĐ-TTS 28/3/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
688 Giải quyết đơn của bà Dương Thị Hà, xã Mai Đình - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 219/QĐ-CT ngày 21/3/2005 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hòa 105/BC-TNMT-TTS 1/8/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
689 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Toan, xã Nhã Nam - Tân Yên (lần 2) Khiếu nại QĐ số 18/QĐ-CT ngày 10/9/2004 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Nhã Nam Tân Yên 132/TNMT-TTS 3/2/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
690 Giải quyết đơn của bà Phó Thị Khanh, khu chợ Thường Thắng, xã Thường Thắng - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 101/QĐ-CT ngày 26/01/2005 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Thường Thắng Hiệp Hòa 101/TNMT-TTS 28/7/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
691 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Tới, phố Bùng - Nhã Nam - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 10/QĐ-CT ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên  Nhã Nam Tân Yên 40/TNMT-TTS 14/4/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
692 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Sỹ Tuấn, xóm Gia - Thái Đào - Lạng Giang Phản ánh việc ô nhiễm môi trường ở nghĩa trang Tân An gây ảnh hưởng tới đời sống nhân dân địa phương  Thái Đào Lạng Giang 141/BC-TNMT 18/10/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
693 Giải quyết đơn của ông Dương Quang Túc, thôn Đọ - Đa Mai - thành phố Bắc Giang Phản ánh việc ông Lê Văn Thông, ông Lê Văn Quyên sản xuất gạch ngói gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân Đa Mai Thành phố Bắc Giang 340/BC-TNMT-TTS 29/3/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
694 Giải quyết đơn của bà Vũ Thị Rẫy, cụm 1, P Thọ Xương - thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 82/QĐ-CT ngày 28/12/2004 của Chủ tịch UBND P. Thọ Xương P. Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 19/BC-ĐC 29/4/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
695 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hà, xóm Cầu - Sen Hồ - TT Nếnh - Việt Yên V/v tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình bà với gia đình ông Nguyễn Văn Bình  TT Nếnh Việt Yên 53/ BC-TNMT 28/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
696 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Như Trọng, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 79/QĐ-CT ngày 25/01/2005 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Minh Đức Việt Yên 94/QĐ-TTS 20/5/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
697 Giải quyết đơn của ông Thân Đức Chính, TT Nếnh - Việt Yên Đề nghị giải quyết việc công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 - Bộ Giao thông trả lại mặt bằng đất Nghè Nếnh TT Nếnh  Việt Yên 149/QĐ-TNMT 7/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
698  Giải quyết đơn của ông Ngô Trí Bống, thôn Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Phan Đình Đình và Phan Trí Bống P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 86/TNMT-ĐTT 27/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
699  Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hà, Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang Xác minh quá trình sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Hà P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 78/TNMT-ĐTT 20/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
700 Giải quyết đơn của ông Thân Đức Mưu, cụm 2, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang Xác minh quá trình sử dụng đất của hộ ông Thân Đức Mưu P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 92/TNMT-ĐTT 4/7/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
701 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Cầu, cụm 4 Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang Xác minh quá trình sử dụng đất của hộ ông Phan Văn Cầu P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 93/BC-ĐTT 4/7/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
702 Giải quyết đơn của ông Ngô Trí Trung, cụm 4, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang V/v vi phạm pháp luật của ông Trần Văn Đông - Nguyên CT.UBND phường Mỹ Độ và một số cán bộ phường Mỹ Độ có liên quan P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 1023/CV-TNMT 31/8/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
703 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Vui, thôn Nguyễn, xã Tân An, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 1039/QĐ-CT ngày 15/10/2004 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tân An Yên Dũng 02/TNMT-TTS 10/1/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
704 Giải quyết đơn cuả ông Phạm Văn Nho, xã Xuân Lương, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 1930/QĐ-CT ngày 24/9/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Xuân Lương  Yên Thế 631/TNMT-TTS 27/5/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
705 Giải quyết đơn của Đặng Ngọc Hoạt, thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 587/QĐ-CT ngày 06/08/2004 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng v/v điều chỉnh diện tích ao trên bản đồ địa chính đo đạc năm 2001 là sai thực tế vì diện tích đất ao thiếu của gia đình ông vẫn nằm trong diện tích đất ở của hộ ông Hiển liền kề (do ông Hiển lấn chiếm) Hương Gián Yên Dũng 113/ TNMT-TTS 22/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
706 Giải quyết đơn của bà Ngô Thị Uyến, xã Đồng Tiến, Yên Thế Tố cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, BCH Quân sự huyện Yên Thế lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đất thổ cư và đất canh tác của nhân dân Đồng Tiến Yên Thế 76/TNMT-TTR 15/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
707 Giải quyết đơn của Nguyễn Thị Liên (Đức), phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1557/QĐ-CT ngày 29/12/2004 của Chủ tịch UBND thị xã Bắc Giang có nội dung giao cho hộ bà Liên, ông Đức mỗi hộ 1 lô đất thuộc khu vực chợ Mỹ Độ chưa được thực hiện P. Lê Lợi  Thành phố Bắc Giang 466/CV-TNMT 25/4/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
708 Giải quyết đơn của ông Phạm Đức Quý, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang Bác đơn đòi lại đất cũ cũng như xin mua lại diện tích đất cũ của ông Quý  P. Trần Phú Thành phố Bắc Giang 49/BC-TNMT 14/4/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
709 Giải quyết đơn của Công ty Đại Hoàng Dương, xã Yên Mỹ, Lạng Giang V/v cho công ty TNHH Đại Hoàng Dương thuê đất để thực hiện dự án: xây dựng xưởng sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu chất đốt tại xã Yên Mỹ huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang 110/QĐ-CT 25/01/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
710 Giải quyết đơn của ông Ngô Chí Kỳ, thôn Tân Dân, Bắc Lý, Hiệp Hoà Tranh chấp đất đai với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang Bắc Lý Hiệp Hòa 1156/ TNMT-TTr 27/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
711 Nguyễn Thị Oanh, khu Đông, thị trấn Cao Thượng, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 10/QĐ-CT ngày 11/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên TT Cao Thượng Tân Yên 112/QĐ-TNMT 14/7/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
712 Nguyễn Văn Thơi, thôn Đạo, Tân An, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 806/QĐ-CT ngày 22/4/2005 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tân An   Yên Dũng 134/TNMT-TTS 10/10/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
713 Nguyễn Thị Toản, Hoà Yên, Thọ Xương, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 818/QĐ-CT ngày 02/7/2005 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Thọ Xương Bắc Giang 131/BC-TNMT 30/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
714 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Cán, trú tại tổ I, Vĩnh Ninh I, phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 379/QĐ-CT của ngày 27/4/2005 của CT UBND thị xã BG  P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 125/BC-TNMT 27/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
715 Vũ Thị Suốt, thôn Quân, Liên Sơn, Tân Yên Đề nghị giải quyết về đất rừng và công nhận là hộ nghèo  Liên Sơn  Tân Yên 461/BC-TNMT 17/5/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
716 Tạ Văn Sâm, Hợp Thịnh, Hiệp Hoà Khiếu nại việc UBND huyện thu hồi đất khu Cầu Lều ở thôn Trung Tâm để bán cho tư nhân và đề nghị giải quyết việc Phòng Nông nghiệp huyện thu tiền đất nhưng không cấp GCNQSDĐ cho dân Hợp Thịnh  Hiệp Hòa 845/CV-CT 10/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp UBND tỉnh
717 Lê Văn Binh, thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 58/QĐ-CT ngày 24/01/2005 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Tăng Tiến Việt Yên 113/BC-TNMT 18/8/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
718 Ngô Thị Luyến, thôn La Thành, Tiến Thắng, Yên Thế Tố cáo ông Nguyễn Văn Thành lấn chiếm đất chùa La Thành Tiến Thắng Yên Thế 107/QĐ-GĐ 25/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
719 Phạm Thị Luật (Việt), xóm Ngọc Mai, xã Chu Điện, Lục Nam Đề nghị giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình bà và Lữ đoàn 164-Quân đoàn II Chu Điện Lục Nam 1569/TNMT-TTS 30/12/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
720 Đơn của UBND xã Tăng Tiến - Việt Yên và nhân dân thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê - Yên Dũng (đơn môi trường) Nước thải của công ty TNHH Bắc Hà gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống sinh hoạt của nhân dân Tăng Tiến, Song Khê Việt Yên 718/TNMT-TTS 15/6/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
721 Đơn của UBND xã Yên Định - Sơn Động (phản ánh ô nhiễm môi trường) Công ty cổ phần kinh doanh chế biến Nông - Lâm sản Bắc Giang xả nước thải gây ô nhiễm dòng sông Cẩm Đàn và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân Cẩm Đàn Sơn Động 494/BC-TNMT-TTS 4/5/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
722 Cty CP KD chế biến NLS Bắc Giang, xã Cẩm Đàn - Sơn Động (đơn môi trường) Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận huyện Lục Ngạn phản ánh công ty TNHH Hưởng Dung, Công ty CP chế biến NLS Hạ Long Bắc Giang thuộc huyện Sơn Động xả nước thải gây ô nhiễm nước sông Lục Nam ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân Cẩm Đàn Sơn Động 1473/CV-TTS 12/12/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
723 Hồ sơ đất quốc phòng, núi A1, xã Hoà Sơn - Hiệp Hoà- Bắc Giang V/v kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền vi phạm công trình quốc phòng và khu quân sự Quân đoàn 2 tại xã Hòa Sơn huyện Hiệp Hòa Hòa Sơn Hiệp Hòa 04/GM-TTS 5/1/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra môi trường năm 2005 (QĐ số 113/QĐ-TNMT, ngày 25/7/2005) Trưởng đoàn: Vũ Đức Phượng
724 1. Tài liệu chung Thanh tra việc thực hiện Luật BVMT và Luật đất đai tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Giang và huyện Sơn Động     113/QĐ-TNMT 25/7/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
725 2. Công ty Thiết kế chuyển giao công nghệ cơ khí- Bộ CN, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang Thanh tra Luật BVMT và Luật Đất đai Song Mai Thành phố Bắc Giang 1399/KL-TNMT 25/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
726 3. Công ty CP Giấy Hoà Bình, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang Thanh tra Luật BVMT và Luật Đất đai P. Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 1380/KL-TNMT 22/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
727 4. Công ty CP Giấy xuất khẩu Bắc Giang, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang Thanh tra Luật BVMT và Luật Đất đai P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 1382/KL-TNMT 22/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
728 5. Công ty CP Hạ Long Bắc Giang, xã Tuấn Đạo, Sơn Động Thanh tra Luật BVMT và Luật Đất đai Tuấn Đạo Sơn Động 1381/KL-TNMT 22/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
729 6. Công ty TNHH Hưởng Dung, xã Dương Hưu, Sơn Động Thanh tra Luật BVMT và Luật Đất đai Dương Hưu Sơn Động 1383/KL-TNMT 22/11/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
730 Đoàn thanh tra tại XN khai thác than Đông Bắc, tại mỏ than Đồng Kỳ, xã Thanh Luận, Sơn Động. V/v thực hiện Luật khoáng sản của xí nghiệp khai thác than 45 thuộc công ty Đông Bắc Thanh Luận  Sơn Động 600/KL-TTr 20/5/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
731 Đoàn thanh tra xã Tân Tiến Việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Tiến huyện Yên Dũng Tân Tiến Bắc Giang 81/KL-TNMT 26/01/2006 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
732 Công ty Thương mại Bắc Giang, Nghĩa Phương, Lục Nam Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất Nghĩa Phương Lục Nam 337/KH-ĐTT 28/3/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
733 ĐTT việc sử dụng đất tại lâm trường Lục Ngạn Thanh tra việc giao đất, cho mượn đất; việc đất Lâm trường bị lấn chiếm, việc cho thuê đất, cấp GCNQSD đất, thủ tục bàn giao đất cho địa phương Cấm Sơn. Tân Sơn, Hộ Đấp, Phong Vân, Sơn Hải, Kiên thành, Kiên Lao, Quý Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Nghĩa Hồ, Thanh Hải Lục Ngạn 121/BC-ĐTT 8/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 2210

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133653

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731729