Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 8)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:51
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2004
I.Giải quyết đơn, thư
615 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Đình Hoà số nhà 35 đường Nguyễn Văn Cừ phường Ngô Quyền - Bắc Giang  Khiếu nại việc UBND thị xã Bắc Giang thu hồi đất ki ốt của gia đình ông P. Ngô Quyền Bắc Giang 1780/QĐ-CT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
616 Giải quyết đơn khiếu nại của các hộ gia đình thuộc Công ty gốm sứ xã Song Mai Bắc Giang Tố cáo ông Phạm Minh Quảng - GĐ công ty cổ phần sứ gốm và 43 công nhân (thuộc công ty) có hành vi uy hiếp, đe dọa gia đình ông Nguyễn Năng Biểu và nhân dân ngõ 2 để chiếm đoạt đất của các hộ gia đình Song Mai Bắc Giang 719/CV-TNMT 11/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
617 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Toàn cán bộ phòng kỹ thuật, Điện lực Bắc Giang  Khiếu nại QĐ giải quyết khiếu nại số 92/QĐ-CT ngày 10/02/2004 của Chủ tịch UBND Bắc Giang về việc được bồi thường đất ở cũ của gia đình (đất trụ sở NN NN&PTNT) Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 36/BC-TNMT-TTS 10/5/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
618 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thân thôn Yên Ninh - Hoàng Ninh - Việt Yên  Khiếu nại QĐ số 645/QĐ-CT ngày 13/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Hoàng Ninh Việt Yên 63/BC-TNMT-TTS 6/8/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
619 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Song thôn Nghĩa Thượng - Minh Đức - Việt Yên  Khiếu nại QĐ số 1289/QĐ-CT ngày 09/8/2004 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên v/v giải quyết tranh chấp là không có căn cứ pháp lý, không nhất trí với ND UBND huyện quyết định ông đã mượn đất của thôn Minh Đức Việt Yên 108/TNMT-TTS 16/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
620 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trường thôn Cầu Ván - Dương Đức - Lạng Giang  Tranh chấp đất đai giữa bà Trường và ông Nguyễn Văn Mậu Dương Đức Lạng Giang 64/BC-TT-ĐC 26/8/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
621 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tầm thôn Hoành Sơn - Phi Mô - Lạng Giang  Tố cáo xí nghiệp giống dịch vụ thủy sản vi phạm pháp luật, tịch thu trắng tài sản trên đất mượn của xí nghiệp để làm nhà ở Phi Mô  Lạng Giang 18/BC-TNMT-TTS 22/03/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
622 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Giáp Thị Vững thôn Đông - Tân Thanh - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 1947/QĐ-CT ngày 23/9/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Thanh Lạng Giang 10/BC-TNMT-TTS 2/3/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
623 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Hùng thôn Châu - Tân Thanh - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 183/QĐ-CT ngày 03/4/2000 và QĐ số 2135/QĐ-CT ngày 17/10/2003 của Chủ tịch UBND huyện Tân Thanh Lạng Giang 45/QĐ-TL-TTS 27/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
624 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Nuôi thôn Bắc Máng - Vô Tranh - Lục Nam  Tranh chấp đất đai giữa ông Nuôi và ông Thích Vô Tranh Lục Nam 64/BC- ĐC-TTS 25/7/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
625 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh TT Đồi Ngô - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 210/QĐ-UB ngày 19/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam với nội dung: Không nhất trí việc thu hồi đất của UBND huyện Lục Nam vì gia đình bố mẹ bà đã mua đất đó từ năm 1975 TT Đồi Ngô Lục Nam 97/BC-ĐC-TT 13/11/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
626 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Cao Chu thôn Tân Bình - Bình Sơn - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 855/QĐ-CT ngày 11/8/2003 và số 2101/QĐ-CT ngày 28/10/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Bình Sơn Lục Nam 18/BC-TNMT-TTS 11/3/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
627 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Anh Xuân thôn Thanh Dã - Tam Dị - Lục Nam Tố cáo UBND xã Tam Dị vi phạm pháp luật đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất chuyên dùng sang làm đất ở bán cho cán bộ xã sai pháp luật, không được nhân dân đồng tình và báo cáo rõ trước HĐND xã Tam Dị Lục Nam 36/CV-TNMT 13/01/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
628 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Tống thôn Sơn Đình - Thanh Lâm - Lục Nam   Khiếu nại QĐ số 1100/QĐ-CT ngày 07/11/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Thanh Lâm Lục Nam 26/BC-ĐC-TTS 14/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
629 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đại An ngã tư Bảo Lộc - Bảo Sơn - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 2190/QĐ-CT ngày 12/11/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Bảo Sơn Lục Nam 20/TNMT-TTS 23/3/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
630 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Sự thôn Đoan Bái - Đoan Bái - Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 657\QĐ-CT ngày 26/8/2003 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa với nội dung: UBND huyện Hiệp Hòa ra QĐ thu hồi 60m2 đất ở của gia đình bà đang sử dụng giao cho hộ ông Hà Viết Xương là trái pháp luật Đoan Bái Hiệp Hòa 08/BC-TNMT-TTS 8/12/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
631 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vầy thôn Đạo - Tân An - Yên Dũng  Khiếu nại QĐ số 653/QĐ-CT ngày 23/8/2004 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng v/v giải quyết khiếu nại của ông  Tân An Yên Dũng 1696/TNMT-TTS 17/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
632 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Đá thôn Chung - Nội Hoàng - Yên Dũng  Ông Phùng Văn Định người sử dụng đất liền kề với gia đình ông Đá lấn chiếm đất của gia đình ông Nội Hoàng Yên Dũng 116/QĐ-CTT 13/12/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
633 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Ngần xóm Chè - Phồn Xương - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 662/QĐ-CT ngày 18/6/2004 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế 81/BC-TNMT-TTS 28/9/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
634 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lực bản Mỏ - Xuân Lương - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 263/QĐ-CT ngày 21/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Xuân Lương Yên Thế 62/BC-TNMT-TTS 20/7/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
635 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Nghiên thôn Dầm - Tân Sỏi - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 270/QĐ-CT ngày 10/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh  Tân Sỏi Yên Thế 50/TNMT-TTS 18/01/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
636 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Duy Long, số 82 - P.Lê lợi - thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 766/QĐ-CT ngày 06/10/2003 của Chủ tịch UBND Bắc Giang P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 54/QĐ-TTS 30/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
637 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Lục, thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, Bắc Giang Năm 1994 UBND xã Song Mai đã bán đất ở tại khu vực ruộng ông Liên (khu ông Giang thả cá) trái pháp luật đất đai Song Mai Thành phố Bắc Giang 100/TNMT-TTS 2/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
638 Giải quyết đơn của bà Nông Thị Chao, Bản Chay, xã Canh Nậu, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 626/QĐ-CT ngày 18/6/2004 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Canh Nậu  Yên Thế 80/BC-TNMT-TTS 28/9/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
639 Nguyễn Tiến Đạo + ông Quang, thôn 11, xã Hương Lạc, Lạng Giang Tố cáo ông Dương Văn Tiến vi phạm luật đất đai và không đồng ý với QĐ số 728/QĐ-CT ngày 10/7/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Hương Lạc Lạng Giang 34/BC-TNMT-TTS 4/5/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
640 Thân Văn Lục và một số công dân thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, Bắc Giang Tố cáo cán bộ thôn Phúc Hạ cán bộ xã Song Mai vi phạm luật đất đai; không đồng ý với QĐ xử lý số 176/QĐ-CT ngày 17/3/2004 của Chủ tịch UBND Bắc Giang Song Mai Bắc Giang 100/ TNMT-TTS 2/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
641 Hoàng Văn Quả, thôn Mỹ Cầu, Tân Mỹ, Yên Dũng Tố cáo cán bộ thôn, xã vi phạm luật đất đai, lợi dụng việc cấp đất, đền bù đất để mưu lợi cá nhân, vi phạm quy chế dân chủ Tân Mỹ  Yên Dũng 08/BC-TNMT-TTS 20/02/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 1) Năm 2004
642 Giải quyết đơn của bà Dương Thị Khanh Khiếu nại QĐ số 634/QĐ-CT ngày 26/8/2003 của Chủ tịch UBND Bắc Giang P. Thọ Xương Bắc Giang 151/QĐ-CT 2/10/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
643 Giải quyết đơn của bà Ngô Thị Nghiên Thu hồi QĐ số 233/QĐ-CT ngày 03/3/1999 và QĐ số 291/QĐ-CT ngày 21/3/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Tân Sỏi Yên Thế 270/QĐ-CT 3/10/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
644 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Sự Khiếu nại QĐ số 657/QĐ-CT ngày 26/8/2003 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Đoan Bái Hiệp Hòa 286/QĐ-CT 3/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
645 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tầm Tố cáo xí nghiệp giống dịch vụ thủy sản Bắc Giang lấn chiếm đất Phi Mô Lạng Giang 424/QĐ-CT 4/1/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
646 Giải quyết đơn của ông Lê Đại An Khiếu nại QĐ số 2190/QĐ-CT ngày 12/11/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Bảo Sơn Lục Nam 490/QĐ-CT 4/16/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
647 Giải quyết đơn của ông La Văn Pháp V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 QĐ số 1472/QĐ-CT ngày 11/11/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao đất ở cho nhân dân thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên 533/QĐ-CT 4/20/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
648 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Vi Khiếu nại việc ông Ngô Văn Sinh xây tường lấn chiếm đất của gia đình bà Đa Mai Bắc Giang 545/QĐ-CT 4/22/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Sao
649 Giải quyết đơn của bà Lương Thị Thanh Khiếu nại QĐ số 17/QĐ-CT việc bà Thanh đòi quyền quản lý diện tích 25.5 m2 đất đường đi chung Đa Mai Bắc Giang 546/QĐ-CT 4/22/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Sao
650 Giải quyết đơn của ông Đàm Ngọc Khởi Khiếu nại QĐ số 1264/QĐ-CT ngày 09/12/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 661/QĐ-CT 5/14/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Sao
651 Giải quyết đơn của bà Giáp Thị Vững Khiếu nại QĐ số 1947/QĐ-CT ngày 23/9/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Thanh Lạng Giang 287/QĐ-CT 3/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
652 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Toàn Khiếu nại QĐ số 92/QĐ-CT ngày 10/02/2004 của Chủ tịch UBND Bắc Giang về việc ông đòi bồi thường đất ở cũ của gia đình ông (đất trụ sở NN NN&PTNT) không có cơ sở Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 708/QĐ-CT 5/24/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Sao
653 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Khiếu nại QĐ số 2635/QĐ-CT ngày 02/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh TT Đồi Ngô Lục Nam 799/QĐ-CT 6/9/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
654 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lương Khiếu nại 957/QĐ-CT ngày 26/9/2002 và QĐ số 1070/QĐ-CT ngày 18/8/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đan Hội Lục Nam 1011/QĐ-CT 7/16/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
655 Giải quyết đơn của ông Hà Văn Hùng Khiếu nại QĐ số 183/QĐ-CT ngày 03/4/2000 và QĐ số 2135/QĐ-CT ngày 17/10/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Thanh Lạng Giang 1040/QĐ-CT 7/21/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
656 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Ái Đề nghị kiểm tra, đo đạc, xác định rõ diện tích đất thuộc hành lang giao thông của gia đình bà TT Cao Thượng Tân Yên 1045/QĐ-CT 7/21/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
657 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Đạo Tố cáo ông Dương Văn Tiến vi phạm luật đất đai Hương Lạc Lạng Giang 1047/QĐ-CT 7/21/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 2) Năm 2004
658 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lực Khiếu nại QĐ số 263/QĐ-CT ngày 21/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Xuân Lương Yên Thế 1144/QĐ-CT 8/3/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
659 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Trường Khiếu nại QĐ số 235/QĐ-CT ngày 03/3/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Dương Đức Lạng Giang 1346/QĐ-CT 9/1/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
660 Giải quyết đơn của bà Đào Thị Thanh Đề nghị trả lại cho gia đình bà diện tích đất công ty thương mại Hữu Nghị đang sử dụng P. Lê Lợi Bắc Giang 1775/QĐ-CT 11/3/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
661 Giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thanh Khiếu nại QĐ số 1511/QĐ-CT ngày 26/12/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, thu hồi diện tích 149 m2 đất đang có tranh chấp giữa gia đình bà Ngô Thị Thanh và gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Nghĩa Hồ Lục Ngạn 1778/QĐ-CT 11/4/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
662 Giải quyết đơn của ông Trần Lương Thành Khiếu nại QĐ số 706/QĐ-CT ngày 23/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh P. Ngô Quyền Bắc Giang 1879/QĐ-CT 11/18/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
663 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Thân, thôn Ngọc Mai, Chu Điện, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 560/QĐ-UB ngày 04/9/2001 của UBND huyện Lục Nam Chu Điện Lục Nam 1880/QĐ-CT 11/18/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
664 Giải quyết đơn của ông Phùng Văn Thức V/v thu hồi QĐ số 924/QĐ-CT ngày 07/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Nội Hoàng  Yên Dũng 2015/QĐ-CT 12/7/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra về thực hiện luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai của 12 tổ chức trên địa bàn tỉnh Năm 2004 
665 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thủy Nhàn V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Nội Hoàng Yên Dũng 1028/KL-ĐTT 8/18/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
666 Công ty xi măng Bắc Giang V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Hương Sơn, Quang Thịnh Lạng Giang 1029/KL-ĐTT 8/18/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
667 Công ty TNHH Hưng Thịnh V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  P. Lê Lợi Bắc Giang 1030/KL-ĐTT 8/18/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
668 Công ty Bia - nước giải khát HABADA V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  P. Trần Phú Bắc Giang 1102/KL-ĐTT 9/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
669 Công ty TNHH Việt Thắng V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Hoàng Ninh Việt Yên 1103/KL-ĐTT 9/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
670 Cơ sở sản xuất Bia Hợp Thịnh V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Đức Thắng Hiệp Hòa 1104/KL-ĐTT 9/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
671 Công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông - lâm sản Bắc Giang V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Cẩm Đàn Sơn Động 1105/KL-ĐTT 9/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
672 Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Thọ Xương  Bắc Giang 1463/KL-ĐTT 10/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
673 Công ty TNHH thể thao Ba Sao V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  P. Ngô Quyền Bắc Giang 1464/KL-ĐTT 10/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
674 HTX chăn nuôi lợn xuất khẩu Trường Giang V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  Đức Thắng  Hiệp Hòa 1465/KL-ĐTT 10/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
675 Công ty TNHH Bắc Hà V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 1466/KL-ĐTT 10/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
676 Công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường; luật đất đai  P. Trần Phú Bắc Giang 1467/KL-ĐTT 10/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra môi trường năm 2004 (QĐ số 38/QĐ-TNMT, ngày 05/4/2004) Trưởng đoàn: Vũ Đức Phượng
677 1. Công ty Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty P. Thọ  Xương Thành phố Bắc Giang 96/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
678 2. Công ty TNHH Hưng Thịnh, Lê Lợi, thành phố Bắc Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty P. Lê Lợi Thành phố Bắc Giang 95/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
679 3. Công ty Bia-NGK HaBaĐa, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty P. Trần Phú Thành phố Bắc Giang 1102/KL-ĐTT 6/9/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
680 4. Công ty CP Thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty Đức Thắng Hiệp Hòa 90/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
681 5. Cơ sở sản xuất bia Hợp Thịnh, xã Đức Thắng, Hiệp Hoà Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty Đức Thắng Hiệp Hòa 93/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
682 6. Công ty Xi măng Bắc Giang, Hương Sơn, Lạng Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty Hương Sơn  Lạng Giang 100/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
683 7. HTX Chăn nuôi lợn XK Trường Giang, Trại Cờ, Đức Thắng, Hiệp Hoà Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty Đức Thắng Hiệp Hòa 91/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
684 8. Công ty CP KD chế biến NLS Bắc Giang, xã Cẩm Đàn, Sơn Động Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty Cẩm Đàn Sơn Động 1105/KL-ĐTT 6/9/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
685 9. Công ty CP Đầu tư thương mại và DV Thủy Nhàn, Cụm CN Song Khê- Nội Hoàng, Yên Dũng Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty Nội Hoàng Yên Dũng 97/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
686 10. Công ty TNHH Việt Thắng, 398 Xương Giang, thành phố Bắc Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty   Thành phố Bắc Giang 99/QĐ-TNMT 5/11/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
687 12. Công ty CP Xe Khách, thành phố Bắc Giang Thanh tra việc thực hiện luật BVMT và luật đất đai tại công ty   Thành phố Bắc Giang 360/CV-ĐTT 6/4/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Đoàn thanh tra
679 Đoàn thanh tra Minh Đức- Cấp GCN QSD đất xã Minh Đức  Cấp GCNQSDĐ ở cho 134 hộ gia đình Minh Đức Việt Yên 1299/QĐ-CT 11/8/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
680 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Kiểm tra lại quá trình cấp GCNQSDĐ cho Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Giang và gia đình ông Lê Minh Tăng ở thôn Khánh Giàng, xã Ngọc Châu huyện Tân Yên Ngọc Châu Tân Yên 238/TNMT-TTS 9/3/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
681 Đàm Ngọc Khởi, TT Đồi Ngô, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 1264/QĐ-CT ngày 09/12/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam /BC-TNMT-TTS /04/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
682 Một số công nhân công ty Sứ gốm Bắc Giang, xã Song Mai Tố cáo ông Nguyễn Văn Quảng Giám đốc công ty Gốm sử Bắc Giang Song Mai Thành phố Bắc Giang /BC-TNMT-TTS 13/6/2004 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương); Phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học...

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 2918

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150041

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4748117