Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 7)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:49
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2003
I.Giải quyết đơn, thư
540 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Hợi Tổ 1 - Trần Phú - Bắc Giang  V/v đòi lại lô đất do công ty than bán thanh lý cho 2 hộ CBCNV của cơ quan P. Trần Phú  Bắc Giang  23/ĐC-BC-TT 30/3/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
541 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến Số nhà 10 - ngõ 2 - Lê Lợi - Bắc Giang Khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ ở của gia đình ông không đúng hiện trạng P. Lê Lợi  Bắc Giang  314/ĐC-TTS 13/6/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
542 Giải quyết đơn khiếu nại của Trường TH Y tế với 7 hộ dân ở phường Lê Lợi Bắc Giang V/v giải quyết đất đai giữa trường  trung học y tế và 7 hộ dân ở P. Lê Lợi P. Lê Lợi  Bắc Giang  83/BC-ĐC-TTS 28/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
543 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Sơn vợ là Nguyễn Thị Phương - số nhà 72 - Nguyễn Văn Cừ - Lê Lợi - Bắc Giang  Khiếu nại UBND thị xã Bắc Giang thu hồi đất ở của gia đình bà P. Lê Lợi  Bắc Giang    21/8/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
544 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Hoàn - xí nghiệp in Bắc Giang Đề nghị được hợp thức đất ở, giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất của gia đình hiện nay, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng xây dựng lại nhà ở Trần Nguyên Hãn  Bắc Giang  137/ĐC-TTS 4/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
545 Giải quyết đơn khiếu nại của một số hộ dân thôn Phúc Hạ - Song Mai - Bắc Giang  V/v quản lý phân phối và sử dụng đất ở thôn Phúc Hạ và sự phân phối đất ở khu đồng nương của xã Song Mai Song Mai   Bắc Giang  676/ĐC-TTS 29/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
546 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Liên (vợ ông Hứa Văn Sáo) bản Hố Tre - Tam Tiến - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 237/QĐ-CT ngày 15/6/2000 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Tiến  Yên Thế  84/BC-ĐC-TT 18/9/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
547 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nhu bản Mỏ Trạng - Tam Tiến - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 267/QĐ-CT ngày 24/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế v/v thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ nhà và chặt phá cây cối tài sản của bà trong khi bà không có mặt ở nhà, thu hồi đất của bà để giao cho ông Nguyễn Văn Thú Tam Tiến   Yên Thế  13/BC-ĐC-TTS 14/3/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
548 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tính thôn Đồng Tỉnh - Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên  Khiếu nại QĐ số 806/QĐ-CT ngày 18/9/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa v/v đề nghị giải quyết mở lại lối đi cũ ra đường 295 cho gia đình bà Ngọc Sơn Hiệp Hoà 425/QĐ-CT 4/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
549 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Long (Hoàng Văn Lý) số nhà 103 phố Hàng Bông - Hà Nội  Đề nghị trả lại đất đai, tài sản hiện đang nằm trong khuôn viên của UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Hà Nội 25/BC-ĐC-TTS 18/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
550 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Nghĩa phố Hoàng Hoa Thám - TT Cao Thượng - Tân Yên  Khiếu nại QĐ số 66/QĐ-CT ngày 08/5/2001 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên TT Cao Thượng  Tân Yên 115/BC-ĐC-TTS 27/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
551 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nền thôn Bến - Liên Chung - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 07/QĐ-CT ngày 02/5/2003 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Liên Chung Tân Yên 62/BC-ĐC-TTS 29/8/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
552 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Văn Ngát thôn Chiêng - Chiên Sơn - Sơn Động  Khiếu nại QĐ số 638/QĐ-CT ngày 16/8/2002 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Chiên Sơn Sơn Động 18/BC-ĐC-TTS 31/3/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
553 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Hiên xóm Nòn - Thanh Sơn - Sơn Động Khiếu nại QĐ số 993/QĐ-CT ngày 08/10/2002 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động v/v giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến gia đình ông Thanh Sơn  Sơn Động 12/BC-TNMT-TTS 11/12/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
554 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Nguyệt thôn Ngọc Mai - Chu Điện - Lục Nam  V/v ông Thuấn lấn chiếm đất đai của gia đình bà  Chu Điện  Lục Nam 27/BC-ĐC-TT 23/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
555 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Dung thôn Xuân Phong - Chu Điện - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 616/QĐ-CT ngày 26/7/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam với 2 ND: Không đồng ý việc UBND huyện Lục Nam hợp thức hóa diện tích đất 1644,5m2 hiện ông đang sử dụng vượt vào đất thổ cư của gia đình ông; Khiếu nại việc UBND huyện thu hồi diện tích 3001,6m2 đất lâm nghiệp của gia đình ông đang sử dụng thừa, giao cho UBND xã Chu Điện quản lý nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được đền bù cây cối, tài sản có trên diện tích thu hồi Chu Điện Lục Nam 11/BC-ĐC-TTS 13/3/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
556 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Văn Quang xã Hương Lạc - Lạng Giang, tố cáo ông Đinh Ngọc Vượng - Thanh tra Sở Địa chính   Tố cáo ông Đinh Ngọc Vượng Thanh tra Sở Địa chính Hương Lạc Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
557 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Văn Đông thôn 5 - xóm Kép - An Hà - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 665/QĐ-CT ngày 17/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang với ND: Gia đình ông có thửa đất thổ cư do cha ông để lại, đã cho gia đình ông Đồng Văn PHúc đi nhờ một phần đất từ năm 1976, đến nay QĐ của Chủ tịch UBND huyện giải quyết yêu cầu gia đình ông phải tháo rỡ một số công trình trên diện tích lối đi, giao cho gia đình ông Phúc được sử dụng chung làm ngõ đi là không đúng  An Hà Lạng Giang 79/BC-ĐC-TTS 7/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
558 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thạch Cương thôn Tân Sơn - Tân Dĩnh - Lạng Giang  Tranh chấp đất đai giữa hộ ông Ngô Thạch Cương và bà Nguyễn Thị Nghiêm Tân Dĩnh  Lạng Giang 39/BC-ĐC-TTS 20/5/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
559 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Tư - phố Thái Đào - Thái Đào - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 479/QĐ-CT ngày 04/6/2002 và QĐ số 03/QĐ-CT ngày 02/01/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang với ND: Đề nghị cấp GCNQSDĐ đứng tên bà Phạm Thị Tư lô đất có tổng diện tích 158m2, xin được miễn giảm tiền sử dụng đất Thái Đào Lạng Giang 12/BC-ĐC-TTS 13/3/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
560 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Hải thôn Đình - Xuân Hương - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 753/QĐ-CT ngày 21/7/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Xuân Hương Lạng Giang 84/BC-ĐC-TTS 30/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
561 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Nhường thôn Đại Phú I - Phi Mô - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 87/QĐ-CT ngày 18/02/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang  Phi Mô Lạng Giang 89/BC-ĐC-TT 6/11/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
562 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhung - thôn Hoàng Sơn - Phi Mô - Lạng Giang Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và xí nghiệp giống dịch vụ thủy sản Bắc Giang Phi Mô Lạng Giang 232/CV-ĐC 14/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
563 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trường thôn Cầu Ván - Dương Đức - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 235/QĐ-CT ngày 03/3/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Dương Đức  Lạng Giang 40/BC-ĐC-TTS 22/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
564 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trường thôn Cầu Ván - Dương Đức - Lạng Giang (tố cáo ông Thuỷ) Đề nghị Nhà nước can thiệp yêu cầu ông Nguyễn Văn Mậu trả lại đất mà bà cho rằng ông Mậu đã lấn chiếm của gia đình bà tại khu vực công trình phụ nhà ông Mậu (từ đầu hồi nhà trên ông Mậu, xuống đến cổng) và khu vực phía sau nhà trên của ông Mậu (giáp đất vườn nhà bà Trường) thời điểm lấn chiến từ năm 1969 Dương Đức  Lạng Giang 10/BC-TNMT 23/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
565 Giải quyết tranh chấp đất đồi rừng Nhao giữa 16 hộ dân xã Mỹ Thái - Lạng Giang  Tranh chấp đất đồi Rừng Nhao giữa 16 hộ dân thôn Cả xã Mỹ Thái với trung đoàn 228 thuộc Sư đoàn 365 Mỹ Thái Lạng Giang 39/BC -ĐC-TT 19/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
566 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Gia Đồng phố Vôi - TT Vôi - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 1195/QĐ-CT ngày 22/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang TT Vôi Lạng Giang 67/BC-ĐC-TT 10/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
567 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thu TT Vôi - Lạng Giang  Không nhất trí cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang với QĐ số 602/QĐ-CT ngày 27/7/2001 TT Vôi Lạng Giang 27/BC-ĐC-TT 23/4/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
568 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thế Thận khu Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn  Khiếu nại QĐ số 12/QĐ-CT ngày 07/01/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn TT Chũ  Lục Ngạn 36/BC-ĐC-TTS 12/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
569 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Thanh thôn Trung Nghĩa - Nghĩa Hồ - Lục Ngạn  Tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Ngô Thị Thanh với bà Nguyễn Thị Cẩm Nghĩa Hồ  Lục Ngạn 85/BC-ĐC-TTS 30/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
570 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Tiến Căn xóm Chay - Phì Điền - Lục Ngạn  Khiếu nại QĐ số 342/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn. QĐ thu hồi diện tích đất 300m2 của gia đình ông sử dụng từ năm 1978 đến năm 1995 đã được UBND cấp sổ Lâm bạ giao cho ông Chung Văn Mận Phì Điền  Lục Ngạn 07/BC-ĐC-TTS 24/02/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
571 Giải quyết vi phạm đất đai của 102 hộ dân ở xã Hồng Giang - Lục Ngạn V/v xem xét thực tế ngoài thực địa việc xây nhà, xây móng, đổ đất của một số hộ trên địa bàn xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn Hồng Giang  Lục Ngạn 28/BC-ĐC-TTS 23/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
572 Giải quyết đơn khiếu nại của nhân dân thôn Tân Giáo - Tân Mộc - Lục Ngạn  Tranh chấp đất đai giữa một số công dân ở 2 xã: Bình Sơn (Lục Nam) với Tân Mộc (Lục Ngạn) Tân Mộc  Lục Ngạn 63/BC-ĐC-TTS 3/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
573 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Lưu thôn Hội Dưới - Ngọc Vân - Tân Yên  Đòi lại quyền sử dụng đất và đền bù các thành quả lao động, đầu tư trên 573m2 đất nông nghiệp do UBND xã Ngọc Vân thu hồi của gia đình ông để giao cho hộ khác sử dụng ổn định, lâu dài Ngọc Vân Tân Yên 08/BC-ĐC-TTS 24/02/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
574 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Công Tuyển xóm Đồng Lạng - Lam Cốt - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 871/QĐ-CT ngày 26/7/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Lam Cốt  Tân Yên 199/ĐC-TT 7/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
575 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Thao thôn Gia Tiến - Tân Trung - Tân Yên   Tranh chấp đất đai Tân Trung Tân Yên 50/BC-ĐC-TT 8/7/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
576 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Hiểu thôn Ninh Động - Ninh Sơn - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 669/QĐ-CT ngày 10/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên  Ninh Sơn   Việt Yên 90/BC-ĐC-TTS 11/11/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
577 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn An Thu xóm I - Vân Cốc - Vân Trung - Việt Yên  Tố cáo Chủ tịch UBND xã Vân Trung có sai phạm trong công tác quản lý đất đai Vân Trung  Việt Yên 82/ĐC-TT 28/2/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
578 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kim thôn Khả Lý Thượng - Quảng Minh - Việt Yên  Không nhất trí với QĐ số 474/QĐ-CT ngày 21/9/1998 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh  Việt Yên 113/BC-ĐC-TTS 26/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
579 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thân thôn Yên Ninh - Hoàng Ninh - Việt Yên V/v giải quyết tranh chấp đất giữa bà Đỗ Thị Bợm (mẹ ông Thân) và ông Nguyễn Văn Tuấn Hoàng Ninh  Việt Yên 24/BC-ĐC-TTS 15/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
580 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Đức Kiểm thôn Hoà Tiến - Hùng Sơn - Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 606/QĐ-CT ngày 12/8/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hùng Sơn Hiệp Hoà 78/BC-ĐC-TTS 30/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
581 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lưỡng thôn Lạc Yên - Hoàng Vân - Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 309/QĐ-CT ngày 03/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đề nghị trả lại lối đi cũ của gia đình bà (lối đi này qua đất vườn của hộ ông Nguyễn Văn Phú) Hoàng Vân  Hiệp Hoà 64/BC-ĐC-TTS 3/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
582 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tạ Duy Hoà thôn Lạc Yên - Hoàng Vân - Hiệp Hoà  Không nhất trí với điều 1 QĐ số 383/QĐ-CT ngày 10/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa v/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Văn Thành Hoàng Vân  Hiệp Hoà 114/BC-ĐC-TTS 30/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
583 Giải quyết đơn của ông La Văn Phú, thôn Lãng - An Lập - Sơn Động Tố cáo cán bộ lãnh đạo UBND xã An Lập tự ý bán đất nông nghiệp của nhân dân trong thôn An Lập  Sơn Động 22/TNMT-TTS 26/11/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
584 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Trọng Vĩnh, thôn Mỹ Thượng, xã Lãng Sơn, Yên Dũng Khiếu nại QĐ 129/QĐ-CT ngày 04/4/2001 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ông đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết trả lại cho gia đình ông 314,2m2 hiện do ông Dương Văn Nga lấn chiếm làm vườn Lãng Sơn Yên Dũng /BC-ĐC-TTS 5/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
585 Phan Văn Thân, thôn Ngọc Mai, Chu Điện, Lục Nam Đất đồi khu Rừng Thị do nhân dân thôn Ngọc Mai sử dụng để trồng sắn và hoa mầu từ năm 1978 đến nay. Để thuận lợi cho việc canh tác khu đất đồi Rừng Thị, năm 1992 thôn Ngọc Mai đã giao đất khu đồi Rừng Thị cho một số hộ xã viên làm nhà ở. Khi các hộ được giao đất tiến hành xây dựng nhà, thì UBND xã Bảo Đài có đơn kiến nghị, đòi QSDĐ nông nghiệp xâm canh, tại khu vực đồi Rừng Thị, ... Chu Điện Lục Nam 42/BC-ĐTT 30/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
586 Nguyễn Văn Trang thôn Chung 1 xã Liên Sơn - Tân Yên Khiếu nại Công văn số 83/CV-ĐC ngày 26/3/2003 của Sở Địa Chính  Liên Sơn Tân Yên 184/ĐC-TTS 24/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 1) Năm 2003
587 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Nghĩa Khiếu nại QĐ số 66/QĐ-CT ngày 08/5/2001 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên TT Cao Thượng Tân Yên 21/QĐ-CT 1/8/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
588 Giải quyết đơn của ông Tạ Duy Hòa Khiếu nại Điều 1 QĐ số 383/QĐ-CT ngày 10/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Vân Hiệp Hòa 109/QĐ-CT 1/16/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
589 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Nhu Khiếu nại QĐ số 267/QĐ-CT ngày 24/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế  Tam Tiến Yên Thế 360/QĐ-CT 3/26/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
590 Giải quyết đơn của ông Vi Văn Ngát Khiếu nại QĐ số 638/QĐ-CT ngày 16/8/2002 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Chiên Sơn Sơn Động 498/QĐ-CT 4/17/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
591 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đăng Dung Khiếu nại QĐ số 616/QĐ-CT ngày 26/7/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam  Chu Điện Lục Nam 499/QĐ-CT 4/17/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
592 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Trường Khiếu nại cán bộ địa chính xã cắt đất lâm nghiệp của gia đình bà tại đồi Phó Ông Dương Đức Lạng Giang 548/QĐ-CT 4/25/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
593 GQĐ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tính Khiếu nại QĐ số 806/QĐ-CT ngày 18/9/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa  Văn Giang  Hưng Yên 425/QĐ-CT 4/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 2) Năm 2003
594 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thân Đòi quyền sử dụng khu đất bờ lũy tre mà HTX Yên Ninh đã quản lý  Hoàng Ninh Việt Yên 645/QĐ-CT 5/13/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
595 Giải quyết đơn của bà Phan Thị Nguyệt Đề nghị xác định lại ranh giới sử dụng đất ở hiện tại của bà Chu Điện Lục Nam 644/QĐ-CT 5/13/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
596 Giải quyết đơn của ông  Phạm Quang Hải Đòi quyền sử dụng diện tích 421m2 đất Nghĩa Hồ Lục Ngạn 695/QĐ-CT 5/21/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
597 Trần Thế Thuận Đòi trả công san lấp và bồi thường 32m2 đất TT Chũ Lục Ngạn 707/QĐ-CT 5/23/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
598 Xí nghiệp giống dịch vụ thủy sản Bắc Giang Tranh chấp đất với gia đình bà Lê Thị Nhung Phi Mô Lạng Giang 1015/QĐ-CT 7/10/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
599 Giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Hợi V/v hủy bỏ phần 1, điều 2 QĐ số 1145/QĐ-CT ngày 17/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang P. Trần Phú Bắc Giang 1143/QĐ-CT 8/1/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
600 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lưỡng Khiếu nại QĐ số 309/QĐ-CT ngày 03/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa  Hoàng Vân Hiệp Hòa 1426/QĐ-CT 9/23/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
601 Giải quyết đơn của ông Phạm Gia Bình Khiếu nại QĐ số 194/QĐ-CT ngày 04/4/2003 của Chủ tịch UBND Bắc Giang P. Trần Phú Bắc Giang 1428/QĐ-CT 9/23/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
602 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phương Đề nghị được hợp thức hóa và sử dụng tiếp phần đất dôi dư do lịch sử để lại như bao trường hợp khác tại Bắc Giang theo đúng chính sách của Nhà nước quy định P. Lê Lợi Bắc Giang 1429/QĐ-CT 9/23/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
603 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Nền Khiếu nại QĐ số 07/QĐ-CT ngày 02/5/2003 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Liên Chung Tân Yên 1430/QĐ-CT 9/23/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 3) Năm 2003
604 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Độ Khiếu nại QĐ số 202/QĐ-CT ngày 11/4/2003 của Chủ tịch UBND Bắc Giang Song Mai Bắc Giang 1502/QĐ-CT 10/2/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
605 Giải quyết đơn của ông Đồng Văn Đông Khiếu nại QĐ số 665/QĐ-CT ngày 17/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang An Hà Lạng Giang 1668/QĐ-CT 10/27/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
606 Giải quyết đơn của ông Trương Đức Kiểm Khiếu nại QĐ số 606/QĐ-CT ngày 12/8/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hùng Sơn  Hiệp Hòa 1694/QĐ-CT 10/31/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
607 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đình Hải Khiếu nại QĐ số 753/QĐ-CT ngày 21/7/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Xuân Hương  Lạng Giang 1785/QĐ-CT 11/12/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
608 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Viết Sửu Khiếu nại QĐ số 426/QĐ-CT ngày 11/4/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 1786/QĐ-CT 11/12/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
609 Giải quyết đơn của bà Thân Thị Thu Khiếu nại QĐ số 1123/QĐ-CT ngày 07/8/2003 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hồng Thái Việt Yên 1883/QĐ-CT 11/27/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
610 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Hiểu Khiếu nại QĐ số 669/QĐ-CT ngày 10/6/2003 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Ninh Sơn Việt Yên 1884/QĐ-CT 11/27/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
611 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Nhường Khiếu nại QĐ số 87/QĐ-CT ngày 18/02/2003 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Phi Mô Lạng Giang 1894/QĐ-CT 11/27/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
612 Giải quyết đơn của ông Ngô Thạch Cương Khiếu nại QĐ số 33/QĐ-CT ngày 19/01/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Dĩnh Lạng Giang 2024/QĐ-CT 12/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
613 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Cảnh Khiếu nại QĐ số 1219/QĐ-UB ngày 19/9/2003 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tân Mỹ  Yên Dũng 2025/QĐ-CT 12/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
614 Giải quyết kiến nghị của Nhà thờ xứ Bắc Giang V/v xây dựng tường rào bảo vệ xung quanh Nhà thờ Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 2629

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 162588

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4455444