Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 6)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:46
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002
I.Giải quyết đơn, thư
436  Giải quyết đơn của bà Lê Thị Giảng thôn Chằm - Tăng Tiến - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 437/QĐ-CT ngày 8/9/2001 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên  Tăng Tiến Việt Yên 08/KL-TT-ĐC 16/01/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
437 Giải quyết đơn của bà Lương Thị Nguyệt Khu 3 thị trấn Kép - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 62/QĐ-CT ngày 15/2/2001 của UBND huyện Lạng Giang v/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nguyệt và gia đình ông Đường (đất thuộc khu vực công trình giải phóng mặt bằng để làm đường quốc lộ 1A) TT Kép Lạng Giang  36/BC-ĐC-TTS 29/4/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
438 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Năng thôn Tân Lạc - Quang Thịnh - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 701/QĐ-CT ngày 31/8/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết về tranh chấp đất đai Quang Thịnh Lạng Giang  21/KL-ĐC-TT 28/3/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
439 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Là thôn Hậu - Đại Lâm - Lạng Giang Kết quả xác minh tính lịch sử và thực tế sử dụng diện tích đất ao giữa gia đình bà Là và gia đình ông Đạc thôn Hậu, xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang  15/TNMT-TTS 25/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
440 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Phong xóm Hèo - Hương Sơn - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 470/QĐ-CT ngày 28/5/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Hương Sơn Lạng Giang  67/BC-ĐC-TTS 14/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
441 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Dương thôn Tân Mỹ - Tân Thanh - Lạng Giang Xác minh làm rõ con đường đang có tranh chấp thuộc đất của ai quản lý, sử dụng; Kiến nghị biện pháp xử lý về nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với diện tích 2 hộ có chênh lệch so với sổ bộ thuế Tân Thanh Lạng Giang  79/BC-ĐC-TT 37510 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
442 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Soát thôn Ngọc Sơn - Quang Thịnh - Lạng Giang Đề nghị UBND tỉnh xem xét và có ý kiến cụ thể việc gia đình ông có được làm lều lán trông nom cây trồng trên đất gia đình ông khai hoang từ năm 1987, giáp với đường quốc lộ 1A không? Khiếu nại việc gia đình ông xây dựng công trình để trông coi cây trồng thì bị đình chỉ xây dựng, các hộ khác cùng khu vực xây dựng thì không bị xử lý?        Quang Thịnh Lạng Giang  104/BC-ĐC-TT 37327 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
443 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Trường thôn Vân Động TT Đồi Ngô - Huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 466/QĐ-CT ngày 26/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (QĐ của Chủ tịch UBND huyện v/v giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 5 hộ dân thôn Vân Động - TT Đồi Ngô) TT Đồi Ngô Lục Nam 111/BC-KL-ĐTTLN 27/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
444 Gải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Khanh phố Thanh Xuân TT Đồi Ngô - Huyện Lục Nam Tranh chấp đất là Ki-ốt chợ Thanh Xuân TT Đồi Ngô giữa công dân Phạm Văn Khanh và Nguyễn Văn Sáu  TT Đồi Ngô Lục Nam 179/BC-ĐC 12/4/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
445 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Thôn thôn Ngọc Mai xã Chu Điện - huyện Lục Nam Xác minh việc nộp thuế sử dụng đất của các hộ dân ở khu rừng thị  Chu Điện Lục Nam     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
446 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ca thôn Xuân Phong xã Chu Điện - huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 561/QĐ-CT ngày 12/8/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam v/v UBND huyện Lục Nam không cho gia đình ông đòi lại mảnh đất thổ cư hiện bà Nguyễn Thị Sợi đang sử dụng tại khu đất Cổ Hình Nhân xóm Xuân Phong là không đúng Chu Điện Lục Nam 107/BC-ĐC-TTS 18/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
447 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Tu xóm 13 thôn Vân Sơn - xã Phương Sơn - huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 659/QĐ-CT ngày 12/8/2002 của UBND huyện Lục Nam  Phương Sơn  Lục Nam 91/BC-ĐC-TTS 23/10/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
448 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Phóng thôn Vũ Trù xã Vũ Xá huyện Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 545/QĐ-CT ngày 24/10/2000; QĐ số 691/QĐ-CT ngày 25/12/2000; QĐ số 345/QĐ-CT ngày 08/6/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết tranh chấp đất ngõ đi và cưỡng chế tháo dỡ công trình lấn chiếm đường đi của gia đình ông Vũ Xá  Lục Nam 17/BC-ĐC-TT 37379 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
449 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lâm Thôn Trung Hậu xã Lan Mẫu huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 108/QĐ-CT ngày 27/3/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam v/v thu hồi đất để lập hồ sơ xây dựng nhà máy lạnh bảo quản rau quả tại khu Cầu Lồ xã Lan Mẫu Lan Mẫu  Lục Nam 68/BC-ĐC-TTS 14/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
450 Giải quyết đơn khiếu nại của ông  Giáp Văn Má thôn Huê Vận 2 xã Bảo Sơn huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 467/QĐ-CT ngày 26/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam  Bảo Sơn  Lục Nam 31/BC-ĐC-TT 25/4/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
451 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Giáp Xuân Bân và một số hộ dân Thông Vân Sơn xã Phương Sơn huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 372/QĐ-CT ngày 17/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Phương Sơn Lục Nam 74/BC-ĐC-TTS 21/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
452 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Ngô thôn Đoái xã Bảo Sơn huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 139/QĐ-CT ngày 31/01/2002 và QĐ số 490/QĐ-CT ngày 13/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết tranh chấp đất đai lâm nghiệp giữa ông Hoàng Văn Ngô và ông Vi Văn Phương Bảo Sơn  Lục Nam 106/BC-ĐC-TT 19/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
453 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tăng Văn Ngừ thôn Tư Thâm xã Đồng Cốc huyện Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 278/QĐ-CT ngày 25/8/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Đồng Cốc  Lục Ngạn 69/BC-ĐC-TT 37598 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
454 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Quang Hải, Đỗ Đăng Khoa Thôn Trung Nghĩa xã Nghĩa Hồ Lục Ngạn  Khiếu nại QĐ số 489/QĐ-CT ngày 30/5/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Nghĩa Hồ Lục Ngạn 21/BC-ĐC-TT 37929 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
455 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Bá Trù khu Lê Hồng Phong - TT Chũ - Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 461/QĐ-UB ngày 25/10/2000 của UBND huyện Lục Ngạn v/v thu hồi sổ lâm bạ TT Chũ  Lục Ngạn 59/BC-ĐC-TTS 12/7/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
456 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tạ Văn Cường thôn Minh Đức xã Trí Yên huyện Yên Dũng  Khiếu nại QĐ số 91/QĐ-CT ngày 05/2/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng  Trí Yên  Yên Dũng 43/KL-ĐC-TTS 37473 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
457 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Nam thôn Phấn Sơn xã Đồng Sơn huyện Yên Dũng Xác minh việc Ban chủ nhiệm HTX Phấn Sơn giao đất ở và đất lâm nghiệp cho ông Nam năm 1991  Đồng Sơn   Yên Dũng /BC-ĐC-TT 25/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
458 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Thức xóm Chung xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 154/1999/QĐ-CT của UBND huyện Yên Dũng v/v đòi tiền đền bù và đòi lại ruộng mà con trai ông là Phùng Văn Viết đã bán cho ông Thân Ngọc Sang từ cuối năm 1992 Nội Hoàng  Yên Dũng 82/KL-TT-ĐC 24/10/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
459 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Đức Việt đội 4 xã Việt lập huyện Tân Yên  tố cáo ông Thành, ông Dũng Tố cáo ông Dương Ngọc Dũng PGĐ Sở Địa chính ký báo cáo kết luận số 52/BC-ĐC-TTS ngày 25/6/2002, Ông Đặng Trung Thành cán bộ TT sở tham mưu cho ông Dũng ký kết luận trên sai sự thật, vi phạm pháp Luật đất đai Việt Lập Tân Yên 508/ĐC-TTS 6/9/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
460
461
462 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Quang Nuôi thôn Đình xã Liên Sơn huyện Tân Yên Khiếu nại QĐ số 14/QĐ-CT ngày 19/4/2002 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên  Liên Sơn  Tân Yên 72/BC-ĐC-TTS 20/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
463 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Phóng thôn Thượng Phúc xã Tăng Tiến huyện Việt Yên Khiếu nại QĐ số 593/QĐ-CT ngày 28/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Tăng Tiến Việt Yên 93/BC-ĐC-TTS 28/10/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
464 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Bá Hiền thôn Đông Long xã Quảng Minh huyện Việt Yên Khiếu nại QĐ số 401/QĐ-CT ngày 12/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 53/BC-ĐC-TTS 25/6/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
465 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Quốc Vượng thôn Tân Sơn xã Trung Sơn huyện Việt Yên Tranh chấp đất lâm nghiệp với ông Đào Văn Kỳ và ông Tống Ngọc Hưng với diện tích 3.105,5m2 tại khu núi Thon thuộc xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên 14/KL-ĐC-TT 22/02/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
466 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trong Trinh thôn Nam Ngạn xã Quang Châu huyện Việt Yên Tranh chấp đất ở giữa gia đình ông Nguyễn Trọng Chinh và anh Nguyễn Quang Trí  Quang Châu Việt Yên 09/KL-ĐC-TT 27/01/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
467 Giải quyết đơn khiếu nại của Phạm Thị Thu và Phạm Văn Bích Phố Vôi - thị trấn Vôi huyện Lạng Giang Không nhất trí cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tại QĐ số 602/QĐ-CT ngày 27/7/2001 TT Vôi  Lạng Giang 27/BC-ĐC-TT 23/4/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
468 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Giáp thôn Chùa xã Xuân Hương huyện Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 531/QĐ-CT ngày 27/9/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết việc tranh chấp đất đai của gia đình ông với gia đình ông Thời Xuân Hương  Lạng Giang 456/ĐC-TTS 20/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
469 Giải quyết đơn tố cáo của bà Giáp Thị Lơ thôn Dễu xã Đại Lâm huyện Lạng Giang Tố cáo ông Đặng Trung Thành Phó Chánh Thanh tra Sở Địa chính đã lập biên bản khống ngày 19/9/2000 với lý do, buổi làm việc đó ông Ngô Hồng Chính Chủ tịch UBND xã Đại Lâm không có mặt tại buổi làm việc đó, song ông Chính đã ký vào biên bản Đại Lâm  Lạng Giang 254/ĐC-TT 24/5/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
470
471 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Công Dũng thôn 7 xã Đồng Lạc huyện Yên Thế V/v giao đất lâm nghiệp, thu tiền nhận khoán đất lâm nghiệp Đồng Lạc   Yên Thế 15/KL-ĐC-TT 6/3/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
472 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nông Thị Lân thôn 1 xã Hương Vỹ Huyện Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 277/QĐ-CT ngày 28/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Hương Vỹ   Yên Thế 108/BC-ĐC-TTS 20/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
473 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thìn thị trấn Bố Hạ - huyện Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 138/1999/QĐ-UB ngày 17/4/1999 của UBND huyện Yên Thế TT Bố Hạ  Yên Thế 74/BC-ĐC 2/8/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
474 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Bao thôn An Lập - xã Hoàng An - huyện Hiệp Hoà V/v tranh chấp đất đai Hoàng An  Hiệp Hoà 502/ĐC-TTS 1/9/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
475 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Phương Chính thôn Đông Trước xã Mai Đình huyện Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 596/QĐ-CT ngày 10/11/1999 của UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hoà 96/BC-ĐC-TT 11/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
476 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Hữu Hoà thôn Gò Pháo xã Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 400/QĐ-CT ngày 26/9/2001 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh  Hiệp Hoà 66/BC-ĐC-TTS 9/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
477 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Quang Nhận thôn Thống Nhất xã Danh Thắng huyện Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 40/QĐ-CT ngày 23/1/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa v/v hợp thức hóa đất đã không được thực hiện theo QĐ 502/QĐ-CT Danh Thắng  Hiệp Hoà 76/BC-ĐC-TTS 21/8/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
478 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Trọng Phan thôn Cẩm Hoàng xã Xuân Cẩm - Hiệp Hoà  Không nhất trí cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tại QĐ số 589/QĐ-CT ngày 23/11/1999 Xuân Cẩm Hiệp Hoà 93/BC-TT-ĐC 7/11/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
479 Giải quyết đơn của Vi Văn Ngát xã Chiên Sơn, Sơn Động (Giấy tờ của huyện) Khiếu nại QĐ số 638/QĐ-CT ngày 16/8/2002 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Chiên Sơn Sơn Động 1441/CV-CT 22/10/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn                    
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 1) Năm 2002                    
480 Quyết định v/v sửa đổi điểm 3 khoản 1 điều 1 tại QĐ số 1974/QĐ-CT ngày 29/12/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ông Nguyễn Văn Hạ) Miễn thu hồi vào NSNN số tiền thu từ tiền sử dụng đất từ năm 1994 đến năm 2000 tại UBND xã Việt Lập do sử dụng sai mục đích Việt Lập Tân Yên 795/QĐ-CT 4/10/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
481
482 Giải quyết đơn của bà Trương Thị Tống Tranh chấp đất đai Thanh Lâm Lục Nam 484/QĐ-CT 1/30/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
483 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Nam Tranh chấp đất với HTX Phấn Sơn  Đồng Sơn  Yên Dũng 556/QĐ-CT 2/21/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
484 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Chung Khiếu nại QĐ số 629/QĐ-CT ngày 22/6/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Đại Lâm Lạng Giang 485/QĐ-CT 1/30/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
485 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Trường Khiếu nại QĐ số 466/QĐ-CT ngày 26/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (QĐ của Chủ tịch UBND huyện v/v giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 5 hộ dân thôn Vân Động - TT Đồi Ngô) TT Đồi Ngô Lục Nam 559/QĐ-CT 2/22/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
486 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Hiến Diện tích đất 1.152m2 gia đình ông đang sử dụng là đất vườn, có nguồn gốc là đất thổ cư cũ của gia đình ông do vậy ông đề nghị được xác định diện tích đất đó là đất vườn nằm trong đất thổ cư chứ không phải là đất lâm nghiệp theo khoản 1 điều 1 QĐ số 1200/QĐ-CT ngày 22/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Ngọc Lý Tân Yên 584/QĐ-CT 2/26/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
487 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Giảng Khiếu nại QĐ số 437/QĐ-CT ngày 8/9/2001 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Tăng Tiến Việt Yên 600/QĐ-CT 3/1/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
488 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Trọng Chinh V/v tranh chấp đất làm lối đi Quang Châu Việt Yên 710/QĐ-CT 37344 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
489 Giải quyết đơn của ông Hà Quốc Vượng Tranh chấp đất lâm nghiệp với ông Đào Văn Kỳ và ông Tống Ngọc Hưng với diện tích 3.105,5m2 tại khu núi Thon thuộc xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên 702/QĐ-CT 37342 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
490 Giải quyết đơn của ông Phạm Công Dũng Khiếu nại QĐ 118/QĐ-CT ngày 23/4/2001 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Đồng Lạc Yên Thế 711/QĐ-CT 3/29/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 2) Năm 2002
491
492 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Khanh Tranh chấp đất xây dựng ky ốt tại chợ Thanh Xuân - TT Đồi Ngô TT Đồi Ngô Lục Nam 893/QĐ-CT 37378 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
493 Giải quyết đơn của ông Phùng Văn Thức Khiếu nại QĐ số 154/1999/QĐ-CT của UBND huyện Yên Dũng v/v đòi tiền đền bù và đòi lại ruộng mà con trai ông là Phùng Văn Viết đã bán cho ông Thân Ngọc Sang từ cuối năm 1992 Nội Hoàng 924/QĐ-CT 37383 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Khiếu nại QĐ 461/QĐ-UB ngày 21/10/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn
495 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Phóng Việc tranh chấp đất lối đi của ông Yên đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trước đây ông Yên đã tranh chấp đất với ông Thi nhưng việc tranh chấp trên chưa được giải quyết dứt điểm thì ông Thi chuyển đi nam và bán lại cho ông Phóng từ đó ông Yên tiếp tục chuyển sang tranh chấp phần đất lối đi này với ông Phóng Vũ Xá  Lục Nam 1136/QĐ-CT 37406 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
496
497
498 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Như Tranh chấp đất đai giữa gia đình ôngNguyễn Đức Như và bà Nguyễn Thị Hương Dĩnh Kế Bắc Giang 1370/QĐ-CT 6/28/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
499 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Mùi Không nhất trí QĐ số 07/QĐ-CT ngày 20/3/2001 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên 1386/QĐ-CT 37439 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 3) Năm 2002                    
500 Giải quyết đơn của ông Bùi Thế Ninh  Khiếu nại QĐ số 635/QĐ - CT ngày 19/12/2000 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hương Mai Việt Yên 1421/QĐ-CT 7/5/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
501 Giải quyết đơn của ông Ngô Đức Việt Khiếu nại QĐ số 12/QĐ-CT ngày 03/4/2002 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Việt Lập Tân Yên 1432/QĐ-CT 37446 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
502 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhị Khiếu nại QĐ 03/QĐ - CT ngày 19/01/2002 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Liên Chung Tân Yên 1433/QĐ-CT 37446 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
503 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Sửu Khiếu nại QĐ số 81/QĐ-CT ngày 29/3/2001 của UBND huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế 1436/QĐ-CT 37447 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
504 Giải quyết đơn của ông Phạm Bá Trù Khiếu nại QĐ số 461/QĐ-UB ngày 25/10/2000 của UBND huyện Lục Ngạn v/v thu hồi sổ lâm bạ TT Chũ Lục Ngạn 1549/QĐ-CT 37460 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
505 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Má Khiếu nại QĐ số 467/QĐ-CT ngày 26/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Bảo Sơn Lục Nam 1563/QĐ-CT 7/29/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
506 Giải quyết đơn của ông Đỗ Thị Thể V/v cấp bổ sung kinh phí cho UBND huyện Lục Ngạn để thực hiện QĐ số 759/QĐ-CT ngày 07/7/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Quý Sơn  Lục Ngạn 1596/QĐ-CT 37473 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 4) Năm 2002                    
507 Giải quyết đơn của ông Tàng Văn Tư Khiếu nại việc đất đai; không nhất trí cách giải quyết của UBND huyện Lục Ngạn Đồng Cốc Lục Ngạn 1735/QĐ-CT 37491 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
508 Giải quyết đơn của ông Phan Hữu Hòa Khiếu nại QĐ số 400/QĐ-CT ngày 26/9/2001 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh Hiệp Hòa 1744/QĐ-CT 37494 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
509 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thị Là Khiếu nại QĐ số 683/QĐ-CT ngày 30/11/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Đại Lâm Lạng Giang 1745/QĐ-CT 37494 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
510 Giải quyết đơn của ông Ngô Quang Nuôi Khiếu nại QĐ số 14/QĐ-CT ngày 19/4/2002 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên  Liên Sơn Tân Yên 1746/QĐ-CT 8/26/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
511 Giải quyết đơn của ông Đào Văn Lợi Ông Đào Văn Lợi và ông Nguyễn Văn Thường tranh chấp lối đi từ đầu năm 1999 Phúc Sơn Tân Yên 1799/QĐ-CT 37505 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
512 Giải quyết đơn của ông Vũ Quang Nhận Khiếu nại QĐ số 40/QĐ-CT ngày 23/1/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa  Danh Thắng Hiệp Hòa 1828/QĐ-CT 9/9/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 5) Năm 2002                    
513 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Trang V/v sửa đổi khoản 2 điều 1 QĐ số 1562/QĐ-CT ngày 29/7/2002 Liên Sơn Tân Yên 1837/QĐ-CT 37266 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
514 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Bao Khiếu nại QĐ số 421/QĐ-CT ngày 10/10/2002 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng An Hiệp Hòa 1869/QĐ-CT 9/17/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
515 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Nho Tranh chấp đất giữa gia đình ông Nho với hộ ông Dương Văn Tuấn, bà Lâm Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế 1930/QĐ-CT 37523 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
516 Giải quyết đơn của ông Hứa Văn Sáo V/v sửa đổi điều 1 QĐ 346/QĐ-CT ngày 11/01/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Tam Tiến  Yên Thế 1979/QĐ-CT 37523 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
517 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Phong Không nhất trí cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tại QĐ số 470/QĐ-CT ngày 28/5/2001 Hương Sơn Lạng Giang 2011/QĐ-CT 37525 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
518 Giải quyết đơn của ông Đỗ Huy Sáu    Tân Mỹ Yên Dũng 2060/QĐ-CT 10/3/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
519
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân (tập 6) Năm 2002
520 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Tu V/v đòi trả lại đất thổ cư cũ của gia đình ông  Phương Sơn Lục Nam 2384/QĐ-CT 11/5/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
521 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Năm Khiếu nại Khoản 3 Điều 1 QĐ số 1726/QĐ-CT ngày 29/10/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh P. Trần Phú Bắc Giang 2460/QĐ-CT 11/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
522 Giải quyết đơn của ông Giáp Xuân Bân Khiếu nại QĐ số 372/QĐ-CT ngày 17/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Phương Sơn Lục Nam 2461/QĐ-CT 11/12/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
523 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Phóng Khiếu nại QĐ 593/QĐ-CT ngày 28/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Tăng Tiến Việt Yên 2580/QĐ-CT 11/22/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
524 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Công Ái Đề nghị giao khu đất lâm nghiệp Đồi Chùa cho Chi hội Người cao tuổi thôn Đại Giáp quản lý Đại Lâm Lạng Giang 2601/QĐ-CT 11/27/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
525 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Nhung Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và xí nghiệp giống dịch vụ thủy sản Phi Mô Lạng Giang 2602/QĐ-CT 11/27/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
526 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Khiếu nại QĐ số 510/QĐ-UB ngày 19/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 2635/QĐ-CT 12/2/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
527 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Soát Khiếu nại việc gia đình ông đang xây dựng công trình để trông coi cây trồng thị bị đình chỉ xây dựng, các hộ khác cùng khu vực xây dựng thì không bị xử phạt Quang Thịnh Lạng Giang 2731/QĐ-CT 12/11/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
528
529 Nông Thị Lân Khiếu nại QĐ số 277/QĐ-CT ngày 28/6/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Hương Vỹ  Yên Thế 2936/QĐ-CT 12/30/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
530 Giải quyết đơn của ông Phạm Thị Sửu Xác định diện tích đất lâm nghiệp bà Sửu khai phá năm 1982 Tam Tiến Yên Thế 54/BC-ĐC-TTS 6/28/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
531 Giải quyết những tồn tại trong Sử dụng đất của 08 Doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang Công ty vật tư nông nghiệp Sông Hồng, Công ty may Bắc Giang, công ty TNHH Bắc Hà, HTX điện Tự Cường, xí nghiệp sửa chữa ô tô Bắc Âu, công ty TNHH Trung Kiên, HTX cơ khí vận tải Bắc Giang, công ty TNHH Hưng Thịnh Dĩnh Kế, Xương Giang Bắc Giang 03/QĐ-ĐC 1/25/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
532 Tình hình sử dụng đất một số doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang Công ty vật tư nông nghiệp Sông Hồng, Công ty may Bắc Giang, công ty TNHH Thắng Lợi, Cụm Công nghiệp Bắc Giang(gồm 5 doanh nghiệp tư nhân: công ty TNHH Bắc Hà, xí nghiệp sửa chữa ô tô Bắc Âu, công ty TNHH Trung Kiên, HTX cơ khí vận tải Bắc Giang, công ty TNHH Hưng Thịnh) Dĩnh Kế, Xương Giang Bắc Giang 04/BC-ĐTT 1/17/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
533 Tình hình quản lý, sử dụng đất của các xã Đông Lỗ (Hiệp Hoà), Quang Châu (Việt Yên), Thái Đào (Lạng Giang), Hương Gián (Yên Dũng), Song Khê (Yên Dũng)           TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
534 Tình hình quản lý, sử dụng đất của các xã Đông Lỗ (Hiệp Hoà) Tình hình quản lý, sử dụng đất của các xã Đông Lỗ (Hiệp Hoà) Đông Lỗ  Hiệp Hòa 123/KL-TTS  3/20/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
535 Thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại Quang Châu - Việt Yên Thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại Quang Châu - Việt Yên Quang Châu Việt Yên 102/BC-TTLN 12/2/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
536 Thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại Thái Đào - Lạng Giang Thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại Thái Đào - Lạng Giang Thái Đào Lạng Giang 103/BC-ĐTTLN 12/3/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
537 Thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại Hương Gián - Yên Dũng Thanh tra việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại Hương Gián - Yên Dũng Hương Gián Yên Dũng 111/BC-ĐTTLN 12/26/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
538 Tình hình quản lý, sử dụng đất của các xã Song Khê - Yên Dũng Tình hình quản lý, sử dụng đất của các xã Song Khê - Yên Dũng Song Khê Yên Dũng 799/KL-TTS 12/31/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
539 Nguyễn Văn Phụng Khiếu nại QĐ số 949/QĐ-CT ngày 05/8/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh P. Trần Phú  Bắc Giang  03/CV-TCT 1/3/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 931

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81586

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4844490