Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 5)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:42
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001
I.Giải quyết đơn, thư
327 Giải quyết đơn của bà Giáp Thị Chắn thôn Sấu - xã Liên Chung - Tân Yên  Khiếu nại QĐ số 03/QĐ-CT ngày 08/01/2001 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giải quyết về đất đai Liên Chung Tân Yên 44/BC-KL-ĐC 30/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
328 Giải quyết đơn của bà Đặng Thị Nhất thôn Yên Ngoài - xã Cao Xá - Tân Yên  Khiếu nại QĐ số 231/QĐ-CT ngày 20/10/1999 của UBND huyện Tân Yên  Cao Xá  Tân Yên 118/BC-TTLN 7/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
329 Giải quyết đơn của ông Khổng Minh Cường  phố Thễ - xã Lan Giới - Tân Yên  Năm 1987 UBND xã Lan Giới dự định mở chợ, đã lấy 445m2 đất ở của gia đình ông, song không bồi thường gì cho đình ông Lan Giới Tân Yên 120/BC-ĐC-TT 13/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
330 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Đáng thôn Phúc Lâm - xã Hoàng Ninh - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 276/QĐ-CT ngày 06/5/2000 của UBND huyện Việt Yên Hoàng Ninh  Việt Yên 97/BC-ĐC-TT 26/10/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
331 Giải quyết đơn của ông Bùi Thế Ninh thôn Mai Thượng 2 - xã Hương Mai - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 635/QĐ-CT ngày 19/12/2000 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hương Mai Việt Yên 56/BC-ĐC-TTS 28/6/2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
332 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Thục phố Nếnh - Hoàng Ninh - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 231/QĐ-CT ngày 07/5/2001 của Chủ tịch UBND huện Việt Yên giải quyết về tranh chấp đất đai có liên quan đến gia đình bà  Hoàng Ninh Việt Yên 80/KL-ĐC-TT 22/10/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
333 Giải quyết đơn của bà Dương Thị Nhâm thôn Đồng Quán - Bố Hạ - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 58/QĐ-UB ngày 29/2/2000 của UBND huyện Yên Thế TT Bố Hạ Yên Thế 03/BC-ĐC-TT 1/4/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
334 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Sì xóm Ngò - Đồng Kỳ - Yên Thế  Tranh chấp đất đai giữa ông Sì và ông Quỳnh (em rể ông Sì) Đồng Kỳ  Yên Thế 483/CV-ĐC 20/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
335 Giải quyết đơn của ông Tô Văn Sỉnh bản Thép - xã Tam Hiệp - Yên Thế Khiếu nại QĐ số 132/QĐ-UB ngày 14/4/1999 của UBND huyện Yên Thế Tam Hiệp Yên Thế 87/BCKL-ĐC 12/10/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
336 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Toản phố Thống Nhất - thị trấn Bố Hạ - Yên Thế  Xem xét toàn bộ công trình xây dựng trên đất ở của gia đình ông Toản là lô đất tranh chấp đất đai giữa bà Phạm Thị Lan và gia đình ông Toản tại phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ TT Bố Hạ Yên Thế Biên bản làm việc  5/4/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
337 Giải quyết đơn của các cụ Hội người cao tuổi thôn Ngò - xã Đồng Kỳ - Yên Thế Tranh chấp đất đai giữa hội người cao tuổi thôn Ngò với gia đình bà Phạm Thị Kim công dân thôn Ngò xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế 902/CV-CT 20/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
338 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Xuân thôn Đồng Lân - xã Đồng Kỳ - Yên Thế  Xác định hiện trạng sử dụng đất của một số hộ đang tranh chấp tại Đồi Li, thôn Đồng Lân xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế 360/CV-ĐC 17/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
339 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Hoạch thôn San - xã Mai Đình - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 322/QĐ-CT ngày 22/6/2000 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hòa 14/BC-ĐC-TT 3/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
340 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kích xóm Vòng - thôn Thanh Vân - Hiệp Hoà  Khiếu nại việc UBND xã thu ruộng của mẹ bà khi mẹ bà chết mà không giao lại cho bà theo quy định Thanh Vân Hiệp Hòa 70/BC-ĐC-TT 31/7/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
341 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Được thôn Gò Pháo - Hợp Thịnh - Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 472/QĐ-CT ngày 24/8/2000 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh Hiệp Hòa 04/BC-ĐC-TT 1/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
342 Giải quyết đơn của ông Ngọ Văn Thưởng thôn Thái Thọ - Thái Sơn - Hiệp Hoà  Khiếu nại việc địa phương đã lấy một số diện tích đất canh tác của gia đình ông từ trước những năm 1992 Thái Sơn Hiệp Hòa 36/BC-ĐC-TT 14/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
343 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Đa xóm Khoát - Đông Lỗ - Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 119/QĐ-CT ngày 02/2/2000 của UBND huyện Hiệp Hòa  Đông Lỗ Hiệp Hòa 16/BC-ĐC-TT 3/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
344 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Chín xóm Khoát - Đông Lỗ - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 592/QĐ-CT ngày 15/11/1999 của UBND huyện Hiệp Hòa  Đông Lỗ Hiệp Hòa 15/BC-ĐC-TT 3/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
345 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Phương Tuân xóm Phố - xã Mỹ Hà - Lạng Giang  V/v mua nhà thanh lý của bưu điện Bến Tuần nhưng UBND xã Mỹ Hà, UBND huyện Lạng Giang không cho sử dụng 600m2 đất của ngôi nhà ông đã mua Mỹ Hà Lạng Giang 1400/QĐ-CT 19/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
346 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Trường, đại diện 1 số công dân xã Dương Đức - huyện Lạng Giang Phản ánh Sở Địa chính không giải quyết khiếu nại của bà đối với QĐ số 877/QĐ-CT ngày 10/9/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dương Đức Lạng Giang 40/BC-ĐC-TTS 22/5/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
347 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Độ thôn Dầu - Đại Lâm - Lạng Giang  Không nhất trí với QĐ số 445/QĐ-CT ngày 14/9/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Đại Lâm Lạng Giang 43/BC-ĐC-TT 28/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
348 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Gái  ông Vũ Văn Đại đòi thu hồi GCNQSD đất số Q691156 mang tên bà Nguyễn Thị Gái để cấp cho ông là không có cơ sở giải quyết P. Ngô Quyền Bắc Giang 36/BC-TTr 8/10/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
349 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Chung thôn Tê - Tân Thanh - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 562/QĐ-CT ngày 12/10/2000 của UBND huyện Lạng Giang Tân Thanh Lạng Giang 49/ĐC-BC-TT 7/1/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
350 Giải quyết đơn của ông Đỗ Đức Thuần thôn Kép 11 - Hương Sơn - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 716/QĐ-CT ngày 06/11/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết việc tranh chấp đất đai với gia đình ông Vụ Hương Sơn Lạng Giang 17/BC-ĐC-TT 3/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
351 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Tỉnh thôn Giếng - Tiên Lục - Lạng Giang  Đòi quyền sử dụng 174m2 đất lâm nghiệp đang tranh chấp với gia đình bà Trần Thị Linh và đòi gia đình bà Linh đền bù thiệt hại đã phá của gia đình ông Tiên Lục Lạng Giang 42/BC-ĐC-TT 17/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
352 Giải quyết đơn của ông Hoàng Quốc Hùng thôn Chùa - Tân Thanh - Lạng Giang   Khiếu nại QĐ số 437/QĐ-CT ngày 05/10/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang v/v cưỡng chế xây dựng công trình trái phép trên đường đi liên xã  Tân Thanh Lạng Giang 58/BC-ĐC-TT 8/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
353 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Chung thôn Tiền - Đại Lâm - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 629/QĐ-CT ngày 22/6/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Đại Lâm Lạng Giang 81/KL-TT-ĐC 10/16/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
354 Giải quyết đơn của bà Diệp Thị Đảm thôn Cảy - Hương Sơn - Lạng Giang Năm 2001  Hòa giải giữa 2 gia đình bà Diệp Thị Đảm và ông Tăng Văn Vương v/v hỗ trợ cổng tân tạo 74m2 đất do UBND xã Hương Sơn thu của gia đình bà Đảm giao cho gia đình ông Vương sử dụng  Hương Sơn Lạng Giang 63/BC-ĐC-TT 13/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
355 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Chung thôn Tân Chung - Đào Mỹ - Lạng Giang  Khiếu nại QĐ số 456/QĐ-CT ngày 14/9/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết về đất đai của gia đình Đào Mỹ Lạng Giang 09/BC-ĐC-TT 7/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
356 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Quyên khu Lê Duẩn - thị trấn Chũ - Lục Ngạn  Khiếu nại QĐ số 213/QĐ-UB ngày 16/6/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn giải quyết về nhà đất TT Chũ Lục Ngạn 125/BC-ĐC-TT 20/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
357 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Cường thôn Phố - xã Biển Động - Lục Ngạn  Khiếu nại QĐ số 235/QĐ-UB ngày 10/7/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn giải quyết việc cưỡng chế tháo dỡ nhà do vi phạm hành lang giao thông Biển Động Lục Ngạn 119/BC-ĐC-TT 13/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
358 Giải quyết đơn của bà Ninh Thị Hinh và Ninh Văn Tâm thôn Cống - xã Kiên Lao - Lục Ngạn  Tranh chấp đất đai giữa hộ Ninh Thị Hinh và hộ Ninh Văn Tâm  Kiên Lao  Lục Ngạn 129/ĐC-KL-TT 16/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
359 Giải quyết đơn của ông Vương Văn Tương thôn Mới - Nghĩa Hồ - Lục Ngạn  Tố cáo một số cán bộ thôn, xã lợi dụng chức quyền, cố ý dấu nhân dân lập quy hoạch chuyển đổi ruộng đất gieo cấy sang thổ cư dọc quốc lộ 31 để mồi chài, buôn bán kiếm lời bất chính Nghĩa Hồ Lục Ngạn 25/BC-ĐC-TT 4/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
360 Giải quyết đơn của ông Hoàng Quý Đạo xóm Số Tư - Quý Sơn -Lục Ngạn  Không nhất trí với QĐ số 146/QĐ-UB ngày 16/5/2000 của UBND huyện Lục Ngạn Quý Sơn Lục Ngạn 60/BC-ĐC-TT 8/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
361 Giải quyết đơn của ông Lục Văn Lốc thôn Ba Lều - Biển Động - Lục Ngạn  Khiếu nại QĐ số 179/QĐ-UB ngày 05/5/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Biển Động Lục Ngạn 61/BC-ĐC-TT 27/7/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
362 Giải quyết đơn của bà Trương Thị Tống thôn Sơn Đình - Thanh Lâm - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 1100/QĐ-CT ngày 07/11/2002 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Thanh Lâm Lục Nam 26/BC-ĐC-TTS 14/4/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
363 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Trường thôn Vân Động - thị Trấn Đồi Ngô - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 466/QĐ-CT ngày 26/7/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (QĐ của Chủ tịch UBND huyện v/v giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 5 hộ dân thôn Vân Động - TT Đồi Ngô) TT Đồi Ngô Lục Nam 01/KH-TT-LN 15/10/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
364 Giải quyết đơn của ông Đoàn Văn Ảnh thôn Long Lanh - Bảo Đài - Lục Nam V/v kiểm kê tài sản trên đất Bảo Đài Lục Nam 75/BC-ĐC-TT 10/1/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
365 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Gái thôn Sơn Đình - Thanh Lâm - Lục Nam  Khiếu nại QĐ số 550/QĐ-CT ngày 27/10/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Thanh Lâm Lục Nam 31/BC-ĐC-TT 7/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
366 Thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Trường thôn Vân Động - Đồi Ngô - Lục Nam  Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất, thu tiền và sử dụng tiền có nguồn thu từ đất tại thị trấn Đồi Ngô TT Đồi Ngô Lục Nam 518/CV-ĐC 31/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
367 Giải quyết đơn của bà Trịnh Thị Chiến xóm Nội - Nội Hoàng - Yên Dũng  Khiếu nại QĐ số 397/QĐ-UB ngày 23/10/2000 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giải quyết về đất đai của gia đình Nội Hoàng  Yên Dũng 10/BC-ĐC-TT 2/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
368 Giải quyết đơn của ông Lưu Xuân Thơi thôn Tân Ninh - Tư Mại - Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 93/QĐ-CT ngày 14/3/2001 và công văn số 378/CV-UB ngày 10/8/2001 của UBND huyện Yên Dũng v/v giải quyết sử dụng hồ Tân Ninh Tư Mại Yên Dũng 90/KL-ĐC-TT 18/10/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
369 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lượng thôn Ngọc Sơn - Quỳnh Sơn - Yên Dũng  Khiếu nại QĐ số 359/QĐ-UB ngày 14/9/2000 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giải quyết về đất đai Quỳnh Sơn Yên Dũng 02/BC-ĐC-TT 1/4/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
370 Giải quyết đơn của ông Trương Quang Chử số nhà 45 - đường Lý Thái Tổ - Trần Phú - Bắc Giang Khiếu nại việc gia đình ông đang sử dụng đất ở thiếu diện tích so với diện tích đất đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp năm 1978 là 19,82m2.Lý do thiếu là do gia đình ông Thân (Hiệu ảnh Vinh Hoa) lấn chiếm đất P. Trần Phú Bắc Giang 76/BC-ĐC-TT 10/1/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
371 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Mùi số nhà 24 và 26 - đường Lý Thái Tổ - Trần Phú - Bắc Giang Đề nghị giải quyết dứt điểm đất ở của gia đình bà tại số nhà 24 và 26 đường Lý Thái Tổ P, Trần Phú P. Trần Phú Bắc Giang 28/BC-ĐC-TT 11/4/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
372 Giải quyết đơn của ông Đỗ Trọng Túc số 7 tầng 3 - nhà I - khu tập thể Đồng Cửa - Lê Lợi - Bắc Giang  Khiếu nại QĐ số 657/QĐ-CT ngày 26/11/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giải quyết về hợp thức hóa đất ở P. Lê Lợi Bắc Giang 01/BC-ĐC-TT 1/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
373 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Hoan phường Ngô Quyền - Bắc Giang Khiếu nại việc Nhà nước trưng dụng đất thổ cư của gia đình ông làm đường Xương Giang đến nay chưa được đền bù P. Ngô Quyền Bắc Giang 13/BC-ĐC-TT 14/02/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
374 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Bình Minh số nhà 46 - ngõ 16 - đường Lê Lợi - Lê Lợi - Bắc Giang  Tranh chấp đất đai tại khu tập thể bệnh viện Đa khoa với công dân Nguyễn Bình Minh  P. Lê Lợi Bắc Giang 121/BC-ĐC-TT 1/12/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
375 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Quyên, khu Lê Duẩn - TT Chũ - Lục Ngạn UBND huyện không thực hiện đúng QĐ số 137/QĐ-CT ngày 10/2/2001 của UBND tỉnh TT Chũ  Lục Ngạn 570/CV-ĐC 20/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
376 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Thành, thôn Hấn - Hương Gián - Yên Dũng Không nhất trí với QĐ số 106/QĐ-CT ngày 23/3/2001 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giải quyết đơn của công dân tố cáo trưởng thôn vi phạm luật đất đai Hương Gián Yên Dũng 66/BC-ĐC-TT 30/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
377 Phạm Văn Mùi, xóm Ngoài, Cao Xá, Tân Yên Không nhất trí với QĐ số 07/QĐ-CT ngày 20/3/2001 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên 69/BC-ĐC-TT 4/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( Tập 1 ) Năm 2001
378 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tất Thắng UBND xã Quế Nham thu ruộng đất đang canh tác (đất 2 lúa - 1 mầu) thuộc quỹ đất công ích 5% đã giao thầu cho các hộ và đất đã giao lâu dài để làm đất ở và bán đất làm nhà ở tại khu Đồng Ngang cho một số hộ Quế Nham Tân Yên 110/QĐ-CT 2/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
379 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đức Tố cáo cán bộ xã Phương Sơn san lấp đất để cấp đất ở cho nhân dân sai loại hạng và tăng diện tích so với diện tích ghi trong QĐ số 1059/QĐ-CT ngày 26/8/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Phương Sơn Lục Nam 118/QĐ-CT 2/7/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
380 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Anh Sơn Tranh chấp đất đai với ông Nguyễn Hữu Vinh Mai Đình Hiệp Hòa 119/QĐ-CT 2/7/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
381 Giải quyết đơn của ông Đỗ Trọng Túc Khiếu nại QĐ 657/QĐ-CT ngày 26/11/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang P. Ngô Quyền Bắc Giang 131/QĐ-CT 2/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
382 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hoan Tranh chấp đất ngõ đi giữa gia đình ông Nguyễn Văn Hoan và gia đình ông Nguyễn Tiến Thóc Bích Sơn Việt Yên 144/QĐ-CT  2/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
383 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lượng V/v đòi lại đất của ông đã bỏ không sử dụng từ những năm 1960 Quỳnh Sơn Yên Dũng 186/QĐ-CT 2/23/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
384 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Trung Khiếu nại việc gia đình ông đã có công khai hoang phục hóa diện tích đất 240m2 tại hồ 7 mẫu nhưng UBND xã không bán thầu diện tích đất này cho gia đình ông mà lại bán cho bà Nguyễn Thị Hoa Đào Mỹ Lạng Giang 207/QĐ-CT 3/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
385 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Vui V/v sửa đổi Khoản 3 và Tiết 1 Khoản 6 trong Điều 1 của QĐ số 1747/QĐ-CT ngày 11/12/2000 Tam Dị Lục Nam 208/QĐ-CT 3/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
386 Giải quyết đơn của ông Thân Mậu Luân Tố cáo Giám đốc Nông trường cam Bố Hạ quản lý quỹ đất được giao cho Nông trường chưa tốt để nhân dân lấn chiếm là có thật Bố Hạ Yên Thế 252/QĐ-CT 3/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
387 Giải quyết đơn của một số công dân khu tập thể bệnh viện Đa khoa tỉnh  Tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Bình Minh với các hộ dân khu tập thể bệnh viện đa khoa tỉnh Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 268/QĐ-CT 3/13/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( Tập 2 ) Năm 2001
388 Giải quyết đơn của ông Trần Trung Kiên V/v sửa đổi số liệu trong QĐ số 233/QĐ-CT ngày 03/3/1999 Tân Sỏi Yên Thế 291/QĐ-CT 3/21/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
389 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Hành Khiếu nại QĐ 199/QĐ-UB ngày 22/5/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Đồng Kỳ Yên Thế 397/QĐ-CT 4/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
390 Giải quyết đơn của bà Trịnh Thị Chiến Tranh chấp đất đai với gia đình ông Trịnh Hồng Giang Nội Hoàng Yên Dũng 407/QĐ-CT 4/10/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
391 Giải quyết đơn của ông Ong Khắc Hiển V/v sửa đổi khoản 2 điều 1 QĐ số 1442/QĐ-CT ngày 18/11/1999 TT Neo Yên Dũng 497/QĐ-CT 4/26/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
392 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Được Khiếu nại QĐ số 472/QĐ-CT ngày 24/8/2000 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh Hiệp Hòa 629/QĐ-CT 5/17/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
393 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Mùi Đề nghị UBND thị xã, UBND tỉnh cho phép gia đình sử dụng lô đất số 10/1 đường Lý Thái Tổ P. Trần Phú Bắc Giang và được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất P. Trần Phú Bắc Giang 717/QĐ-CT 6/7/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
394 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Gái Khiếu nại QĐ số 550/QĐ-CT ngày 27/10/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Thanh Lâm Lục Nam 740/QĐ-CT 6/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( Tập 3 ) Năm 2001
395 Giải quyết đơn của ông Ngọ Văn Thưởng Khiếu nại việc địa phương đã lấy một số diện tích đất canh tác của gia đình ông từ trước những năm 1992 Thái Sơn Hiệp Hòa 856/QĐ-CT 6/28/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
396 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Độ Không nhất trí QĐ số 445/QĐ-CT ngày 14/9/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Đại Lâm Lạng Giang 858/QĐ-CT 6/28/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
397 Giải quyết đơn của ông Đỗ Đức Thuần Không nhất trí cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tại QĐ số 716/QĐ-CT ngày 6/11/2000 Hương Sơn Lạng Giang 859/QĐ-CT 6/28/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
398 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Tỉnh Đòi quyền sử dụng 174m2 đất lâm nghiệp đang tranh chấp với gia đình bà Trần Thị Linh và đòi gia đình bà Linh đền bù thiệt hại đã phá của gia đình ông Tiên Lục Lạng Giang 860/QĐ-CT 6/28/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
399 Giải quyết đơn của ông Vũ Văn Quốc Khiếu nại QĐ số 516/QĐ-CT ngày 24/10/2000 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên v/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình ông Phùng Văn Bính Minh Đức Việt Yên 1093/QĐ-CT 8/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( Tập 4 ) Năm 2001
400 Giải quyết đơn của ông Hoàng Quý Đạo Không nhất trí QĐ số 146/QĐ-UB ngày 16/5/2000 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Quý Sơn Lục Ngạn 1144/QĐ-CT 8/17/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
401 Giải quyết đơn của  bà Đoàn Thị Hợi Đòi lại lô đất do công ty than bán thanh lý cho 2 hộ CBCNV của cơ quan P. Trần Phú Bắc Giang 1145/QĐ-CT 8/17/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
402 Giải quyết đơn của bà Diệp Thị Đảm Đòi quyền sử dụng 312m2 đất mà bà đã mượn của đơn vị xăng dầu K4 thuộc trung đoàn 671 Hương Sơn Lạng Giang 1276/QĐ-CT 9/4/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
403 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Giáp Đòi quyền sử dụng đất tại thửa số 1505 diện tích 660m2 bản đồ tỷ lệ 1/2000 đo vẽ năm 1978 Việt Lập Tân Yên 1371/QĐ-CT 9/14/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
404 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Được, Giáp Văn Đức, Giáp Văn Hạnh Đòi bồi thường đất và giá trị cây ăn quả trên đồi Ma Lão đã được sử dụng xây dựng trường PTCS xã Liên Sơn từ 1969  Liên Sơn Tân Yên 1372/QĐ-CT 9/14/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
405 Giải quyết đơn của ông Vương Văn Tương Tố cáo một số cán bộ thôn, xã lợi dụng chức quyền, cố ý dấu nhân dân lập quy hoạch chuyển đổi ruộng đất gieo cấy sang thổ cư dọc quốc lộ 31 để mồi chài, buôn bán kiếm lời bất chính Nghĩa Hồ Lục Ngạn 1500/QĐ-CT 10/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
406 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Chín Khiếu nại QĐ 592/QĐ-CT ngày 15/11/1999 của UBND huyện Hiệp Hòa Đông Lỗ Hiệp Hòa 1651/QĐ-CT 10/11/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( Tập 5 ) Năm 2001
407 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Mậu, Đỗ Ngọc San, Nguyễn Văn Hùng V/v bổ sung khoản 1, điều 1 QĐ số 381/QĐ-CT ngày 23/4/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh P. Lê Lợi  Bắc Giang 1673/QĐ-CT 10/18/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
408 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Giáp V/v UBND Xuân Hương cưỡng chế tháo dỡ tường bao của gia đình ông Xuân Hương Lạng Giang 1715/QĐ-CT 10/26/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
409 Giải quyết đơn của một số công dân thôn Hấn xã Hương Gián huyện Yên Dũng Tố cáo trưởng thôn Hấn vi phạm pháp luật đất đai Hương Gián Yên Dũng 1716/QĐ-CT 10/26/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
410 Giải quyết đơn của ông Trương Quang Chử Khiếu nại gia đình bà Trần Thị Năm xây nhà lấn chiếm đất của gia đình ông P. Trần Phú Bắc Giang 1729/QĐ-CT 10/29/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
411 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Thục Đòi lại đất ở  Hoàng Ninh Việt Yên 1801/QĐ-CT 11/8/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
412 Giải quyết đơn của ông Đoàn Văn Ảnh Tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với tiểu đoàn DQ 51 thuộc quân đoàn II Bảo Đài Lục Nam 1916/QĐ-CT 11/21/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
413 Giải quyết đơn của một số công dân Làng Chũ - TT Chũ -Lục Ngạn Tố cáo UBND TT Chũ tự ý chuyển hội trường sinh hoạt của làng Chũ thành trường mầm non của thị trấn, nhân dân làng Chũ không được bàn bạc không có nơi để hội họp nay đòi lại TT Chũ Lục Ngạn 1953/QĐ-CT 11/27/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
414 Giải quyết đơn của ông Lục Văn Lốc Khiếu nại QĐ số 179/QĐ-UB ngày 05/5/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Biển Động Lục Ngạn 1954/QĐ-CT 11/28/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
415 Giải quyết đơn của ông Vũ Thế Chiến Khiếu nại QĐ 92/QĐ-CT ngày 12/3/2001 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Lan Mẫu Lục Nam 1988/QĐ- CT 12/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Báo cáo Kết luận thanh tra của Sở Địa chính về Giải quyết đơn khiếu nại của công dân (Tập 1) Năm 2001
416 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Chín V/v đính chính văn bản Đông Lỗ Hiệp Hòa 215/CV-ĐC 4/26/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
417 Giải quyết đơn của bà Diệp Thị Đảm Khiếu nại QĐ số 590/QĐ-CT ngày 21/10/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Hương Sơn Lạng Giang 18/BC-ĐC-TT 3/5/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
418 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Đừng Tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nguyễn Thị Đừng với ông Ngô Hồng Chính có diện tích khoảng 4000m2 thuộc đồi Mỏ thôn Dầu xã Đại Lâm do gia đình bà Đừng khai hoang và sử dụng từ năm 1983 Đại Lâm Lạng Giang 21/BC-ĐC-TT 3/19/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
419 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Mùi V/v đính chính văn bản P. Trần Phú Bắc Giang 229/CV-ĐC 5/7/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
420 Giải quyết đơn của bà Giáp Thị Lơ Tranh chấp giữa gia đình bà Lơ và gia đình ông Giáp Văn Thanh tại khu Đồi Ba Hàng thuộc thôn Dễu Đại Lâm Lạng Giang 29/BC-ĐC-TT 4/16/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
421 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Can Đề nghị phúc tra lại số đo diện tích đất ở của gia đình P. Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang 52/CV-ĐC 7/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Báo cáo Kết luận thanh tra của Sở Địa chính về Giải quyết đơn khiếu nại của công dân (Tập 2) Năm 2001
422 Giải quyết đơn của ông Hứa Văn Sáo Khiếu nại QĐ số 237/QĐ-CT ngày 15/6/2000 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế 56/BC-ĐC-TT 7/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
423 Giải quyết đơn của bà Đào Thị Thanh Đề nghị Nhà nước trả lại quyền sử dụng đất do Nhà nước mượn năm 1968 để xây dựng đồn công an Bắc Giang P. Lê Lợi Bắc Giang 59/BC-ĐC-TT 03/08/20010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
424 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Được, Giáp Văn Đức, Giáp Văn Hạnh V/v đính chính văn bản Liên Sơn Tân Yên 552/CV-ĐC 9/12/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
425 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Trang Khiếu nại QĐ số 06/QĐ-CT của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên với dung ông Nguyễn Văn Hảo làm nhà lấn chiếm vào đường đi của gia đình ông Liên Sơn Tân Yên 68/BC-ĐC-TT 8/31/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
426 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Giáp V/v phúc đáp công văn số 156/CV-VP ngày 24/7/2001 của Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu xác minh xem xét lại một số nội dung trong báo cáo số 46/BC-ĐC-TT ngày 15/6/2001 của Sở Địa chính trình UBND tỉnh về vụ việc của ông Xuân Hương Lạng Giang 77/CV-ĐC 9/27/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
427 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Nam Giải quyết tranh chấp đất đai với HTX Phấn Sơn Đồng Sơn Yên Dũng 84/KL-TT-ĐC 10/27/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
428 Giải quyết đơn của ông Lưu Xuân Thơi Khiếu nại QĐ số 93/QĐ-CT ngày 14/3/2001 và Công văn số 378/CV-UB ngày 10/8/2001 của UBND huyện Yên Dũng v/v giải quyết sử dụng đất hồ Tân ninh Tư Mại Yên Dũng 90/KL-ĐC-TT 10/18/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
429 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Kim Khiếu nại QĐ số 1163/QĐ-CT ngày 17/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Minh Việt Yên 85/BC-ĐC-TT 10/29/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
430 Giải quyết đơn của ông Đỗ Văn Phóng Việc tranh chấp đất lối đi của ông Yên đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trước đây ông Yên đã tranh chấp đất với ông Thi nhưng việc tranh chấp trên chưa được giải quyết dứt điểm thì ông Thi chuyển đi nam và bán lại cho ông Phóng từ đó ông Yên tiếp tục chuyển sang tranh chấp phần đất lối đi này với ông Phóng Vũ Xá Lục Nam 91/BC-TT-ĐC 10/29/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
431 Giải quyết đơn của bà Trương Thị Tống Tranh chấp đất đai  Thanh Lâm Lục Nam 94/BCKL-ĐC 11/1/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
432 Giải quyết đơn của ông Bùi Thế Ninh - Bùi Thế Huân và Giáp Văn Đây Kiểm tra xem xét việc sử dụng đất của bà Liên, tố cáo ông Bài bán đất lấy tiền sử dụng sai nguyên tắc; UBND huyện đã có kết luận số 16/KL-LN ngày 13/2/1998 và QĐ số 214/QĐ ngày 12/3/1998 của UBND tỉnh nhưng các ông có tên trong đơn không được biết đề nghị Tổ công tác cung cấp các nội dung trong 2 văn bản đã ban hành Mai Hương Việt Yên 89/KL-ĐTTLN 11/2/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
433 Giải quyết đơn của ông Đào Trọng Phan Không nhất trí cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tại QĐ số 589/QĐ-CT ngày 23/11/1999  Xuân Cẩm Hiệp Hòa 93/BC-TT-ĐC 11/7/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
434 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Phương Chính thôn Đông Trước xã Mai Đình huyện Hiệp Hoà  Khiếu nại QĐ số 596/QĐ-CT ngày 10/11/1999 của UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hoà 96/BC-ĐC-TT 11/9/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
435 Giải quyết đơn của ông Lê Bình Ca Khiếu nại v/v Sở Địa chính cấp GCNQSDĐ cho anh Lê Văn Thông (con trai ông Ca) và chị Nguyễn Thị Hải (vợ anh Thông) SN 05 ngõ 8 đường Xương Giang P. Ngô Quyền chưa đúng với quy định của pháp luật P. Ngô Quyền Bắc Giang 97/CV-ĐC 11/15/2001 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 4007

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 143566

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4741642