Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 3)

Thứ sáu - 12/01/2018 04:22
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 1999
I.Giải quyết đơn, thư
161 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Long bản Mỏ Trạng - Tam Tiến - Yên Thế Khiếu nại QĐ số 213/QĐ-CT ngày 01/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế 99/BC-KL-ĐC 22/9/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
162 Giải quyết đơn của Đặng Đức Tiến thôn Tràng - Việt Tiến - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 343/QĐ-CT ngày 30/9/1997 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên giải quyết việc đất đai của gia đình ông Việt Tiến  Việt Yên 100/BC-ĐC-TT 21/9/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
163 Giải quyết đơn của ông Đoàn Văn Vệ thôn 1 xã Đa Mai - TX Bắc Giang Giải quyết gianh giới giữa gia đình ông và gia đình ông Nguyễn Ngọc Hồi đã không căn cứ vào bản đồ năm 1936 Đa Mai Bắc Giang 116/BC-KL-ĐC 2/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
164 Giải quyết đơn của ông Hoàng Anh Bình thôn Khánh Giàng - Ngọc Châu - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 91/QĐ-CT ngày 25/5/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Ngọc Châu Tân Yên 117/BCKL-ĐC 8/11/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
165 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Anh thôn An Phú - Xuân Phú - Yên Dũng Không nhất trí với Quyết định số 219/QĐ-CT ngày 20/7/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng  Xuân Phú  Yên Dũng 114/BC-KL-TT 28/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
166 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Vinh số nhà 63 đường Nguyễn Thị Lưu - Ngô Quyền - Bắc Giang  Khiếu nại ông Lưu Văn Luận số nhà liền kề lấn chiếm đất công xây nhà không đúng giấy phép ảnh hưởng tới nhà bà P. Ngô Quyền Bắc Giang  20/BC-UB 21/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
167 Giải quyết đơn của ông Trương Văn Tiến phố Tiền Môn - phường Lê Lợi - TX Bắc Giang gia đình ông Tiến phải tự tháo dỡ nhà ở và công trình trên diện tích đất 148 m2 do xây dựng trái phép để xây dựng chợ Tiền Môn P. Lê Lợi Bắc Giang 62/bc-TTr 3/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
168 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Duyệt số nhà 42B đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Lợi - TX Bắc Giang  V/v xem xét lại việc thu lệ phí giá đất ở của gia đình P. Lê Lợi  Bắc Giang  1402/QĐ-CT 15/11/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
169 Giải quyết đơn của ông Vũ Trọng Đại xóm Chùa - Hương Lạc - Lạng Giang Tranh chấp đất đai với gia đình ông Nguyễn Văn Tân  Hương Lạc Lạng Giang 42/CV-ĐC 24/02/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
170 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh - thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam Khiếu nại QĐ số 583/QĐ-CT ngày 12/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 113/CV-ĐC 19/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
171 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Đan số nhà 52 ngõ 2 đường Thánh Thiên - P.Lê Lợi - TX Bắc Giang Từ năm 1979 nhà nước sử dụng 720m2 đất của ông để xây dựng nhà máy mỳ mầu song đến nay vẫn chưa được đền bù đất hoa mầu, nay ông đề nghị nhà nước đền bù cho gia đình ông P.Lê Lợi Bắc Giang 128/BC-KL-ĐC 22/12/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
172 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngọc - Hoàng Hoa Thám - Cầu Gồ - Yên Thế Xét cấp đền bù đất cho ông vì năm 1981 UBND huyện đã trưng dụng 1835m2 đất ở của gia đình ông TT Cầu Gồ Yên Thế 148/CV-ĐC 14/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
173 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quý thôn An Hoà - Đoan Bái - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 197/QĐ-CT ngày 31/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Đoan Bái  Hiệp Hoà 105/BC-KL-ĐC 9/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
174 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngái xóm Dinh - Hoàng Mai - Hoàng Ninh - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 376/1998/QĐ-CT ngày 18/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Ngái và gia đình bà Hoàng Thị Huấn (cùng thôn)  Hoàng Ninh  Việt Yên 63/ĐC-BC-TT 12/7/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
175 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Oanh thôn Ải Quang - Trung Sơn - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 552/1998/QĐ-CT ngày 20/10/1998 của UBND huyện Việt Yên Trung Sơn  Việt Yên 73/ĐC-BC-TT 24/7/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
176 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Hồng thôn 7 - Tăng Tiến - Việt Yên  Khiếu nại QĐ số 674/1998/QĐ-CT ngày 18/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên giải quyết tranh chấp đất canh tác (tranh chấp đòi đền bù đất canh tác) giữa gia đình ông Hồng và bà Nguyễn Thị Vân (cùng thôn) Tăng Tiến  Việt Yên  49/BC-ĐC-TT 11/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
177 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Thế Phòng đội 3 - Tân Trung - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 144/CT ngày 29/5/1997 của UBND huyện Tân Yên Tân Trung Tân Yên 93/BC-ĐC-TT 16/9/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
178 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Văn Chiến thôn Bùi - xã Song Vân - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 224/CT của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Song Vân Tân Yên 119/BCKL-ĐC 5/11/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
179 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Xoè ở Đồi Đỏ - Cao Thượng - Tân Yên Khiếu nại QĐ của UBND huyện Tân Yên giải quyết việc đất đai của gia đình bà TT Cao Thượng Tân Yên 97/BC-ĐC-TT 21/9/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
180 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Đệch Bãi Trại - Lan Giới - Tân Yên  V/v gia đình ông không nhất trí với nội dung tại QĐ giải quyết số 407/QĐ-UB ngày 15/10/1998 của UBND huyện Tân Yên  Lan Giới Tân Yên  84/ĐC-BC-TT 19/8/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
181 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tạ Thị Nhỡ thôn Tè - Song Vân - Tân Yên Không tán thành kết luận của phòng địa chính huyện về đất ao có diện tích 2.852m2 mang thửa số 667 (tờ bản đồ số 11 xây dựng năm 1990) tại xóm Tè không hoạch định vào đất thổ cư của bà Nhỡ, không thuộc thổ cư của bà Nhỡ Song Vân Tân Yên  06/ĐC-BC-TT 29/01/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
182 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hiền thôn Cầu Đồng (10) Ngọc Lý - Tân Yên Khiếu nại QĐ số 416/1998/QĐ-CT ngày 20/10/1998 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên v/v giải quyết khiếu nại về quyền sử dụng đất  Ngọc Lý Tân Yên  83/ĐC-BC-TT 20/8/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
183 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mai - xóm Tiến Phan - Nhã Nam - Tân Yên Không tán thành QĐ số 88/QĐ-CT ngày 18/3/1998 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Nhã Nam  Tân Yên  34/ĐC-BCKLTT 4/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
184 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Loan thôn Sậm - Tân Thịnh - Lạng Giang Tranh chấp đất đai giữa ông Loan và bà Lưu Tân Thịnh  Lạng Giang 71/BC-ĐC-TT 24/7/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
185 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh xóm Chùa - Xuân Hương - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 783/QĐ-CT ngày 25/11/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang  Xuân Hương Lạng Giang 65/BC-ĐC-TT 15/7/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
186 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Côn xóm Chùa - Xuân Hương - Lạng Giang Tranh chấp đất đai chữa gia đình ông Phạm Văn Hưởng và gia đình ông Phạm Văn Côn Xuân Hương Lạng Giang 66/BC-ĐC-TT 15/7/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
187 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú thôn Cẩm Nang - Tiên Nha - Lục Nam Khiếu nại QĐ số 99/QĐ-CT ngày 12/3/1999 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Tiên Nha  Lục Nam 57/BC-ĐC-TT 28/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
188 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Muôn thôn Ngọc Sơn - Chu Điện - Lục Nam Kiến nghị đơn vị kho 110 -  quân đoàn II trả lại địa phương quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại khu vực rừng Só Ao Chu Điện Lục Nam 51/BC-ĐC-TT 14/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
189 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Quốc Chắn - Thôn Áp - Tân Quang - Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 3021/QĐ-UB của UBND huyện Lục Ngạn ngày 19/7/1999 Tân Quang Lục Ngạn 455/QĐ-CT 5/3/2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
190 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Công Tập thôn Trung Nghĩa - Nghĩa Hồ - Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 332/QĐ-UB ngày 25/10/1998 của UBND huyện Lục Ngạn Nghĩa Hồ  Lục Ngạn 12/ĐC-BC-TT 11/2/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
191 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chanh với xí nghiệp giống dịch vụ Thuỷ sản Bắc Giang Tranh chấp đất đai Tân Dĩnh Bắc Giang 115/BCKL-ĐC 2/11/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
192 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Thanh Xóm Già Khê -xã Tiên Hưng - Lục Nam Đòi được cấp lại diện tích đất ở vị trí cũ do Nhà nước thực hiện quy hoạch mở rộng đường phố An Châu, xã An Châu An Châu Sơn Động  66/BC-ĐC-TT 4/9/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
193 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đến thôn 20 Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam V/v UBND huyện Lục Nam cố ý làm trái pháp luật, cố ý xác định sai hành vi vi phạm luật đất đai của gia đình cụ Nguyễn Thị Đến "lấn chiếm đất ở sai pháp luật" TT Đồi Ngô Lục Nam 04/BC-TTr-ĐC 25/01/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
194 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Tuyết khu Trần phú 1 - TT Chũ - Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 213/QĐ-UB ngày 07/7/1998 của UBND huyện Lục Ngạn TT Chũ  Lục Ngạn 41/BC-TT-ĐC 25/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
195 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phẩm số nhà 353 phường Mỹ Độ - Bắc Giang xác minh việc mua bán đất giữa ông Dũng và ông Phẩm P. Mỹ Độ Bắc giang 86/BCKL-ĐC 25/8/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
196 Giải quyết đơn của ông Tạ Văn Phận thôn Khả Lý Hạ - xã Quang Minh - Việt Yên Giải quyết khiếu nại của ông Tạ Văn Phận Quảng Minh Việt Yên 22/ĐC-BC-TTr 26/3/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
197 Giải quyết đơn của ông Khắc Hiển - Tiểu khu 5 - TT Neo - Yên Dũng Tiến hành cùng nhau đo đạc diện tích đất chanh chấp giữa ông Ong Khắc Hiển và bà Giáp Thị Sự  TT Neo Yên Dũng 106/DC-BC-TT 9/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
198 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Chấn - tiểu khu 5 - TT Neo - Yên Dũng Giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Chấn và ông Nguyễn Anh Tuấn  TT Neo  Yên Dũng 104/BCKL-TT 9/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
199 Giải quyết đơn của ông Lưu Văn Chiếu xã Song Vân - Tân Yên Xác minh về việc giao đất khu vực cầu Bùi và Đồng Kim Song vân Tân Yên 119/BCKL-ĐC 5/11/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
200 Giải quyết đơn của bà Ngô Thị Nghiêm thôn Dầm xã Tân Sỏi - Yên Thế Giải quyết tranh chấp  đất đai theo đơn đề nghị của ông Hường và bà Nghiêm Tân Sỏi  Yên Thế 25/BC-ĐC-TT 15/4/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
201 Giải quyết đơn của bà Bùi Thị Thu  thôn Dinh Hương - Đức Thắng - Hiệp Hòa giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Thu Đức Thắng Hiệp Hòa 01/BB-HH 27/02/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
202 Giải quyết đơn của ông Lưu văn Nghiện xóm Gia - thôn Sơn Quả - Lương Phong - Hiệp Hòa Khiếu nại QĐ số 218/QĐ-CT ngày 12/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa  Lương Phong   Hiệp Hòa 103/BCKL-ĐC 9/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
203 Giải quyết đơn của ông Lê Tuấn Cảnh  thôn Mai Hạ - xã Mai Đình - Hiệp Hòa Không tán thành văn bản số 27/ĐC ngày 10/7/1997 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa "Thu hồi phần diện tích tại thửa đất số 1021 được thể hiện ở tờ bản đồ số 2 thôn Mai Hạ xã Mai Đình đo đạc năm 1978 đã giao cho UBND xã Mai Đình quản lý … nay giao toàn bộ phần đất đã thu hồi nói trên cho gia đình bà Lê Thị Chuông quản lý sử dụng" Mai Đình Hiệp Hòa 53/BC-TT-ĐC 18/7/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 1)
204 Giải quyết đơn của ông Hà Khắc Hợp V/v hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho 23 hộ dân cư P. Trần Nguyên Hãn - Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 72/QĐ-CT 1/16/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
205 Giải quyết đơn của ông Khổng Văn Tẩn Không nhất trí với Quyết định số 62/1998/QĐ-CT ngày 15/3/1998 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng An Hiệp Hòa 74/QĐ-CT 1/16/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
206 Giải quyết đơn của ông Vũ Hải Tuyến V/v tranh chấp đất đai Đồng Cốc  Lục Ngạn 86/QĐ-CT 1/18/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
207 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Trường Khiếu nại QĐ số 401/QĐ-CT ngày 11/11/1997 của UBND huyện Việt Yên Việt Tiến Việt Yên 87/QĐ-CT 1/18/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
208 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Thoa Đề nghị UBND tỉnh thu hồi 150m2 đất của cửa hàng ăn uống tại P. Mỹ Độ để giao cho UBND phường quản lý, sử dụng P. Mỹ Độ Bắc Giang 88/QĐ-CT 1/18/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
209 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn An Khiếu nại QĐ số 199/CT ngày 21/9/1996 của UBND tỉnh Bắc Giang    Bắc Giang 102/QĐ-CT 1/21/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
210 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Tuân Khiếu nại Kết luận số 199/KL-UB ngày 24/6/1995 đối với việc dãnh thoát nước nhà ông Trần Văn Kiều ở bên cạnh gây ô nhiễm và tắc nghẽn lối thoát nước của gia đình ông và UBND thị xã quy kết cho gia đình ông vi phạm Luật đất đai tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thọ Xương Bắc Giang 137/QĐ-CT 1/28/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
211 Giải quyết đơn của ông Trần Quang Cảnh Tranh chấp đất giữa gia đình ông vói gia đình ông Đoàn Cảnh Học Hoàng Ninh Việt Yên 234/QĐ-CT 3/3/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 2)
212 Giải quyết đơn của ông Nông Văn Hùng Tranh chấp đất giữa gia đình ông với gia đình bà Phạm Thị Loan Phú Nhuận Lục Ngạn 382/QĐ-CT 4/23/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
213 Giải quyết đơn của bà Tạ Thị Nhỡ Không tán thành kết luận của phòng địa chính huyện về đất ao có diện tích 2.852m2 mang thửa số 667 (tờ bản đồ số 11 xây dựng năm 1990) tại xóm Tè không hoạch định vào đất thổ cư của bà Nhỡ, không thuộc thổ cư của bà Nhỡ Song Vân Tân Yên 383/QĐ-CT 4/23/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
214 Giải quyết đơn của ông Lưu Văn Quyết Khiếu nại QĐ số 285/QĐ-CT ngày 12/10/1998 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Lương Phong Hiệp Hòa 398/QĐ-CT 4/24/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
215 Giải quyết đơn của ông Hồ Dục Đường Khiếu nại Kết luận số 11/KL-UB ngày 12/01/1998 của UBND huyện Lục Nam Đông Hưng Lục Nam 407/QĐ-CT 4/27/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
216 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Độ - Trần Văn Hùng - Nguyễn Văn Mạnh Không nhất trí với nội dung QĐ số 496/QĐ-CT ngày 24/8/1998 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Lãng Sơn Yên Dũng 417/QĐ-CT 4/29/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
217 Giải quyết đơn của bà Khổng Thị Lý Khiếu nại QĐ số 526/QĐ-CT ngày 20/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Lam Cốt Tân Yên 430/QĐ-CT 5/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
218 Giải quyết đơn của ông Vũ Ngọc Quyến Giao đất ở cho ông Vũ Ngọc Quyến 217m2 theo biên bản ngày 24/10/1991 từ phía Tây sang phía Đông TT Vôi Lạng Giang 432/QĐ-CT 5/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
219 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Khiếu nại QĐ số 583/QĐ-CT ngày 12/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 433/QĐ-CT 5/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
220 Giải quyết đơn của bà Ninh Thị Vinh Khiếu nại QĐ số 237/QĐ-CT ngày 10/9/1997 của Chủ tịch UBND Bắc Giang giải quyết về lối đi tại ngõ 2 đường Xương Giang P. Ngô Quyền Bắc Giang 434/QĐ-CT 5/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
221 Giải quyết đơn của 4 hộ gia đình xóm Ninh Giang - Danh Thắng - Hiệp Hòa Khiếu nại QĐ số 233/QĐ-CT ngày 05/9/1998 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Danh Thắng Hiệp Hòa 443/QĐ-CT 5/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
222 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thư V/v tự ý chuyển đổi các lô đất được cấp trái phép cho nhau là vi phạm Luật đất đai Tân Mỹ Yên Dũng 502/QĐ-CT 5/21/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
223 Giải quyết đơn của ông Vũ Trọng Đại Tranh chấp giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Văn Tân Hương Lạc Lạng Giang 506/QĐ-CT 5/21/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 3)
224 Giải quyết đơn của ông Hà Chí Nhận Đòi thanh toán bồi thường thiệt hại hoa mầu khi san lại mặt bằng xây dựng Xương Giang Bắc Giang 852/QĐ-CT 7/20/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
225 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Kháng Không đồng ý với QĐ số 381/QĐ-UB ngày 25/10/1997 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên v/v giải quyết tranh chấp đất thổ cư giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Huy Hùng Tăng Tiến Việt Yên 853/QĐ-CT 7/20/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
226 Giải quyết đơn của bà Thân Thị Dư V/v mua diện tích đất khoảng 30m2 tại mương tiêu thủy nông (cũ)  Tiền Phong  Yên Dũng 899/QĐ-CT 7/27/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
227 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Công Tuyển Khiếu nại QĐ số 512/QĐ-CT ngày 15/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Lam Cốt Tân Yên 871/QĐ-CT 7/26/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
228 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Nguyệt Khiếu nại QĐ số 486/QĐ-CT ngày 08/11/1996 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Chu Điện Lục Nam 934/QĐ-CT 8/3/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
229 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Côn Tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình ông Phạm Văn Hưởng Xuân Hương Lạng Giang 935/QĐ-CT 8/3/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 4)
230 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Ngái Khiếu nại QĐ số 676/1998/QĐ-CT ngày 18/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hoàng Ninh Việt Yên 948/QĐ-CT 8/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
231 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Phụng Khiếu nại QĐ số 97/QĐ-UB ngày 24/3/1999 của Chủ tịch UBND Bắc Giang P. Trần Phú Bắc Giang 949/QĐ-CT 8/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
232 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Thái Khiếu nại QĐ số 105/QĐ-CT ngày 10/8/1980 của UBND Bắc Giang (đơn do VKSNDTC chuyển về) P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 950/QĐ-CT 8/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
233 Giải quyết đơn của ông Thân Văn Hồng Khiếu nại QĐ số 674/1998/QĐ-CT ngày 18/12/1998 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Tăng Tiến Việt Yên 959/QĐ-CT 8/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
234 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Muôn Phản ánh về việc đơn vị khi K10 thuộc Quân đonà II sử dụng đất khu vực rừng Só Ao không đúng mục đích; Hồ sơ cấp đất của đơn vị không hợp pháp; Đề nghị giao lại quyền sử dụng khu đất trên cho địa phương Chu Điện Lục Ngạn 984/QĐ-CT 8/13/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
235 Giải quyết đơn của ông Đoàn Thế Cốt Không tán thành QĐ số 71/1999/QĐ-CT ngày 08/02/1999 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Vân Trung Việt Yên 1160/QĐ-CT 9/17/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
236 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thanh Khiếu nại QĐ số 783/QĐ-CT ngày 25/11/1998 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Xuân Hương Lạng Giang 1120/QĐ-CT 9/7/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 5)
237 Giải quyết đơn của bà Giáp Thị Lơ V/v tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và ông Giáp Văn Thanh Đại Lâm Lạng Giang 1161/QĐ-CT 9/17/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
238 Giải quyết đơn của ông Hứa Đức Hợp Tố cáo UBND xã Hồng Kỳ cưỡng chế, thu hồi tài sản của gia đình ông Hồng Kỳ Yên Thế 1162/QĐ-CT 9/17/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
239 Giải quyết đơn của  bà Trần Thị Kim Không nhất trí với QĐ số 474/QĐ-CT ngày 21/9/1998 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 1163/QĐ-CT 9/17/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
240 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Oanh Khiếu nại QĐ số 552/1998/QĐ-CT ngày 20/10/1998 của UBND huyện Việt Yên Trung Sơn Việt Yên 1164/QĐ-CT 9/17/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
241 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Gia Đồng V/v đòi lại diện tích đất do Nhà nước đã trưng dụng năm 1976 để xây dựng cửa hàng nông sản thực phẩm huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 1195/QĐ-CT 9/22/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
242 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Đừng Tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với gia đình ông Ngô Hồng Chính Đại Lâm Lạng Giang 1196/QĐ-CT 9/22/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
243 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Trường Khiếu nại về đất vườn của gia đình do cha ông để lại từ trước tới nay gia đình vẫn sử dụng, địa phương chưa quản lý bao giờ. Nay UBND xã Dương Đức thực hiện giao khoán đất lâm nghiệp 50 năm thu 80kg thóc/sào/năm thu trước 15 năm Dương Đức Lạng Giang 1343/QĐ-CT 10/27/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
244 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Hiến Khiếu nại QĐ số 416/1998/QĐ-CT ngày 20/10/1998 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Ngọc Lý Tân Yên 1200/QĐ-CT 9/22/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
245 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đệch Không nhất trí với QĐ số 407/QĐ-UB ngày 15/10/1998 của UBND huyện Tân Yên Lan Giới Tân Yên 1201/QĐ-CT 9/22/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
246 Giải quyết đơn của một số công dân ngõ 5 - tổ 7 - cụm 2 đường Ngô Gia Tự - P. Ngô Quyền - thành phố Bắc Giang Tố cáo bà Tuyết xây dựng công trình lấn chiếm ngõ đi chung P. Ngô Quyền Bắc Giang 1321/QĐ-CT 10/22/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
247 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Long Khiếu nại QĐ số 213/QĐ-CT ngày 01/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Tiến  Yên Thế 1391/QĐ-CT 11/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
248 Giải quyết đơn của ông Đặng Đức Tiến Việc ông Nguyễn Văn Dung tự làm nhà trên đất canh tác chuyển đổi cho ông Đặng Đức Tiến  Việt Tiến Việt Yên 1392/QĐ-CT 11/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 6)
249 Giải quyết đơn của ông Vũ Huy Tuấn Khiếu nại QĐ số 434/QĐ-CT ngày 05/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh P. Ngô Quyền Bắc Giang 1401/QĐ-CT 11/15/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
250 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thành Đề nghị trả lại QSDĐ do Nhà nước trưng dụng để xây dựng trụ sở Phòng Tài chính huyện từ năm 1966 TT Thắng Hiệp Hòa 1403/QĐ-CT 11/15/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
251 Giải quyết đơn của ông Bùi Văn Hồng Khiếu nại QĐ số 90/QĐ-UB tháng 4/1998 (không ghi ngày) của UBND huyện Lục Ngạn Hồng Giang  Lục Ngạn 1424/QĐ-CT 11/17/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
252 Giải quyết đơn của ông Đoàn Văn Vệ Tranh chấp đất đai giữa ông Vệ và ông Nguyễn Văn Hồi Đa Mai Bắc Giang 1440/QĐ-CT 11/18/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
253 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quy Khiếu nại QĐ số 197/QĐ-CT ngày 31/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Đoan Bái Hiệp Hòa 1496/QĐ-CT 11/23/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
254 Giải quyết đơn của một số công dân thôn Dục Quang - TT Bích Động - Việt Yên Các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý kinh tế - tài chính và XDCB tại thôn Dục Quang TT Bích Động - Việt Yên  TT Bích Động Việt Yên 1537/QĐ-CT 11/29/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1999 (Tập 7)
255 Giải quyết đơn của ông Hoàng Anh Bình Khiếu nại QĐ số 91/QĐ-CT ngày 25/5/1999 của Chủ tịch BUND huyện Tân Yên Ngọc Châu Tân Yên 1556/QĐ-CT 12/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
256 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Lựa Khiếu nại QĐ số 227/QĐ-CT ngày 29/7/1999 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tiền Phong  Yên Dũng 1557/QĐ-CT 12/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
257 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Anh Không nhất trí với QĐ số 219/QĐ-CT ngày 20/7/1999 của Chủ tịch  UBND huyện Yên Dũng Xuân Phú Yên Dũng 1558/QĐ-CT 12/6/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
258 Giải quyết đơn của 9 hộ gia đình khu vực bách hóa Kép xã Tân Thịnh - Lạng Giang V/v tranh chấp đất ở Tân Thịnh  Lạng Giang 1615/QĐ-CT 12/10/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
259 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Hoan V/v đền bù đất cho gia đình ông  P. Ngô Quyền Bắc Giang 1767/QĐ-CT 12/30/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
260 Giải quyết đơn của các công dân Đoàn Thị Doan, Bùi Văn Phi, Nguyễn Văn Khang đường Xương Giang phường Trần Phú Khiếu nại về quyền sử dụng đất ở thuộc đường Xương Giang P. Trần Phú P. Trần Phú Bắc Giang 46/BC-ĐC-TT 26/6/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
261 Giải quyết đơn của ông Đức và một số cụ xã Tân Mỹ - Yên Dũng Các cụ tố cáo địa phương xã Tân Mỹ bán đất cho một số công dân xâm phạm đền Ngọc Lâm thuộc khu di tích lịch sử đã được xếp hạng Tân Mỹ Yên Dũng 88/BC-ĐC-TT 27/8/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
262 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân xã Phương Sơn - Lục Nam V/v vi phạm pháp luật đất đai của địa phương trong việc giao đất ở, đất lâm nghiệp Phương Sơn  Lục Nam     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
263 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Dĩnh và bà Hoàng Thị Mai - Thị trấn Vôi - Lạng Giang Khiếu nại Quyết định số 256/QĐ-UB ngày 02/4/1998 của UBND huyện Lạng Giang TT Vôi  Lạng Giang 444/QĐ-CT 6/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123, 45678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 2249

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133692

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731768