Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 2)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:19
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 1998
I.Giải quyết đơn, thư
108 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Nhuận Không nhất trí với Kết luận giải quyết số 02/KL-UB của UBND xã Kiên Lao và Kết luận số 33/CV-UB ngày 12/9/1994 của UBND huyện Lục Ngạn giải quyết việc đổi lại ao khế của gia đình đã bị CT xã thu hồi năm 1957 giao cho HTX quản lý sử dụng Kiên Lao Lục Ngạn 18/KL-ĐC-TT 7/3/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
109 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Thịnh số nhà 31, ngõ 5 - Ngô Quyền - Bắc Giang Khiếu nại kết luận số 149/KL-UB ngày 10/6/1993 của UBND huyện Lạng Giang v/v giải quyết tranh chấp đất ở giữa gia đình ông và hộ ông Nguyễn Thế Hưng cùng địa phương theo đơn của ông Thịnh P. Ngô Quyền Bắc Giang 19/BC-ĐC-TT 21/3/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
110 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Xường xã Dĩnh Trì - Lạng Giang Không nhất trí với QĐ số 531/QĐ-UB ngày 24/12/1996 của UBND huyện Lạng Giang Dĩnh Trì  Lạng Giang 158/KL-ĐC-TT 19/10/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
111 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Nho bản Đồng Gián - Xuân Lương - Yên Thế Tranh chấp đất giữa gia đình ông Nho với hộ ông Dương Văn Tuấn, bà Lâm Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế 1242/QĐ-CT 6/10/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
112 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Khắc Hợp - đại diện cho 23 hộ tổ 8 - cụm 8 - phường Trần Nguyên Hãn - TX Bắc Giang  V/v giảm tiền giá đất ở P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 63/BC-TT-ĐC 17/8/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
113 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn An đại diện cho xưởng sản xuất và chế biến lương thực Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 199/CT ngày 21/9/1996 của UBND thị xã Bắc Giang có nội dung thu hồi 120 m2 đất công mà xưởng chế biến LTTP BG trước đây đã mượn của thị xã BG Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 114/CV-ĐC 29/5/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
114 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thế Cường - thôn Chàng - Việt Tiến - Việt Yên  Đề nghị xem xét việc mua và bán đất canh tác của UBND xã Việt Tiến và một số hộ gia đình có đúng thẩm quyền pháp luật không? Việt Tiến Việt Yên  588/CV-UB 25/11/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
115 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Kháng xóm 7 - Tăng Tiến - Việt Yên Không đồng ý với QĐ số 381/QĐ-UB ngày 25/10/1997 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên v/v giải quyết tranh chấp đất thổ cư giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Huy Hùng Tăng Tiến Việt Yên 30/BC-ĐC-TTr 24/4/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
116 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Trường - thôn Chàng - Việt Tiến - Việt Yên Khiếu nại QĐ số 401/QĐ-CT ngày 11/11/1997 của UBND huyện Việt Yên Việt Tiến Việt Yên 56/BC-ĐC-TTr 4/8/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
117 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Thanh Tuyền - thôn La Luông - Tiến Thắng - Yên Thế Khiếu nại QĐ số 91/CT ngày 10/4/1997 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên v/v giải quyết đất xâm canh của gia đình ông Tiến Thắng Yên Thế 36/BC-KL-TT 31/5/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
118 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Giá bản Quỳnh Lâm - HTX NN Tam Mỹ - Tam Tiến - Yên Thế Không tán thành thông báo kết luận số 55-NN của phòng NN-Tiểu thủ công nghiệp huyện Yên Thế ngày 10/12/1994 và QĐ số 226/QĐ-KL ngày 27/11/1995 của UBND huyện Yên Thế  Tam Tiến  Yên Thế 23/ĐC-KL-TT 30/3/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
119 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Tuấn Cảnh - thôn Mai Hạ - Mai Đình - Hiệp Hoà V/v tranh chấp đất đai Mai Đình Hiệp Hoà 249/CV-ĐC-TTr 26/10/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
120 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khổng Văn Tẩn - thôn Hoàng Liên - Hoàng An - Hiệp Hoà Không nhất trí với QĐ số 62/1998/QĐ-CT ngày 15/3/1998 của CT. UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi mảnh đất có diện tích 276m2 đất mà gia đình ông Tẩn đã mua và sử dụng liên tục từ 1974 đến nay Hoàng An Hiệp Hoà 85/ĐC-BC-TT 28/11/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
121 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Văn Quyết - xóm Sơn Quả - Lương Phong - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 285/QĐ-CT ngày 12/10/1998 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Lương Phong Hiệp Hoà 20/BC-KL-TT 25/2/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
122 Hoàng Thị Minh, thôn Phi Mô, xã Phi Mô, Lạng Giang Giải quyết tranh chấp 33m2 đất ranh giới đang có tranh chấp giữa gia đình bà Minh với gia đình ông Hạnh (con trai ông Nghiêm) Phi Mô  Lạng Giang 16/TT-ĐC 10/3/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
123 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Ngọc Quyến thôn Chu Nguyên - TT Vôi - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 357/CT của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 86/ĐC-BC-TT 30/11/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
124 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Dục Đường - thôn Đông Hưng - xã Đông Hưng - Lục Nam Khiếu nại về tranh chấp đất đai, đất trồng rừng với đơn vị 219 quân đoàn 2  Đông Hưng Lục Nam 418/1998/CV- CT 11/5/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
125 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nông Văn Hùng xóm Cầu Vồng - Phú Nhuận - Lục Ngạn Không nhất trí với cách giải quyết của UBND huyện Lục Ngạn tại công văn số 59/KL-ĐC ngày 9/3/1998 Phú Nhuận  Lục Ngạn 22/BC-ĐC-TTr 30/3/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
126 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Hải Tuyến thôn Tư Thâm - Đồng Cốc - Lục Ngạn Tranh chấp đất đai Đồng Cốc  Lục Ngạn 54/BC-TT-ĐC 22/7/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
127 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Thanh Tùng - xã Nghĩa Hồ - Lục Ngạn Giải quyết tranh chấp đất đai giữa UBND xã Nghĩa Hồ với gia đình ông Phạm Thanh Tùng  Nghĩa Hồ Lục Ngạn 76/ĐC-KL-TT 6/12/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
128 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Hồng xã Hồng Giang - Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 90/QĐ-UB của UBND huyện Lục Ngạn Hồng Giang   Lục Ngạn 242/CV-ĐC 31/8/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
129 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vi Hồng Quảng đại diện một số công dân ở thôn Thượng - TT An Châu - Sơn Động  UBND huyện tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác sang đất dân cư thuộc TT An Châu - Sơn Động  TT An Châu  Sơn Động  868/QĐ-CT 24/7/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
130 Giải quyết đơn của Thôn Trúc Tay xã Vân Trung - Việt Yên Tranh chấp đất đai Vân Trung Việt Yên 20/TT-BC 13/2/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
131 Giải quyết đơn của ông Trần Quang Cảnh và Nguyễn Xuân Trường thôn Chàng xã Việt Tiến - Việt Yên Khiếu nại Quyết định số 401/QĐ-CT ngày 11/11/1997 của UBND huyện Việt Yên Việt Tiến  Việt Yên 56/BC-ĐC-TTr 4/8/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1998 (Tập 1)
132 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tuyển Khiếu nại Quyết định số 227/QĐCT ngày 17/6/1997 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dĩnh Trì  Lạng Giang 12/1998/QĐ-CT 1/6/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
133 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tâm Khiếu nại Quyết định số 198/CT ngày 06/10/1995 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Thường Thắng Hiệp Hòa 122/1998/QĐ-CT 2/10/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
134 Giải quyết đơn của ông Đinh Văn Quân Khiếu nại Quyết định số 171/QĐ-CT ngày 12/7/1997 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hòa 161/1998/QĐ-CT 2/21/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
135 Giải quyết đơn của ông Phạm Công Lý V/v đòi lại đất ao Hương Lâm Hiệp Hòa 170/1998/QĐ-CT 2/27/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
136 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Nhỡ V/v tranh chấp đất Đại Lâm Lạng Giang 171/1998/QĐ-CT 2/27/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
137 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Phú Không nhất trí quyết định giải quyết tranh chấp 4 sào, 4 thước đất canh tác giữa ông với cháu ruột ông anh Nguyễn Văn Tưởng tại Quyết định số 223/QĐ-CT ngày 10/11/1996 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Vân Hiệp Hòa 213/1998/QĐ-CT 3/12/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
138 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Phúc V/v đề nghị UBND huyện Tân Yên trả lại đất cho mẹ ông mà Nhà nước đã trưng dụng TT Cao Thượng Tân Yên 215/1998/QĐ-CT 3/12/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
139 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Thìn Khiếu nại Quyết định số 41/UB ngày 04/5/1994 của UBND huyện Yên Thế  TT Cầu Gồ Yên Thế 230/1998/QĐ-CT 3/16/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1998 (Tập 2)
140 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị The V/v gia đình bà The không được đền bù đất khi Nhà nước thu hồi đất P. Ngô Quyền Bắc Giang 237/1998/QĐ-CT 3/21/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
141 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Tám V/v xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý kinh tế - tài chính  Thanh Lâm Lục Nam 377/1998/QĐ-CT 3/30/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
142 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị  Sẹo Không nhất trí Quyết định số 429/QĐ-UB ngày 15/12/1996 của UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên 432/1998/QĐ-CT 4/7/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
143 Giải quyết đơn của ông Dương Đình Lập Khiếu nại Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 18/6/1991 của UBND huyện Tân Yên Việt Lập Tân Yên 433/1998/QĐ-CT 4/7/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
144 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đóa V/v tranh chấp đất đai với gia đình ông Khánh Tân Dĩnh Lạng Giang 434/1998/QĐ-CT 4/7/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
145 Giải quyết đơn của ông Đồng Thái Phong và ông Nguyễn Ngọc Thụ Không nhất trí Quyết định số 365/QĐ-CT ngày 20/10/1995 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Nghĩa Hòa  Lạng Giang 443/1998/QĐ-CT 4/13/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
146 Giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Khẩu Không nhất trí Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 29/3/1996 của UBND huyện Lục Ngạn Phì Điền Lục Ngạn 504/1998/QĐ-CT 5/2/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
147 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đình Thuận Không nhất trí kết luận giải quyết số 02/KL-UB của UBND xã Kiên Lao và Kết luận số 33/CV-UB ngày 12/9/1994 của UBND huyện Lục Ngạn Kiên Lao Lục Ngạn 548/1998/QĐ-CT 5/8/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
148 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Thịnh Khiếu nại Kết luận số 149/KL-UB ngày 10/6/1993 của UBND huyện Lạng Giang P. Ngô Quyền Bắc Giang 550/1998/QĐ-CT 5/8/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
149 Giải quyết đơn của 9 hộ gia đình thuộc xí nghiệp chế biến nông - lâm sản xuất khẩu (cũ) Nhất trí với báo cáo kết luận số 21/1998-BC-TTr  với nội dung gia hạn thực hiện QĐ số 333/QĐ-CT của chủ tịch UBND tỉnh BG về giao đất ở cho 9 hộ gia đình thuộc XNCBNSLS xuất khẩu Lê Lợi  Bắc Giang 611/QĐ-CT 6/1/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
150 Giải quyết đơn của ông Hoàng Thanh Tuyền Khiếu nại Quyết định số 91/CT ngày 10/4/1997 của Chủ tịch UBND huyện Tân yên  Tiến Thắng Yên Thế 642/QĐ-CT 6/11/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
151 Giải quyết đơn của ông Vi Hồng Quảng V/v UBND huyện Sơn Động tự ý lập hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác sang đất dân cư thuộc xã An Châu An Châu Sơn Động  868/QĐ-CT 7/24/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của công dân Năm 1998 (Tập 3)
152 Giải quyết đơn của ông Phương Văn Dựng Ông Dựng khiếu nại việc cưỡng chế tháo dỡ nhà và đòi bồi thường thiệt hại Thọ Xương Bắc Giang 1177/QĐ-CT 9/21/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
153 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Ngân Bà Ngân khiếu nại việc cưỡng chế tháo dỡ nhà và đòi đền bù đất ở Thọ Xương Bắc Giang 1178/QĐ-CT 9/21/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
154 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Giá Không tán thành Kết luận số 55-NN của Phòng NN-Tiểu thủ công nghiệp huyện Yên Thế ngày 10/12/1994 và Quyết định số 226/QĐ-XL ngày 27/11/1995 của UBND huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế 1090/QĐ-VP 8/31/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
155 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lan Khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất P. Lê Lợi  Bắc Giang 1191/QĐ-CT 9/22/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
156 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Nho Khiếu nại Quyết định số 64/UB ngày 23/4/1996 của UBND huyện Yên Thế  Xuân Lương Yên Thế 1242/QĐ-CT 10/6/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
157 Giải quyết đơn kiến nghị của đại 26 hộ dân thôn Bãi Xe xã Chiên Sơn huyện Sơn Động Kiến nghị đơn vị quân đội trả lại cho nhân dân khu vực đất thổ cư cũ đã sử dụng từ năm 1922 Chiên Sơn Sơn Động  1316/QĐ-CT 10/17/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
158 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân xã Tiến Thắng Yên Thế V/v Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang sử dụng đất đai tại xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế 488/1998/QĐ-CT 27/4/1998 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
159 Giải quyết đơn của thôn Trúc Tay xã Vân trung Việt Yên với thôn Yên Hà - Yên Lư - Yên Dũng Tranh chấp đất đai Vân Trung; Yên Lư Việt Yên; Yên Dũng 43/TT-ĐC 10/51996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
160 Giải quyết đơn của các hộ dân tại thôn Dục Quang - Thị trấn Bích Động - Việt Yên  Kiểm tra làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng khu đất phía trước nhà trẻ của gia đình ông Nguyễn Văn Thuần TT Bích Động Việt Yên 32/BC-TT-ĐC 3/5/1999 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4844447