Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 16)

Thứ hai - 15/01/2018 08:00
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2011
I.Giải quyết đơn, thư
1216 Giải quyết đơn của ông Luân Văn Phún, thôn Thùng Thình, xã Biển Động, Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 3613/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Biển Động Lục Ngạn 08/BC-TNMT 21/01/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1217 Giải quyết đơn của ông Lý Đình Quý, tổ dân phố Tiền Giang, ph Lê Lợi, Bắc Giang.  Khiếu nại việc bồi thường thu hồi đất của gia đình ông để xây dựng khu dân cư, Trung tâm Thương mại và Khách sạn cao cấp thành phố Bắc Giang; không đồng ý với QĐ số 2856/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Bắc Giang 10/BC-TNMT 21/01/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1218 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thanh Khoa, Phường Trần Nguyên Hãn và Lê Lợi, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ của CT.UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Bắc Giang 19, 20, 21/BC-TNMT 25/02/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1219 Giải quyết đơn của bà Vũ Thị Sửu, số nhà 97, đường Hồ Công Dự, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 930/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 68/BC-TNMT 20/5/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1220 Giải quyết đơn của ông Bùi Văn Cầu, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam Khiếu nại việc bồi thường thu hồi đất của gia đình ông; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại QĐ số 5439/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 TT Đồi Ngô Lục Nam 26/BC-TNMT 9/3/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1221 Giải quyết đơn của ông Phạm Quang Minh, thôn Mai Thượng, xã Hương Mai, Việt Yên Khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ của UBND huyện Việt Yên cho gia đình ông; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tại QĐ số 504/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 Hương Mai Việt Yên 87/BC-TNMT 27/5/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1222 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lượng, thôn Phú Yên, xã Tam Dị, huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 4307/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Tam Dị Lục Nam 28/BC-TNMT 11/3/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1223 Giải quyết đơn của bà Đỗ Hồng Dung, số 100, Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1269/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 91/BC-TNMT 20/6/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1224 Giải quyết đơn của bà Lương Thị Dung, đường Huyền Quang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ 2268/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi Bắc Giang 112/BC-TNMT 7/7/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1225 Giải quyết đơn của bà Vũ Thị Mai, tổ dân phố số 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 2300/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Ngô Quyền Bắc Giang 110/BC-TNMT 6/7/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1226 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hằng (chồng là Đồng Văn Cường), tổ 2b, Trần Đăng Tuyển, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1098/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 118/BC-TNMT 13/7/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1227 Giải quyết đơn của bà Vũ Thị Mật, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang Đề nghị trả cho gia đình bà 432m2 đất do UBND xã Dương Đức thu của gia đình bà năm 1989 để làm cửa hàng dịch vụ nhưng không làm mà bán cho người khác Dương Đức Lạng Giang 553/TNMT-TTS 27/6/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1228 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn An, thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên Không có QĐ của UBND tỉnh nhưng xã Bích Sơn và UBND huyện đã thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng 7.920,4m2 đất nông nghiệp của 24 hộ ở thôn Kiểu xã Bích Sơn huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên 517/TNMT-TTS 17/6/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1229 Giải quyết đơn của ông Dương Thành Mưu, thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 781/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Song Khê thành phố Bắc Giang 11/BC-TCT 13/6/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1230 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khuê, tổ 4 khu 34, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của gia đình ông để xây dựng chợ Song Mai; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại QĐ số 1506/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 Song Mai Bắc Giang 394/TNMT-TTS 1/6/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1231 Giải quyết đơn của ông Ngô Văn Dư, ngõ 9, phố Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 715/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Mỹ Độ Bắc Giang 67/BC-TNMT 20/5/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1232 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thế Truyền, thôn Đồng Nghĩa, xã Hồng Kỳ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 1608/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Hồng Kỳ Yên Thế 55/BC-TNMT 19/4/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1233 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tiếp, thôn Đại Lâm, xã Tam Dị, huyện Lục Nam Khiếu nại QĐ số 3607/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam  Tam Dị  Lục Nam 632/TNMT-TTS 19/7/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1234 Giải quyết đơn của Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Văn Đức Khiếu nại QĐ số 3977-3978-3976-3975/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 208-210-209-207/BC-TNMT 11/11/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1235 Giải quyết đơn của ông Trương Văn Cẩn, Sơn Đình, xã Thanh Lâm, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 876/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của CT.UBND huyện Lục Nam v/v giải quyết đơn của ông Giáp Văn Lương trú tại thôn Sơn Đình xã Thanh Lâm (có liên quan đến ông) Thanh Lâm Lục Nam 953/TNMT-TTS 18/10/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1236 Nguyễn Văn Hảo và các hộ dân, thôn Trung, Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 737/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Nội Hoàng Yên Dũng 954/TNMT-TTS 18/10/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1237 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tào, phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 3996/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 234/BC-TNMT 8/12/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1238 Giải quyết đơn của Đào Trọng Phú, Đào Thị Hoa, ph.Lê Lợi, Bắc Giang Việc bồi thường GPMB cho gia đình ông, bà không đúng quy định; không nhất trí với QĐ số 3108/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của CT.UBND thành phố Bắc Giang; không nhất trí QĐ số 2143/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của CT.UBND thành phố Bắc Giang thu hồi đất ở của gia đình ông, bà để thực hiện dự án xây dựng đường Đồng Cửa vì vị trí đất thu hồi không đúng quy hoạch phê duyệt tại QĐ số 1927/QĐ-CT ngày 24/9/2002 của CT.UBND tỉnh P. Lê Lợi Bắc Giang 114/BC-TNMT 12/7/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1239 Giải quyết đơn của bà Thân Thị Cẩn, thôn Sòi, xã Đồng Sơn, Yên Dũng Khiếu nại QĐ số 3471/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng v/v giải quyết đơn của các bà: Thân Thị Hoan, Thân Thị Đỉnh, Thân Thị Núi, Thân Thị Hiệp và Phạm Thị Ngữ Đồng Sơn Yên Dũng 465/CV-TNMT 5/4/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1240 Giải quyết đơn của ông Vương Minh Phương, thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 3303/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Xuân Hương Lạng Giang 155/BC-TNMT 9/9/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1241 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Thanh Hà, số 44 đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 400/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND thành phố Bắc Giang v/v chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại QĐ số 2262/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 P. Trần Phú Bắc Giang 193/BC-TNMT 1/11/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1242 Giải quyết đơn của ông Phan Văn Dung và một số công dân thôn Hậu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 264/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Thọ Xương Bắc Giang 78/BC-TNMT-TTS 1/6/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1243 Giải quyết đơn của bà Đinh Thị Quế, tổ 3, phường Mỹ Độ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 339/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thành phố Bắc Giang v/v phê duyệt số lô đất tái định cư; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại QĐ số 1985/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 P. Mỹ Độ Bắc Giang 186/BC-TNMT 21/10/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1244 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Soạn, phường Mỹ Độ, Bắc Giang Khiếu nại việc cấp đất tái định cư khi thu hồi đất của gia đình ông; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại QĐ số 2191/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 P. Mỹ Độ Bắc Giang 187/BC-TNMT 21/10/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1245 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bỉnh Khiếu nại QĐ số 4480/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Hiệp  Yên Thế 249/BC-TNMT 12/26/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1246 Giải quyết đơn của bà Phan Thị Lan Khiếu nại QĐ số 2868/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi  Thành phố Bắc Giang 115/BC-TNMT 7/12/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1247 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Dự Khiếu nại QĐ số 609/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng 368/TNMT-TTS 5/25/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1248 Giải quyết đơn của bà Đào Thị Nghiên Khiếu nại Công văn số 511/UBND-TNMT ngày 31/3/2011 và QĐ số 3321/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND thành phố Bắc Giang Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 183/BC-TNMT 10/18/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2012
I.Giải quyết đơn, thư
1249 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Thu Khiếu nại QĐ số 4548/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang 21/BC-TNMT 2/14/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1250 Giải quyết đơn của bà Lương Thị Thảo Khiếu nại QĐ số 4549/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang 22/BC-TNMT 2/14/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1251 Giải quyết đơn của ông Giáp Văn Đương Khiếu nại QĐ số 5511/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Thái Đào  Lạng Giang 39/BC-TNMT 3/23/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1252 Giải quyết đơn của bà Phan Thị Sợi Khiếu nại QĐ số 4409/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 37/BC-TNMT 3/16/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1253 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Thái Khiếu nại QĐ số 340/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 43/BC-TNMT 4/6/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1254 Giải quyết đơn của bà Tống Ngọc Oanh Khiếu nại QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang  P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 44/BC-TNMT 4/6/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1255 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Sáu Khiếu nại QĐ số 4388/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Phú Thành phố Bắc Giang 72/BC-TNMT 5/17/2012 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 73

Máy chủ tìm kiếm : 36

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 809

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96097

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4573260