Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 15)

Thứ sáu - 12/01/2018 17:09
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2010
I.Giải quyết đơn, thư
1154 Giải quyết đơn của Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Nhận, Nguyễn Thị Điệp Khiếu nại QĐ số 1590/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh  Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 113/BC-TNMT 12/7/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1155 Giải quyết đơn của ông Vi Văn Lộc Khiếu nại QĐ số 4775/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Hương Sơn Lạng Giang 202/BC-TNMT-TTS 29/10/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1156 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Bậc Tố cáo các đ/c lãnh đạo huyện Lạng Giang, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang bao che cho hành vi vi phạm pháp luật và tham nhũng của một số các bộ và UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang 02/BC-ĐTTLN 28/6/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1157 Giải quyết đơn của ông Lương Văn Bằng Khiếu nại QĐ số 957/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Tân Mỹ Yên Dũng 24/QĐ-TTS 24/6/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1158 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Tuyết Khiếu nại QĐ số 3351/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Song Khê Yên Dũng 148/BC-TNMT 25/8/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1159 Giải quyết đơn của ông Hà Văn Tơ Khiếu nại QĐ số 1710/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 224/BC-TNMT 29/11/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1160 Giải quyết đơn của Phan Huy Xương, Lê Thị Hợi Khiếu nại QĐ số 2127/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động TT An Châu Sơn Động 39/BC-TNMT 25/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1161 Giải quyết đơn của Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Thị Nga Khiếu nại QĐ ố 3350/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND huyện Yên Dũng Song Khê Yên Dũng 150/BC-TNMT 25/8/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1162 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Phương Khiếu nại QĐ số 738/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên và QĐ số 922/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Tăng Tiến Việt Yên 81/BC-TNMT 24/5/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1163 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Dũng Khiếu nại QĐ số 1376/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên 32/BC-TNMT 16/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1164 Nguyễn Thị Hậu V/v đề nghị được hỗ trợ là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư khi nhà nước thu hồi 97.4m2 đất của gia đình bà để xây dựng Bệnh viện phụ sản Bắc Giang; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại QĐ số 2045/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 1815/BC-TNMT 20/10/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1165 Phúc đáp công văn xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn của ông Phan Tiến Lực V/v không đồng ý cho UBND xã Bảo Đài chuyển mục đích sử dụng 4.141m2 đất nông nghiệp sang đất ở tại khu vực Dộc Mắt xã Bảo Đài Chu Điện Lục Nam 2183/TNMT-TTS 16/12/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1166 Giải quyết đơn của Nghiêm Xuân Thanh, Phạm Thị Ngọt Khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ cho ông Tạ Văn Khuê; không đồng ý với nội dung giải quyết tại QĐ số 1540/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 149/BC-TNMT 25/8/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1167 Giải quyết đơn của ông Đồng Văn Cường Khiếu nại QĐ số 2506/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang 09/BC-TNMT-TTS 21/01/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1168 Giải quyết đơn của ông Phương Văn Dựng Khiếu nại QĐ số 2390/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang vì không giải quyết giao đất cho ông trong khi đó năm 1992 ông đã nộp tiền vào sử dụng đất ở nhưng HTX Nam Hồng giao đất cho ông lại giao vào phần đất đã giao cho người khác nên ông chưa nhận, chưa được giao đất P. Thọ Xương Thành phố Bắc Giang 34/BC-TNMT 18/03/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1169 Giải quyết đơn của ông Phạm Tiến Đề nghị được bồi thường diện tích 49.1m2 đất ở vì cho rằng khi Nhà nước mở rộng đường tỉnh lộ 398 đã lấy vào đất ở của gia đình ông; không đồng ý với QĐ số 1691/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 76/BC-TNMT-TTS 17/5/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1170 Giải quyết đơn của bà Tạ Thị Đức Khiếu nại việc bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho các hộ có đất ở do nhà nước thu hồi để xây dựng cầu đường bộ mới; không đồng ý với QĐ giải quyết số 773/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang 207/BC-TNMT 29/10/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1171 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Thúy Đề nghị giải quyết việc gia đình bà từ năm 1984 đến nay chưa được giao ruộng canh tác; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện  Lục Nam tại QĐ số 714/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 Tiên Hưng Lục Nam 94/BC-TNMT 40427 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1172 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Xông Đề nghị giải quyết việc ông Nguyễn Văn Miền ở liền kề đã xây dựng nhà, tường lấn sâu vào diện tích đất của gia đình ông; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại QĐ số 132/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 Chu Điện Lục Nam 129/BC-TNTM 40217 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1173 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Pheo Khiếu nại QĐ số 2157/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên  Hoàng Ninh Việt Yên 139/BC-TNMT 10/8/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1174 Giải quyết đơn của ông Tăng Văn Y V/v giải quyết tranh chấp đất đai; không đồng ý với QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 130/BC-TNMT 40217 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1175 Giải quyết đơn của bà Thân Thị Kim Liên Không đồng ý với QĐ số 976/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (quyết định giải quyết lần 2) Tăng Tiến Việt Yên 1603/BC-TNMT 24/9/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1176 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Vụ (lần 2) Khiếu nại QĐ số 404/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam v/v sửa đổi nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông tại QĐ số 605/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 Lan Mẫu Lục Nam 16/BC-TNMT 16/02/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1177 Giải quyết đơn của bà Giáp Thị Thơm Đề nghị được hỗ trợ là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư khi nhà nước thu hồi đất của gia đình bà để xây dựng Bệnh viện Phụ sản Bắc Giang; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại QĐ số 2046/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang 201/BC-TNMT 29/10/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1178
1179
1180 Giải quyết đơn của ôngNguyễn Văn Đán Khiếu nại việc gia đình ông đã mua đất từ năm 1994 nhưng đến nay vẫn không được cấp GCNQSDĐ; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên tại QĐ số 993/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 Ngọc Châu Tân Yên 173/BC-TNMT 28/9/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1181 Giải quyết đơn của ông Trần Văn Tích - Trần Thị Toan - Trịnh Thị Hà  Khiếu nại việc thu hồi đất; không đồng ý với QĐ số 3261/QĐ-UBND ngày 23/11/2009; QĐ số 3269/QĐ-UBND; QĐ số 3270/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 của UBND huyện  Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang Tích: 26/BC-TNMT; Toan: 25/BC-TNMT 3/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1182 Giải quyết đơn của ông Hoàng Trọng Hựu Đề nghị giải quyết về đất đai của Nhà thờ họ Ngọc Sơn và họ Bỉ của Linh mục Hoàng Trọng Hựu phụ trách giáo xứ Bỉ Nội, thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện huyện Tân Yên Ngọc Thiện  Tân Yên 33/BC-TNMT 16/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1183 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Sáu Khiếu nại việc UBND thành phố Bắc Giang đã khấu trừ 262m2 đất đã cấp đền bù cho gia đình bà trước đây tại QĐ số 1279/QĐ-UBND ngày 31/7/2009; không đồng ý với QĐ số 357/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Phú thành phố Bắc Giang 84/BC-TNMT 27/5/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1184 Giải quyết đơn của ông Phạm Đình Phước  Không đồng ý với nội dung giải quyết tại QĐ 986/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (giải quyết khiếu nại lần 2) Tiên Sơn Việt Yên 1607/TNMT-TTS 27/9/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1185 Phạm Quang Minh, thôn Mai Thượng, xã Hương Mai, Việt Yên Không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tại QĐ số 504/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 Hương Mai Việt Yên 87/BC-TNMT 27/5/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1186 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Lực Không đồng ý với mức thu tiền sử dụng đất tại QĐ số 3271/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 93/BC-TNMT 8/6/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1187 Giải quyết đơn của bà Lư Thị Thang Khiếu nại QĐ số 74/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế v/v giải quyết tranh chấp đường đi Tam Hiệp Yên Thế 162/BC-TNMT 14/9/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1188
1189 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thịnh Khiếu nại QĐ số 2368/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Cao Xá  Tân Yên 113/BC-TNMT-TTr 7/7/2011 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1190 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Văn Khiếu nại QĐ số 2593/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn v/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ bà Nguyễn Thị Nhị, ông Nguyễn Văn Tập với ông TT Chũ Lục Ngạn 200/BC-TNMT-TTS 28/10/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1191 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Dậu Khiếu nại QĐ số 2550/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình bà Phượng Sơn Lục Ngạn 193/BC-TNMT-TTS 20/10/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1192 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Sỹ Khiếu nại QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giải quyết đơn khiếu nại về thu hồi, bồi thường đất để chuyển mục đích sang đất ở Cao Xá Tân Yên 227/BC-TNMT 3/12/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn                    
1194 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Phương, công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh hoạt động gây ô nhiễm môi trường V/v kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực doanh trại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang     901/TNMT-TTS 15/6/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐKT khoáng sản                    
1195 Văn bản chung Văn bản chung         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1196 Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thăng Long - Hà Nội Kiểm tra việc chấp hành các quy định của giấy phép được cấp, các quy định v/v hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường, sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan của đơn vị từ thời điểm cấp phép đến hết ngày 31/3/2010 Từ Liêm Hà Nội     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1197 Công ty cổ phần Anh Phong Kiểm tra việc khai thác khoáng sản P. Lê Lợi  thành phố Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1198 Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Tam Cường Kiểm tra việc khai thác khoáng sản Đồng Sơn  Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1199 Công ty TNHH Tam Cường Kiểm tra việc khai thác khoáng sản   Lục Ngạn     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1200
1201 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Trường Anh Kiểm tra việc khai thác khoáng sản Xuân Lương Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1202 Công ty TNHH Ngọc Khánh Kiểm tra việc khai thác khoáng sản Khám Lạng Lục Nam     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1203 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang Kiểm tra việc khai thác khoáng sản Tân Dĩnh  Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1204 Công ty TNHH Đức Thắng Kiểm tra việc khai thác khoáng sản An Lạc Sơn Động     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT Việc thực hiện luật BVMT tại 03 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang                    
1205 Văn bản chung Văn bản chung         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1206 Công ty TNHH DAEYANG Hà Nội V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường tại công ty TT Cao Thượng Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1207 Công ty TNHH KOREA Việt Nam KYUNGSEUNG V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường tại công ty TT Cao Thượng Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1208 Công ty TNHH SAMUEL & DONGKWANG V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường tại công ty TT Cao Thượng Tân Yên     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1209
1210
1211 Công ty TNHH Nhựa Hoa Hưng  V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường tại công ty Tiên Hưng Lục Nam     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1212 Công ty cổ phần giấy Mạnh Đạt V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường tại công ty Tiên Hưng     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
V/v thực hiện luật bảo vệ môi trường Tiên Hưng Lục Nam
1214 ĐTT công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bắc Giang năm 2010 của Tổng cục Môi trường ĐTT công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bắc Giang năm 2010 của Tổng cục Môi trường   thành phố Bắc Giang 1673/QĐ-BTNMT 14/9/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1215

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 1442

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84937

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847841