Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 13)

Thứ sáu - 12/01/2018 17:04
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2009
I.Giải quyết đơn, thư
1021 Đàm Ngọc Khởi, đồi không tên, tt Đồi Ngô, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 03/QĐ-CT ngày 03/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết tranh chấp đất giữa hộ ông Khởi với ông Đỗ Huỳnh Bộ và ông Đỗ Đình Đoạt thôn Đồi Không Tên, TT Đồi Ngô - Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam 78/BC-TTr 1/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1022 Nguyễn Văn Nguyên, thôn Thiều, Đồng Lạc, Yên Thế V/v bồi thường GPMB dự án ĐZ&TBA 110KV Cầu Gồ và QĐ số 209/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế v/v giải quyết đơn của ông Nguyên Đồng Lạc Yên Thế 704/BC-TNMT 10/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1023 Dương Văn Phùng, Kép 2, Lam Cốt, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 328/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Lam Cốt Tân Yên 13/QĐ-TTS 9/2/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1024 Hà Văn Thà, tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 327/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Thọ Xương Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1025 Nguyễn Thị Tý, phố Hoàng Hoa Thám, tt Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 1660/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 2085/BC-TNMT 18/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1026 Nguyễn Thị Thẩm, Tân Lập, An Dương, Tân Yên Đề nghị trả lại đất gia đình bà đã cho UBND xã An Dương mượn để xây dựng lớp học và kho vật tư bưu điện vào các năm 1965, 1967 An Dương Tân Yên 1137/STNMT-TTS 4/6/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1027 Trần Văn Hoà, Khả Lý Thượng, Quảng Minh, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 1202/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt yên 2353/TNMT-TTS 16/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1028 Nguyễn Văn Sanh, thôn Chè, Tân Sỏi, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 208/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế v/v yêu cầu đo đạc rõ diện tích hành lang lưới điện đi qua đất vườn cây của hộ ông Sanh mà hồ sơ giải phóng mặt bằng chưa thể hiện Tân Sỏi Yên Thế 872/TNMT 4/5/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1029 Nguyễn Văn Minh, Đội 7, xã Tân Trung, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 273/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Tân Trung Tân Yên 682/BC-TNMT 7/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1030 Vũ Xuân Thú, thôn Cầu, xã Dĩnh Trì, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 2428/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dĩnh Trì Lạng Giang 315/BC-TNMT 20/02/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1031 Nguyễn Ngọc Kiên, Vĩnh Ninh 1, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang Khiếu nại UBND thành phố Bắc Giang thu hồi GCNQSDĐ ở và các văn bản số 724/UBND-TNMT ngày 04/6/2009 và số 961/UBND-TNMT ngày 17/7/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 2268/BC-TNMT-TTS 7/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1032 Trịnh Thị Hà, TT Vôi, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 193/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND huyện Lạng Giang v/v thu hồi 533m2 đất lấn đồi chợ Vôi (cũ) sau kết luận thanh tra. TT Vôi Lạng Giang 2086/BC-TNMT 18/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1033 Nguyễn Xuân Đại, Đỗ Danh Dùng, Yên Viên, Vân Hà, Việt Yên Không đồng ý với Công văn số 1625/UBND-NV ngày 31/12/2008 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Vân Hà Việt Yên 754/TNMT-TTS 17/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1034 Tạ Quang Bạo, Hùng Sơn, Hiệp Hoà V/v giải quyết vi phạm của cơ sở tái chế nhựa của ông Tạ Quang Bạo Hùng Sơn Hiệp Hòa 03/QĐ-VPHC 22/01/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1035 Công ty Ba Sao, Tân Mỹ, Yên Dũng Giải quyết tranh chấp đất đai giữa công ty cổ phần xây lắp Bắc Giang với công ty TNHH thể thao Ba Sao Tân Mỹ Yên Dũng 1919/TNMT-QLĐĐ 4/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1036 Tố cáo ông Giáp Văn Thơ (tỉnh uỷ chuyển) Nhân dân thôn Song Khê tố cáo ông Giáp Tuấn Thơ - Phó Chánh Thanh tra Sở TNMT lợi dụng chức vụ, quyền hạn để được cấp đất sai quy định; dung túng cho một số đối tượng để được cấp đất và thuê đất trái phép Song Khê Yên Dũng 199/QĐ-TNMT 2/2/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1037 Nguyễn Xuân Chúc, thôn Mỹ Phong, Cẩm Lý, Lục Nam Khiếu nại Chủ tịch UBND huyện Lục Nam thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho gia đình ông; không đồng ý với QĐ giải quyết số 3759/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Cẩm Lý Lục Nam 2580/BC-TNMT-TTS 13/11/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1038 Nguyễn Trọng Tùng, Minh Khai, tt Chũ, Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 11/QĐ-CT ngày 07/01/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang v/v thu hồi đất của công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang để giao đất cho UBND huyện Lục Ngạn quản lý TT Chũ Lục Ngạn 03/QĐ-TTS 8/1/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1039 Đào Văn Tuấn, thôn Hậu, xã Cao Xá, Tân Yên Khiếu nại việc bồi thường GPMB để quy hoạch khu dân cư; không đồng ý với QĐ số 3878/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên 194/QĐ-TTS 30/11/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1040 Hoàng Văn Phương (Cương), Đền Quan, Tam Hiệp, Yên Thế Khiếu nại việc UBND huyện Yên Thế thu hồi GCNQSDĐ của gia đình ông; Không đồng ý với QĐ số 2405/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Hiệp Yên Thế 168/QĐ-TTS 23/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1041 Thân Thị Bốn, xóm 7, xã Tăng Tiến, Việt Yên Không đồng ý với nội dung giải quyết tại QĐ số 1200/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của Chủ tịch UBND huện Việt Yên Tăng Tiến Việt Yên 88/QĐ-TTS 20/7/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1042 Nguyễn Văn Cúc, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Khải, thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hoà Đề nghị được công nhận và cấp GCNQSDĐ ở toàn bộ diện tích 412m2 do thôn bán trái thẩm quyền từ năm 1993 tại vị trí khu Cầu Lều thuộc thôn Trung Tâm; Không đồng ý với QĐ giải quyết số 1456/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hợp Thịnh Hiệp Hòa 2131/QĐ-TNMT 24/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1043 Phan Đình Thắng, tổ 9, khu 4, phường Mỹ Độ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 913/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Mỹ Độ Bắc Giang 156/TNMT-TTS 19/12/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1044 Nguyễn Văn Sáng, thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ - Hiệp Hoà Giải quyết tranh chấp đất đai giữa nhân dân thôn Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hòa 68/QĐ-TNMT 8/1/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1045 Nguyễn Thị Bấm, thôn Yên Hồng, Yên Lư, Yên Dũng Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất phục vụ dự án Nam Yên Dũng, không đồng ý với QĐ số 958/QĐ-UBND ngày 09/6/2008; QĐ số 2463/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Yên Lư Yên Dũng 429/TNMT-TTS 6/3/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1046 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Vụ, thôn Muối, xã Lan Mẫu, Lục Nam (lần 1) Khiếu nại QĐ số 605/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam  Lan Mẫu Lục Nam 2019/BC-TNMT 14/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1047 Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Khuê, phố Gia Lâm, tt Bố Hạ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Bố Hạ Yên Thế 2072/BC-TNMT 18/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1048 Giải quyết đơn của bà Phan Thị Liên, thôn Mải, xã Tân Sỏi, Yên Thế Khiếu nại việc bồi thường GPMB mở rộng tỉnh lộ 294; không đồng ý QĐ số 959/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tân Sỏi Yên Thế 2083/BC-TNMT 18/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1049 Nguyễn Tất Hạc, xã TT An Châu, Sơn Động (CA tỉnh chuyển sang) V/v xử phạt VPHC do khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Xuân Lương - Yên Thế đối với ông Nguyễn Tất Hạc TT An Châu Sơn Động 2427/CV-TNMT 23/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1050 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Mừng, thôn Nội, xã Nội Hoàng, Yên Dũng Không nhất trí với QĐ số 2289/QĐ-UBND và QĐ số 2290/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất và điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của gia đình ông để quy hoạch đất ở cho nhân dân xã Nội Hoàng 2005 Nội Hoàng Yên Dũng 18/BC-TNMT 25/01/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1051 Giải quyết đơn của  bà Nguyễn Thị Tách, thôn Phú Yên 3, xã Tam Dị, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 1884/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam  Tam Dị Lục Nam 2013/TNMT-TTS 14/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1052 Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Chín, thôn Mương Làng, Nghĩa Phương, Lục Nam Đề nghị giải quyết tranh chấp đất với gia đình bà Đặng Thị Minh cùng thôn, không đồng ý với QĐ số 3851/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Nghĩa Phương Lục Nam 49/BC-TNMT 6/4/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1053 Giải quyết đơn của ông Đặng Văn Đẩu, thôn Ri, xã Vô Tranh, Lục Nam V/v giải quyết tranh chấp đất với hộ ông Nguyễn Văn Hiển và ông Nguyễn Văn Sỹ, không đồng ý với QĐ số 4735/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Vô Tranh Lục Nam 475/TNMT-TTS 6/4/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1054 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Phùng, thôn Kép 2, xã Lam Cốt, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 328/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên v/v giải quyết tranh chấp đất với mẹ ông là bà Nguyễn Thị Xây Lam Cốt Tân Yên 752/TNMT-TTS 17/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1055 Giải quyết đơn của  bà Nguyễn Thị Xây, thôn Kép 2, xã Lam Cốt, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 328/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên v/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nguyễn Thị Xây và ông Dương Văn Phùng Lam Cốt Tân Yên 753/TNMT-TTS 17/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1056 Giải quyết đơn của ông Hà Văn Tề, thôn Già Khê Làng, xã Tiên Hưng, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam  Tiên Hưng Lục Nam 2073/BC-TNMT 18/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1057 Nguyễn Văn Khánh, Dương Văn Tĩnh, Đồng Thị Mật, Nguyễn Thị Thuần, Hoàng Thị Lượng, Hoàng Văn Khang, xã Hương Sơn, Lạng Giang Khiếu nại việc bồi thường GPMB xây dựng đường điện 110kv; Khánh: không đồng ý QĐ 1988/QĐ-UBND, Thuần: không đồng ý QĐ số 1991/QĐ-UBND, Lượng không đồng ý QĐ 1994/QĐ-UBND,Khang: không đồng ý QĐ 1993/QĐ-UBND ngày 10/8/2009; Mật: không đồng ý QĐ 2206/QĐ-UBND, Bến: không đồng ý QĐ 2207/QĐ-UBND, Tĩnh: không đồng ý QĐ 2208/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 Hương Sơn Lạng Giang Bến: 2293/TNMT-TTS, Mật: 2287, Lượng: 2288, Khánh: 2292, Tĩnh:2292, Thuần: 2289; Khang: 2291 9/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1058 Phạm Văn Bang, thôn Chùa, xã Xuân Hương, Lạng Giang Khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất của gia đình ông; không đồng ý với QĐ số 1719/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Xuân Hương  Lạng Giang 2294/TNMT-TTS 9/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1059 Nguyễn Đức Dũng, thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 2716/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên với nội dung đề nghị trả lại đất thổ cư do ông nội để lại, hiện hộ ông Nguyễn Bá Hùng và ông Trần Văn Thắng sử dụng Quang Châu Việt Yên 146/BC-TNMT 19/01/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1060 Vũ Thị Oanh, thôn Bờ Mận, xã Hương Vỹ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 215/QĐ-UBND ngày 22/02/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Hương Vỹ Yên Thế 1859/BC-TNMT 28/8/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1061 Ngô Thị Huyền, thôn Kim Sơn, thị trấn Vôi, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 47/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 1593/BC-TNMT 29/7/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1062 Nguyễn Văn Loan, thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 7636/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Bảo Sơn Lục Nam 815/BC-TNMT 24/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1063 Phùng Văn Đến, thôn Trại Mới, xã Tân Hiệp, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 915/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tân Hiệp Yên Thế 2065/BC-TNMT 18/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
ĐTT Môi trường – Khoáng sản 2009
1064 Công ty TNHH TM&DV DP Thanh tra v/v thực hiện Luật BVMT, Luật khoáng sản tại công ty An Bá Sơn Động 3095/KL-TNMT 31/12/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1065 Công ty CP Anh Phong Thanh tra v/v thực hiện Luật BVMT tại công ty         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1066 Công ty TNHH Hoàng Trung Thanh tra v/v thực hiện Luật BVMT tại công ty Lục Sơn Lục Nam 141/BC-ĐTT 30/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1067 Công ty CP Thương mại Bắc Giang Thanh tra v/v thực hiện Luật BVMT tại công ty     143/BC-ĐTT 30/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1068 Công ty CP Hoà Sơn Thanh tra v/v thực hiện Luật BVMT tại công ty Hòa Sơn Hiệp Hòa 159/QĐ-VPHC 15/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1069 Công ty CP Gốm xây dựng Hiệp Hòa Thanh tra v/v thực hiện Luật BVMT tại công ty Hợp Thịnh Hiệp Hòa 161/QĐ-VPHC 15/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1070 Công ty CP Gạch Bích Sơn Thanh tra v/v thực hiện Luật khoáng sản, Luật BVMT tại công ty thị trấn Bích Động Việt yên 149/BC-ĐTT 30/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1071 Chi nhánh Công ty CP Tân Xuyên Thanh tra v/v thực hiện Luật khoáng sản, Luật BVMT tại công ty Bích Sơn Việt yên 148/BC-ĐTT 30/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1072 Công ty CP Gạch Thượng Lan, thôn bói, Thượng Lan - Việt Yên Thanh tra v/v thực hiện Luật khoáng sản, Luật BVMT tại công ty Thượng Lan Việt yên 160/QĐ-VPHC 15/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1073 Công ty CP Gạch Hồng Thái, thôn Bãi Bò, xã Hồng Thái, Việt Yên Thanh tra v/v thực hiện Luật khoáng sản, Luật BVMT tại công ty Hồng Thái Việt Yên 150/BC-ĐTT 30/9/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Văn bản Đoàn thanh tra Môi trường - Khoáng sản 2009
1074 Công ty cổ phần Tân Xuyên Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Tân Dĩnh Lạng Giang 2542/KL-TNMT 11/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1075 Công ty cổ phần Hòa Sơn Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Hòa Sơn Hiệp Hòa 2543/KL-TNMT 11/11/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1076 Công ty cổ phần gạch Thượng Lan Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Thượng Lan Việt Yên 2545/KL-TNMT 11/12/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1077 Công ty cổ phần Hồng Thái Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Hồng Thái Việt Yên 2738/KL-TNMT 12/2/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1078 Công ty cổ phần gạch Bích Sơn Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Bích Sơn Việt Yên 2583/KL-TNMT 11/13/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1079 Công ty cổ phần gốm xây dựng Hiệp Hòa Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Hợp Thịnh Hiệp Hòa 2544/KL-TNMT 11/10/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1080 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ DP Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty An Bá Sơn Động 3095/KL-TNMT 12/31/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1081 Công ty cổ phần Anh Phong Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Sơn Lục Ngạn 3094/KL-TNMT 1/1/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1082 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty     3096/KL-TNMT 1/2/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1083 Công ty TNHH Hoàng Trung Thanh tra về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường tại công ty     3093/KL-TNMT 1/3/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Báo cáo kết luận ĐTT Môi trường - KS
1084 Công ty cổ phần Anh Phong Thanh tra về môi trường, khoáng sản tại công ty Tân Sơn  Lục Ngạn 141/BC-ĐTT 9/30/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1085 Công ty TNHH Hoàng Trung Thanh tra về môi trường, khoáng sản tại công ty Nam Dương Lục Ngạn 144/BC-ĐTT 9/30/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1086 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ DP Thanh tra về môi trường, khoáng sản tại công ty An Bá Sơn Động 142/BC-ĐTT 9/30/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1087 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang Thanh tra về môi trường, khoáng sản tại công ty Lục Sơn Lục Nam 143/BC-ĐTT 9/30/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1088 ĐTT việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai tại cơ sở tái chế nhựa của ông Tạ Quang Bạo (xã Hùng Sơn, Hiệp Hoà) Việc thực hiện luật BVMT, Luật Đất đai tại cơ sở tái chế nhựa của ông Tạ Quang Bạo  Hùng Sơn  Hiệp Hòa 2941/KL-TNMT 22/12/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1089 ĐKT việc thực hiện Kết luận kiểm tra của Tổng cục Môi trường tại 04 đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Tam Tầng + Hoa Mỹ + 02 làng nghề Vân Hà, Hoàng Ninh) Kiểm tra về bảo vệ môi trường  Hoàng Ninh, Quảng Minh Việt Yên 203/TCMT-VP 26/02/2010 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 2859

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 149982

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4748058