Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 12)

Thứ sáu - 12/01/2018 17:00
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 2008
I.Giải quyết đơn, thư
947 Nguyễn Thị Sáu, tổ 2, khu phố á Lữ, Trần Phú, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1751/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Phú Bắc Giang 1062/BC-TNMT 29/8/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
948 Giáp Thị Vững, thôn Đông, Tân Thanh, Lạng Giang Không đồng ý với QĐ số 1681/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tân Thanh Lạng Giang 1216/BC-TNMT-TTr 10/7/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
949 Hoàng Văn Phương, Đền Quan, Tam Hiệp, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Tam Hiệp Yên Thế 1852/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
950 Vũ Văn Cổ, thôn Hồi, Phồn Xương, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 515/QĐ-UBND ngày 03/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế 904/TNMT-TTr 4/6/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
951 Ngô Thị Ký, SN 182, tổ 3, khu phố 1, Mỹ Độ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 443/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Mỹ Độ Bắc Giang 16/TNMT-TTS 3/6/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
952 Phan Thị Giang, 178 phố Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Mỹ Độ Bắc Giang 139/BC-TNMT 30/10/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
953 Nguyễn Thị Sáu, phường Trần Phú, Bắc Giang (lần 3) Khiếu nại QĐ số 1751/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Phú Bắc Giang 1602/BC-TNMT 29/8/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
954 Nguyễn Thế Điền, Tân Phúc, Đào Mỹ, Lạng Giang Khiếu nại việc thu tiền sử dụng đất của huyện Lạng Giang và tố cáo cán bộ xã Đào Mỹ và huyện Lạng Giang vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tham nhũng Đào Mỹ Lạng Giang 232/BC-TNMT 31/01/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
955 Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Mùi, tổ 6, khu phố 3, phường Ngô Quyền, Bắc Giang. Khiếu nại việc Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho các ông, bà; không nhất trí với QĐ giải quyết số 1268/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang P. Ngô Quyền Bắc Giang 1684/BC-TNMT 9/9/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
956 Ngô Thị Phái, 188 phố Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, Bắc Giang Khiếu nại việc gia đình bà đang sử dụng 61,4m2 đất thể hiện trên bản đồ đo đạc năm 1998, nhưng UBND TP. Bắc Giang chỉ cấp GCNQSDĐ đất ở cho gia đình bà 40,2m2; bà không nhất trí với giải quyết của Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang tại QĐ số 444/QĐ-UBND, ngày 04/6/2007 P. Mỹ Độ Bắc Giang 522/QĐ-UBND 03/4/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
957 Hoàng Thị Út, Cả Trọng, TT Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 568/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1862/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
958 Trần Thị Lâm, Cả Trọng, TT Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 619/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1861/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
959 Trần Thị Nuôi, phố Cả Trọng, TT Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 558/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1859/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
960 Nguyễn Như Hùng, phố Cả Trọng, TT Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 526/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1860/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
961 Nguyễn Thị Từ (Bùi Huy Thái), Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1855/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
962 Nguyễn Ngọc Trang,  Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 561/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1854/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
963 Nguyễn Chí Nguyện,  Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1857/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
964 Nguyễn Thị Hoè,  Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1853/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
965 Nguyễn Duy Hùng,  Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1858/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
966 Vũ Thị Lý,  Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 566/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1863/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
967 Trần Thị Hỹ,  Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 562/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 1856/BC-TNMT 3/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
968 Cao Thuý Hoà, 158 Nguyễn Cao, thành phố Bắc Giang Khiếu nại QĐ số 1189/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế   Bắc Giang 1217/BC-TNMT 10/7/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
969 Nguyễn Thị Hải, thôn Gẵn, xã Đông Phú, Lục Nam Khiếu nại QĐ số 708/QĐ-UBND ngày 19/6/1996 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Đông Phú Lục Nam 124/BC-TNMT 17/01/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
970 Hoàng Thị Minh, thôn Phi Mô, xã Phi Mô, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 636/CT ngày 09/5/2007 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Phi Mô  Lạng Giang 96/QĐ-TNMT 23/9/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
971 Nguyễn Thị Thanh Lực, phố Vôi, TT Vôi, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 470/UBND ngày 06/3/2008 của chủ tịch UBND huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang 1749/TN&MT-TTS 17/9/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
972 Trần Ngọc Đôn, thôn Chài, Liên Sơn, Tân Yên Đề nghị thực hiện Công văn số 399/UBND-TD ngày 20/2/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Liên Sơn Tân Yên 682/CV-TNMT 28/4/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
973 Chu Bá Ngân, thôn Thanh Lương, Quang Thịnh, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 228/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh việc ông Ngân kiến nghị ông Đỗ Huy Kiên lấn 12.6 m2 đất nhà ông để xây bếp là không có cơ sở Quang Thịnh Lạng Giang 3134/UBND-TD 12/01/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
974 Vũ Văn Cổ, thôn Hồi, xã Phồn Xương, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 515/QĐ-UBND ngày 03/3/2008 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế 904/TNMT-TTr 04/6/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
975 Vũ Thị Chính, Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế Khiếu nại QĐ số 1212/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 231/TNMT-TTr 31/01/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
976 Giáp Thị Xuyên, thôn Quyên, Tân Trung, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 1290/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của Chủ tịch UBND huyện Tân  Yên Tân Trung Tân Yên 94/QĐ-TTS 15/9/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
977 Hoàng Kim Oanh, thôn Chùa, Dương Đức, Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 2369/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Dương Đức Lạng Giang 80/QĐ-TTS 30/7/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
978 Hoàng Văn Lộc, thôn Đồng Tuấn, xã Thanh Hải, Lục Ngạn Khiếu nại QĐ số 2398/QĐ-CT ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Thanh Hải Lục Ngạn 271/TNMT-TTs 19/02/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
979 Giáp Văn Được, thôn Chài, Liên Sơn, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 1372/QĐ-CT ngày 14/9/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Liên Sơn Tân Yên 130/TNMT-TTS 30/9/2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
980 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Liễu (Bổng), Hương Sơn, Lạng Giang (Kho 671) Tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với kho 671 cục xăng dầu - Tổng cục hậu cần Hương Sơn Lạng Giang 341/TNMT-TTS 3/4/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
981 Giải quyết đơn của ông Vi Văn Hồ, thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hoà, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 243/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Phúc Hòa Tân Yên 856/TNMT-TTS 27/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
982 Đơn tố cáo Phan Thị Tam, Phương Sơn, Lục Nam Tố cáo UBND huyện Lục Ngạn cấp GCNQSDĐ cho ông Đoàn Đức Hải không đúng quy định của pháp luật; không đồng ý xử lý của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn tại QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 và vi phạm luật khiếu nại, tố cáo trong quá trình giải quyết đơn; không đồng ý với QĐ số 4024/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phương Sơn Lục Nam   7/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
983 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Dần, thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, Việt Yên Khiếu nại QĐ số 1807/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Hồng Thái Việt Yên 58/QĐ-TTS 19/6/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
984 GQD của ông Nguyễn Bá Cường, thôn Long Vân, xã Phúc Sơn, Tân Yên Khiếu nại QĐ số 2745/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Phúc Sơn Tân Yên 27/QĐ-TTS 1/4/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
985 Đồng Văn Phúc, thôn Bằng, xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang Khiếu nại việc UBND huyện Lạng Giang thu hồi GCNQSDĐ; không nhất trí với QĐ số 4592/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Nghĩa Hòa Lạng Giang 144/BC-TNMT 16/01/2009 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
986 Nguyễn Tiến Dần, khu 2, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa  V/v đề nghị bồi thường diện tích 34,5m2 đất của gia đình ông do UBND huyện mượn để xây dựng tượng đài và đường bao năm 2000 TT Thắng Hiệp Hòa 702/QĐ-TNMT 29/4/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
987 Đinh Văn Chức, đường Chợ Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang Khiếu nại v/v năm 1999 Chủ tịch UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho con trai ông là Đinh Văn Huy không đúng quy định của pháp luật P. Trần Phú Bắc Giang 468/QĐ-TNMT 27/3/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
988 Nguyễn Ngọc An, quận Đống Đa, Hà Nội Đề nghị giao cho ông An một lô đất ở số 17 thuộc quy hoạch chi tiết khu trung tâm P. Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang và miễn giảm 50% tiền sử dụng đất Đống Đa Hà Nội 578/TNMT-TTS 4/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
989 11 hộ dân phố Cả Trọng, Cầu Gồ, Yên Thế (Tài liệu phụ) Về việc trích đo phục vụ giải quyết đơn TT Cầu Gồ Yên Thế 88/TNMT-TTS 8/9/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT đất đai phường Trần Nguyên Hãn- Bắc Giang
990 1. Cấp GCNQSD đất 1. Cấp GCNQSD đất P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
991 2. T.hợp giấy tờ viết tay không có xác nhận của UBND phường 2. T.hợp giấy tờ viết tay không có xác nhận của UBND phường P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
992 3. Trần Nguyên Hãn (nháp) 3. Trần Nguyên Hãn (nháp) P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
993 4. Các trường hợp không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 4. Các trường hợp không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
994 5. Các trường hợp xác nhận sau khi có GCN 5. Các trường hợp xác nhận sau khi có GCN P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
995 6. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất 6. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
996 7. Trường hợp đủ điều kiện không cấp hoặc cấp thiếu diện tích 7. Trường hợp đủ điều kiện không cấp hoặc cấp thiếu diện tích P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
997 8. Các trường hợp có bản tường trình nguồn gốc đất 8. Các trường hợp có bản tường trình nguồn gốc đất P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
998 9. Hồ sơ xin cấp GCN của chủ sử dụng đất 9. Hồ sơ xin cấp GCN của chủ sử dụng đất P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
999 Công ty CP Vật tư tổng hợp Bắc Giang Xủ lý vi phạm về môi trường P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 29/TNMT-TTS 7/4/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐKT 02 đơn vị  2008
1000 Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển nông thôn, thôn Tân Thành, xã Phi Mô Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với công ty Cp Tân Xuyên, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển nông thôn Phi Mô Lạng Giang 1090/QĐ-TNMT 26/6/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1001 Công ty CP Tân Xuyên, thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với công ty Cp Tân Xuyên, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển nông thôn Tân Dĩnh Lạng Giang 1090/QĐ-TNMT 26/6/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT các đơn vị chế biến thực phẩm xuất khẩu - 2008
1002 Nhật ký Đoàn thanh tra + Văn bản chung Kế hoạch thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại các cơ sở chế biến thực phẩm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh     340/QĐ-TNMT 4/3/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1003 Công ty CP Xuất nhập khẩu rau quả Phương Đông Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả phương Đông Việt Tiến Việt Yên 831/KL-TNMT 23/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1004 Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang Phương Sơn Lục Ngạn 834/KL-TNMT 30/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1005 Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Xương Giang TPBG 887/KL-TNMT 30/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1006 Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC Tân Dĩnh Lạng Giang 833/KL-TNMT 23/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1007 Công ty CP Thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại Công ty CP Thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang Trần Phú TPBG 832/KL-TNMT 23/5/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1008 Công ty TNHH Việt Nga Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai tại Công ty TNHH Việt Nga Đa Mai TPBG 1183/KL-TNMT 7/8/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang 
1009 Mỏ than Bố Hạ Thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai tại mỏ than Bố Hạ Đồng Hưu, Đông Sơn Yên Thế 1321/QĐ-TNMT 18/7/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1010 Mỏ đất Cao Xá Thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai tại mỏ đất Cao Xá Cao Xá Tân Yên 310/GM-TNMT 10/8/2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1011 Mỏ sắt Na Lương Thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai tại mỏ Sắt Na Lương Xuân Lương Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1012 Mỏ than Bố Hạ Thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai tại mỏ than Bố Hạ Đồng Hưu, Đông Sơn Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1013 Thực hiện nghĩa vụ tài chính Thực hiện nghĩa vụ tài chính         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1014 Văn bản chung ĐTT Báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang Tân Dĩnh Lạng Giang 113/BC-ĐTT 30/10/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT Công ty TNHH Tam Cường - 2008
1015 Công ty TNHH Tam Cường Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Khoáng Sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai     2284/KL-TNMT 27/11/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1016 Mỏ Đồng Bưa – Khuôn Mười (Cẩm Đàn, Sơn Động) Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Khoáng Sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai Cẩm Đàn Sơn Động     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
ĐTT công tác Quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế - 2008
1017 Văn bản chung ĐTT Kết luận về thanh tra quản lý, sử dụng đất tại trị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế thị trần Cầu Gồ Yên Thế 2492/KL-TN&MT 24/12/2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1018 Đất các tổ chức Đất các tổ chức thị trần Cầu Gồ Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1019 Làm việc với các khu phố Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại trị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế thị trần Cầu Gồ Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1020 Biên bản làm việc Về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế thị trần Cầu Gồ Yên Thế     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang Vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai  1. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài...

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 2716

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 162675

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4455531