Yen tu

Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ( trang 1)

Thứ sáu - 12/01/2018 16:16
Danh mục dữ liệu về thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                     
STT Tên hồ sơ/ tổ chức Nội dung khiếu nại, tố cáo Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan lưu trữ bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
  Xã  Huyện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Năm 1988
I. Giải quyết đơn, thư
1 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Xuân Tào Khiếu nại việc chia đất Bố Hạ Yên Thế 191/PC-KT 21/4/1988 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1989
I. Giải quyết đơn, thư
2 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trường V/v đòi lại số đất cho anh trai mượn nhưng không trả P. Lê Lợi Bắc Giang 312/KL-TT 30/7/1989 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Tuy   Phản ánh việc UBND xã lấy ao của Bà để cấp cho người khác làm nhà. Việc lấy này không được báo trước.  Nghĩa Hưng Lạng Giang 167/TT-RĐ 26/5/1989 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Viết Sử V/V em gái Ông bán trái phép ngôi nhà Ông cho mượn. UBND Hiệp Hòa giải quyết chưa thỏa đáng Danh Thắng Hiệp Hòa 240/NN-RĐ 21/6/1989 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thìn Khiếu nại quyết định số 09/UB ngày 02/01/1989 của UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang 89/RĐ-KL 30/3/1989 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hợp Chủ nhiệm quốc doanh văn hoá V/v ông chủ nhiệm HTX Thanh Xuân nói gia đình ông lấn chiếm hơn 300 m2 đất  Chu Điện Lục Nam 297/QĐ-NN 24/7/1989 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
Năm 1990
I. Giải quyết đơn, thư
7 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bình V/v đề nghị xét lại việc kỷ luật khai trừ ông Phận ra khỏi Đảng P. Lê Lợi  Bắc Giang 147/KL-RĐ và 148/KL-RĐ               20/3/1990 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
8 Giải quyết đơn của xã Quỳnh Sơn và xã Nham Sơn V/v phi phạm luật đất đai huyện Yên Dũng Quỳnh Sơn; Nham Sơn Yên Dũng 75/BC-ĐĐNN 10/10/1990 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Giải quyết đơn của HTX Nghĩa Hòa V/v không nhất trí với kết luận 667 ngày 06/12/1990 của Đoàn Thanh tra liên tỉnh Hà Bắc Nghĩa Hòa Lạng Giang 466/CV-TT 30/11/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1991
I.Giải quyết đơn, thư
10 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tài V/v khiếu nại quyết định số 141/QĐ-UB ngày 05/7/1982 của UBND TX. Bắc Giang  P. Ngô Quyền Bắc Giang 75/SĐC-BC 9/12/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Giải quyết đơn khiếu nại của ông nguyễn Văn Cam khiếu nại việc UBND TX. Bắc Giang kết luận gia đình ông Cam lấn chiếm đất trái phép P. Lê lợi Bắc Giang 10/KLTT 31/12/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Xuân Thu V/v tranh chấp sử dụng đất giữa ông Thu và bà Nguyễn Thị Mai tại lô đất 66/8 Phố Á Lữ, tổ 24, phường Trần Phú P. Trần Phú Bắc Giang 348/CV-TTNN 20/8/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Thơi V/v giải quyết đất tranh chấp giữa 2 gia đình ông Trịnh Loan và bà Thơi Tư Mại Yên Dũng 155/NC-UB 16/5/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Giải quyết đơn khiếu nại của Chu Bá Chân và chị Chu Thị Kim Khiếu nại v/v bị thu hồi lại đất đang ở Quảng Minh Việt Yên 695/PT-ĐĐ 4/12/1990 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thân Văn Tuế V/v lấn chiếm đất của HTX Phúc Long  Tăng Tiến Việt Yên 142/KL-TT 2/4/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chức V/v tố cáo ông Nguyễn Văn Hàm và BQLHTX Quyết Tiến tham ô 10 tấn thóc Nghĩa Trung Việt Yên 16/KL-TT 21/01/1989 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Chuông Không nhất trí với Kết luận số 529/KL-UB ngày 10/11/1990 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Mai Đình Hiệp Hòa 59/NN 5/9/1990 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Giải quyết đơn khiếu nại cho bà Ảnh Khiếu nại Kết luận số 13/KL-UB ngày 28/4/1990 của UBND huyện Lạng Giang  Dương Đức Lạng Giang 166/KL-TT 30/4/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
19 Giải quyết đơn khiếu nại của HTX Trường Sơn V/v chấp hành luật đất đai của HTX Trường Sơn - xã Song Mai tại khu vực cạnh chợ cây số 4  Song Mai Bắc Giang 43/BC-TT 3/8/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1992
I.Giải quyết đơn, thư
20 Giải quyết đơn khiếu nại của công dân Giáp Thị Diệp V/v không đồng ý với cách giải quyết của UBND xã Dĩnh Kế và UBND TX. Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang 11/KL-TT-ĐĐ 30/3/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Giải quyết đơn khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Hiên Tranh chấp đất đai Thái Đào Lạng Giang \BC 5/6/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
22 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tân và ông Thức Tranh chấp đất đai Tân Hưng Lạng Giang 268/KL-TT 11/7/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
23 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Lai Khiếu nại xóm 2 thôn Vân Cốc đào mương qua đất thổ cư của gia đình ông Lai Vân Trung Việt Yên 289/KL-UB 20/6/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Giải quyết đơn khiếu nại của bà nguyễn Thị Thu Tranh chấp đất đai giữa 2 bà Nguyễn Thị Gái và Nguyễn Thị Thu Quảng Minh Việt Yên 501/NN-UB 7/9/1991 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Khúc Tranh chấp đất đai ao giữa HTX Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh và gia đình ông Khúc  Hoàng Minh Việt Yên 212/KL-UB 24/4/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Giải quyết đơn khiếu nại của Tạ Hồng Lĩnh Khiếu nại UBND huyện Việt Yên sử lý vi phạm luật đất đai không công bằng, không đúng chính sách của Nhà nước Quảng Minh Việt Yên   10/11/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
27 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Thế Lưu Đề nghị xem xét lại công văn số 638/RĐ-NN ngày 06/11/1990 của Sở Nông nghiệp  Quảng Minh Việt Yên /TL-NN 9/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
28 Giải quyết đơn tranh chấp giữa hai bà Gái và bà Thu Tranh chấp đất đai  Quảng Minh Việt Yên 13/BC-TT 20/4/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
29 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân thôn Phú Cầu Không nhất trí với Kết luận số 62/KL-UB ngày 07/4/1992 (kết luận lần 2) của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Mỹ Thái Lạng Giang 104/NC-UB 2/3/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Giải quyết tranh chấp giữa thôn Đội Đồng Nhân với Nông Trường Yên Thế  Tranh chấp đất đai Phồn Xương Yên Thế   30/6/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
31 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân  Không nhất trí với 4 nội dung trong bản KL số 667/KL-TTKT Nghĩa Hòa Lạng Giang 43/KL-TT 20/01/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Giải quyết tranh chấp đất đai giữa Thanh Lâm (Lục Nam) và Đại Lâm (Lạng Giang) Tranh chấp đất đai Thanh Lâm, Đại Lâm Lục Nam, Lạng Giang 16/KL-TT 16/6/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Giải quyết đơn khiếu nại của một số cụ thôn Yên Viên xã Vân Hà Tố cáo UBND xã Vân Hà bán đất thuộc khu di tích đền Trung, Chùa Vân Vân Hà  Việt Yên 12/BC-KLTT 15/4/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Giải quyết đơn khiếu nại của công nhân xí nghiệp gạch Bích Sơn Khiếu nại cấp đất sai thẩm quyền của xí nghiệp gạch Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên 05/TT-NN 10/2/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Giải quyết tranh chấp đất của xí nghiệp cơ điện thủy lợi Hồng Thái Tranh chấp đất đai Hồng Thái Việt Yên 31/NN-TB 5/7/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1993
I.Giải quyết đơn, thư
36 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Thức và Bà Lê Thị Duyệt  Tranh chấp đất đai P. Lê Lợi Bắc Giang 237/CV-ĐC 21/6/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Trọng Ước  Đề nghị được trả lại ao đã đưa vào HTX P. Lê Lợi Bắc Giang 44/BC-TTr 26/8/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đậu  Khiếu nại về kết luận 437/KL-UB ngày 24/9/1992 của UBND huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên 47/KL-NN 10/2/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Quý Sáu Khiếu nại Kết luận số 532/KL-UB ngày 20/11/1992 của UBND huyện Việt Yên Quảng Minh Việt Yên /NN 24/9/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tạ Văn Phận Xử phạt của HTX Khả Lý Hạ đối với gia đình ông Phận Quảng Minh Việt Yên 36/BC-NN 10/11/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hoa và Nguyễn Văn Sinh   khiếu nại UBND xã Quế Nham vi phạm chính sách pháp luật đất đai  Quế Nham Tân Yên 15/KL-TT 30/9/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
42 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Bìu Khiếu nại Kết luận số 99 ngày 25/4/1993 của UBND huyện thu hồi 152m2 đất KTGĐ của gia đình ông là không đúng Mỹ Thái Lạng Giang 99/KL-UB 23/4/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thế Giang, công nhân trại giống lúa Phi Mô Đòi lại số tiền công tại trại giống lúa Phi Mô năm 1991 của ông Mạc Quốc Cảnh Phi Mô Lạng Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
44 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phương Tuân - Bưu Điện Mỹ Hà  Khiếu nại việc thu hồi đất bưu điện Mỹ Hà Lạng Giang 298/KL-NN 30/7/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
45 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải Khiếu nại các hộ hàng xóm chặn bịt lối đi của gia đình bà Nghĩa Hưng Lạng Giang 223/KL-UB 18/8/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
46 Giải quyết đơn khiếu nại của công dân xã Thọ Xương Bắc Giang  Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất P. Thọ Xương Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1994
I.Giải quyết đơn, thư
47 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phúc - Đông Thành - Thọ Xương - Bắc Giang  Tranh chấp đất P. Thọ Xương Bắc Giang 61/UB-QĐ 10/5/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Bản sao
48 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Nam - Cty Giống cây trồng - Hà Bắc  khiếu nại việc buộc ông thôi việc và bồi thường 1.500.000 nghìn tiền chênh lệch bán thóc giống Hương Gián Yên Dũng 18/TB-KL 18/8/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
49 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Đình Thi - Chi cục BVTV Hà Bắc  khiếu nại ông Nguyễn Văn Thành tham ô tài sản   Bắc Giang 411/NN-TT 12/9/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
50 Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Thoa - Hồng Thái - Việt Yên  Khiếu nại kết luận số 459/KL-UB ngày 15/9/1992 của UBND huyện Việt Yên Hồng Thái  Việt Yên 700/NC-CT 21/9/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
51 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tạo Tranh chấp đất đai của ông Tạo với thôn Dâm  Tự Lạn Việt Yên 274/KL-UB 6/9/1993 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
52 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Ngũ - HTX vận tải Liên Minh Khiếu nại UBND TT Thắng chiếm giữ và dự định bán nhà và đất của HTX vận tải thô sơ Liên Minh thị trấn Thắng Hiệp Hòa 814/NC-CT 24/10/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
53 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Gái - thôn Cẩm Xuyên - Xuân Cẩm - Hiệp Hoà  Khiếu kiện HTX Cẩm Xuyên chiếm đoạt ao của bà Gái Xuân Cẩm Hiệp Hòa 409/NN-TT 21/9/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
54 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Bá Ngân và Ngô Văn Loan Không nhất trí với kết luận số 344/KL-UB ngày 3/10/1990 của UBND huyện Lạng Giang Quang Thịnh Lạng giang 95/PT-ĐĐ 25/9/1992 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
55 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Biên - xóm Xuân Phong - xã Chu Điện - Lục Nam Không nhất trí UBND huyện Lục Nam giải quyết đất đai của ông không thỏa đáng                        Chu Điện Lục Nam 69/CV-ĐC 2/3/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
56 Giải quyết đơn khiếu nại của công dân xã Hoàng Ninh - Việt Yên  Xử lý các vi phạm pháp luật đất đai tại xã Hoàng Ninh - Việt Yên  Hoàng Ninh Việt Yên 139/CT 21/3/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1995
I.Giải quyết đơn, thư
57 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Tuân xóm Dinh - làng Thành - Thọ Xương - Tx Bắc Giang  Tranh chấp đất đai P. Thọ Xương Bắc Giang 53/UB 31/5/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
58 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tý xóm Non - Thọ Xương - tx Bắc Giang  ông Tý khiếu nại việc chưa được đền bù khi UBND tỉnh Hà Bắc có QĐ chuyển đất khu Bãi Miếu của gia đình ông thành dân cư P. Thọ Xương Bắc Giang 784/QĐ-CT 24/8/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
59 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Trạch thôn Mỹ Cầu - xã Tân Mỹ - Yên Dũng  UBND xã Tân Mỹ  năm 1991 bán thanh lý tài sản và đất khu trạm xá xã (cũ) cho gia đình ông Trạch nhưng nay không được sử dụng Tân Mỹ  Yên Dũng 359/ĐC-TT 31/8/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
60 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Chức - Phúc Lâm - xã Hoàng Ninh - Việt Yên Chính quyền thôn mượn đất của gia đình nay không trả cho gia đình sử dụng  Hoàng Ninh Việt Yên /TT-ĐC 28/7/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp dự thảo
61 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Ngô Nông xóm I - Vân Cốc - Vân Trung - Việt Yên  Xin được canh tác 27 mẫu ruộng, khu bãi ăng ten, Đài phát sóng A1 ngày 15/01/1995 Vân Trung Việt Yên 07/ĐC-BC 4/3/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
62 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tục - Ngọc Thiện - Tân Yên  Xử lý vi phạm luật đất đai ở xã Ngọc Thiện - Tân Yên Ngọc Thiện  Tân Yên 653/NCN-CT 20/7/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
63 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thiết xã Nhã Nam - Tân Yên  Đất ở của gia đình ông đang sử dụng là chưa hợp pháp Nhã Nam Tân Yên 34/ĐC-TL 3/11/1994 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
64 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Thảo - Lương Phong - Hiệp Hoà V/v phân chia đất Lương Phong Hiệp Hòa     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
65 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Duy Kim - Tân Hưng - Lạng Giang Không đồng ý với QĐ số 99/QĐ-UB ngày 10/9/1994 của UBND huyện Lạng Giang v/v không thừa nhận quyền sử dụng đất thổ cư cũ của gia đình ông Tân Hưng Lạng Giang 20/KL-TT 6/1/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
66 Giải quyết đơn của ông Đồng Thái Phong đại diện một số công dân xóm Hạ - Nghĩa Hòa - Lạng Giang Chính quyền xã Nghĩa Hòa cấp đất chưa công bằng, chưa đúng chính sách hiện hành Nghĩa Hòa Lạng Giang 365/QĐ-UB 20/10/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
67 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khúc Đình Tâm - phố Hồ - Song Hồ - Thuận Thành Kiến nghị Nhà nước trưng dụng đất ở của gia đình ông từ 1963 đến nay vẫn chưa được đền bù Song Hồ Thuận Thành 40/KL-TTr 10/11/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
68 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Thị Duyệt - Ngô Quyền - Bắc Giang  V/v Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 27/2/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc chưa được thực hiện  Ngô Quyền  Bắc Giang 82/CV-TTr 24/01/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
69 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Ngọc Vân - Lê Lợi - Bắc Giang Không đồng ý với nội dung QĐ số 242/QĐ-UBND ngày 17/3/1992 của UBND tỉnh Hà Bắc  Lê Lợi  Bắc Giang 533/ĐC-BCTT 20/10/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
70 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân thôn Đông Thành - Thọ Xương V/v UBND tỉnh Hà Bắc có QĐ cho HTX Đông Thành chuyển 4248m2 ở khu vực Bờ Cầu Thành 59 lô cho 59/200 hộ để dãn cư nhưng tỉnh và Bắc Giang lấy mất 44 lô cho CBCNV của mình, còn lại 15 lô thì UBND xã Thọ Xương lại đưa ra danh sách mới không thuộc các đối tượng được ĐH xã viên bình xét P. Thọ Xương Bắc Giang 09/TT 4/1/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1996
I.Giải quyết đơn, thư
71 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Tý số 8 Dân Chủ - Lê Lợi - Bắc Giang  UBND phường Lê Lợi chiếm đoạt đất của gia đình bà. Từ khi mất đất đến nay gia đình bà chưa được đền bù hoa mầu và đất đai… P. Lê Lợi Bắc Giang 41/KL-TTĐC 17/10/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
72 Giải quyết đơn của ông: Hoàng Văn Út, Đồng Văn Cường, Đồng Thái Phong, Hoàng Văn Tuy, xóm Hạ, xã Nghĩa Hoà, Lạng Giang V/v UBND xã Nghĩa Hòa thu tiền đất quá cáo so với quy định của UBND tỉnh Hà Bắc  Nghĩa Hoà Lạng Giang 05/KL-TTr  16/10/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
73 Giải quyết đơn của bà Khổng Thị Hiền Đòi chủ quyền hợp pháp nhà ở và giấy sử dụng đất lô 21/4 đường Xương Giang P. Ngô Quyền Bắc Giang     TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
74 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Dậu phố Tiền Môn - Lê Lợi - Bắc Giang Tranh chấp đất đai với ông Trần Văn Minh P. Lê Lợi Bắc Giang 13/BC-ĐC 10/2/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
75 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đức Cảnh - xã Đa Mai - Bắc Giang  Xin lại diện tích đất thổ cư cũ của gia đình khi chiến tranh chống Mỹ Nhà nước lấy làm bến phà tạm Bắc Giang đến nay không sử dụng  Đa Mai Bắc Giang 85/KL-ĐC-TT 5/12/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
76 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tiền Không nhất trí với QĐ số 27/CT ngày 10/02/1996 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên An Dương Tân Yên 07/ĐC-BC-TT 1/3/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
77 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Công Quý Đản và bà Ngô Thị Vượng Nhã Nam - Tân Yên  Tố cáo ông Quý Đản người cùng địa phương hiện đang công tác tại phòng địa chính huyện Tân Yên làm nhà trái phép vi phạm chính sách pháp luật đất đai Nhã Nam Tân Yên  329/ĐC-BC-TT 15/12/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
78 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hạnh và bà Bình phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ - Yên Thế Tranh chấp đất đai TT Cầu Gồ  Yên Thế 325/CV-ĐCTT 12/12/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
79 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lư Thị Bắc - Đền Cô - Tam Hiệp - Yên Thế Không nhất trí với QĐ số 194/QĐXL-UB ngày 15/10/1995 của UBND huyện Yên Thế v/v giải quyết tranh chấp đất đai Tam Hiệp Yên Thế 22/ĐC-BC 30/3/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
80 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Văn Sáu đại diện một số công dân thôn Chớp - Lương Phong - Hiệp Hoà Đòi đất xí nghiệp cơ khí cũ Lương Phong Hiệp Hoà 55/ĐC-BC 15/7/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
81 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thanh xóm Chùa - Hương Lạc - Lạng Giang Không nhất trí với QĐ số 02/QĐ-UB của UBND huyện Lạng Giang v/v giải quyết đất ở của gia đình bà và gia đình ông Vũ Ngọc Bộ người cùng xóm  Hương Lạc Lạng Giang 74/KL-ĐC 25/10/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
82 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tứ xóm Trong - Tiên Lục - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 151/QĐ-UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Lạng Giang giải quyết tranh chấp lối đi với gia đình ông Trần Văn Quang Tiên Lục Lạng Giang 12/ĐC-BC 4/3/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
83 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Tùng Khiếu nại QĐ số 68/QĐ-UB ngày 16/4/1996 của UBND huyện Lạng Giang v/v giải quyết con mương tưới nước vào ruộng nhà ông Yên Mỹ  Lạng Giang 95/BC-ĐC-TT 11/12/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
84 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Mạnh Việt phố Giáo - Tiên Hưng - Lục Nam Xin lại đất cũ của gia đình ông ở từ năm 1947 ở xã Tiên Hưng - Lục Nam Tiên Hưng   Lục Nam 18/KL-ĐC 12/4/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
85 Giải quyết tranh chấp giữa 2 hộ ông Ngô Văn Giá và Giáp Thị Đích xóm Bảo Lộc - Bảo Sơn - Lục Nam Không nhất trí với kết luận số 04/KL-TT ngày 23/4/1993 của thanh tra huyện Lục Nam v/v kết luận và phải ở nhờ trên đất của ông Giá Bảo Sơn Lục Nam 21/ĐC-BC 25/3/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
86 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trác thôn Đạo Chân - Kim Chân - Quế Võ V/v thôn Đạo Chân xâm phạm đến đất ở của gia đình ông Quế Võ Bắc Ninh 03/CV-ĐC 4/3/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
87 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Thanh - TT Phố Mới - Quế Võ V/v tranh chấp đất đai Quế Võ Bắc Ninh 26/BC- ĐC 15/8/1995 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
88 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân thôn Đông Thành - Thọ Xương - Bắc Giang V/v san lấp đất lúa là trái tinh thần văn bản số 1044/KTN ngày 03/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ P. Thọ Xương  Bắc Giang   10/1/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp Dự thảo
89 Giải quyết đơn của công dân xã Minh Đức - Việt Yên Không nhất trí chuyển 5.608m2 đất đang canh tác sang làm thổ cư  Minh Đức  Việt Yên 17/TT-RĐ 30/5/1990 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
90 Giải quyết đơn khiếu nại của một số công dân thôn Đại Lâm - Lạng Giang UBND xã Đại Lâm bán đất canh tác dọc đường quốc lộ 31 một cách thiếu dân chủ không qua Đảng bộ địa phương, bán sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ vi phạm luật đất đai Đại Lâm Lạng Giang 14/ĐC-TL 1/3/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
91 Thanh tra giải quyết việc quản lý sử dụng đất quốc phòng - Trường sỹ quan công binh chuyển cho Lữ đoàn 229 Công binh V/v xác định sử dụng diện tích đất bến phà phụ Bắc Giang Thị Cầu Bắc Ninh 44/BC-KL 10/6/1996 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1997
I.Giải quyết đơn, thư
92 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị The cụm I - Ngô Quyền - Bắc Giang V/v giải quyết đền bù đất cho gia đình bà The P. Ngô Quyền Bắc Giang 45/BC-ĐC-TT 15/9/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
93 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Đình Chức phường Trần Nguyên Hãn - TX Bắc Giang Không nhất trí với kết luận số 78/BC-KL của ngày 14/9/1995 của phòng Địa chính Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 18/ĐC-KL-TT 5/6/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
94 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Chín thôn Hà Vị - Thọ Xương - TX Bắc Giang Đòi quyền sử dụng 96m2 đất làm kinh tế gia đình (đất 5%) P. Thọ Xương Bắc Giang 43/BC-ĐC-TT 18/9/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
95 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sáu thôn Đạo Ngạn - Quang Châu - Việt Yên bà Sáu khiếu nại việc anh Nguyễn Văn Sáng (người cùng thôn) tự ý làm nhà trên đất rau xanh và xây quây cả đất thuộc phần mộ của gia đình bà Sáu vào khuôn viên của gia đình Quang Châu  Việt Yên 559/NC-CT 19/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
96 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Sì - xóm Ngò Đồng Kỳ - Yên Thế  Khiếu nại QĐ số 139/QĐ-UB ngày 10/4/1992 của UBND huyện Yên Thế giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông và Quỳnh (cùng xóm) chưa khách quan  Đồng Kỳ Yên Thế 78/ĐC-BC-TT 30/12/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
97 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Liên - phố Bà Ba - TT Cầu Gồ - Yên Thế Không nhất trí với QĐ số 235/QĐ-UB ngày 30/3/1987 của UBND huyện Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế 42/BC-ĐC-TT 19/9/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
98 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Công Lý đại diện một số hộ dân thôn Nội Hương - Hương Lâm - Hiệp Hoà  V/v đòi lại đất ao của 19 hộ thôn Nội Hương xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà  05/BB-DTKL 12/11/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
99 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành - khu B - Phố Thắng - Hiệp Hoà V/v giải quyết quyền sử dụng đất ở cũ của gia đình ông Nguyễn Văn Dư (bố đẻ ông Nguyễn Văn Thành) tại khu đất tài chính cũ của huyện Hiệp Hòa thị trấn Thắng Hiệp Hoà  29/ĐC-CV 1/8/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
100 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tâm - thôn Hồng Phong - Thường Thắng - Hiệp Hoà Khiếu nại QĐ số 198/CT ngày 06/10/1995 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà Thường Thắng Hiệp Hoà  60/KL-ĐC-TT 7/11/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
101 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhỡ - thôn Tiền - Đại Lâm - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 424/QĐ-CT ngày 29/10/1996 của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết tranh chấp đất ngõ đi giữa gia đình bà Nhỡ với gia đình ông Giáp Văn Hồ  Đại Lâm Lạng Giang 79/BC-ĐC-TT 6/12/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
102 Giải quyết tranh chấp giữa 2 công dân Đồng Khắc Vinh và Đồng Khắc Lợi thôn Bằng - Nghĩa Hoà - Lạng Giang Không tán thành QĐ số 03/QĐ-UB ngày 02/01/1996 của UBND huyện Lạng Giang giải quyết đất đai của gia đình ông Vinh Nghĩa Hòa Lạng Giang 55/ĐC-BC-TT 19/10/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
103 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Tùng phố Vôi - Yên Mỹ - Lạng Giang V/v lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm lòng mương ảnh hưởng dòng chảy gây ô nhiễm môi trường  Yên Mỹ Lạng Giang 04/BC-TT 7/3/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
104 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuyển - thôn Núm - Dĩnh Trì - Lạng Giang Khiếu nại QĐ số 227/QĐ-CT ngày 17/6/1997 của chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giải quyết việc lấn chiếm ngõ đi của gia đình ông  Dĩnh Trì Lạng Giang 61/BC-ĐC-TT 7/11/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
105 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Viết Hoá - Thanh Dã - Tam Dị - Lục Nam V/v UBND huyện Lục Nam ra QĐ số 163/QĐ-UB ngày 13/4/1996 chia 166,4m2 ao của ông Hóa trúng thầu làm đồi giao cho người khác sử dụng một nửa 84,2 m2 Tam Dị  Lục Nam 23/TT-ĐC 3/3/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
106 Giải quyết đơn của ông Dương Văn Sâu xóm Tè - xã Song Vân - Tân Yên V/v đất canh tác của gia đình ông không được xã giao đủ mức bình quân của xã Song Vân Tân Yên 28/BC-ĐC-TT 28/7/1997 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
II. Thanh tra theo đoàn
107 Kết luận của đoàn thanh tra liên ngành về quản lý sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, huyện Lạng Giang, Lục Ngạn Xí nghiệp xây lắp CN hóa chất Bắc Giang, Khu điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Công ty cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc, Nhà máy gạch Tân Xuyên, Kiến nghị v/v quản lý sử dụng đất của sư đoàn 325, Thanh tra đất đai xóm Hướng xã Thọ Xương         TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345678910111213141516

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 1124

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84619

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847523