Yen tu

Danh mục dữ liệu về lĩnh vực Tài nguyên nước (Trang 2)

Thứ năm - 11/01/2018 14:21
Danh mục dữ liệu về lĩnh vực Tài nguyên nước
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
 
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ,
 bảo quản
Địa chỉ
 truy cập
Phương thức
truy cập
Ghi chú
huyện
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Năm 2009
1 Công ty TNHH Thiên Minh Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Song Khê Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Cổ phần thực phẩm và nước giải khát Hà Nội Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Số 243, đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang 2723/QĐ-TNMT 30/11/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty Cổ phần thực phẩm H&M Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Thọ Xương  Bắc Giang 2883/QĐ-TNMT 15/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Sông Thương Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước P. Lê Lợi Bắc Giang 1662/QĐ-TNMT 10/8/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty Cổ phần may Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Dĩnh Kế Bắc Giang 1722/QĐ-TNMT 17/8/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty Cổ phần may Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Đồi Ngô  Lục Nam 1721/QĐ-TNMT 17/8/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty Cổ phần công nghiệp điện Tự Cường Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Xương Giang Bắc Giang 2132/QĐ-TNMT 24/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty TNHH Ba Sao Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tân Mỹ - Yên Dũng, tổ 21, phường P. Ngô Quyền - Bắc Giang Bắc Giang 2346/QĐ-TNMT 15/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty Cổ phần HABADA Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước P. Trần Phú Bắc Giang 98/QĐ-TNMT 13/1/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Công ty Cổ phần Hoà Sơn Cấp phép khai thác nước dưới đất Hợp Thịnh Hiệp Hoà 2517/QĐ-TNMT 6/11/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Cầu Đoan Bái Hiệp Hoà 1032/QĐ-TNMT 21/5/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Công ty Cổ phần Hoà Sơn Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Hợp Thịnh Hiệp Hoà 2518/QĐ-TNMT 6/11/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Đoan Bái Hiệp Hoà 1033/QĐ-TNMT 21/5/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Công ty Cổ phần xây dựng 179 Cấp phép khai thác nước dưới đất Hương Lạc Lạng Giang 2882/QĐ-TNMT 15/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Công ty Cổ phần Tân Xuyên, nhà máy gạch Tân Xuyên Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tân Dĩnh Lạng Giang 170/QĐ-TNMT 22/1/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Phượng Sơn Lục Ngạn 109/QĐ-TNMT 14/1/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Lục Nam  Phượng Sơn Lục Ngạn 110/QĐ-TNMT 14/1/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Công ty Cổ phần may Bắc Giang Cấp phép khai thác nước dưới đất TT Đồi Ngô Lục Nam 584/QĐ-TNMT 24/3/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Bà Hồ Thị Viên Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Phương Sơn  Lục Nam 2250/QĐ/TNMT 6/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Nhà máy sản xuất giấy Dương Hưu Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Dương Hưu Sơn Động 2252/QĐ-TNMT 6/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến Nông lâm sản Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Cẩm Đàn Cẩm Đàn Sơn Động 1622/QĐ-TNMT 3/8/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Ông Bùi Thanh Vân Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt hồ Khe Chão Long Sơn Sơn Động 1095/QĐ-TNMT 3/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty TNHH Hưởng Dung Cấp giấy phép khai thác nước mặt Dương Hưu Sơn Động 2251/QĐ-TNMT 6/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Công ty Cổ phần Quý Tùng Dương Cấp giấy phép khai thác nước mặt Tuấn Đạo Sơn Động 3032/QĐ-TNMT 28/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Công ty TNHH Hưởng Dung Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Dương Hưu Sơn Động 2252/QĐ-TNMT 6/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Công ty TNHH Khang Vượng Cấp phép khai thác nước dưới đất An Dương Tân Yên 2281/QĐ-TNMT 7/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Trại giam Ngọc Lý - phân trại III Cấp phép khai thác nước dưới đất Cao Xá Tân Yên 1175/QĐ-TNMT 5/6/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Trại giam Ngọc Lý Cấp phép khai thác nước dưới đất Ngọc Lý Tân Yên 1174/QĐ-TNMT 5/6/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Công ty TNHH một thành viên Bắc Sơn Cấp phép khai thác nước dưới đất Ngọc Thiện Tân Yên 697/QĐ-TNMT 9/4/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Công ty Cổ phần Hồng Thái Cấp phép khai thác nước dưới đất Hồng Thái  Việt Yên 1660/QĐ-TNMT 10/8/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 HTX Bình Minh Cấp phép khai thác nước dưới đất Hồng Thái  Việt Yên 1385/QĐ-TNMT 7/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Công ty TNHH Sam Woo Việt Nam Cấp phép khai thác nước dưới đất KCN Đình Trám Việt Yên 1193/QĐ-TNMT 9/6/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Công ty TNHH Điện Phòng Hoàng Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  KCN Đình Trám Việt Yên 1533/QĐ-TNMT 27/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  Quang Châu Việt Yên 3031/QĐ-TNMT 28/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại An Sinh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Lô C10, KCN Đình Trám Việt Yên 1904/QĐ-TNMT 3/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Công ty Cổ phần Tân Xuyên, nhà máy gạch Bích Sơn Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Khu 3 TT Bích Động Việt Yên 171/QĐ-TNMT 22/1/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước mặt Quang Châu Việt Yên 518/QĐ-TNMT 16/3/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Công ty Cổ phần gạch Thượng Lan Cấp giấy phép khai thác nước mặt Thượng Lan Việt Yên 167/QĐ/TNMT 21/1/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Công ty TNHH Trang My Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Đình Trám Việt Yên 1393/QĐ-TNMT 7/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Ông Lê Ngọc Đỉnh Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất TT Nếnh Việt Yên 1384/QĐ-TNMT 7/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
42 Bà Thân thị Cũng Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Hồng Thái Việt Yên 1386/QĐ-TNMT 7/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Công ty Cổ phần Bagico Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất TT Bích Động Việt Yên 1306/QĐ-TNMT 24/6/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
44 Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Phú Thịnh Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Đình Trám  Việt Yên 1383/QĐ-TNMT 7/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
45 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Phương Đông Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Việt Tiến Việt Yên 997/QĐ-TNMT 18/5/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
46 Công ty TNHH Fuhong Precision Compoment Bắc Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Đình Trám, Hoàng Ninh Việt Yên 3045/QĐ-TNMT 29/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
47 Công ty Cổ phần khu CN Sài Gòn - Bắc Giang Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất  Quang Châu Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp Thiếu QĐ
48 Công ty Cổ phần Tân Xuyên - Nhà máy gạch Bích Sơn Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất  TT Bích Động Việt Yên 169/QĐ-TNMT 21/01/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
49 Công ty TNHH JMC Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Hồng Thái Việt Yên 3030/QĐ-TNMT 28/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
50 Ông Vũ Anh Văn Cấp phép khai thác nước dưới đất Cảnh Thuỵ Yên Dũng 1936/QĐ-TNMT 7/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
51 Ông Trần Đức Thắng Cấp phép khai thác nước dưới đất Cảnh Thuỵ Yên Dũng 3046/QĐ-TNMT 29/12/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
52 Công ty TNHH Thanh Long Cấp phép khai thác nước dưới đất Tân Mỹ Yên Dũng 2649/QĐ-TNMT 20/11/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
53 Công ty TNHH một thành viên Hùng Đạt Cấp phép khai thác nước dưới đất Song Khê Yên Dũng 2650/QĐ-TNMT 20/11/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
54 Công ty Cổ phần Vạn Xuân 27-7 Cấp phép khai thác nước dưới đất TT Neo Yên Dũng 2450/QĐ-TNMT 27/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
55 Công ty Cổ phần xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình Cấp phép khai thác nước dưới đất  Nham Sơn Yên Dũng 2347/QĐ-TNMT 15/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
56 Công ty TNHH Ba Sao Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Tân Mỹ Yên Dũng 2344/QĐ-TNMT 15/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
57 Công ty TNHH Unico Global Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  TT Tân Dân Yên Dũng 938/QĐ-TNMT 11/5/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
58 Công ty TNHH  Han sol Vina Cấp phép khai thác nước dưới đất  Nội Hoàng Yên Dũng 1620/QĐ-TNMT 31/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
59 Công ty TNHH giấy Bình Dương Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Thương  Nội Hoàng Yên Dũng 1447/QĐ-TNMT 15/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
60 Công ty TNHH Ba Sao Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Tân Mỹ Yên Dũng 2345/QĐ-TNMT 15/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
61 Công ty TNHH Hâm Chỉ Việt Nam Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nội Hoàng Yên Dũng 1448/QĐ-TNMT 15/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
62 Công ty TNHH Han sol Vina Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nội Hoàng Yên Dũng 1621/QĐ-TNMT 31/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
63 Công ty TNHH giấy Bình Dương Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nội Hoàng Yên Dũng 1446/QĐ/TNMT 15/7/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
64 Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Gia Hưởng Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Tân Mỹ  Yên Dũng 2031/QĐ-TNMT 15/9/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
65 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang Cấp giấy phép khai thác nước mặt sông Thương KCN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 757/QĐ-TNMT 17/4/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
66 Nhà máy giấy Xương Giang Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 1128/QĐ-TNMT 2/6/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
67 Công ty TNHH Thanh Long Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tân Mỹ Yên Dũng 2648/QĐ-TNMT 20/11/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
68 Công ty Cổ phần cơ khí Đỗ Kha  Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước KCN Song Khê - Nội hoàng Yên Dũng 1661/QĐ-TNMT 10/8/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
69 Trại giam Ngọc Lý - phân trại II Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Đồng Vương Yên Thế 1176/QĐ-TNMT 5/6/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
70 Công ty Cổ phần xây dựng 179 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Hương Lạc Lạng Giang 207/QĐ-TNMT 28/10/2009 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

 
Trang 1,2,3

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 521

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81176

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4844080