Yen tu

Danh mục dữ liệu về Môi trường (trang 4)

Thứ năm - 11/01/2018 16:04
Danh mục dữ liệu về Môi trường
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ, bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức truy cập Ghi chú
huyện
A B 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Năm 2006      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 Hợp tác xã chợ Quán Thành  Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT Dự án xây dựng chợ   Xương Giang Bắc Giang 1882/QĐ-UBND 29/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Nhà máy xi măng sông Cầu - Công ty cổ phần phân bón hoá chất Bắc Giang Báo cáo ĐGTĐMT Dự án sản xuất tấm lợp Prô xi măng dùng sợi tổng hợp PVA của Nhà máy xi măng Sông cầu  Quang Châu Việt Yên 88/QĐ-UBND 18/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Hồ sơ xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường (PXN)      
1 Công ty thiết bị XD TM Đức Phát  Sản xuất giàn giáo, cốt pha thép, ống thép và cột đèn   KCN Đình Trám Việt Yên 1446/TNMT-MTg 7/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty TNHH giấy Hải Thịnh  Sản xuất bao bì PP, PE túi nhựa dân dụng và nhựa tái sinh   KCN Đình Trám Việt Yên 1591/TNMT-MTg 29/10/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH An Sinh   Xây dựng nhà máy sản xuất nhựa gia dụng   KCN Đình Trám Việt Yên 992/TNMT-MTg 31/08/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty TNHH Mộng Phong  Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử điện dân dụng   KCN Đình Trám Việt Yên 1593/TNMT-MTg 27/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Lê Ngọc Tuấn    Đầu tư XD nhà máy thiết bị đồ dùng dạy học  Thôn Nguột - Dĩnh Kế Bắc Giang 170/TNMT-MTg 8/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Ông Trần Văn Thạch Sản xuất phèn đơn   P. Thọ Xương Bắc Giang 495/TNMT-MTg 24/05/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty Cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang  Sản xuất chế biến rau, củ, quả, ép quả tươi  Số 3 Lý Thái Tổ Bắc Giang 105/TNMT-MTg 25/01/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Công ty TNHH Việt Nga  Dây chuyền sản xuất bao bì carton sóng 3 lớp và 5 lớp   Khu Vòng Xẻ - Đa Mai Bắc Giang 1418/TNMT-MTg 30/11/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Ông Trương Quang Hoạt  Pha chế kinh doanh nước mắm đóng chai   Khu phố 5 - Thọ Xương Bắc Giang 276/TNMT-MTg 30/03/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Ông Nguyễn Hữu Thắng   Cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật  Quán Thành Bắc Giang 278//TNMT-MTg 30/03/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Công ty TNHH Tiễn Long  Xây dựng xưỡng sửa chữa, đóng mới thùng bệ ô tô    Thôn Hòa Yên - CCN Thọ Xương II Bắc Giang 273/TNMT-MTg 29/03/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 UBND xã Dĩnh Kế - TP Bắc Giang  Đầu tư xây dựng chợ Kế  Dĩnh Kế Bắc Giang 253/TNMT-MTg 27/03/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Ông Nguyễn Văn Sử  Dịch vụ TMTH - Vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc  Dĩnh Kế Bắc Giang 149/TNMT-MTg 1/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Ông Giáp Tuấn Thọ  Cửa hàng mua bán, sửa chữa ô tô, máy công cụ   Khu D - CCN Dĩnh Kế Bắc Giang 148/TNMT-MTg 1/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Ông Đào Văn Đồng  Pha chế và kinh doanh nước mắm Xương Giang Bắc Giang 67/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Bà Nguyễn Thị Thì  Pha chế và kinh doanh nước mắm   P. Lê Lợi Bắc Giang 65/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Bà Nguyễn Thị Minh Hải  Pha chế và kinh doanh nước mắm P. Trần Phú Bắc Giang 66/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Hợp tác xã 30- 4 Bắc Giang   Đầu tư sản xuất than tổ ong và sửa chữa cơ khí Đa Mai Bắc Giang 705/TNMT-MTg 29/06/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Công ty Hiền Từ   Xây dựng xưởng sửa chữa, đại tu ô tô  Dĩnh Kế Bắc Giang 796//TNMT-MTg 13/07/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Công ty lương thực Bắc Giang Xưởng sản xuất thức ăn gia súc   P. Trần Phú Bắc Giang 1521/TNMT-MTg 20/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Ông Nguyễn Hồ Phương   Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng  Dĩnh Kế Bắc Giang 363/TNMT-MTg 17/04/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Bà Nguyễn Thị Khanh   Cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật  Xương Giang Bắc Giang 277/TNMT-MTg 30/03/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty TNHH Thành Đạt   Xưởng sản xuất mì ăn liền và KD các mặt hàng công nghệ phẩm Dĩnh Kế Bắc Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Ông Nguyễn Văn Hùng  SXKD xí nghiệp kim khí VLXD Thành Phát  Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 895/TNMT-MTg 10/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Xí nghiệp mộc Bắc Giang  Xưởng tái chế nhựa  Tổ 4 - Mỹ Độ  Bắc Giang 1133/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Công ty TNHH điện tử Tuấn Mai   Đầu tư xây dựng trung tâm TM&DV tổng hợp   P. Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 80/TNMT-MTg 25/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Công ty TNHH Hoa Năng Tăng Thuận Hoa - Trung Quốc  Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh trang thiết bị làm đẹp tóc, trang điểm phụ nữ  Đồi Chè - Dĩnh Kế Bắc Giang 644/TNMT-MTg 22/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Ông Phạm Văn Toàn  Dây truyền giết mổ, chế biến gia cầm bán tự động   Đa Mai Bắc Giang 517/TNMT-MTg 31/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Công ty  Cổ phần thực phẩm H&M  Nhà máy  sản xuất nước tinh lọc   Cụm I - Tân Thành - Đa Mai Bắc Giang 946/TNMT-MTg 22/08/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Công ty Cổ phần Hoàn Hảo Xây dựng xưởng tuyển làm giầu quặng sắt   Song Mai Bắc Giang 645/TNMT-MTg 22/06/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Ông Nguyễn Văn Hải   Khai thác đá phiến làm vật liệu xây dựng  Lan Mẫu Lục Nam 239/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Công ty TNHH SX-TM Đại Việt Hào Minh  Đầu tư xd và mở rộng sản xuất (trưng cất dầu thải)  Mai Phong - Mai Trung  Hiệp Hòa 1427/TNMT-MTg 4/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Công ty Cổ phần may mặc XK Hà Bắc  Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu  Lương Phong Bắc Ninh 63/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Công ty TNHH bia VINAKEN Sản xuất bia TT Thắng Hiệp Hòa 53/TNMT-MTg 20/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Công ty TNHH SX & TM Tân Tây Đô   Xí nghiệp Sản xuất bia và kem  TT Thắng Hiệp Hòa 640/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Ban quản lý công trình điện Miền Bắc  Đấu nối đường dây 220Kv từ Nhà máy điện Sơn Động vào hệ thống điện. Thanh Luận Sơn Động 987/TNMT-MTg 31/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Công ty TNHH Tam Cường  Khai thác mỏ đồng Đồng Bưa và Khuôn Mười   Cẩm Đàn Sơn Động 819/TNMT-MTg 18/7/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Công ty TNHH thương mại dịch vụ DP  Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ than Đồng Cốc  Đồng Cốc - An Bá Sơn Động 818/TNMT-MTg 18/7/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Ông Nguyễn Văn Nhu  Xưởng sản xuất bia hơi  TT Nếnh Việt Yên 487/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Công ty SX&TM Hồng Thái  Xí nghiệp sản xuất tấm lợp  Hồng Thái Việt Yên 1132/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
42 Công ty Thuỷ Nhàn  Trại chăn nuôi lợn hậu bị   Bích Động Việt Yên 1137/TNMT-MTg 29/9/2007 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Công ty TNHH chế biến khoáng sản Tường Long Mai Việt Anh  Chế biến koáng sản  Xóm Trung - Nghĩa Trung Việt Yên 485/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
44 Công ty TNHH Thiên Thái Cửu  Sản xuất  kinh doanh bột hương, ớt khô, bột than, gốc tre  Hoàng Ninh Việt Yên 944/TNMT-MTg 22/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
45 Bà Thân Thị Oanh  Kinh doanh vật tư nông nghiệp  TT Bích Động Việt Yên 704/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
46 HTX Thương mại dịch vụ Bình Minh Chế biến thực phẩm đông lạnh và bảo quản rau, củ, quả  Hồng Thái Việt Yên 709/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
47 Ông Đặng Văn Bình  Xưởng sản xuất bia hơi   Việt Tiến Việt Yên 561/TNMT-MTg 12/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
48 Công ty Cổ phần vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang Xưởng sang chai đóng gói thuốc BVTV  Hồng Thái Việt Yên 486/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
49 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc   Đầu tư nhà máy sản xuất hàng may mặc   Ngã tư Đình Trám - Hồng Thái Việt Yên 446/TNMT-MTg 15/05//2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
50 Công ty  Cổ phần rượu bia nước giải khát Bắc Giang   Mở rộng sản xuất Công ty CP rượu bia nước giải khát Bắc Giang   Khu II - TT Bích Động Việt Yên 684/TNMT-MTg 28/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
51 Công ty giấy Nam Giang  Sản xuất giấy KCN Đình Trám Việt Yên 620/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
52 Nhà máy sản xuất dược phẩm - thực phẩm Thăng Long    Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm - thực phẩm Thăng Long   KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
53 Công ty TNHH Hồng Thịnh   Xây dựng nhà máy may Hồng Thịnh  KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
54 Công ty TNHH Phong Vân  Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dầu mỡ nhờn   KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
55 Công ty Trần Luận   Nhà máy nạp Gas, lắp giáp điện tử, điện lạnh.   KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
56 Công ty TNHH kết cấu thép PEB miền Bắc Thiết kế & thi công nhà thép tiền chế, chế tạo & sản xuất kết cấu thép, tư vấn thiết kế, cung ứng lắp đặt, bảo trì KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
57 Ông Nguyễn Công Nhàn  Gia công tái chế nhựa phế thải Tĩnh Lộc - Nghĩa Trung Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
58 Công ty TNHH JMC Sản xuất hàng may mặc Hồng Thái Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
59 Công ty giầy dép Quỳnh An   Trung tâm dịch vụ tổng hợp KCN Đình Trám Việt Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
60 Công ty TNHH Trang My  Đầu tư sản xuất băng vệ sinh, giấy thơm, đũa   KCN Đình Trám Việt Yên 986/TNMT-MTg 31/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
61 Công ty TNHH Xuân Thu   Nhà máy chế biến lâm sản   KCN Đình Trám Việt Yên 321/TNMT-MTg 11/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
62 Công ty Cổ phần SNC  Sản xuất sản phẩm nhựa cao cấp và dây đồng nguyên liệu   KCN Đình Trám Việt Yên 699/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
63 Công ty Cổ phần Đại Lợi  Sản xuất đinh cuộn và lắp giáp tivi, màn hình máy tính   KCN Đình Trám Việt Yên 72/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
64 Công ty Cổ phần dược phẩm - thực phẩm Thăng Long Mở rộng nhà mày sản xuất dược phẩm Fast food Thăng Long KCN Đình Trám Việt Yên 398/TNMT-MTg 26/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
65 Ông Nguyễn Văn Hải    Xây dựng nhà nổi hồ Làng Thương P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 464/TNMT-MTg 18/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
66 Bệnh viện sông Thương  Khám bệnh điều trị bệnh  258 P. Lê Lợi Bắc Giang 70/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
67 Công ty TNHH TMDV vận tải Duy Khánh  Sản xuất mộc, cơ khí và dịch vụ kinh doanh tổng hợp  Lý Cốt - Phúc Sơn Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
68 Công ty  Cổ phần khoáng sản Bắc Giang   Khai thác hầm lò mỏ Barit Lăng Cao - Tân Yên   Cao Xá Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
69 Công ty TNHH Dae Kwang Việt Nam  Sản xuất chăn đệm, áo ấm, chần và gia công các loại vải sợi   CCN Đồng Đình Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
70 Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang  Xây dựng bến xe, bãi đỗ xe sửa chữa bảo dưỡng xe, kinh doanh xăng dầu   Cao Thượng Tân Yên 1592/TNMT-MTg 27/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
71 Ông Nguyễn Văn Thưởng  Xưởng sản xuất bia hơi   Ngọc Thiện Tân Yên 1520/TNMT-MTg 20/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
72 Tập đoàn Korea -Việt Nam Nhà máy may thêu mũ, áo, cặp, túi Cao Thượng Tân Yên 144/TNMT-MTg 28/2/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
73 Ông Nguyễn Ba Vỹ  Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản   Việt Lập Tân Yên 988/TNMT-MTg 31/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
74 Ông Đào Tiến Sang   Trại chăn nuôi lợn  Ngọc Vân Tân Yên 945/TNMT-MTg 22/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
75 Công ty TNHH TMDVTH Cường Dũng  Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô, vật liệu XD    Dĩnh Trì  Lạng Giang  142/TNMT-MTg 28/2/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
76 Bà Nguyễn Thị Luyến  Sản xuất bia Vilager   Thị trấn Vôi  Lạng Giang  1515/TNMT-MTg 20/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
77 Công ty Cổ phần giống cây trồng Bắc Giang  Xây dựng dây truyền chế biến hạt giống cây trồng (lúa Thuần, đậu đỗ, lạc)   Tân Dĩnh, Phi Mô   Lạng Giang  1166/TNMT-MTg 4/10/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
78 Công ty Quế Sơn  Đầu tư xây dựng  xưởng cơ khí   Tân Dĩnh  Lạng Giang  386/TNMT-MTg 24/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
79 Công ty TNHH Nam Cao Sơn  Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm  Phi Mô  Lạng Giang  347/TNMT-MTg 13/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
80 Ông Vương Văn Định  Xây dựng dây truyền kiểm định xe cơ giới   Dĩnh Trì   Lạng Giang  727/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
81 Công ty Cổ phần ĐTPT nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang  Khai thác đất đá dùng để san lấp mặt bằng   Thái Đào  Lạng Giang  875/TNMT-MTg 7/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
82 Công ty TNHH Samwon industrial  Chế biến nông sản lắp ráp động cơ điện, đóng gói kẹo Sôcôla  Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
83 Công ty cổ phần cơ khí đồ nhựa   Sản xuất máy cơ khí nông nghiệp   Song Khê - Nội Hoàng TP. Bắc Giang 243/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
84 Công ty TNHH Lâm Phát   Xây dựng TT bảo dưỡng, sửa chữa - kinh doanh xe ô tô Lâm Phát   Tân Mỹ Yên Dũng 120/TNMT-MTg 20/2/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
85 Công ty TNHH giấy Bắc Hà  Dây truyền sản xuất giấy Kráp   Song Khê Yên Dũng 706/TNMT-MTg 29/06/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
86 Công ty TNHH giấy Bình Dương  Đầu tư mở rộng sản xuất giấy Krap, Duplex     KCN Song Khê - Nội Hoàng  Yên Dũng 516/TNMT-MTg 31/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
87 Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thạch Nhà máy luyện thép - đúc- cán- kéo thép   CCN Song Khê Nội Hoàng Yên Dũng 566/TNMT-MTg 12/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
88 Công ty Cổ phần ĐT& PT đô thị và KCN Tầu thuỷ 162A Khai thác đất san lấp mặt bằng   Tiền Phong Yên Dũng 275/TNMT-MTg 30/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
89 Công ty TNHH Hương Tiến   Khai thác đất đá san lấp mặt bằng    Thị trấn Neo Yên Dũng 26/TNMT-MTg 12/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
90 Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang   Khai thác đất đá làm nguyên liệu san lấp mặt bằng   Yên Xá, Yên Lư Yên Dũng 1121/TNMT-MTg 28/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
91 Ông Ngô Xuân Duy   Xưởng chế biến nguyên liệu thuốc lá, bảo quản nông sản   Bố Hạ Yên Thế 492/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
92 Công ty TNHH Dương Tiến  Trại chăn nuôi lợn hậu bị siêu nạc   Tiền Phong Yên Dũng 1445/TNMT-MTg 7/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
93 HTX chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Đông Đô  Giết mổ gia cầm tập trung  Song Khê Yên Dũng 710/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
94 Bà Đoàn Thị Thuỷ  Trại chăn nuôi lợn siêu nạc   Nội Hoàng Yên Dũng 484/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
95 Công ty Thái Dương  Sản xuất dây cáp điện,dây bọc cách điện, đồ nhựa dân dụng  Tân mỹ Yên Dũng 400/TNMT-MTg 26/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
96 Công ty TNHH Hương Tiến  Xây dựng khu sơ chế DVTM tổng hợp   thị trấn Neo Yên Dũng 274/TNMT-MTg 30/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
97 Xưởng sản xuất bia hơi Á Đông  Sản xuất bia Cầu Gồ Yên Thế 335/TNMT-MTg 12/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
98 Công ty TNHH Hoa Hưng  Nhà máy SX&KD nhựa, giấy và phô gia   CCN Gìa Khê  Lục Nam     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
99 Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang Trung tâm đào tạo dạy nghề Xương Giang   TT Đồi Ngô Lục Nam 1088/TNMT-MTg 31/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
100 Công ty TNHH TM điện nước Đại Phúc  Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt TT Chũ   TT Chũ Lục ngạn     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
101 Ông Võ Việt Quang   Xây dựng cơ sở chế biến, kinh doanh vải thiều Phượng Sơn  Lục ngạn 166/TNMT-MTg 8/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
102 Công ty xây dựng Việt Đức  Trạm trộn bê tông Aphan  TT Chũ Lục Ngạn 1461/TNMT-MTg 8/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
103 Công ty TNHH phát triển công nghệ Hà Nội Đầu tư khai thác tận thu than   Nam Dương Lục Ngạn 1148/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
104 Công ty Cổ phần Anh Phong  Khai thác quặng đồng   Phú Nhuận, xã Kim Sơn, xã Tân Sơn Lục Ngạn 951/TNMT-MTg 23/8/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
105 Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện Lục Ngạn Dự án giảm nghèo Lục Ngạn 3 tiểu dự án tháng 8/2006 Xa Lý Lục Ngạn     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
108 Công ty Cổ phần VTTH Bắc Giang  Cửa hàng xăng dầu   Hoàng Ninh Việt Yên 1517/TNMT-MTg 20/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
109 Doanh nghiệp tư nhân Khoa Giang   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc   Vân Trung Việt Yên 1617/TNMT-MTg 29/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
110 Ông Bùi Ngọc Khánh  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Nghĩa Trung Việt Yên 683/TNMT-MTg 28/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
111 Công ty Cổ phần thương mại Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   TT Bích Động Việt Yên 489/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
112 Ông Phạm Thanh Bình   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Quảng Minh Việt Yên 1075/TNMT-MTg 20/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
113 Ông Nguyễn Văn Bằng   Cửa hàng xăng dầu Thượng Lan   Thượng Lan Việt Yên 1073/TNMT-MTg 20/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
114 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tác Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Tự Lạn Việt Yên 488/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
115 Bà Nguyễn Thị Phượng   Cửa hàng xăng dầu   Quang Thịnh Lạng Giang 1145/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
116 Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang   Cửa hàng xăng dầu  Dĩnh Trì Lạng Giang 1051/TNMT-MTg 15/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
117 Ông Nguyễn Văn Hợi  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Mỹ Hà  Lạng Giang 333/TNMT-MTg 12/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
118 Ông Đặng Đình Đỗ  Cửa hàng xăng dầu  Tân Thịnh Lạng Giang 557/TNMT-MTg 12/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
119 Công ty TNHH thương mại Công Minh  Cửa hàng xăng dầu  Tân Thịnh Lạng Giang 336/TNMT-MTg 12/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
120 Bà Nguyễn Thị Tâm   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Tân Dĩnh Lạng Giang 480/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
121 Ông Trần Mạnh Hùng   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  Tân Thanh Lạng Giang 714/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
122 Công ty xăng dầu Bắc Sơn   Cửa hàng xăng dầu Phi Mô  Phi Mô Lạng Giang 715/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
123 Ông Lê Đức Hạnh   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu    Bảo Sơn Lạng Giang 13/TNMT-MTg 9/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
124 Công ty TNHH Ngọc Khánh   Cửa hàng xăng dầu  Quang Thịnh Lạng Giang 346/TNMT-MTg 13/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
125 Công ty TNHH Ngọc Khánh   Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu   Quang Thịnh Lạng Giang 242/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
126 Ông Nguyễn Viết Chung  Cửa hàng xăng dầu  TT Vôi  Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
127 Ông Trần Văn Bằng   Cửa hàng xăng dầu   Đồng Việt Yên Dũng 1007/TNMT-MTg 6/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
128 Công ty xăng dầu Bắc Sơn  Cửa hàng xăng dầu và gas   CCN Song Khê Nội Hoàng Yên Dũng 463/TNMT-MTg 17/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
129 Ông Trần Đức Thuận  Kinh doanh Gas  TT Neo Yên Dũng 1076/TNMT-MTg 20/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
130 Ông Nguyễn Xuân Huy   Cửa hàng xăng dầu  Yên Lư Yên Dũng 618/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
131 Bà Nguyễn Thị Bích   Cửa hàng xăng dầu   Tân mỹ Yên Dũng 729/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
132 Bà Nguyễn Thị Tư   Xây dựng cửa hàng xăng dầu, gas, thức ăn gia súc  Quỳnh Sơn Yên Dũng 845/TNMT-MTg 25/7/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
133 Ông Nguyễn Hữu Đạo  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Nghĩa Hồ Lục Ngạn 483/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
134 Công ty TM& DV Công Minh   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Biển Động Lục Ngạn 713/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
135 Công ty TNHH Đoàn Kết Cửa hàng xăng dầu   Phong Vân Lục Ngạn 237/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
136 Công ty TNHH Đoàn Kết   Cửa hàng xăng dầu  Hồng Giang Lục Ngạn 236/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
137 Công ty TNHH Đoàn Kết   Cửa hàng xăng dầu   Biển Động Lục Ngạn 245/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
138 Bà Ngô Thị Xuân   Cửa hàng xăng dầu   Tân Sơn Lục Ngạn 385/TNMT-MTg 24/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
139 Nguyễn Văn Nghĩa   Cửa hàng xăng dầu   Phượng Sơn Lục Ngạn 723/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
140 Trạm cấp phát xăng dầu quân đội thuộc trường bắn khu vực I  Cấp phát xăng dầu quân đội   Biên Sơn Lục Ngạn 712/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
141 Công ty Cổ phần cơ điện Bắc Giang   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu TT Chũ Lục Ngạn 1049/TNMT-MTg 15/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
142 Công ty Cổ phần cơ điện Lục Ngạn   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Lim - Giáp Sơn Lục Ngạn 1048/TNMT-MTg 15/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
143 Công ty Cổ phần cơ điện Bắc Giang   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu TT Chũ Lục Ngạn 1050/TNMT-MTg 15/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
144 Ông Vũ Ngọc Huấn   Cửa hàng xăng dầu   TT An Châu Sơn Động 1047/TNMT-MTg 15/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
145 Công ty TNHH Minh Tâm   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   TT An Châu Sơn Động 556/TNMT-MTg 12/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
146 Ông Trần Đức Anh   Cửa hàng xăng dầu Huyền Quang   Hoàng Văn Thụ Bắc Giang 639/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
147 Công ty TNHH Quỳnh Mai  Cửa hàng xăng dầu   Song Mai Bắc Giang 1143/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
148 Công ty TNHH Tuyết Ly Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   P. Trần Phú Bắc Giang 637/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
149 Bà Thân Tân Hường  Cửa hàng xăng dầu   Thọ Xương  Bắc Giang 334/TNMT-MTg 12/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
150 Công ty thương mại tổng hợp Tấn Đạt  Cửa hàng xăng dầu   CCN Dĩnh Kế Bắc Giang 338/TNMT-MTg 12/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
151 Ông Lý Đình Thiện  Cửa hàng xăng dầu Bố Hạ   Hương Vỹ Yên Thế 481/TNMT-MTg ??/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
152 Bà Đoàn Thị Tính   Cửa hàng xăng dầu  Mỏ Trạng  Yên Thế 482/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
153 Công ty TNHH TM Công Minh  Cửa hàng xăng dầu Tam Dị   Tam Dị Lục Nam 707/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
154 Ông Nguyễn Đức Lãm  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trường Sơn   Trường Sơn Lục Nam 348/TNMT-MTg 13/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
155 Ông Tăng Thành Am   Cửa hàng xăng dầu   Bảo sơn Lục Nam 1590/TNMT-MTg 27/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
156 Ông Nguyễn Hữu Tuyên   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  Khám Lạng  Lục Nam 1079/TNMT-MTg 20/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
157 Doanh nghiệp tư nhân Hội Biển   Cửa hàng xăng dầu   Phương Son Lục Nam 1147/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
158 Ông Hoàng Quốc Công  Cửa hàng xăng dầu  Lan Mẫu Lục Nam 304/TNMT-MTg 4/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
159 Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà   Cửa hàng xăng dầu   Phương Son Lục Nam 447/TNMT-MTg 15/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
160 Công ty TNHH Đại Thành  Cửa hàng xăng dầu  Tam Dị Lục Nam 345/TNMT-MTg 13/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
161 Ông Lại Văn Công   Cửa hàng xăng dầu   Việt Lập Tân Yên 337/TNMT-MTg 12/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
163 Ông Hoàng Văn Nhạ   Cửa hàng xăng dầu   Lam Cốt Tân Yên 1136/TNMT-MTg 29/9/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
164 Ông Nguyễn Văn Đán  Cửa hàng xăng dầu   Ngọc Thiện Tân Yên 1518/TNMT-MTg 20/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
165 Ông Lê Quang Tấn Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  TT Nhã Nam Tân Yên 1519/TNMT-MTg 20/12/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
166 Ông Phan Thanh Sơn, Công ty TNHH Quỳnh Mai Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Lữ Vân   Phúc Sơn  Tân Yên 726/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
167 Doanh nghiệp tư nhân Hằng Thiện   Cửa hàng xăng dầu  Ngọc Châu Tân Yên 490/TNMT-MTg 23/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
168 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hiệp   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Ngọc Thiện Tân Yên 636/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
169 Ông Nguyễn Văn Chữ  Cửa hàng xăng dầu   Hợp Đức Tân Yên 240/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
170 Ông Nguyễn Văn Thống  Cửa Hàng xăng dầu   TT Cao Thượng  Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
171 Bà Mai Thiên Châm  Cửa hàng xăng dầu   Đại Hóa Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
172 Ông Nguyễn Văn Dương  Cửa hàng xăng dầu   Ngọc Lý Tân Yên     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
173 Ông Phạm Văn Bình   Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  Đoan Bái Hiệp Hòa     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
174 Ông Nguyễn Văn Bàn  Cửa hàng xăng dầu  Đức Thắng Hiệp Hòa     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
175 Ông Dương Văn Dự   Cửa hàng xăng dầu   Bắc Lý Hiệp Hòa 238/TNMT-MTg 24/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
176 Ông Nguyễn Hữu Hợi  Cửa hàng kinh doanh xăng dầu   Ngọc Sơn Hiệp Hòa 725/TNMT-MTg 29/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
177 Ông Phạm Văn Hoà  Khai thác cát sỏi lòng sông  Đông Sơn Yên Thế 1199/TNMT-MTg 12/10/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
178 Ông Đỗ Văn Thái Khai thác tận thu cát, sỏi thuộc bãi Thác Loan- Thác Làng  Đông Sơn Yên Thế 1198/TNMT-MTg 12/10/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
179 Ông Nguyễn Văn Hoà  Khai thác cát sỏi   Quang Thịnh Lạng Giang 168/TNMT-MTg 8/3/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Hồ sơ xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (PXN)      
1 Công ty TNHH nhựa Huaxia Việt Nam   Đầu tư xử lý bao tải nhựa phế liệu (PP, PE) để sản xuất nhựa tái sản xuất   P. Thọ Xương Bắc Giang 555/TNMT-MTg 12/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng H2SO4  P. Thọ Xương Bắc Giang 748/TNMT-MTg 4/7/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty Cổ phần nhựa Bắc Giang Đầu tư mở rộng sản xuất Công ty Cổ phần nhựa Bắc Giang  Đa Mai Bắc Giang 918/TNMT-MTg 17/08/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Ông Nguyễn Văn Lạp   Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 601/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Ông Nguyễn Văn Tiền  Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 606/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Ông Nguyễn Văn Khôi   Sản xuất gạch thủ công    Yên Lư Yên Dũng 604/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Ông Nguyễn Văn Bình Sản xuất gạch thủ công   Yên Lư Yên Dũng 600/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Ông Đỗ Văn Hào   Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 599/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Ông Nguyễn Văn Hân  Sản xuất gạch thủ công   Yên Lư Yên Dũng 623/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Ông Lương Văn Phương Sản xuất gạch thủ công  Yên Lư Yên Dũng 627/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Ông Nguyễn Văn Khanh  Sản xuất gạch thủ công    Yên Lư Yên Dũng 626/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Lương Khánh Chuyền Sản xuất gạch thủ công    Yên Lư Yên Dũng 629/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Ông Vũ Văn Tảo Sản xuất gạch thủ công    Yên Lư Yên Dũng 633/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Ông Dương Văn Ngà   Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 603/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Ông Dương Văn Sinh   Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 602/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Ông Nguyễn Văn Ngọc   Sản xuất gạch thủ công   Yên Lư Yên Dũng 624/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Ông Nguyễn Văn Sao   Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 628/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Ông Nguyễn Văn Hùng   Sản xuất gạch thủ công   Yên Lư Yên Dũng 635/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Ông Khổng Văn Khoẻ  Sản xuất gạch thủ công có xử lý khói  Yên Lư Yên Dũng 421/TNMT-MTg 8/5/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Ông Nguyễn Văn Yên   Sản xuất gạch thủ công có xử lý khói Yên Lư Yên Dũng 634/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Ông Dương Văn Lực    Sản xuất gạch thủ công  Yên Lư Yên Dũng 630/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Ông Trịnh Văn Kha   Sản xuất gạch thủ công có ống khói   Yên Lư Yên Dũng 632/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Ông Phạm Văn Am  Sản xuất gạch thủ công   Yên Lư Yên Dũng 605/TNMT-MTg 20/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Ông Nguyễn Văn Đạt   Sản xuất gạch thủ công có ống khói  Yên Lư Yên Dũng 399/TNMT-MTg 26/4/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Ông Dương Văn Chín   Xây dựng lò đun gạch thu khói cưỡng bức   Yên Lư Yên Dũng 64/TNMT-MTg 24/1/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Ông Nguyễn Văn Tuấn   Sản xuất gạch thủ công có ống khói  Yên Lư Yên Dũng 734/TNMT-MTg 30/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Ông Nguyễn Văn Tám Sản xuất gạch thủ công có xử lý khói   Yên Lư Yên Dũng 625/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Thế Dự án giảm nghèo Yên Thế, đợt 1 tháng 5 2006, 28 tiểu dự án, huyện Yên Thế Bản Na, Đồng Vương Yên Thế     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Sơn Động Dự án giảm nghèo Sơn Động: 33 tiểu dự án huyện Sơn Động Các xã huyện Sơn Động Sơn Động     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Ông Phạm Văn Thắm  Sản xuất gạch thủ công có ống khói Yên Lư Yên Dũng 631/TNMT-MTg 21/6/2006 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 12345

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh mục

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 2830

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67690

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4830594