Yen tu

Danh mục dữ liệu về Môi trường (trang 1)

Thứ năm - 11/01/2018 15:53
Danh mục dữ liệu về Môi trường (kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
DANH MỤC DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
TT Tên hồ sơ Nội dung Địa điểm Quyết định số Ngày tháng năm Cơ quan Lưu trữ, bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức truy cập Ghi chú
huyện
A B 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Năm 1996
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)
1 Ban quản lý dự án Quốc lộ 1(PMU1) Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Lạng Sơn Quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn 2051/QĐ-MTg 28/8/1996 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty TNHH Thắng Lợi Hà Bắc Dự án băng vệ sinh   TX. Bắc Giang 1765/CT 21/12/1996 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc XN rượu bia - NGK HABA Thọ Xương TX. Bắc Giang 1655/CT 10/12/1996 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty xăng dầu Hà Bắc Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT  P. Lê Lợi TX. Bắc Giang 1764/CT 21/12/1996 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Công ty Cổ phần Xuất khẩu Bắc Giang Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT Xí nghiệp giấy xuất khẩu  Mỹ Độ TX. Bắc Giang 855/CT 20/8/1996 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Công ty xăng dầu Bắc Sơn  Cửa hàng xăng dầu Việt Yên  Tăng Tiến Việt Yên 1764/CT 21/12/1996 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1997      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 Công ty TNHH Việt Thắng Xưởng gia công thuốc BVTV  Ga Sen Hồ Việt Yên 1157/QĐ-MTg 4/9/1997 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty liên doanh Long Cửu, Việt Nam - Đài Loan Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT  Hoàng Ninh Việt Yên 984/CT 28/10/1997 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH Hoa Mỹ - Hải Phòng Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT của phân xưởng sản xuất giấy đế  Song Mai TX. Bắc Giang 602/CT 28/7/1997 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Công ty TNHH Hưng Thịnh Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT P. Lê Lợi TX. Bắc Giang 601/CT 28/7/1997 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1998      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 Công ty sản xuất và xuất khẩu lâm đặc sản mỹ nghệ Phan Nam Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Hồng Thái Việt Yên 619/QĐ-CT 3/6/1998 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty quản lý công trình đô thị Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường Thanh Lâm và Đại Lâm  Lục Nam, Lạng Giang 1515/QĐ-CT 18/11/1998 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1999      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 Công ty rượu bia nước giải khát Bắc Giang Báo cáo đánh giá tác động môi trường   TT Bích Động  Việt Yên 1641/QĐ-CT 16/12/1999 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2000      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phê duyệt báo cáo ĐGTĐMT của Dự án lắp đặt lò đốt chất thải rắn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh P. Lê Lợi TX. Bắc Giang 1328/QĐ-CT 20/10/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Hồ sơ cấp phép môi trường      
1 Cửa hàng xăng dầu Dĩnh Kế Cấp giấy phép môi trường  Dĩnh Kế Bắc Giang 121/QĐ-MTg 29/12/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Bà Đỗ Thị Thuý Hiền Cấp giấy phép môi trường  Dĩnh Kế  Bắc Giang  64/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Ông Nguyễn Văn Thiết Cấp giấy phép môi trường cho Cơ sở thu mua da trâu, bò Thọ Xương Bắc Giang  63/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Ông Nguyễn Văn Chung Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Hiệp Hoà Đức Thắng Hiệp Hoà 15/QĐ-MTg 4/5/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Cấp giấy phép môi trường  Đức Thắng Hiệp Hoà 91/QĐ-MTg 25/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Ông Nguyễn Đình Hùng Cấp giấy phép môi trường  Đức Thắng Hiệp Hoà 93/QĐ-MTg 25/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Ông Vũ Mạnh Thao Cấp giấy phép môi trường  Đức Thắng  Hiệp Hoà 90/QĐ-MTg 25/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Ông Nguyễn Đức Đưa Cấp giấy phép môi trường  Hoàng An  Hiệp Hoà 92/QĐ-MTg 25/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Ông Trịnh Văn Tuyên Cấp giấy phép môi trường  Bích Động Việt Yên 109/QĐ-MTg 10/10/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Ông Đỗ Xuân Hưởng Cấp giấy phép môi trường  Bích Động Việt Yên 76/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Ông Nguyễn Viết Chương Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu ga Sen Hồ Hoàng Ninh Việt Yên 18/QĐ-MTg 4/5/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Bà Nguyễn Thị Mát Cấp giấy phép môi trường  Hoàng Ninh Việt Yên 88/QĐ-MTg 7/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Bà Nguyễn Thị Cách  Cấp giấy phép môi trường  Hoàng Ninh  Việt Yên 87/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Ông Thân Đức Vụ Cấp giấy phép môi trường  Hồng Thái Việt Yên 122/QĐ-MTg 14/9/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Ông Đồng Văn Toán Cấp giấy phép môi trường  Hợp Thịnh Hiệp Hoà 89/QĐ-MTg 25/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Ông Đỗ Văn Ức Cấp giấy phép môi trường  Hương Mai Việt Yên 85/QĐ-MTg 3/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Ông Dương Anh Tuấn Cấp giấy phép môi trường  Lam Cốt Tân Yên 115/QĐ-MTg 29/12/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Ông Trịnh Văn Cường Cấp giấy phép môi trường  Nếnh Việt Yên 108/QĐ-MTg 20/5/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Ông Lý Văn Nga Cấp giấy phép môi trường cho Cơ sở mộc dân dụng Lý Văn Nga Nghĩa Hồ Lục Ngạn 131/QĐ-MTg 26/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Ông Hoàng Quốc Khánh  Cấp giấy phép môi trường  Nghĩa Trung Việt Yên 135/QĐ-MTg 20/10/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên 06/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Ông Lương Đức Thông Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang 84/QĐ-MTg 31/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Bà Phạm Thị Thuý Vân Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  68/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Ông Nguyễn Khanh Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  71/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Ông Đào Văn Cường Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  39/QĐ-MTg 28/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Bà Vũ Thị Lan Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  38/QĐ-MTg 28/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Bà Nguyễn Thị Thì Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  37/QĐ-MTg 28/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Ông Lê Văn Hoan Cấp giấy phép môi trường P. Lê Lợi  Bắc Giang  02/QĐ-MTg 9/3/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Ông Ngô Quang Quảng Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi  Bắc Giang  57/QĐ-MTg 20/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Ông Lê Văn Thùa Cấp giấy phép môi trường  P. Ngô Quyền Bắc Giang 61/QĐ-TMg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Ông Nguyễn Văn Hùng Cấp giấy phép môi trường  P. Ngô Quyền Bắc Giang  34/QĐ-MTg 28/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Ông Nguyễn Văn Bảo Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 12/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Ông Giáp Văn Thư Cấp giấy phép môi trường P. Trần Phú Bắc Giang 99/QĐ-MTg 14/9/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Ông Nguyễn Vượng Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Phú Bắc Giang 82/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Ông Trần Thanh Luân  Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Phú Bắc Giang  136/QĐ-MTg 12/9/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu P. Trần Phú   P. Trần Phú Bắc Giang  05/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Bà Nguyễn Thị Minh Hải Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Phú Bắc Giang  36/QĐ-MTg 28/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Ông Nguyễn Công Bình Cấp giấy phép môi trường  Phượng Sơn  Lục Ngạn 117/QĐ-MTg 14/10/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Nhà máy phân lân Bắc Giang Cấp giấy phép môi trường  Quang Châu Việt Yên 137/QĐ-MTg 2/12/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Ông Nguyễn Văn Hải  Cấp giấy phép môi trường  Quang Châu Việt Yên 101/QĐ-MTg 14/9/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Ông Ngô Đình Thành Cấp giấy phép môi trường  Quang Châu Việt Yên 73/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
42 Ông Ngô Đình Sơn Cấp giấy phép môi trường  Quang Châu Việt Yên 74/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Ông Ngô Đình Quang Cấp giấy phép môi trường   Quang Châu Việt Yên 75/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
44  Bà Dương Thị Ngừng Cấp giấy phép môi trường cho Xí nghiệp phân bón Trí Dũng  Song Mai Bắc Giang  132/QĐ-MTg 20/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
45 Ông Bùi Tiến Thuật Cấp giấy phép môi trường  Tân An Yên Dũng 98/QĐ-MTg 14/9/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
46 Ông Ngô Trí Quyền Cấp giấy phép môi trường  Tân Hưng Lạng Giang 450/KHCNMT 6/12/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
47 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng 09/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
48 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang  07/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
49 Bà Nguyễn Thị Lâm Cửa hàng xăng dầu  Tiên Hưng Lục Nam 26/QĐ-MTg 15/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
50 Ông Nhữ Đình Hồng Cấp giấy phép môi trường  TT An Châu Sơn Động 03/QĐ-MTg 9/3/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
51 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Tân Yên TT Cao Thượng Tân Yên 10/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
52 Ông Nguyễn Công Minh Cấp giấy phép môi trường  TT Cầu Gồ  Yên Thế 43/QĐ-MTg 20/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
53 Ông Nguyễn Xuân Thực Cấp giấy phép môi trường  TT chũ Lục Ngạn 55/QĐ-TMg 20/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
54 Ông Lê Văn Tuấn Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục ngạn 45/QĐ-MTg 20/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
55 Ông Đỗ Quang Nghĩa Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục Ngạn 65/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
56 Ông Trần Xuân Chiến Cấp giấy phép môi trường cho Cơ sở kinh doanh sản xuất mộc dân dụng Trần Xuân Chiến TT Chũ Lục Ngạn 133/QĐ-MTg 26/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
57 Ông Phạm Công Lanh Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục Ngạn 130/QĐ-MTg 26/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
58 Ông Vi Đức Tú Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục Ngạn 129/QĐ-MTg 26/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
59 Ông Nguyễn Xuân Bảo Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục Ngạn 123/QĐ-MTg 26/8/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
60 Ông Hà Văn Nuôi  Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục Ngạn 77/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
61 Bà Nguyễn Thị Thanh Xưởng Bia Hương Giang TT Kép Lạng Giang 49/KHCN-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
62 Ông Lương Thanh Hải  Kinh doanh xăng dầu TT Neo  Yên Dũng 44/KHCN-MTg 15/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
63 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Yên Dũng TT Neo  Yên Dũng 08/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
64 Ông Hà Hồng Quy Cấp giấy phép môi trường  TT Thắng Hiệp Hoà 19/QĐ-MTg 4/5/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
65 Ông Tạ Văn Tân Cấp giấy phép môi trường  TT Thắng Hiệp Hoà 01/QĐ-MTg 9/3/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
66 Ông Hoàng Tuấn Cậy Cấp giấy phép môi trường  TT Thắng Hiệp Hoà 127/QĐ-MTg 14/10/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
67 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Hiệp Hoà TT Thắng Hiệp Hoà 11/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
68 Công ty xăng dầu Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường cho Cửa hàng xăng dầu Lục Nam   TT. Đồi Ngô Lục Nam 04/QĐ-MTg 21/4/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
69 Ông Nguyễn Ngọc Tác Cửa hàng xăng dầu  Tự lạn Việt Yên 81/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
70 Ông Nguyễn Văn Sản Cấp giấy phép môi trường  Việt Tiến Việt Yên 53/QĐ-MTg 20/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
71 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang 83/QĐ-MTg 28/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
72 Ông Nguyễn Đức Quang Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang  42/QĐ-MTg 5/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
73 Bà Nguyễn Thị Nga  Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang  41/QĐ-MTg 5/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
74 Bà Trần Thị Loan Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang  96/QĐ-MTg 14/9/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
75 Ông Đặng Tiến Hùng Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang  69/QĐ-MTg 26/7/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
76 Ông Đào Văn Mạnh Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang  40/QĐ-MTg 28/6/2000 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2001      
A. Hồ sơ ĐTM (đánh giá tác động môi trường)      
1 UBND phường P. Trần Phú Phê duyêt báo cáo ĐGTĐMT dự án xây dựng trường tiểu học P. Trần Phú - Bắc Giang P. Trần Phú Bắc Giang  617/QĐ-CT 16/5/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Tân Xuyên Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Bích Động, Tân Dĩnh Việt Yên, Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
B. Hồ sơ cấp phép môi trường      
1 Ông Đoàn Thế Quỳnh Cấp giấy phép môi trường  TT Thắng Hiệp Hoà 246/KHCN-MTg 18/6/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Ông Nguyễn Tiến Miêng Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang  59/QĐ-MTg 1/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Bà Chu Hà Ly Cấp giấy phép môi trường   P. Ngô Quyền  Bắc Giang  56/QĐ-MTg 19/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Ông Đào Hữu Hoàng Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang Bắc Giang  54/QĐ-MTg 19/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Ông Đỗ Ngọc Bảo Cấp giấy phép môi trường  TT Chũ Lục ngạn 53/QĐ-MTg 19/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Ông Nguyễn Thanh Tân Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang  52/QĐ-MTg 19/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang Cấp giấy phép môi trường  Châu Xuyên - P. Lê Lợi Bắc Giang  51/QĐ-MTg 19/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 Ông Ngô Đắc Lợi Cấp giấy phép môi trường  P. Ngô Quyền Bắc Giang  49/QĐ-MTg 19/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Ông Lương Đức Thông Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Phú Bắc Giang  48/QĐ-MTg 5/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Ông Lương Đức Thông Cấp giấy phép môi trường  Ngô Gia Tự Bắc Giang  47/QĐ-MTg 5/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Bà Hoàng Thị Hệ  Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang  46/QĐ-MTg 5/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Ông Trần Văn Xuyến Cấp giấy phép môi trường  Đại Thành  Hiệp Hoà 16/QĐ-MTg 4/5/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Ông Nguyễn Văn Hữu Cấp giấy phép môi trường  Ngọc Châu Tân Yên 304/KHCN-MTg 18/7/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  342/KHCN-MTg 23/8/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Ông Vũ Xuân Hồng Cấp giấy phép môi trường  Quang Châu Việt Yên 406/KHCN-MTg 4/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Ông Vương Tiến Anh Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  411/KHCN-MTg 8/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Ông Nguyễn Hồng Long Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Phú Bắc Giang  432/KHCN-MTg 22/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Ông Nguyễn Văn Tôn Cấp giấy phép môi trường  Ngọc Sơn  Hiệp Hoà 433/KHCN-MTg 22/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Ông Nguyễn Kim Cương  Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 10/QĐ-MTg 17/4/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Ông Trần Văn Ca Cấp giấy phép môi trường  Yên Định Sơn Động 11/QĐ-MTg 17/4/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Ông Lê Công Hiến Cấp giấy phép môi trường Đa Mai Bắc Giang  15/QĐ-MTg 21/5/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Ông Nguyễn Minh Tuấn Cấp giấy phép môi trường  Xương Giang  Bắc Giang  23/QĐ-MTg 18/6/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Ông Nguyễn Đức Toàn Cấp giấy phép môi trường Dĩnh Kế Bắc Giang  27/QĐ-MTg 27/7/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Ông Vũ Lôi Phong Cấp giấy phép môi trường  Hoàng Văn Thụ Bắc Giang  28/QĐ-MTg 5/9/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Ông Lý A Hải Cấp giấy phép môi trường  P. Trần Phú  Bắc Giang  33/QĐ-MTg 20/7/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Ông Giáp Hồng Long  Cấp giấy phép môi trường  Nghĩa Hồ Lục ngạn 35/QĐ-MTg 5/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Bà Nguyễn Thị Vinh Cấp giấy phép môi trường  Ngọc Vân Tân Yên 39/QĐ-MTg 10/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Ông Trịnh Xuân Chương Cấp giấy phép môi trường  Song Mai Bắc Giang  43/QĐ-MTg 25/10/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Cơ sở sản xuất cầu lông Dương Ngọc Quyến Cấp giấy phép môi trường Trần Nguyên Hãn Bắc Giang  02/QĐ-MTg 19/3/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Cấp giấy phép môi trường  Song Mai Bắc Giang  04/QĐ-MTg 30/3/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Công ty Thương mại và Xây dựng Thành Nam Cấp giấy phép môi trường  Đông Sơn - Đồng Hưu Yên Thế 05/QĐ-MTg 6/4/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Ông Nguyễn Văn Chữ Cấp giấy phép môi trường  Hợp Đức Tân Yên 524/KHCN-MTg 12/12/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Công ty giấy Bắc Hà Cấp giấy phép môi trường  P. Lê Lợi Bắc Giang  529/KHCN-MTg 18/12/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Ông Phan Anh Lý Cấp giấy phép môi trường  Chu Điện Lục Nam 536/KHCN-MTg 20/12/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Ông Lê Quang Ngà  Cấp giấy phép môi trường  Cẩm Đàn Sơn Động  538/KHCN-MTg 20/12/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Ông Trần Văn Lý Cấp giấy phép môi trường Thanh Lâm Lục Nam 537/KHCN-MTg 20/12/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Ông Nguyễn Văn Năm  Cấp giấy phép môi trường  Khu CN Đình Trám Việt Yên 282/KHCN-MTg 10/7/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Ông Ngô Gia Lương Cấp phép thẩm định môi trường sản xuất phụ tùng máy cơ khí Ngô Gia Lương Tân Dĩnh Lạng Giang     Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Ông Chu Bá Thơ  Cửa hàng xăng dầu  Tự Lạn Việt Yên 44/QĐ-MTg 5/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Ông Thân Văn Chung  Cửa hàng xăng dầu  TT Đồi Ngô Lục Nam 06/QĐ-MTg 17/4/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Lê Quang Hiến Khu chăn nuôi lợn hướng nạc xuất khẩu Đa Mai Bắc Giang 458/KHCN-MTg 7/11/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
C. Hồ sơ xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường (PXN)      
1 Ông Nguyễn Duy Xuân Dự án xây dựng phòng chụp X-Quang  TT Đồi Ngô Lục Nam 303/KHCN-MTg 26/7/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Ông Nguyễn Lương Luân Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Yên Lư Yên Dũng 73/KHCN-MTg 15/3/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Ông Nguyễn Văn Thái   Cửa hàng xăng dầu  Hùng Sơn Hiệp Hoà  169/KHCN-MTg 11/5/2001 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2002  
A.  Hồ sơ xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường (PXN)      
1 Ông Nghiêm Xuân Tiệm Dự án chế biến chuối, dứa xuất khẩu Khu 4 -TT Thắng Hiệp Hoà 63/KHCN-MTg 27/9/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Bà Hoàng Ngọc Oanh Dự án xưởng sản xuất bánh kẹo TT Thắng Hiệp Hoà 83/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Công ty TNHH Hoa Bảo Dự án xây dựng xưởng nghiền - trộn thức ăn gia súc Hùng Sơn Hiệp Hoà 40/KHCN-MTg 12/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
4 Nguyễn Thị Nhúng  Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu  Quang Châu Việt Yên 30/KHCN-MTg 1/7/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 Ông Đoàn Đức Minh  Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu  Phương Sơn Lục Ngạn 68/KHCN-MTg 8/11/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Xí nghiệp xăng dầu hàng không miền bắc  Dự án cửa hàng xăng dầu  TT thắng Hiệp Hoà  84/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 UBND xã Song Mai Quản lý khai thác đất sản xuất gạch  Song Mai Bắc Giang 71/KHCN-MTg 18/11/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 CT TNHH tư vấn thiết kế Sông Hồng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Gạch tuynen tại khu Đình Trám Hoàng Ninh Việt Yên 45/KHCN-MTg 12/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 Công ty TNHH sản xuất- XNK thương mại Bắc Giang Sản xuất mây tre đan và chế biến nông sản  Hoàng Ninh Việt Yên 74/KHCN-MTg 2/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Ông Trần Danh Toàn Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Bảo Đài Lục Nam 95/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 Ông Nguyễn Văn Dũng Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Bảo Đài Lục Nam 94/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 Ông Nguyễn Văn Hả Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Bảo Đài Lục Nam 93/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Ông Giáp Văn Sơn Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Bảo Đài Lục Nam 92/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 Ông Nguyễn Văn Quý Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Trung Đông, Bảo Đài Lục Nam 91/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 Ông Cao Xuân Quý Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Đại Từ, Bảo Đài Lục Nam 90/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Ông Cao Xuân Quý Dự án xây dựng lò gạch thủ công Bảo Đức- Bảo Đài Lục Nam 89/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 Ông Nguyễn Văn Quý Dự án xây dựng lò gạch thủ công  Bảo Đức- Bảo Đài Lục Nam 87/KHCN-MTg 31/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Ông Đặng Minh Tuấn Dự án lắp đặt trạm trộn bê tông asphalt  Phương Sơn Lục Nam 12/KHCN-MTg 18/4/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 Ông Đoàn Xuân Phúc Khám chữa bệnh Dốc Sàn - Phương Sơn Lục Nam 56/KHCN-MTg 5/9/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 Phan Anh Lý Sản xuất ván ép  Chu Điện Lục Nam 76/KHCN-MTg 10/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 UBND thị trấn Neo Đầu tư xây dựng khu xử lí rác thải  TT Neo Yên Dũng 81/KHCN-MTg 27/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 Ông Nguyễn Minh Sao  Dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất giấy Giáp Song Khê Yên Dũng 66/KHCN-MTg 29/10/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Công ty CP Long Trung Sách - Hưng Yên Xây dựng xí nghiệp may quần áo và sản xuất dụng cụ TDTT Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 54/KHCN-MTg 26/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 Xí nghiệp cơ khí Việt Đặng Xí nghiệp cơ khí  Nội Hoàng Yên Dũng 33/KHCN-MTg 31/7/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Nhà máy Giấy Xương Giang - Công ty Xuất Nhập khẩu Bắc Giang Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Xương Giang Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng 79/KHCN-MTg 27/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Công ty TNHH Thanh Long Xây dựng nhà máy bao bì xuất khẩu Tân Mỹ Yên Dũng 50/KHCN-MTg 15/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Ông Nguyễn Văn Hiếu Dự án sản xuất nhựa tái chế Tân An Yên Dũng 04/KHCN-MTg 24/1/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Hợp tác xã Xuân Giang Sản xuất đồ Mỹ nghệ, sản xuất và gia công các mặt hàng sắt, nhôm, kính dân dụng, biển quảng cáo P. Lê Lợi Bắc Giang 31/KHCN-MTg 15/7/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 Ông Dương Anh Đức Nhà hàng ăn P. Trần Phú Bắc Giang 41/KHCN-MTg 12/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 Ông Nguyễn văn Thanh Dự án sản xuất kinh doanh vật liệu công trình và sửa chữa máy công trình Dĩnh Kế Bắc Giang 55/KHCN-MTg 29/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Ông La Văn Nguyên Lắp ráp máy bơm, máy hàn và động cơ  Xương Giang Bắc Giang 57/KHCN-MTg 9/9/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
32 Hợp tác xã Hương Giấy Hoà Bình Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh P. Trần Nguyên Hãn Bắc Giang 73/KHCN-MTg 18/11/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 Ông Nguyễn Hữu Phải Xây dựng mới xí nghiệp may 4 và xí nghiệp May 5 Dĩnh Kế Bắc Giang 65/KHCN-MTg 10/10/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 Ông Nguyễn Văn Nam  Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu  Đức Giang Yên Dũng 30/QĐ-MTg 20/6/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Công ty vật liệu chịu lửa cầu đuống Nhà máy chịu lửa tam tầng  Quang Châu Việt Yên 60/KHCN-MTg 12/9/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 Ông Thân Văn Sơn Chăn nuôi, nhân giống Xương Giang Bắc Giang 103/KHCN-MTg 24/1/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Ông Thân Văn Vân Kinh doanh cảng than P. Trần Phú Bắc Giang 02/KHCN-MTg 24/1/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Ông Nguyễn Văn Đàm  Cơ khí hoá chất  Thọ Xương Bắc Giang 01/TNMT-MTg 24/1/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Ông Đỗ Dũng Sản xuất phân hữu cơ sinh học Bắc Giang Tân Dĩnh Lạng Giang 67/QĐ-MTg 12/11/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 Công ty tư vấn xây dựng Điện lực 1 Dự án xây dựng đường dây 110 kv Bắc Giang- Lục Ngạn và trạm biến áp 110kv Lục Ngạn Hồng Giang Lục ngạn 87/KHCN-MTg 19/4/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Công ty TNHH Hải sơn Dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc  TT Vôi Lạng Giang 27/KHCN-MTg 12/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
42 Ông Trần Văn Vinh Sản xuất bánh kẹo, thực phẩm Tích Sỹ Giai Tân Dĩnh Lạng Giang 146/KHCN-MTg 12/6/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Ông Thân Chí Tín Phòng chụp X- quang Y tế TT Nhã Nam Tân Yên 151/KHCN-MTg 12/8/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  
44 Phòng Kinh tế - hạ tầng nông thôn huyện Yên Thế Đầu tư xây dựng bãi rác Mỏ Trạng và Bố Hạ  Yên Thế 72/KHCN-MTg 27/12/2002 Trung tâm CNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 1, 2, 3, 4, 5

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh mục

Những tin mới hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 78

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 1255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4573706