Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 8)

Thứ hai - 15/01/2018 10:03
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1998
1457 Các hộ xã Lục Sơn Lục Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1458 Các hộ xã Bắc Lũng Bắc Lũng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1459 Các hộ xã Bình Sơn Bình Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1460 Các hộ xã Cẩm Lý Cẩm Lý  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1461 Các hộ xã Nghĩa Phương Nghĩa Phương  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1462 Các hộ xã Trường Giang Trường Giang  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1463 Các hộ xã Bảo Đài Bảo Đài  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1464 Các hộ xã Bảo Sơn Bảo Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1465 Các hộ xã Đông Hưng Đông Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1466 Các hộ xã Lan Mẫu Lan Mẫu  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1467 Các hộ xã Tiên Hưng Tiên Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1468 Các hộ xã Trường Sơn Trường Sơn  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1469 Các hộ xã Vũ Xá Vũ Xá  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1470 ND thị trấn  Lục Nam TT. Lục Nam  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông, lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1471 Quân đoàn 2 Chu Điện  Lục Nam Xây dựng đường điện và trạm biến áp Lữ đoàn 164 và kho K10 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1472 Cán bộ và nhân dân thị trấn Đồi ngô TT. Đồi ngô  Lục Nam Làm đất ở cho cán bộ và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1473 UBND xã Khám Lạng Khám Lạng  Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và cột điện trạm bơm Tân Phong TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1474 Trường THCS Nghĩa Phương Nghĩa Phương  Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1475 Trường THCS Bảo Sơn Bảo Sơn  Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1476 Trường THCS Tiên Hưng Tiên Hưng  Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1477 1000 hộ nhân dân xã Đông Phú Đông Phú  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1478 573 hộ nhân dân xã Tiên Nha Tiên Nha  Lục Nam Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1479 957 hộ nhân dân xã Vô Tranh Vô Tranh  Lục Nam Cấp GCNQSD đất và giải quyết các trường hợp chưa đủ điều kiện Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1480 Ban quản lý dự án thủy lợi 402 Đông Hưng, Đông Phú, Quý Sơn  Lục Ngạn, Lục Nam Xây dựng công trình thuỷ lợi hồ chứa nước suối Nứa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1481 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1482 Cán bộ Ban chỉ huy quân sự TT. Chũ  Lục Ngạn Làm đất ở, hành lang và đường đi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1483 Nhân dân thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn Làm đất ở và đường mương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1484 Nhân dân xã Biên Sơn Biên Sơn  Lục Ngạn Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1485 Nhân dân xã Phượng Sơn Phượng Sơn  Lục Ngạn Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1486 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1487 UBND xã Tân Hoa Tân Hoa  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1488 UBND xã Tân Lập Tân Lập  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1489 Trường PTCS xã Biển Động Biển Động  Lục Ngạn Giao đất xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1490 792 hộ Đồng Cốc  Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1491 259 hộ TT. Chũ  Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1492 1689 chủ hộ Trù Hựu  Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1493 Khu B tập thể khối Ngân hàng tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1494 Khu tập thể Ban tổ chức tỉnh uỷ Bắc Giang Dĩnh kế Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1495 Khu tập thể Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Dĩnh kế Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1496 Khu tập thể Công ty vật tư kỹ thuật  nông nghiệp Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1497 Khu tập thể Công ty xăng dầu Bắc Giang Lê lợi Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1498 Khu tập thể hội đồng liên minh các HTX Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1499 Khu tập thể phân cảng Á Lữ Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1500 Khu tập thể Sở tài chính vật giá Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1501 Khu tập thể Sở y tế Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1502 UBND thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng đường Huyền Quang (Đợt 1) Thị Xã Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1503 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú, Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng cải tạo đường Vương Văn Trà và Nguyễn Công Hãng thị xã  BG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1504 Trường THCS Ngô Sỹ Liên Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức hoá QSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1505 Trường Trung học y tế Dĩnh kế Bắc Giang Xây dựng công trường 06 cai nghiện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1506 Ngân hàng công thương Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1507 Sở Địa chính Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1508 Sở Khoa học và Công nghệ Lê lợi Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1509 Xí nghiệp muối I ốt Bắc Giang Lê lợi Bắc Giang Làm văn phòng giao dịch và địa điểm sản xuất cung ứng muối i ốt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1510 Bảo hiểm Y tế Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng nhà điều hành BHYT TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1511 Nhân dân thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân (Tiếp tục thực hiện Quyết định số 557/UB ngày 22/6/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1512 Cty TNHH Dược phẩm Thành Giang Trần Phú  Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất thuốc lá và Văn phòng làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1513 Cty VTNN I Vĩnh Phú Dĩnh Kế Bắc Giang Làm trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1514 Cty nhựa Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất và văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1515 Xí nghiệp KD thuốc lá Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Làm Văn phòng giao dịch và địa điểm kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1516 Nhân dân thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1517 Xí nghiệp tập thể Cổ phần 19/8 (nay là HTX tập thể cổ phần 19/8 Bắc Giang) Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Làm nhà xưởng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1518 BHXH tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Làm trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1519 Nhân dân phường Mỹ Độ Mỹ Độ Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1520 Nhân dân xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1521 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1522 Thanh tra tỉnh Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1523 Trường PTTH dân lập Nguyên Hồng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trường  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1524 Đoàn điều tra QH rừng Song Mai Bắc Giang Hợp thức giao QSD đất tại đồi Quảng Phúc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1525 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Thọ Xương Bắc Giang Hợp thức giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1526 Trung tâm NN tin học Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức hoá giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1527 CBCNV Xí nghiệp QLĐS Hà Lạng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1528 Chi cục kiểm lâm Bắc Giang và Xí nghiệp dịch vụ vận tải Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Thu hồi đất của Chi cục kiểm lâm và xí nghiệp dịch vụ vận tải Bắc Giang để xây dựng khuân viên cây xanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1529 Cty Vật tư nông nghiệp cấp 1 TW Trần Phú Bắc Giang Thu hồi đất của Cty Vật tư nông nghiệp cấp 1 TW  Giao cho Chi cục Quản lý vốn &TSNN tại doanh nghiệp Hà Bắc để xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1530 183 hộ gia đình  xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1531 355 hộ xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1532 167 hộ xã Đại Thành Đại Thành Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1533 1241 hộ xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1534 778 hộ xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1535 770 hộ xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1536 971 hộ xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1537 1096 hộ gia đình xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1538 1210 hộ gia đình xã Hoàng An Hoàng Thanh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1539 1252 hộ gia đình xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1540 274 hộ gia đình xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1541 648 hộ gia đình xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1542 255 hộ xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1543 236 hộ xã Đồng Tân Đồng Tân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1544 179 hộ xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1545 1076 hộ xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1546 230 hộ xã Đông Lý Đông Lỗ  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1547 Các tổ chức huyện Hiệp Hoà (Trạm thú Y, trường mầm non liên cơ, trường tiểu học, trường THCS) TT. Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1548 Văn phòng UBND huyện Hiệp Hoà TT. Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1549 Trường THCS Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Hợp thức hoá QSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1550 308 hộ xã Hoàng Thanh Hoàng Thanh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1551 295 hộ xã Hoàng Thanh Hoàng Thanh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1552 333 hộ xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1553 555 hộ xã Quang Minh Quang Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1554 567 hộ xã Xuân Cẩm Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1555 Trường THCS thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1556 VP UBND huyện Hiệp Hoà TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở UBND huyện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1557 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1558 UBND xã Xuân Cẩm Xuân Cẩm Hiệp Hoà  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1559 Trạm Thú y TT Thắng Hiệp Hoà  Hợp thức hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1560 Trường Tiểu học số 2 Mai Trung Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1561 Trường Tiểu học xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1562 Trường THCS Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1563 Trường THCS Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1564 Trường THCS Đại Thành Đại Thành Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1565 Trường THCS Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1566 Trường THCS Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1567 Trường THCS Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1568 Trường THCS Hoà Sơn Hòa Sơn Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1569 Trường THCS Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1570 Trường THCS Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1571 Trường THCS Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1572 Trường THCS Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1573 Trường THCS Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1574 Trường THCS Quang Minh Quang Minh Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1575 Trường THCS Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1576 Trường Tiểu học Đại Thành Đại Thành Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1577 Trường Tiểu học Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1578 Trường Tiểu học số 1 Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1579 Trường Tiểu học số 1 Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1580 Trường Tiểu học Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1581 Trường Tiểu học thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1582 Trường THCS Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1583 Trường Mầm non Liên Cơ TT. Thắng Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1584 Trường Tiểu học Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1585 Trường Tiểu học Quang Minh Quang Minh Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1586 Trường Tiểu học số 1 Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1587 Trường Tiểu học số 2 Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1588 BQL dự án xây dựng giao thông thuộc sở GTVT tỉnh Bắc Giang Hợp Thịnh Hiệp Hoà  Xây dựng công trình đường dẫn cầu Vát TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1589 Trường tiểu học Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1590 Các hộ gia đình cá nhân Nghĩa Hưng, Tân Thịnh, An Hà Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1591 Điện lực Bắc Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng chi nhánh điện Lạng Giang. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1592 Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng trường bắn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1593 Trường THCS Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1594 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng sân vận động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1595 Trường THCS xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1596 UBND huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng chợ Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1597 UBND xã Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng đường điện thôn Hương Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1598 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng trụ sở UBND xã và Trạm xá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1599 Trường THCS An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1600 Trường THCS Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1601 Trường Tiểu học An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1602 Trường Tiểu học Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1603 Trường Tiểu học Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1604 Trường Tiểu học Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1605 Trường Tiểu học Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1606 UBND thị xã Bắc Giang Hương Sơn Lạng Giang Xử lý rác thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1607 Phòng giáo dục huyện Lục Nam Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1608 Hạt kiểm lâm Lục Nam Đồi Ngô Lục Nam Hợp thức hoá QSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1609 UBND xã Giáp Sơn Giáp Sơn Lục Ngạn Xây dựng đường điện và trạm biến áp thôn Muối TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1610 Các xã, thị trấn huyện Sơn Động   Sơn Động Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1611 Trường THCS An Bá An Bá Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1612 Trường THCS An Lạc An Lạc Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1613 Trường THCS Giáo Liêm Giáo Liêm Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1614 Trường THCS Hữu Sản Hữu Sản Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1615 Trường THCS Long Sơn Long Sơn Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1616 Xí nghiệp than Đồng Rì thuộc công ty Đông Bắc Thanh Luận Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1617 Trường THCS Quế Sơn Quế Sơn Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1618 Trường THCS Vân Sơn Vân Sơn Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1619 Trường THCS Yên Định Yên Định Sơn Động Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1620 UBND xã Tuấn Đạo Tuấn Đạo Sơn Động Xây dựng công trình đường điện 0,4kv  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1621 Xí nghiệp 497 thuộc công ty Đông Bắc Đông Sơn, Đồng Hưu Sơn Động Khai thác than TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1622 Các xã, thị trấn huyện Tân Yên   Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1623 Nhà thờ họ Hoà An Hợp Đức Tân Yên Xây dựng lại nhà thờ họ Hoà An TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1624 179 hộ  Ngọc Lý Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1625 850 hộ Liên Chung Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1626 40 hộ Quang Tiến Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1627 37 hộ Đại Hóa Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1628 165 hộ Quế Nham Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1629 137 hộ Lan Giới Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1630 936 hộ An Dương Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1631 1327 hộ Ngọc Châu Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1632 1202 hộ Việt Lập Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1633 428 hộ Cao Xá Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1634 1612 hộ Tân Trung Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1635 24 hộ TT. Cao Thượng Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1636 188 hộ Cao Thượng Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1637 13 hộ Việt Ngọc Tân Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1638 UBND thị trấn Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên Làm đất ở cho cán bộ và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1639 Nhân dân xã Lam Cốt Lam Cốt Tân Yên Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1640 Nhân dân xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1641 Hiệu Thuốc Tân Yên  Cty dược Bắc Giang Cao Xá Tân Yên Xây dựng cửa hàng sản xuất kinh doanh thuốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1642 Trường THCS Cao Xá Cao Xá Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1643 Trường THCS Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1644 Trung tâm chữa bệnh giáo dục hướng thiện thuộc Sở lao động TBXH Cao Xá, Ngọc Châu Tân Yên Thu hồi đất của Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh nặng giao cho Trung tâm chữa bệnh giáo dục hướng thiện thuộc Sở lao động TBXH thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1645 1136 hộ xã Hoành Ninh Hoành Ninh Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1646 464 hộ gia đình xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1647 595 hộ gia đình xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1648 900 hộ xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1649 930 hộ xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1650 318 hộ xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1651 1628 hộ xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1652 655 hộ xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1653 145 hộ xã Tự Lạn Tự Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1654 463 hộ xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1655 Các xã thị trấn huyện Việt Yên Tiên Sơn, Hồng Thái, Bích Sơn, Hoàng Ninh, Vân Hà,  Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1656 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Hồng Thái Việt Yên Xây dựng Bưu điện xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1657 Công ty xây dựng thuỷ lợi 1 Quang Châu và Quang Minh Việt Yên Để các loại xe chuyên dùng phục vụ mục đích thủy lợi và công trình thủy lợi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1658 Cửa hàng Lương thực Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Xây dựng cửa hàng kinh doanh, xay sát, chế biến lương thực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1659 Hiệu thuốc Việt Yên thuộc Cty dược Bắc Giang Bích Sơn Việt Yên Xây dựng cửa hàng kinh doanh thuốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1660 Trung tâm cung ứng vật tư và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Hoàng Ninh, Quang Châu Việt Yên Kinh doanh, cung ứng vật tư và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1661 Xí nghiệp gạch Ngọc Lý Nghĩa Trung Việt Yên Xây dựng nhà xưởng và khai thác nguyên liệu sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1662 Đoạn quản lý đường sông số 4 Quang Châu Việt Yên Xây dựng trạm quản lý đường sông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1663 Phòng thi hành án Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trụ sở đội thi hành án TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1664 BQL dự án xây dựng giao thông thuộc sở GTVT tỉnh Bắc Giang Việt Tiến, Tự Lạn, Bích Sơn, Bích Động, Hồng Thái Việt Yên Xây dựng mở rộng quốc lộ 37 thuộc địa phận huyện Việt Yên. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1665 Trường THCS xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Giao đất mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1666 Nhân dân xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1667 UBND xã Vân Hà Vân Hà Việt Yên Giao đất xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1668 Trạm Bảo vệ thực vật Bích Sơn Việt Yên Xây dựng Trạm Bảo vệ thực vật TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1669 Trường THCS xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1670 954 hộ TT. Neo Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1671 1529 hộ Đức Giang Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1672 1800 hộ Lãng Sơn Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1673 1282 hộ Tiến Dũng Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1674 Các xã, thị trấn huyện Yên Dũng    Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1675 Trường THCS Yên Lư Yên Lư Yên Dũng HTH giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1676 929 hộ xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1677 612 hộ Trí Yên  Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1678 489 hộ Lão Hộ Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1679 Trường THCS Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1680 Trường THCS xã Trí Yên Trí Yên Yên Dũng  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1681 378 hộ ở xã Đồng Hưu Đồng Hưu Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1682 82 hộ xã Tam Hiệp Tam Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1683 UBND xã Tam Hiệp Tam Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất và giải quyết các trường hợp chưa đủ điều kiện Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1684 Bưu Điện huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1685 Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1686 Hiệu thuốc huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng cửa hàng kinh doanh thuốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1687 Nhân dân thị trấn Bố Hạ TT. Bố Hạ Yên Thế Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1688 Nhân dân xã Đồng Hưu Đồng Hưu Yên Thế Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1689 Nhân dân xã Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1690 UBND xã Canh Nậu Canh Nậu Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1691 UBND xã Đồng Vương Đồng Vương Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1692 UBND xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1693 UBND xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1694 Trường THCS xã Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1695 Trường THCS  Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1696 Trường THCS An Thượng An Thượng Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1697 Trường THCS Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1698 Các chủ sử dụng đủ điều kiện tại xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1699 Các chủ sử dụng đủ điều kiện tại xã Tân Hiệp Tân Hiệp Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1700 905 hộ tại xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1701 419 hộ xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1702 167 hộ xã Hương Vĩ Hương Vĩ Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1703 157 hộ xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1704 684 hộ xã  Tam Hiệp Tam Hiệp Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1705 891 hộ xã Tân Sỏi Tân Sỏi Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1706 174 hộ xã Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1707 220 hộ xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Quyết định cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1708 UBND huyện Yên Thế Xã Bố Hạ Yên Thế Thu hồi đất của cửa hàng lương thực Bố Hạ giao cho UBND huyện Yên Thế quản lý theo quy định TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở sáp nhập Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương); Phòng Môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học...

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 1640

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69992

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832896