Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 7)

Thứ hai - 15/01/2018 10:02
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1997
1327 Khu tập thể Ban phân vùng quy hoạch Dĩnh Kế Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1328 Khu tập thể Công ty sản xuất cung ứng VLXD Trần Phú Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1329 Khu tập thể Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1330 Khu tập thể sau tỉnh đoàn thanh niên Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1331 Khu tập thể Sở văn hoá thông tin Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1332 Khu tập thể Viện kiểm sát nhân dân Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1333 Công ty kinh doanh nhà Bắc Giang Ngô Quyền + Lê Lợi + Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng CSHT đường Huyền Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1334 Công ty Bắc Hà Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở và nhà xưởng sửa chữa ô tô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1335 Các hộ gia đình, cá nhân Lê Lợi Bắc Giang Làm đất ở, đường đi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1336 Chợ khu vực cầu chui Trần Phú Bắc Giang Xây dựng chợ khu vực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1337 Cty Bảo Hiểm Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở, địa điểm kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1338 Công ty Bảo hiểm Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1339 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1340 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1341 Công ty TNHH Thắng Lợi Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất vệ sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1342 Trạm mắt Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng nhà làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1343 Hạt vận chuyển Hà Lạng Hoàng Ninh Việt Yên Hợp thức hóa QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1344 Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Lạng Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1345 Cty Sản xuất cung ứng vật liệu xây dựng Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng nhà máy Bê tông Sông Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1346 Ngân hàng Công thương Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở, địa điểm kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1347 Tổng Cty xây dựng công trình giao thông I Bộ GTVT  Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng Văn phòng tư vấn và ban điều hành dự án TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1348 Trung tâm tính toán Cục thống kê Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở, địa điểm kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1349 Cty Xăng dầu Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1350 Nhân dân xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1351 Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Sở GTVT Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng nhà quản lý và bãi kiểm định phương tiện cơ giới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1352 Khu chợ ngã ba Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1353 Công ty cấp thoát nước Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng đài nước Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1354 Quân dân xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng Đài tưởng niệm chiến thắng Quân nhân xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1355 Trạm thuỷ văn Phủ lạng thương Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trạm thủy văn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1356 Cán bộ CNV Công ty Công trình giao thông Thọ Xương Bắc Giang Hợp thức hoá quyền sử dụng đất ở tại khu Giá Bạc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1357 Đội thi hành án huyện Hiệp Hoà Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1358 Phòng Tài chính - kế hoạch Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1359 Phòng Địa chính Đức Thắng Hiệp Hoà Hợp thức hoá QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1360 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1361 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1362 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1363 UBND xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà  Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1364 Trường Tiểu học xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1365 Công ty Xi măng Bắc giang Hương Sơn Lạng Giang Khai thác nguyên vật liệu đất sét và xây dựng nhà điều hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1366 Nhân dân xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1367 Công ty xây lắp thuỷ lợi Tân Dĩnh Lạng Giang Đề nghị giao quyền quản lý đất cho UBND huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1368 Nhân dân xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Làm đất ở, hành lang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1369 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng Nhà máy chế biến rác TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1370 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Giao đất ở cho nhân dân do làm đường vào nhà máy xi măng Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1371 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1372 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1373 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1374 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1375 Xí nghiệp thủy nông Cầu Sơn Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng cải tạo nâng cấp công trình cống Hà Vang và đoạn kênh chuyển tiếp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1376 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1377 Hạt kiểm lâm Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1378 Trường Tiểu học xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1379 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang Làm sân bóng huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1380 Nhân dân xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1381 Xí nghiệp thủy nông Cầu Sơn Dương Đức, Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng, cải tạo cống Hà Vàng và đoạn kênh  chuyển tiếp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1382 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang  Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1383 Nhân dân xã Đông Hưng Đông Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1384 Đoạn quản lý đường sông số 4 Tiên Hưng  Lục Nam Xây dựng trạm quản lý đường sông Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1385 ND và CBCNV Chu Điện  Lục Nam Làm đất ở, hành lang đường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1386 UBND xã Yên Sơn Yên Sơn  Lục Nam Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1387 Ngân hàng huyện Lục Nam  Đồi Ngô + Trường Sơn  Lục Nam Hợp pháp hoá và cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1388 UBND xã Tiên Nha Tiên Nha  Lục Nam Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1389 UBND xã Đông Hưng Đông Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1390 UBND xã Đông Hưng Đông Hưng  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1391 UBND xã Đông Phú Đông Phú  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1392 UBND xã Tiên Nha Tiên Nha  Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1393 Trại giống thuốc lá Bảo Sơn Bảo Sơn Lục Nam Hợp pháp hoá và cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1394 Công an huyện Lục Nam Đồi Ngô Lục Nam Hợp pháp hoá và cấp GCNQSDĐ cho cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1395 UBND thị trấn Đồi Ngô Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1396 Nhân dân xã Hồng Giang Hồng Giang Lục Ngạn Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1397 Công an huyện lục Ngạn Đồi Ngô Lục Ngạn Hợp thức hoá QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1398 UBND huyện Lục Ngạn Quý Sơn Lục Ngạn Thi công hệ thống kênh mương Hồ làng Thum TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1399 CBCNV thị trấn Chũ TT. Chũ   Lục Ngạn  Làm đất ở, hành lang giao thông và đường đi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1400 ND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ   Lục Ngạn  Làm đất ở, hành lang giao thông và tưới tiêu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1401 Lâm trường Lục Ngạn   Nghĩa Hồ   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1402 UBND xã Hồng Giang Hồng Giang   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1403 UBND xã Mỹ An Mỹ An   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1404 UBND xã Nam Dương Nam Dương   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1405 UBND xã Tân Hoa Tân Hoa   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1406 UBND xã Tân Mộc Tân Mộc   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1407 UBND xã Tân Mộc Tân Mộc   Lục Ngạn  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1408 UBND xã Cẩm Đàn Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1409 UBND xã Tuấn Đạo Tuấn Đạo Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1410 UBND xã Lệ Viễn  Lệ Viễn Sơn Động Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1411 Trường bắn TB1- Quân Đoàn 2 - Quân Khu 1 Kim Sơn, Phúc Thắng, Thạch Sơn Lục Ngạn, Sơn Động Xây dựng đường điện vào trường bắn TB1  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1412 Các hộ các xã thuộc huyện Tân Yên   Tân yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1413 UBND thị trấn Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1414 Nhân dân xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1415 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1416 Các hộ gia đình xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1417 Nhân dân xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1418 Công ty Phan Nam Hồng Thái Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1419 Cty may Bắc Giang Hồng Thái Việt Yên Xây dựng xí nghiệp may xuất khẩu Việt Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1420 Cty xây lắp thuỷ lợi Hồng Thái Việt Yên Làm xưởng sản xuất và trụ sở công ty TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1421 Cửa hàng lương thực Việt Yên TT. Bích Động, Việt Tiến Việt Yên Xây dựng cửa hàng kinh doanh, xay sát, chế biến lương thực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1422 XN chế biến sang trai đóng gói vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Bắc Hồng Thái Việt Yên Xây dựng cơ sở chế biến sang chai đóng gói vật tư kỹ thuật nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1423 Trạm bơm Đồng Tiến thuộc HTX dịch vụ nông nghiệp Quang Châu Quang Châu Việt Yên Hợp thức quyền sử dụng đất trạm bơm Quang Biểu và trạm bơm Đồng Tiến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1424 Nhà máy gạch Bích Sơn Minh Đức Việt Yên Khai thác nguyên liệu làm gạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1425 Nhà máy gạch Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng cơ sở sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1426 BHXH huyện Việt Yên Bích Động Việt Yên Xây dựng trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1427 Nhân dân xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1428 Nhân dân xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Làm đất ở, hành lang đường, rãnh thoát nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1429 UBND xã Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1430 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1431 UBND xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1432 UBND xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1433 Trường Tiểu học số 2 xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1434 Trường Tiểu học xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1435 Trạm nghiên cứu và thử nghiệm đậu đỗ Trung ương Bích Sơn Việt Yên HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1436 Cty Ngoại Thương Hoàng Ninh Việt Yên Thu hồi đất của công ty Ngoại Thương giao cho UBND xã Hoàng Ninh để cho Công ty may mặc làm thủ tục thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1437 Xí nghiệp gạch Ngọc lý Nghĩa Trung Việt Yên Xây dựng nhà xưởng và khai thác nguyên vật liệu để sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1438 Công an huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Hợp thức hoá QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1439 Nhân dân xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1440 Trường PTCS Quảng Minh 2 Quảng Minh Việt Yên Xây dựng, mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1441 Nhân dân xã Tiền Phong Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng Chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1442 Nhà chùa Đức La Trí Yên Yên Dũng HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1443 UBND xã Tiến Dũng Tiến Dũng Yên Dũng Cấp CGNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1444 UBND xã Cảnh Thụy Cảnh Thuỵ Yên Dũng Cấp CGNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1445 ND xã Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1446 UBND huyện Yên Dũng TT Neo Yên Dũng Xây dựng Đài tưởng niệm huyện Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1447 Trại giam Ngọc Lý - Bộ Nội vụ Đồng Vương Yên Thế Xây dựng phân trại Đồng Vương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1448 Nhân dân xã Đồng Hưu Đồng Hưu Yên Thế Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1449 UBND xã Đồng Vương Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1450 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1451 UBND xã Tân Hiệp Tân Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1452 UBND xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1453 UBND xã Xuân Lương Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1454 Trường phổ thông cấp 2,3 huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Hợp pháp hoá quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1455 ND xã Tân Sỏi Tân Sỏi Yên Thế  Làm đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1456 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế  Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 1405

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84900

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847804