Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 4)

Thứ hai - 15/01/2018 09:54
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1993
657 Công ty vật tư nông nghiệp I Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
658 dân cư đường Nghĩa Long Trần Phú Bắc Giang Đền bù di chuyển nhà ở theo quy hoạch TX Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
659 Trường PTDT nội trú tỉnh Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
660 Công ty xăng dầu Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng mở rộng cửa hàng bán xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
661 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng đài tưởng niệm Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
662 Sở điện lực Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trạm biến áp và cải tạo đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
663 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trung tâm PTTH theo LCKTKT đã phê duyệt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
664 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang Lập khu nhà ở tập thể cho CB CNV của ngân hàng nhà nước tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
665 Công ty phát hành sách Ngô Quyền Bắc Giang Giao cho Sở Xây dựng để Xây dựng trụ sở liên cơ quan. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
666 Công ty xăng dầu Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng mở rộng cửa hàng bán xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
667 Đơn vị trinh sát và thiết giáp Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng đơn vị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
668 Sở điện lực Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng TBA và cải tạo đường điện TXBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
669 UBND thị xã Bắc Giang  Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng đường Huyền Quang (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
670 UBND thị xã Bắc Giang  Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng đường Huyền Quang (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
671 Chi cục Kiểm Lâm Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng chi cục TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
672 Công ty vật tư nông nghiệp cấp I Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
673 HTX Đông Phú Ngô Quyền Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
674 UBND phường Lê Lợi Lê Lợi Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
675 UBND xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
676 Cửa hàng xăng dầu số 2 Trần Phú Bắc Giang Xây dựng cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
677 Xí nghiệp chế biến nông Lâm xuất khẩu Đa Mai Bắc Giang Cho Sở công nghiệp-TTCN xây dựng công ty nhựa Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
678 UBND thị xã Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
679 Trung tâm y tế dự phòng thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
680 Sở lao động thương binh xã hội TXBG Song Mai Bắc Giang Xây dựng trung tâm cai nghiện giáo dục lao động  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
681 UBND huyện Hiệp Hòa Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng chợ Thắng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
682 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
683 UBND xã Hoàng Vân Hoàng Vân Hiệp Hoà Xây dưng đường dây điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
684 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Bình Dương  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
685  HTX nông nghiệp An Lập Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
686  HTX nông nghiệp Trung Thành Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
687 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Ngọc Thành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
688 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Nội Hương  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
689 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dưng trạm biến áp và đường dây điện thôn Sơn Giao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
690 UBND xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Tân Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
691 UBND xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Trung Tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
692 UBND xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
693 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
694 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
695 UBND xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
696 UBND xã Hoàng Lương  Hoàng Lương Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
697 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
698 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
699 UBND huyện Hiệp Hòa Xuân Cẩm, Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
700 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng khu dân cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
701 UBND xã Minh Đức Minh Đức Hiệp Hoà  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
702 Công ty vận tải hàng hoá Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
703 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
704 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
705 UBND xã Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
706 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
707 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
708 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
709 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
710 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
711 UBND xã Tân Thanh Tân Thanh Lạng Giang Xây dưng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
712 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
713 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và 1340 cá nhân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
714 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
715 Trường Tiểu học Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Giao cho trường cấp 2+3 Lạng Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
716 Trường PH cấp 2 + 3 Lạng Giang Dương Đức Lạng Giang Giao lại cho UBND xã Dương Đức quản lý. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
717 UBND huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng cột điện thuộc tuyến đường điện vào UBND huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
718 Trạm vật tư nông nghiệp Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
719 Đơn vị 24686 Tiên Nha Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
720 UBND xã Bắc Lũng Bắc Lũng Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
721 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
722 UBND xã Huyền Sơn Huyền Sơn Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
723 UBND xã Nghĩa Phương Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
724 UBND xã Tiên Nha Tiên Nha Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
725 Bưu điện huyện Lục Nam Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng trung tâm bưu điện huyện theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
726 Trạm thuỷ nông thuộc huyện Lục Ngạn TT Chũ, Trù Hựu, Kiên Lao, Hồng Giang, Biên Sơn, Phì Điền Lục Ngạn Xây dựng trạm 07 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
727 Sư đoàn 365 Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
728 UBND huyện Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
729 UBND huyện Lục Ngạn Bắc Lũng Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện E 2591 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
730 Chi cục thuế Lục Ngạn Chu Điện Lục Nam Hợp pháp hoá đất của chi cục TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
731 Chi nhánh Kho bạc huyện Sơn Động An Châu Sơn Động Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
732 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
733 Toà án nhân dân huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
734 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
735 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
736 UBND xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
737 UBND xã Phúc Hoà Phúc Hoà Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
738 UBND xã Song Vân Song Vân Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
739 UBND xã Việt Lập Việt lập Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
740 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
741 UBND huyện Tân Yên Cao Xá, Liên Sơn, Cao Thượng, An Dương, Nhã Nam Tân Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện theo LCKTKT  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
742 UBND xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện Cao Xá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
743 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường điện theo LCKTKT  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
744 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
745 Phòng giáo dục Tân Yên Cao Thượng Tân Yên  Xây dựng trung tâm KTTH và dậy nghề TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
746 Phòng Tài chính kế hoạch Cao Thượng Tân Yên  Chuyển QSD đất cho Công an  huyện Tân Yên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
747 Xí nghiệp gạch Thương Lan Thượng Lan Việt Yên Khai thác nguyên liệu làm gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
748 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
749 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Phú Tài TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
750 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Thượng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
751 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Tự TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
752 UBND xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
753 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
754 Hiệu thuốc huyện Yên Dũng Tư Mại Yên Dũng Hợp pháp hoá sử dụng đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
755 UBND xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Đất ở cho nhân dân và Xây dựng khu dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
756 UBND xã Tân An Tân An Yên Dũng Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
757 UBND xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Đồng Cao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
758 UBND xã Lãng Sơn Lãng Sơn Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Phú Thịnh  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
759 UBND xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Sơn Hà  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
760 UBND xã Tân An Tân An Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Trại giữa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
761 UBND xã Tân An Tân An Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Trung Thượng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
762 UBND xã Đức Giang Đức Giang Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
763 UBND xã Yên Lư Yên Lư Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Bắc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
764 UBND xã Đồng Việt Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Bắc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
765 UBND xã Hương Gián Hương Gián Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Gáo  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
766 UBND xã Đức Giang Đức Giang Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Mồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
767 Trạm vật tư nông nghiệp huyện Yên Dũng Quỳnh Sơn Yên Dũng Hợp pháp hóa sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
768 BQL xây dựng công trình thuỷ lợi 313 Đồng Sơn Yên Dũng Khai thác đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
769 UBND xã Tiền Phong Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Bình An TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
770 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
771 UBND xã Tiến Thắng Tiến Thắng Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
772 UBND xã Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Liên Sơn  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
773 Xí nghiệp sản xuất vật liệu Xây dựng Yên Thế Bố Hạ Yên Thế Giao cho lâm trường Đông Sơn sử dụng làm vườn ươm cây TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1994
774 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
775 UBND xã Gia Đông Gia Đông Thuận Thành  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
776 Quân đoàn II Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang Bắc Giang Hợp pháp hóa QSD đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
777 Ngân hàng nông nghiệp Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
778 UBND thị xã Bắc Giang Xương Giang Bắc Giang Mở rộng quốc lộ 1A đoạn Km 118+360 đến 120+268 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
779 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Đất ở cho cán bộ CNV và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
780 UBND xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
781 UBND phường Lê Lợi Lê Lợi Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
782 Ban dân vận tỉnh uỷ Ngô Quyền Bắc Giang Giao quyền sử dụng và quản lý đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
783 Ban Tuyên Giáo tỉnh uỷ HB Lê Lợi Bắc Giang Giao quyền sử dụng và quản lý đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
784 Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
785 Nhà máy phân lân Hà Bắc Minh Đức Bắc Giang  Khai thác than bùn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
786 UBND thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang  Đất ở cho nhân dân và CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
787 Tòa án nhân dân thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang  Xây dựng trụ sở tòa án TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
788 UBND xã Song Mai Song Mai Bắc Giang  thực hiện QĐ số 882/UB TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
789 Công ty đô thị Bắc Giang  Tân Dĩnh Bắc Giang  Xây dựng khu xử lý rác thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
790 Viện điều dưỡng tỉnh Hà Bắc Quế Nham Bắc Giang  Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
791 phường Mỹ Độ Mỹ  Độ Bắc Giang  Xây dựng chợ ngoài trời TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
792 Công ty xăng dầu Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang  Xây dựng mở rộng văn phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
793 UBND phường Lê Lợi Lê Lợi Bắc Giang  Xây dựng nhà hội họp sinh hoạt văn hoá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
794 Sở điện lực Hà Bắc Phương Sơn, Mỹ An, Vô Tranh Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp trung gian và đường dây điện 35KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
795 Công ty liên doanh Việt Nam - Niu Di Lân Mỹ Độ Bắc Giang  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
796 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bắc Giang  Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
797 UBKH tỉnh Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
798 UBND thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang  Đền bù di chuyển dân cư trên đường Huyền Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
799 UBND huyện Việt Yên Quang Châu Việt Yên Xây dựng cống Quang Biểu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
800 UBND xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang  Đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
801 Nhà máy nước Bắc Giang Xuân Hương Bắc Giang  Xây dựng trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
802 Sở Địa chính Ngô Quyền Bắc Giang  Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
803 Cty khách sạn DV Hữu Nghị Trần Phú Bắc Giang  Giao quyền sử dụng và quản lý đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
804 UBND huyện Hiệp Hòa TT Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
805 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân HTX Chùa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
806 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
807 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
808 Công ty xăng dầu Hà Bắc TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng cửa hàng xăng dầu Hiệp Hòa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
809 Quân đoàn 2 Hoà Sơn Hiệp Hoà Xây dựng công trình quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
810 UBND huyện Hiệp Hòa Lương Phong, Ngọc Sơn, Đức Thắng, TT Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện 25kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
811 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
812 UBND xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Đồng Đạo  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
813 UBND xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Gò Pháo  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
814 HTX Đông Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
815 HTX Khánh Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
816 UBND xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Lý Viên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
817 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Mai Thượng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
818 UBND xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Ninh Tào TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
819 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Giữa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
820 UBND huyện Hiệp Hòa Quang  Minh, Hùng Sơn, Thái Sơn, Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
821 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Việt Hùng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
822 UBND xã Đồng Tân Đồng Tân Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
823 UBND xã Hoà Sơn Hoà Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
824 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
825 UBND xã Quang Minh Quang Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
826 UBND xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
827 Chi cục thuế Hiệp Hoà TT Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
828 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
829 UBND xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà  Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
830 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
831 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
832 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
833 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
834 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
835 Công ty Xây lắp thuỷ lợi thuộc Ty thuỷ lợi Hà Bắc Tân Dĩnh Lạng Giang Hợp pháp hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
836 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
837 Tổ chức và 2313 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo của xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
838 UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
839 Quân đoàn II Hòa Sơn Hiệp Hoà Hợp pháp hóa đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
840 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng khu dịch vụ và đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
841 UBND xã Tiên Nha Tiên Nha Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Cẩm Nang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
842 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Ngọc Sơn  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
843 UBND xã Khám Lạng Khám Lạng Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Thống Nhất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
844 UBND xã Khám Lạng Khám Lạng Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Trường Xuân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
845 UBND xã Bảo Sơn Bảo Sơn Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
846 UBND xã Đông Hưng Đông Hưng Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
847 UBND xã Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
848 UBND xã Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Trung An TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
849 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
850 Trạm giống cây trồng Lục Nam Chu Điện Lục Nam Giao quyền sử dụng đất cho các đơn vị. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
851 Đơn vị quân đội 203 quân đoàn 2 Đông Hưng Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
852 Chi cục thuế Lục Nam Chu Điện Lục Nam Xây dựng nhà làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
853 UBND thị trấn Chũ TT. Chũ Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
854 UBND xã Biển Động Biển Động Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Biển Giữa  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
855 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện làng Lay TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
856 Nông trường Lục Ngạn  Phương Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
857 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Thum TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
858 UBND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
859 UBND xã Tân Quang Tân Quang Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
860 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
861 UBND xã Biển Động Biển Động Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
862 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
863 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Minh Thành  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
864 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Đầm  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
865 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Trại Ba TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
866 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng hồ chứa nước Làng Thum TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
867 UBND xã Long Sơn Long Sơn Sơn Động Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
868 UBND huyện Sơn Động TT An Châu, An Lập, An Châu Sơn Động Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện theo LCKTKT được duyệt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
869 Sư đoàn 338  An Châu, An Lập Sơn Động Xây dựng trạm biến áp và đường dây điên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
870 UBND xã An Châu An Châu Sơn Động Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
871 Chi cục thuế Tân Yên Cao Xá Tân Yên Hợp pháp hóa QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
872 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
873 UBND xã Phúc Sơn Phúc Sơn Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
874 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
875 Huyện uỷ Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Xây dựng nhà làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
876 UBND xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
877 UBND xã Phúc Sơn Phúc Sơn Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
878 UBND xã Tân Trung Tân Trung Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
879 UBND xã Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
880 Phòng kế hoạch tài chính TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
881 UBND xã Phúc Hòa Phúc Hoà Tân Yên Hợp pháp hoá đất làm kênh phục vụ sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
882 UBND xã Nhã Nam Phúc Sơn Tân Yên Xây dưng đường điện 10 kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
883 UBND xã Lam Cốt Lam Cốt Tân Yên Xây dựng chợ nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
884 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Trạm biến áp và đường dây điện Ngân Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
885 UBND xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Vân Cốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
886 Xí nghiệp gạch Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
887 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện, trạm bơm đầu mối thôn Nội Ninh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
888 UBND thị trấn Bích Động TT. Bích Động Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
889 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng mở rộng chợ Nếnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
890 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện làng Vàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
891 Xí nghiệp Gạch Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Hợp thức hoá Xí nghiệp Gạch Hồng Thái TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
892 Trạm Vật tư nông nghiệp Việt Yên Việt Tiến Việt Yên Giao cho UBND xã Việt Tiến quản lý.  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
893 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
894 UBND xã Lãng Sơn Lãng Sơn Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
895 UBND xã Liên Sơn Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
896 UBND xã Đồng Việt Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
897 UBND xã Đồng Phúc Đồng Phúc Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện xóm Núi  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
898 UBND xã Đồng Việt Đồng Việt Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện, trạm bơm  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
899 UBND xã Cảnh Thuỵ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
900 UBND xã Tân An Tân An Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
901 UBND xã Thắng Cương Thắng Cương Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Phấn Lôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
902 UBND xã Trí Yên Trí Yên Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
903 UBND xã Bố Hạ Bố Hạ Yên Thế Xây dựng cảng Bến Nhãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
904 UBND xã Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện thôn Vi Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
905 Xí nghiệp thuỷ nông Sông Cầu Tiến Thắng Yên Thế Xây dựng nhà quản lý hồ đá ong TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1633

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69985

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4832889