Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 23)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:53
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2009
4388 UBND phường Lê Lợi P. Lê Lợi TP. Bắc Giang Xây dựng Nhà văn hoá khu phố Đồng Cửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4389 Ban QLDA thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang P. Lê Lợi và P. Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Xây dựng tuyến cống thoát nước thải thuộc dự án thoát nước thải và vệ sinh môi trường TPBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4390 UBND Phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Xây dựng rãnh thoát nước phía ngoài tổ dân phố 7A, 7B TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4391 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng nhà ở sinh viên TPBG, tại lô CT02, khu dân cư số 2, xã Dĩnh Kế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4392 UBND phường Trần Phú P. Trần Phú TP. Bắc Giang Công nhận QSD đất, giao đất ở cho các hộ gia đình cá nhân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4393 UBND phường Thọ Xương P. Thọ Xương TP. Bắc Giang Xây dựng hạng mục Nhà hội trường và các phòng chức năng, tại khu Cống Ngóc - Bến Xe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4394 UBND xã Xương Giang Xương Giang TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 11 lô đất đường Xương Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4395 Giáo xứ Bắc Giang P. Lê Lợi TP. Bắc Giang Xây dựng 2 trụ cổng Nhà thờ, tại Ngõ 218, đường Lê Lợi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4396 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TPBG   TP. Bắc Giang Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TPBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4397 UBND xã Đa Mai Đa Mai TP. Bắc Giang Xây dựng đường vào Nghĩa trang nhân dân Đồng Mồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4398 HTX tiêu thụ điện năng Phú Thịnh Phì Điền TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4399 Công ty TNHH Bình Định Tân Dĩnh TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4400 Điện lực Bắc Giang - Công ty điện lực 1 Nhiều Xã Hiệp Hòa Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4401 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư SDM  Mai Đình Hiệp Hòa cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4402 UBND xã Song Mai Song Mai TP. Bắc Giang Xây dựng trường mầm non Song Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4403 Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang Đồng Sơn TP. Bắc Giang Xây dựng bến hạ thuỷ ca nô, xuồng cao tốc BG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4404 UBND phường Thọ Xương P. Thọ Xương TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hà Vị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4405 Công ty TNHH xây lắp GTTL 379   TP. Bắc Giang Xây dựng một phần thuộc dự án khu dân cư mới  số 3 TPBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4406 Ban QLDA phát triển điện lực - Công ty điện lực I Đông Lỗ, Đoan Bái, Danh Thắng Hiệp Hòa Xây dựng dự án đường dây và trạm biến áp 110KV Đức Thắng - Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4407 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Hiệp Hoà Nhiều Xã Hiệp Hòa Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4408 Ban QLDA sở NN và PTNT Bắc Giang Mai Đình Hiệp Hòa Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Bắc Giang đoạn từ KM 28+197 đến KM 29 + 170 và đoạn từ Km 32 + 238 đến KM 32 + 950 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4409 Ban QLDA sở NN và PTNT Bắc Giang Mai Trung Hiệp Hòa Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Bắc Giang đoạn từ KM 18+519 đến KM 19 + 132 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4410 BQL dự án các công trình điện Miền Trung Đại Thành, Mai Trung, Hợp Thịnh Hiệp Hòa Xây dựng trạm biến áp 500 KV Hiệp Hoà và đường dây 220 KV đầu nối (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4411 BQL dự án các công trình điện Miền Trung Đại Thành, Mai Trung, Hợp Thịnh Hiệp Hòa Xây dựng trạm biến áp 500 KV Hiệp Hoà và đường dây 220 KV đầu nối (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4412 Ban QLDA sở NN và PTNT Bắc Giang Hợp Thịnh Hiệp Hòa Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Bắc Giang đoạn từ KM 14+848 đến KM 15 + 450  thôn Đồng Đạo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4413 Công ty cổ phần Minh Phú Đông Lỗ Hiệp Hòa Xây dựng Nhà máy gạch TUYNEN TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4414 Trường mầm non bán công Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng trường mầm non TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4415 Ban QLDA Phát triển điện lực Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng đường dây 110 kV Bắc Giang - Quang Châu, trên địa bàn huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4416 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng chợ nông thôn xã Tiên Lục TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4417 Đội thuế xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Thu hồi đất giao cho UBND xã Mỹ Hà quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4418 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Tu bổ đê bối Gai Bún và Bến Cát TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4419 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lạng Giang Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4420 Ban QLDA lưới điện Nhiều Xã Lạng Giang Xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 kV huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4421 Trường mầm non xã Kiên thành Kiên thành Lục Ngạn Thu hồi đất của Trường mầm non xã Kiên Thành giao cho UBND xã Kiên Thành để sử dụng theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4422 Ban QL các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lục Ngạn Biên Sơn Lục Ngạn Xây dựng bãi rác thải đô thị huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4423 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Tân Sơn Lục Ngạn Xây dựng bưu điện văn hoá xã Tân Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4424 Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4425 UBND xã Tân Sơn Tân Sơn Lục Ngạn Thực hiện dự án xây dựng đường dây 35kV + 0,4kV và trạm biến áp tại 2 thôn Mòng A, Mòng B TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4426 UBND huyện Lục Ngạn Kim Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình đường dây 35kV; 0,4 kV và trạm biến áp thôn Tân Thành và thôn Đồng Láy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4427 UBND xã Phì Điền Phì Điền Lục Ngạn Xây dựng trụ sở HĐND - UBND xã Phì Điền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4428 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4429 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4430 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4431 BQL dự án giao thông Bắc Giang 2  Xa Lý Lục Ngạn Xây dựng đường vào trung tâm xã Xa Lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4432 Điện lực Bắc Giang - Công ty điện lực 1 Hồng Giang Lục Ngạn Xây dựng công trình Xuất tuyến 35 kV lộ 371 trạm 110 kv Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4433 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Nam   Lục Nam Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4434 Trường tiểu học Đông Hưng II Đông Hưng Lục Nam Thu hồi đất của trường tiểu học Đông Hưng II giao cho UBND xã Đông Hưng để quản lý theo quy hoạch và kế hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4435 UBND xã Huyền Sơn Huyền Sơn Lục Nam Xây dựng đường dây 10 (22) kVvà trạm biến áp 189 KVA - 10 (22) KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4436 Trung đoàn 462/ đoàn 388/ Quân khu I và UBND xã An Lập An Lập Sơn Động Thu hồi đất và giao đất cho Trung đoàn 462/ đoàn 388/ Quân khu I và UBND xã An Lập TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4437 Các xã, thị trấn huyện Sơn Động gồm: Lệ Viễn, Dương Hưu, An Lập, Vĩnh Khương, TT Thanh Sơn, TT An Châu   Sơn Động Cấp GCNQSD đất (407 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4438 Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang Quế Nham Tân Yên Xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4439 Trường mầm non Lan Giới Lan Giới   Xây dựng trường mầm non Lan Giới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4440 Điện lực Bắc Giang - Công ty điện lực 1 Tân Trung, Quang Tiến và TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4441 Trung tâm nghiên cứu đất và phân bón Ngọc Vân Tân Yên Thu hồi đất của Trung Tâm nghiên cứu đất và phân bón giao cho UBND xã Ngọc Vân để sử dụng theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4442 UBND xã Tân Trung Tân Trung Tân Yên Xây dựng Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4443 Ban QLDA phát triển điện lực - Công ty điện lực I Hồng Thái, Hoàng Ninh, Quảng Minh, Trung Sơn, Tiên Sơn, TT. Nếnh  Việt Yên Xây dựng dự án đường dây và trạm biến áp 110KV Đức Thắng - Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4444 UBND TT. Nếnh TT. Nếnh Việt Yên Xây dựng mở rộng trạm y tế TT Nếnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4445 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng Nhà văn hoá thôn Đình Cả TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4446 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Việt Yên Nhiều Xã Việt Yên Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Việt Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4447 Ban QLDA phát triển điện lực - Công ty điện lực I Hoàng Ninh, Tăng Tiến, Vân Trung Việt Yên Xây dựng đường dây 110 kV Bắc Giang - Quang Châu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4448 Ban QLDA thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang Tân Tiến Yên Dũng Xây dựng tuyến cống thoát nước thải thuộc dự án thoát nước thải và vệ sinh môi trường TPBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4449 Ban QLDA giao thông BG 2 Nham Sơn Yên Dũng Xây dựng đường nối từ đường tỉnh 398 (huyện Yên Dũng -  BG) đi QL18 (Bắc Ninh) thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4450 Trường tiểu học TT. Neo  TT. Neo Yên Dũng Thu hồi đất của Trường tiểu học Thị Trấn Neo giao cho UBND Thị Trấn Neo quản lý theo quy hoạch và kế hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4451 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Yên Dũng Nhiều Xã Yên Dũng Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4452 Ban QLDA phát triển điện lực Nội Hoàng, Song Khê, Đồng Sơn Yên Dũng Xây dựng đường dây 110 kV Bắc Giang - Quang Châu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4453 UBND xã Lão Hộ Lão Hộ Yên Dũng Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4454 Trường tiểu học xã Lão Hộ Lão Hộ Yên Dũng Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4455 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Yên Thế   Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4456 Ban QLDA lưới điện Nhiều xã Yên Thế Xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 kV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4457 Ban CHQS huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế Xây dựng trận địa súng máy PK 12,7mm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2010
4458 UBND TP. Bắc Giang,  UBND phường Ngô Quyền P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư tổ dân phố số 9 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4459 Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội   TP. Bắc Giang Thu hồi đất của Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội nay là Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội để giao đất cho UBND thành phố Bắc Giang quản lý, quy hoạch chi tiết điểm dân cư, lập hồ sơ chuyển MĐSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4460 Các hộ gia đình cá nhân của huyện Hiệp Hoà Nhiều Xã Hiệp Hòa Cấp GCNQSD đất (37 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4461 Các hộ gia đình cá nhân của huyện Hiệp Hoà Nhiều Xã Hiệp Hòa Cấp GCNQSD đất  (690 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4462 Các hộ gia đình cá nhân của huyện Hiệp Hoà Nhiều Xã Hiệp Hòa Cấp GCNQSD đất (626 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4463 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lạng Giang Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSD đất (175 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4464 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lạng Giang Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4465 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSD đất (189 cấp lần đầu, 307 giấy biến động) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4466 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSD đất (874 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4467 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSD đất (93 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4468 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4469 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4470 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4471 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4472 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4473 Công ty Điện lực Bắc Giang Cương Sơn và Vũ Xá Lục Nam Xây dựng công trình CQT lưới điện khu vực Cương Sơn và Vũ Xá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4474 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSD đất (238 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4475 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4476 Các xã huyện Lục Nam Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSD đất của các xã huyện Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4477 Các xã, thị trấn huyện Sơn Động gồm: Cẩm Đàn, An Bá, Bồng Am, Vân Sơn, TT. An Châu, An Châu, An Lập Cẩm Đàn, An Bá, Bồng Am, Vân Sơn, TT. An Châu, An Châu, An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4478 Các xã: Dương Hưu, Long Sơn, Lệ Viễn, Thanh Sơn, Thanh Luận Dương Hưu, Long Sơn, Lệ Viễn, Thanh Sơn, Thanh Luận Sơn Động Cấp GCNQSD đất (300 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4479 Các xã An Bá, Bồng Am, Cẩm Đàn An Bá, Bồng Am, Cẩm Đàn Sơn Động Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4480 Các xã huyện Sơn Động Nhiều Xã Sơn Động Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4481 Trạm y tế Nhã Nam, UBND TT. Nhã Nam TT. Nhã Nam Tân Yên Thu hồi đất trạm y tế Nhã Nam sử dụng giao đất cho UBND TT Nhã Nam quản lý, tại khu phố Lao Động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4482 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Tân Yên Nhiều Xã Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4483 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Tân Yên Cấp GCNQSD đất (74 QĐ và 30 phôi in hỏng) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4484 Các xã huyện Tân Yên Nhiều Xã Tân Yên Cấp GCNQSD đất của các xã huyện Tân Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4485 82 hộ Song Vân Tân Yên Cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp sau thực hiện đổi ruộng tại xã Song Vân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4486 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Nhiều Xã Việt Yên Cấp GCNQSD đất (902 giấy trong đó cấp mới 572 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4487 Các xã huyện Việt Yên Nhiều Xã Việt Yên Cấp GCNQSD đất của các xã huyện Việt Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4488 Các hộ gia đình cá nhân của huyện Yên Dũng Nhiều Xã Yên Dũng Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân của huyện Yên Dũng (32 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4489 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn  huyện Yên Dũng Nhiều Xã Yên Dũng Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn  huyện Yên Dũng (36 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4490 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn  huyện Yên Thế Nhiều Xã Yên Thế Cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn  huyện Yên Thế (108 QĐ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4491 Các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn  huyện Yên Thế Nhiều Xã Yên Thế Cấp GCNQSD đất (327 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4492 Các xã huyện Yên Thế Nhiều Xã Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2011
4493 Trường tiểu học Tân Quang số 2 Tân Quang Lục Ngạn Thu hồi đất để giao cho UBND xã Tân Quang quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4494 Trạm y tế xã Phì Điện  Phì Điện Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4495 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang  Dĩnh Trì Lạng Giang  Xây dựng Trường Cao Đẳng công nghệ Việt Hàn tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4496 Chi cục thi hành án dân sự TPBG Thọ Xương TPBG Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4497 Công ty TNHH Phương Sơn Cương Sơn Lục Nam Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4498 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đào Mỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4499 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang Tân Mỹ TPBG Thực hiện dự án xây dựng BVĐK 800 giường tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4500 Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc  thị trấn Chũ Lục Ngạn Thực hiện dự án xây dựng đồng bộ và nâng cấp trạm khí tượng thủy văn Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4501 Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Lạng Giang Phi Mô Lạng Giang Xây dựng công trình giao thông tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang (đường gom thị trấn Vôi) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4502 Ban QLDA thành phố Bắc Giang Ngô Quyền TPBG Xây dựng công trình kè hồ Cây dừa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4503 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội Hùng Sơn Hiệp Hòa Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4504 Ban QLDA thành phố Bắc Giang  Mỹ Độ TPBG Xây dựng HTKT khu đất tái định cư dự án cầu đường bộ Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4505 UBND xã Song Mai Song Mai TPBG Xây dựng khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng chợ Song Mai, thành phố Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4506 Trạm y tế xã Phì Điền  Phì Điền Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4507 Chi cục thuế huyện Yên Dũng  thị trấn Neo Yên Dũng Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4508 UBND xã cẩm Lý Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng trụ sở UBND xã  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2012
4509 Trường tiểu học An Hà An Hà Lạng Giang Thu hồi đất để giao cho UBND xã An Hà quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4510 Công ty Điện lực Bắc Giang  Quang Thịnh, Yên Mỹ, Dương Đức, Mỹ Hà, Hương Sơn  Lạng Giang Xây dựng công trình Năng lượng nông thôn II (RE II) phần Trung Áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4511 Công ty cổ phần Casablanca Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng Công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4512 Công ty Điện lực Bắc Giang  Tân Thanh, Tân Dĩnh, Xương Lâm, Tân Thịnh, Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng Lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4513 Trạm bảo vệ thực vật huyện Lục Ngạn Trù Hựu Lục Ngạn Thu hồi đất để giao cho TTPTQĐ và Cụm công nghiệp huyện Lục Ngạn quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4514 Trung tâm PTQĐ và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang Thọ Xương TPBG Thu hồi đất để làm thủ tục giao đất ở cho 3 hộ gia đình thuộc khu phố 5 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4515 UBND phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn TPBG Xây dựng trường mầm non Trần Nguyên Hãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4516 Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Giang Dĩnh Trì TPBG Thực hiện xây dựng công trình: sửa chữa nền mặt đường và gia cố lề từng đoạn trong đoạn Km2-Km7 quốc lộ 31 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4517 UBND xã Đồng Sơn  Đồng Sơn TPBG Thực hiện dự án xây dựng HTKT điểm dân cư thôn Chùa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4518 Công ty TNHH Đầu tư và thương mại 379 Trần Phú TPBG Xây dựng HTKT khu dân cư số 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4519 UBND phường Hoàng Văn Thụ  Hoàng Văn Thụ  TPBG Xây dựng hạ tầng tại tổ dân phố Tiền Tiến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4520 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ TPBG Xây dựng HTKT điểm dân cư thôn Đông Lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4521 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ TPBG Xây dựng HTKT điểm dân cư thôn Tân Phượng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4522 BQLDA thành phố Bắc Giang  Thọ Xương, Xương Giang, Xuân Hương TPBG Xây dựng đường vành đai khu Đông Bắc thành phố Bắc Giang (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4523 BQLDA thành phố Bắc Giang Dĩnh Kế 6507 Điều chỉnh Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 và Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tại xã Dĩnh Kế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4524 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ TPBG Xây dựng HTKT điểm dân cư thôn Ba TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4525 Công ty cồ phần đầu tư và xây dựng Ngọc Thiện TJC Ngọc Thiện Tân Yên Xây dựng Công trình đện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4526 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Cầu Vân Trung Việt Yên Thu hồi một phần diện tích đất và giao cho UBND xã Vân Trung quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4527 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ngọc Nhã  thị trấn Nếnh Việt Yên Xây dựng đường dây 35 Kv và TBA  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4528 UBND xã Tự Lạn Tự Lạn Việt Yên Thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4529 Tổng công ty ô tô Việt Nam  Hoàng Ninh, Hồng Thái Việt Yên Thu hồi đất đã giao để giao đất cho Ban QLDA phát triển điện lực xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4530 BQL dự án Sở NN&PTNT Xuân Phú Yên Dũng Thực hiện dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 (đoạn từ K18+607 - K19+023 xã Xuân Phú - huyện Yên Dũng) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4531 Công ty TNHH Neo Optical Nham Sơn  Yên Dũng Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gọng kính NEO OPTICAL TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4532 Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Tư Mại Yên Dũng Thực hiện dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2012 đoạn K14+026 đến K14+500 đê Tả Cầu Ba Tổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4533 Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến  Nham Sơn  Yên Dũng Thu hồi đất để giao UBND xã Nham Sơn quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4534 Trường trung cấp nghề công nghiệp tàu thủy VII Tiền Phong Yên Dũng Thu hồi đất đã cho Trường trung cấp nghề công nghiệp tàu thủy VII thuê để xây dựng Trường trung cấp nghề công nghiệp tàu thủy VII giao cho Trung tâm PTQĐ tỉnh Bắc Giang quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4535 Công ty điện lực Bắc Giang Hương Vĩ, Đồng Lạc, Đồng Kỳ, An Thượng Yên Thế Xây dựng Lưới điện phân phối nông thôn (RD) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4536 BQL dự án Sở NN&PTNT Tam Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương Yên Thế Xây dựng đập ngăn nước Hồ Quỳnh thuộc hệ thống thủy lợi sông Sỏi, huyện Yên Thế (đợt 5)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 2013
4537 Kho K23, Cục kỹ thuật - Quân khu 1  Ngọc Sơn  Hiệp Hòa Thu hồi đất để giao cho UBND xã  Ngọc Sơn quản lý theo quy định của pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4538 Ngân hàng nông nghiệp huyện Lạng Giang  thị trấn Vôi Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4539 BQLDA lưới điện  Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4540 UBND xã Cẩm Lý Cẩm Lý Lục Nam Thu hồi đất Trụ sở UBND xã Cẩm Lý, giao cho UBND xã Cẩm Lý quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4541 Công ty TNHH một thành viên phân đạm hóa chất Hà Bắc Thọ Xương TPBG Điều chỉnh QĐ 280/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4542 Công ty Điện lực Bắc Giang Đại Hóa, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Tiến, Song Vân, Tân Trung  Tân Yên Thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II - tài trợ bổ sung đợt 2, phần Trung áp huyện Tân Yên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4543 BQLDA Sở Nông nghiệp Tam Tiến, Đồng Vương Yên Thế Xây dựng hệ thống thủy lợi sông Sỏi, huyện Yên Thế (đợt 6) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4544 Công ty Điện lực Bắc Giang Đồng Kỳ, Đồng Tâm, Hương Vĩ, Tam Hiệp, Tam Tiến  Yên Thế Thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II - tài trợ bổ sung đợt 2, phần Trung áp huyện Yên Thế  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 4298

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87006

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4564169