Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 22)

Thứ hai - 15/01/2018 10:51
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2008
4259 Điện lực Bắc Giang Dĩnh trì, Lạng giang TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4260 Công ty CP Quang Minh Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4261 UBND thành phố Bắc Giang P. Trần Phú TP. Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân (khu tập thể Chi Ly, phường Trần Phú) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4262 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bắc Giang Xương Giang TP. Bắc Giang Công trình mở rộng dây chuyền kiểm định xe cơ giới Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4263 UBND phường Trần Nguyên Hãn P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Xây dựng nhà văn hoá khu phố 5 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4264 UBND phường Trần Phú P. Trần Phú TP. Bắc Giang Làm đường ngõ 2, Á Lữ vào sau trạm y tế phường Trần Phú TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4265 UBND TP. Bắc Giang P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Thu hồi đất của Công ty cổ phần in Bắc Giang giao cho UBND TP. Bắc Giang lập thủ tục công nhận QSD đất và giao đất ở cho các hộ dân theo quy định của pháp luật hiện hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4266 Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Song Mai TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4267 UBND TP. Bắc Giang P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Thu hồi đất của HTX dịch vụ nông nghiệp Quyết Tiến và giao đất cho UBND TP Bắc Giang lập thủ tục tổ chức đấu giá QSD đất theo quy định. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4268 Cục thuế tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4269 Ban quản lý dự án sở NN & PTNT Song Mai TP. Bắc Giang Tu bổ đê thường xuyên thuộc xã Song Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4270 Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều Bắc Giang Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Bắc Giang                                             TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4271 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng trường mẫu giáo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4272 Công ty xăng dầu Bắc Sơn P. Trần Phú TP. Bắc Giang Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4273 Các hộ gia đình thuộc TPBG   TP. Bắc Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4274 Công ty cổ phần lương thực Hà Bắc P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Hà Bắc và giao cho UBND TP. Bắc Giang lập thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định hiện hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4275 Các hộ gia đình Bắc Lý Hiệp Hòa Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4276 Các hộ gia đình Hương Lâm Hiệp Hòa Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4277 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hòa Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4278 Trường PTTH Hiệp Hoà số 3 Hùng Sơn Hiệp Hòa Xây dựng đường dây 22KV và TBA 50KVA TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4279 Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang Đông Lỗ Hiệp Hòa Tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Bắc Giang năm 2008 địa phận xã Đông Lỗ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4280 Cục thuế tỉnh Bắc Giang Đức Thắng Hiệp Hòa Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hiệp Hoà TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4281 Trường mầm non bán công Hoà Sơn  Hoà Sơn Hiệp Hòa Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4282 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hòa Xây dựng công trình: Đường dây 35kV và TBA 180kVA 35/0,4 KV cấp điện cho thôn Đồng Quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4283 BQLDA Sở NN&PTNT Quang Minh Hiệp Hòa Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4284 BQLDA Sở NN&PTNT  Châu Minh Hiệp Hòa Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4285 UBND xã Xuân Cẩm Xuân Cẩm Hiệp Hòa Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4286 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hòa Xây dựng mới trụ sở UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4287 Ban chỉ huy quân sự Hiệp Hoà TT. Thắng Hiệp Hòa Thu hồi đất của Ban chỉ huy quân sự Hiệp Hoà và giao đất cho UBND huyện Hiệp Hoà quản lý theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4288 Công ty xăng dầu Bắc Sơn TT. Thắng Hiệp Hòa Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4289 Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang Đức Thắng Hiệp Hòa Làm trụ sở và cửa hàng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4290 Các hộ gia đình cá nhân Nghĩa Hưng Lạng Giang Cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa xã Nghĩa Hưng - Lạng Giang năm 2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4291 Các hộ gia đình cá nhân TT. Vôi Lạng Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4292 Các hộ gia đình cá nhân Phi Mô Lạng Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4293 Các hộ gia đình cá nhân An Hà Lạng Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4294 Các hộ gia đình cá nhân Hương Sơn Lạng Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4295 Các hộ gia đình cá nhân Đào Mỹ-Đại Lâm- Nghĩa Hưng Lạng Giang Cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa xã Đào Mỹ-Đại Lâm- Nghĩa Hưng huyện Lạng Giang năm 2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4296 Các hộ gia đình cá nhân Dĩnh Trì Lạng Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4297 Trường mầm non bán công Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4298 Phòng Công thương Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng đường gom đoạn từ ngã tư TT Vôi đến đường vào thôn An Mỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4299 Hợp tác xã nông nghiệp Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang Cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4300 Hợp tác xã nông nghiệp Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4301 Hợp tác xã tiêu thụ điện năng xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4302 HTX nông nghiệp Hương Sơn, HTX nông nghiệp Yên Mỹ, HTX tiêu thụ điện năng xã Quang Thịnh, HTX dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hà Hương Sơn, Yên Mỹ, Quang Thịnh, Mỹ Hà Lạng Giang Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4303 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4304 Trường trung cấp nghề số 12-BQP Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4305 UBND xã Tân Thanh Tân Thanh Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4306 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC Tân Dĩnh Lạng Giang Điều chỉnh diện tích đất thuê và cấp GCNQSDĐ cho Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC, tại cụm CN Tân Dĩnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4307 Trường THCS xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4308 Chi cục thuế huyện Lạng Giang Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4309 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng điểm bưu điện văn hoá xã Tân Dĩnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4310 UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc và khu trung tâm văn hoá TDTT xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4311 BQL dự án huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Mở rộng đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4312 Điện lực Bắc Giang Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng công trình điện xã Dĩnh Trì TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4313 Công an huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng nhà tạm giữ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4314 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Giang Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng đường dẫn vào cầu Bến Tuần TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4315 Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang  Phi Mô Lạng Giang Làm trụ sở và cửa hàng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4316 Ban quản lý tiểu dự án Cầu Sơn - Cấm Sơn Hương Sơn, Quang Thịnh Lạng Giang Thực hiện dự án hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Cầu Sơn - Cấm Sơn, tại xã Hương Sơn và xã Quang Thịnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4317 Trường mầm non bán công Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4318 Các hộ gia đình cá nhân   Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4319 Các hộ gia đình cá nhân Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4320 Các hộ gia đình cá nhân   Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4321 Các hộ gia đình cá nhân Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4322 Các hộ gia đình cá nhân Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4323 Các hộ gia đình cá nhân Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4324 UBND xã Hộ Đáp Hộ Đáp Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4325 UBND huyện Lục Ngạn TT. trấn Chũ Lục Ngạn Thực hiện dự án: Đường nội thị thị trấn Chũ, tuyến Khí tượng - BVĐK (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4326 BQL dự án cụm công trình thuỷ lợi Hàm Rồng Nam Dương Lục Ngạn Xây dựng tuyến kênh mương đường dân sinh khu vực hồ Hàm Rồng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4327 HTX tiêu thụ điện năng Giáp Sơn Giáp Sơn Lục Ngạn Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4328 Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lục Ngạn TT. Chũ Lục Ngạn Thực hiện dự án San nền giai đoạn 1 Khu văn hoá thể thao huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4329 BQL các dự án đầu tư xây dựng cơ bản Hộ Đáp Lục Ngạn Xây dựng công trình điện xã Hộ Đáp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4330 Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều Bắc Giang Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4331 Các hộ gia đình cá nhân   Lục Nam Cấp GCN QSD đất cho cho nhân dân các xã, thị trấn huyện Lục Nam năm 2008 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4332 Ban quản lý đầu tư xây dựng thuỷ lợi 1 Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng hồ chứa nước suối Mỡ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4333 UBND xã Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng trạm biến áp tại thôn Già Khê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4334 HTX tiêu thụ điện năng xã Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4335 HTX tiêu thụ điện năng xã Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4336 HTX tiêu thụ điện năng xã Nghĩa Phương Nghĩa Phương Lục Nam Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4337 UBND xã Thanh Lâm Thanh Lâm Lục Nam Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4338 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng mở rộng bệnh viện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4339 UBND xã Trường Sơn Trường Sơn Lục Nam Xây dựng công trình: đường dây và trạm biến áp 35/0,4kV bản Vua Bà xã Trường Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4340 Các hộ gia đình cá nhân   Sơn Động Cấp GCN QSD đất: đất ở, đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4341 UBND xã Dương Hưu Dương Hưu Sơn Động Xây dựng đường điện 35/0,4kV trạm biến áp thôn Bản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4342 UBND huyện Sơn Động An Lập Sơn Động Xây dựng khu xử lý nước sạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4343 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Vân Sơn Sơn Động Xây dựng cửa hàng bán xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4344 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Cao Xá và Ngọc Châu Tân Yên Thực hiện dự án xây dựng mở rộng Trung tâm giáo dục Lao động Xã hội tỉnh, đường vào Trung tâm, xây dựng mở rộng Trung tâm và đường dân sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4345 Trường mầm non bán công Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4346 BQLDA Sở NN&PTNT Quế Nham, Liên Chung, Hợp Đức Tân Yên Tu bổ đê điều thường xuyên thuộc địa phận các xã Quế Nham, Liên Chung, Hợp Đức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4347 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Giang Hợp Đức Tân Yên Xây dựng đường dẫn vào cầu Bến Tuần TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4348 UBND xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên Xây dựng trạm y tế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4349 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Đại Lâm và Việt Lập Lạng Giang, Tân Yên Thực hiện quảng cáo ngoài trời TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4350 Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Việt Lập, Cao Xá, Cao Thượng, TT. Cao Thượng Tân Yên Thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn qua huyện Tân Yên. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4351 UBND xã Liên Chung Liên Chung Tân Yên Xây dựng trường mầm non xã Liên Chung TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4352 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang TT. Cao Thượng Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4353 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Xây dựng Nhà văn hoá thôn Đạo Ngạn 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4354 Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4355 Hợp tác xã dịch vụ điện năng xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4356 Hợp tác xã dịch vụ điện xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4357 Hợp tác xã dịch vụ tiêu thụ điện năng xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4358 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4359 HTX dịch vụ điện Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4360 UBND xã Tự Lạn Tự Lạn Việt Yên Cải tạo và nâng cấp đường giao thông Quán Rãnh đi Thượng Lan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4361 Công ty TNHH Tín Trực Bích Sơn Việt Yên Thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu Bích Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4362 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Phương Đông Việt Tiến Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4363 Công ty xăng dầu Bắc Sơn TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4364 Cục Hải quan Lạng Sơn Đình Trám Việt Yên Xây dựng trụ sở Chi cục hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4365 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Làm đường ngoài khu công nghiệp Quang Châu. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4366 Các hộ gia đình cá nhân Nham Sơn Yên Dũng Cấp GCN QSD đất ở, đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4367 Các hộ gia đình cá nhân   Yên Dũng Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4368 Công ty TNHH Minh Hà Tiền Phong Yên Dũng Làm nguyên liệu san lấp mặt bằng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4369 Chi cục phát triển nông thôn Thắng Cương Yên Dũng Thực hiện dự án: Sắp xếp, bố trí di dân vùng sạt lở xã Thắng Cương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4370 Hợp tác xã tiêu thụ điện năng xã Tiến Dũng Tiến Dũng Yên Dũng Cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4371 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Trí Yên Trí Yên Yên Dũng Cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4372 HTX tiêu thụ điện năng xã Tiền Phong Tiền Phong Yên Dũng Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới - dự án năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4373 Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang Tân Mỹ Yên Dũng Thi công đường dây 35 KV thuộc dự án xây dựng doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh BG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4374 HTX tiêu thụ điện năng xã Cảnh Thụy Cảnh Thuỵ Yên Dũng Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4375 Công ty cổ phần Thành Hưng Yên Lư Yên Dũng Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, trại nuôi lợn. Xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4376 UBND TT. Tân Dân TT. Tân Dân Yên Dũng Xây dựng trụ sở UBND TT Tân Dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4377 UBND huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Lập thủ tục giao đất ở và đấu giá quyền sử dụng đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4378 Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến Nham Sơn Yên Dũng Khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4379 Công ty TNHH thương mại dịch vụ T- H Cường Dũng Dĩnh Trì Lạng Giang Đầu tư xây dựng khu dịch vụ tổng hợp (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4380 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Xây dựng đường vành đai TT Neo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4381 Công ty TNHH Bắc Hà Song Khê Yên Dũng Thuê đất bổ sung để thực hiện dự án khai thác trạm nghỉ dọc đường theo dự án tài trợ của Tổ chức JICA Nhật Bản tại Việt Nam và dự án kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp hỗ trợ trạm nghỉ xe JICA TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4382 Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải Song Khê Yên Dũng Xây dựng cơ sở hạ tầng tại KCN Song Khê - Nội Hoàng (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4383 Công ty TNHH vật liệu hợp kim POWERWAR Việt Nam Nội Hoàng Yên Dũng XD nhà máy vật liệu hợp kim màu tại lô B5 một phần lô B6 KCN Song Khê - Nội Hoàng (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4384 Sở GTVT tỉnh Bắc Giang Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng trụ sở hạt giao thông Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4385 Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang TT. Bố Hạ Yên Thế Làm trụ sở và cửa hàng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4386 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Tam Tiến Yên Thế Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4387 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Thế   Yên Thế Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 1617181920212223

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang:1-  Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên bản đồ tỉnh:a)  Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;b)  Kiểm tra,...

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 537

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140096

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4738172