Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 21)

Thứ hai - 15/01/2018 10:50
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2007
4113 6 hộ   TP. Bắc Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành Phố TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4114 11 hộ   TP. Bắc Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố (T2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4115 Ban quản lý dự án TPBG Phường Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Làm đường quanh tổ dân phố Vĩnh Ninh 1, 2, 3, 4 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4116 Ban quản lý dự án thành phố Bắc Giang phường Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng KT khu đất ở, công viên cây xanh, văn hoá, thể dục thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4117 UBND xã Đa Mai Xã Đa Mai TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ao Phe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4118 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang Phường Thọ Xương, Xương Giang TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cống Ngóc - Bến xe khách TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4119 Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang Xã Đa Mai TP. Bắc Giang Xây dựng đường vào Bãi xử lý chôn lấp rác hợp vệ sinh và điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2006 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4120 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang Xã Dĩnh Kế, Xã Xương Giang, P. Thọ Xương, P. Hoàng Văn Thụ  TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4121 Doanh nghiệp tư nhân Trần Đức Anh Phường Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4122 Sở tư pháp tỉnh BG Xã Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng trụ sở Phòng công chứng số 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4123 Ban quản lý dự án TPBG P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Thị Lưu II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4124 Xí nghiệp sửa chữa ô tô Bắc Âu Xã Xương Giang TP. Bắc Giang Đổi tên đơn vị thuê đất và điều chỉnh thời hạn thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4125 UBND phường Ngô Quyền P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Mở ngõ đi ra đường Xương Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4126 UBND TP. Bắc Giang P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân và xây dựng mở rộng nhà văn hóa khu phố 4 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4127 Đội quản lý thị trường số 1 P.Thọ Xương TP. Bắc Giang Xây dựng mở rộng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4128 Ban quản lý dự án TPBG P.  Lê Lợi TP. Bắc Giang Xây dựng đường Huyền Quang (đoạn từ đường Thánh Thiên lên đê sông Thương) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4129 Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông P. Mỹ Độ và P. Trần Phú TP. Bắc Giang Xây dựng cầu chui đường sắt, nút giao thông km 0+690: 1.786,1m2; xây dựng đường dẫn lên cầu đường bộ: 19,09m2; Xây dựng khu tái định cư: 933,9m2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4130 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh BG P. Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Xây dựng mở rộng nhà tiếp công dân của HĐND và UBND tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4131 UBND xã Đa Mai xã Đa Mai TP. Bắc Giang Xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Đa Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4132 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang P. Trần Phú TP. Bắc Giang V/v điều chỉnh khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 QĐ số 1828/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4133 UBND phường Mỹ Độ P.  Mỹ Độ TP. Bắc Giang Xây dựng khu dân cư  xứ đồng Trường Học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4134 Ban quản lý dự án TPBG P.Lê Lợi TP. Bắc Giang Xây dựng đường Lý Thái Tổ - Đồng Cửa và hạ tầng kỹ thuật tiểu khu Đồng Cửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4135 Công ty TNHH Bắc Hà P. Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Điều chỉnh thời gian thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4136 UBND phường Lê Lợi P. Lê Lợi TP. Bắc Giang Xây dựng trường Tiểu học Lê Lợi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4137 BQL dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn P. Lê Lợi TP. Bắc Giang Giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đê Sông Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4138 Công ty TNHH một thành viên Phân Đạm và hoá chất Hà Bắc P. Thọ Xương, P. Trần Nguyên Hãn, Xã Xuân Hương TP. Bắc Giang Xin thuê đất tại các địa điểm: Khu Đồng Chằm, Bãi Lạng, Bãi Sỏi, Đồng Thừng, Đồng Trâu, Làng Vẽ P. Thọ Xương - TPBG; Cụm 7B - P. Trần Nguyên Hãn - TPBG; Khu Đồi Cút xã Xuân Hương - Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4139 Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ Hữu Nghị Bắc Giang P. Trần Phú, P. Lê Lợi TP. Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4140 Xã Đại Thành Xã Đại Thành Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4141 Xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4142 Xã Hoàng Lương Xã Hoàng Lương Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4143 Xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4144 Xã Lương Phong Xã Lương Phong Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4145 Hộ ông Ngọ Xuân Nguyên Xã Thái Sơn Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4146 Thị trấn Thắng Thị trấn Thắng Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4147 Xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4148 Xã Hoàng Thanh Xã Hoàng Thanh Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4149 Xã Hợp Thịnh Xã Hợp Thịnh Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4150 Xã Đức Thắng Xã Đức Thắng Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4151 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4152 Xã Đông Lỗ Xã Đông Lỗ Hiệp Hòa Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4153 BQL dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Đình, Hương Lâm,  Hiệp Hòa Tu bổ đê thường xuyên năm 2007 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4154 Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc Xã Lương Phong Hiệp Hòa Xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cơ sở II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4155 UBND xã Xuân Cẩm Xã Xuân Cẩm Hiệp Hòa Xây dựng công trình điện thôn Cẩm Hoàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4156 Điện lực Bắc Giang Xã Đại Thành Hiệp Hòa Xây dựng đường dây 10 (22)KV cấp điện cho công ty TNHH Minh Hiền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4157 Công ty cổ phần gốm xây dựng Hiệp Hoà Xã Hợp Thịnh Hiệp Hòa Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4158 77 hộ gia đình cá nhân Nhiều xã Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4159 116 hộ gia đình cá nhân Nhiều xã Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4160 Công ty TNHH thực phẩm Tích Sỹ Giai Xã Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng mở rộng văn phòng làm việc và xưởng sản xuất bánh, kẹo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4161 Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lạng Giang TT Vôi và Xã Phi Mô Lạng Giang Xây dựng công trình đường từ UBND huyện đi Toàn Mỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4162 UBND xã An Hà Xã An Hà Lạng Giang Xây dựng các công trình Nhà văn hoá, Nghĩa trang nhân dân, Bãi chứa rác thải cho các thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4163 UBND xã Thái Đào Xã Thái Đào Lạng Giang Thu hồi đất của Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Bắc giao cho UBND xã Thái Đào quản lý theo quy hoạch và pháp luật TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4164 HTX nông nghiệp Đào Mỹ Xã Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4165 Xã Biển Động Xã Biển Động Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4166 Xã Phượng Sơn Xã Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4167 Xã Giáp Sơn Xã Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4168 Xã Tân Mộc Xã Tân Mộc Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4169 Thị trấn Chũ Thị trấn Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ khu Minh Khai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4170 Xã Trù Hựu Xã Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4171 Xã Xa Lý Xã Xa Lý Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4172 Xã Kiên Thành Xã Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4173 Xã Tân Quang Xã Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4174 Xã Phú Nhuận Xã Phú Nhuận Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4175 Xã Nghĩa Hồ Xã Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4176 Xã Phì Điền Xã Phì Điền Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4177 Xã Nam Dương Xã Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4178 Xã Giáp Sơn Xã Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4179 Xã Hồng Giang Xã Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4180 Xã Quý Sơn Xã Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4181 Xã Cấm Sơn Xã Cấm Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4182 Xã Tân Lập Xã Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4183 Nhiều xã huyện Lục Ngạn Nhiều xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4184 BQLDA di dân tái định cư Trường bắn TB1 Xã Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4185 44 hộ Kiên Lao Lục Ngạn Cấp GCNQSD Đ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4186 Hộ ông Bàng Văn Đức Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD Đ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4187 BQLDA cụm công trình thủy lợi Hàm Rồng Nam Dương Lục Ngạn Xây dựng hồ Hàm Rồng, xã Nam Dương, Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4188 Ban quản lý dự án cụm công trình thuỷ lợi Hàm Rồng Xã Đèo Gia Lục Ngạn Xây dựng hồ Khe Sàng (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4189 Ban quản lý dự án cụm công trình thuỷ lợi Hàm Rồng Xã Đèo Gia Lục Ngạn Xây dựng tuyến kênh mương, đường vận chuyển vật liệu khu vực hồ Khe Sàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4190 UBND xã Quý Sơn Xã Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4191 Trường tiểu học Quý Sơn 1, Quý Sơn 2 Quý Sơn Lục Ngạn Thu hồi đất của trường Tiểu học Quý Sơn 1, Quý Sơn 2 giao cho UBND xã Qúy Sơn quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4192 Nhà dân số kế hoạch hóa gia đình Phì Điền Lục Ngạn Thu hồi đất nhà dân số kế hoạch hoá gia đình xã Phì Điền giao cho UBND xã Phi Điền quản lý theo quy hoạch và phát luật TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4193 Hạt giao thông Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Thu hồi đất của Hạt giao thông Lục Ngạn giao cho UBND huyện Lục Ngạn quản lý theo quy hoạch và pháp luật TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4194 BQLDA di dân trường bắn TB1 Xã Đồng Cốc Lục Ngạn Xây dựng Nhà văn hóa Trung tâm xã Đồng Cốc huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4195 Trạm Y tế xã Thanh Hải Xã Thanh Hải Lục Ngạn Thu hồi diện tích 131m2 đất của Trạm y tế xã Thanh Hải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4196 Công ty xăng dầu Bắc Sơn Xã Phương Sơn Lục Nam Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4197 09 xã trên địa bàn huyện   Lục Nam Cấp GCNQSD Đ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4198 BQLDA xây dựng huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam Bồi thường và san lấp mặt bằng cụm CN TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4199 BQLDA xây dựng huyện Lục Nam TT Đồi Ngô Lục Nam Bồi thường và san lấp mặt bằng cụm CN TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4200 Công ty TNHH Hoa Hưng Việt Nam Xã Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng công trình điện tại cụm CN Già Khê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4201 UBND xã Bảo Sơn Xã Bảo Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4202 UBND xã Tam Dị Xã Tam Dị Lục Nam Xây dựng khu trung tâm thương mại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4203 Hạt giao thông Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Thu hồi đất của Hạt giao thông Lục Lam giao UBND thị trấn Đồi Ngô lập các thủ tục công nhận QSDĐ ở theo quy hoạch và quy định của luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4204 BQLDA  phát triển nông thôn tổng hợp giảm nghèo - Lục Nam Xã Vô Tranh Lục Nam XD công trình điện và trạm bơm Bến Bò TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4205 Các xã trong huyện Các xã trong huyện Sơn Động Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất trồng cây lâu năm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4206 Trường THPT Sơn Động số I TT An Châu Sơn Động Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 50 KVA -35/0.4Kv, khu 5 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4207 Ban quản lý công trình điện Miền Bắc Xã Thanh Luận Sơn Động Xây dựng các chân cột tuyến đường dây 220kv đầu nối nhà máy nhiệt điện Sơn Động với hệ thống điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4208 Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam Thanh Sơn Sơn Động Xây dựng hệ thống hồ, đập chứa nước cho Nhà máy nhiệt điện Sơn Động (gđ 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4209 Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam Xã Thanh Sơn và Thanh Luận Sơn Động Xây dựng hệ thống hồ trạm bơm và đường ống cấp nước cho Nhà máy nhiệt điện Sơn Động (gđ 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4210 Công ty TNHH Tuyết Ly TT Nhã Nam Tân Yên Xây dựng bến xe, kinh doanh xăng dầu và sửa chữa bảo dưỡng ô tô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4211 Điện lực Bắc Giang CCN Đồng Đình Tân Yên Xây dựng công trình điện cấp cho Tập đoàn KOREA - Việt Nam tại cụm CN Đồng Đình TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4212 Dự trữ quốc gia khu vực Hà Bắc Xã Cao Xá Tân Yên Mở rộng kho dự trữ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4213 UBND xã Việt lập Xã Việt Lập Tân Yên Thu hồi đất của trường Trung học biên phòng 1 giao cho UBND xã Việt Lập để quy hoạch khu dân cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4214 13 hộ Cao Thượng Tân Yên Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4215 UBND xã Quang Tiến Xã Quang Tiến Tân Yên Xây dựng trụ sở HĐND - UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4216 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang Xã Cao Xá Tân Yên Khai thác đất làm vật liệu xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4217 Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Xã Quế Nham Tân Yên Xây dựng TT GD quốc phòng Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4218 19 xã thị trấn   Việt Yên Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4219 thị trấn Nếnh thị trấn Nếnh Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4220 Xã Tiên Sơn Xã Tiên Sơn Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4221 Xã Quang Châu Xã Quang Châu Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4222 Xã Quảng Minh Xã Quảng Minh Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4223 Xã Vân Hà Xã Vân Hà Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4224 Xã Trung Sơn Xã Trung Sơn Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4225 Xã Tăng Tiến Xã Tăng Tiến Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4226 Xã Hồng Thái Xã Hồng Thái Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4227 Xã Tự Lạn Xã Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4228 Xã Minh Đức Xã Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4229 Xã Hoàng Ninh Xã Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4230 Xã Hương Mai Xã Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4231 Xã Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4232 Thị Trấn Bích Động Thị trấn Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4233 Xã Việt Tiến Xã Việt Tiến Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4234 Xã Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4235 UBND xã Trung Sơn Xã Trung Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4236 Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp BG Xã Hoàng Ninh Việt Yên Điều chỉnh QĐ số 632/1998/QĐ-CT ngày 5/6/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh BG và cho thuê đất tại thôn Hoàng Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4237 Điện lực Bắc Giang Xã Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng đường dây 22 kV cấp điện cho cụm CN ô tô Đồng Vàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4238 Điện lực Bắc Giang Xã Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng cải tạo đường dây 10 KV lộ 971 trạm 110 KV Đình Trám lên 22 KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4239 Trung tâm giáo dục thường xuyên dậy nghề huyện Việt Yên TT Bích Động Việt Yên Xây dựng Nhà xưởng thực hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4240 Công ty TNHH Việt Thắng Hoàng Ninh Việt Yên Thu hồi đất của Công ty Việt Thắng (TNHH) giao cho UBND xã Hoàng Ninh quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4241 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Nam Yên Dũng Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm Cống Bún phục vụ khu công nghiệp, tại thôn My Điền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4242 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4243 UBND xã Ninh Sơn  Ninh Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4244 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng đường dây và trạm biến áp số 3 tại thôn Hạ Lát TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4245 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang KCN Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 10) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4246 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang KCN Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 14) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4247 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang KCN Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 15 + 16)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4248 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang KCN Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 12) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4249 UBND xã Quang Châu Xã Quang Châu Việt Yên Xây dựng kênh tiêu ngoài Khu công nghiệp Quang Châu (tuyến TQ3.1 từ C1 đến C29, tuyến TQ3 từ C12 đến C48) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4250 Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang KCN Quang Châu Việt Yên Đề nghị thu hồi đất cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang thuê đất (đợt 11) để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4251 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn Xã Tân Mỹ Yên Dũng Điều chỉnh thời hạn thuê đất  tại QĐ số 2138/QĐ-CT ngày 27/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4252 Công ty cổ phần công nghiệp điện Tự Cường Xương Giang TPBG Xây dựng nhà máy sản xuất dây, cáp thông tin và cáp quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4253 Công ty Lâm - Nông nghiệp Đông Bắc Song Khê Yên Dũng Xây dựng TBA 250kv - 35/0,4kv và đường dây 35kv phục vụ cho nhà máy ván ghép thanh xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4254 UBND xã Tiến Dũng Tiến Dũng Yên Dũng Xây dựng trụ sở HĐND, UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4255 Công ty TNHH Minh Hà Song Khê Yên Dũng Xây dựng cửa hàng xăng dầu loại 1 - bao gồm: trạm đỗ, bảo dưỡng xe, dịch vụ ăn nghỉ văn phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4256 Công ty TNHH Minh Hà Tiền Phong Yên Dũng Khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4257 Công ty TNHH Nam Quang Trung Nham Sơn  Yên Dũng Xây dựng văn phòng làm việc, xây dựng trang trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4258 Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp BG Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế Sản xuất, kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng1.     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng chất lượng môi...

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 2593

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 162552

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4455408