Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 20)

Thứ hai - 15/01/2018 10:48
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2006
3936 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và đô thị Bắc Giang P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Ngô Quyền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3937 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng chân cột điện tại xã Dĩnh Kế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3938 Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang Đa Mai TP. Bắc Giang Xây dựng đường vào bãi xử lý và chôn lấp rác thải thành phố Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3939 BQLDA Thành phố Bắc Giang Thọ Xương, Ngô Quyền TP. Bắc Giang Xây dựng 2 tuyến đường RD 13, RD 14 thuộc dự án khu dân cư số 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3940 Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải P. Mỹ Độ TP. Bắc Giang Xây dựng đường dẫn lên cầu đường bộ mới đoạn từ km1+220 đến km1+887,5 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3941 UBND phường Lê Lợi Lê Lợi TP. Bắc Giang Xây dựng Trường THCS Lê Lợi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3942 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô  thị Bắc Giang Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Xây dựng khu dân cư dãy 6,7,8 đường Hùng Vương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3943 UBND phường Mỹ Độ Mỹ Độ TP. Bắc Giang Xây dựng đường vào khu dân cư xứ đồng Trường Học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3944 Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc P. Thọ Xương TP. Bắc Giang Xây dựng sửa chữa đường Trần Nguyên Hãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3945 BQLDA Sở nông nghiệp và PTNT Song Mai TP. Bắc Giang Thực hiện dự án tu bổ đắp đê Hữu Thương (từ K31+850 đến K32+580) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3946 Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang Trần Phú, Thọ Xương TP. Bắc Giang Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3947 UBND xã Song Mai Song Mai TP. Bắc Giang Xây dựng Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Sứ Gốm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3948 UBND TP Bắc Giang P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Giao quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình giáo viên trường THCS Trần  Phú: Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Minh Đức, Nguyễn Thị Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3949 Trường THCS Xương Giang Xương Giang TP. Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3950 UBND Phường Thọ Xương P. Thọ Xương TP. Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3951 Bệnh viện lao Bắc Giang Song Mai TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3952 Phân Ban quản lý dự án nâng cấp tỉnh lộ vay vốn ngân hàng Châu á Song Mai, Đa Mai TP. Bắc Giang Nâng cấp tỉnh lộ 284 thuộc địa phận thành phố Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3953 Công ty cổ phần may Bắc Giang Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3954 UBND xã Đa Mai Đa Mai TP. Bắc Giang Xây dựng đường vào bãi xử lý và chôn lấp rác thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3955 Công ty cổ phần sách giáo khoa và thiết bị trường học Bắc Giang P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3956 Trạm quản lý đường sông Bắc Giang P. Lê Lợi TP. Bắc Giang Làm trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3957 Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang P. Hoàng Văn Thụ và xã Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Làm trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3958 Xưởng nghiên cứu thực nghiệm công nghệ mới P. Thọ Xương TP. Bắc Giang Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3959 Công ty cổ phần may Bắc Giang Dĩnh Kế TP. Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3960 UBND xã Xương Giang Xương Giang TP. Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đồng Trại Cháy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3961 Công ty TNHH  - XL giao thông thuỷ lợi 379 P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Xây dựng nút giao thông RD3 - Nguyễn Công Hãng, khu dân cư mới số 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3962 BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang  P. Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Giao cho công ty TNHH xây lắp GTTL 379 thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số 3, TP Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3963 BQLDA Thành phố Bắc Giang Dĩnh Kế và Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Xây dựng công viên trung tâm và Tiểu khu dân cư quanh công viên trung tâm thuộc thôn Mé, xã Dĩnh Kế và cụm CN Vĩnh Ninh 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3964 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn P. Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang Bồi thường tái định cư cho nhân dân khi triển khai thực hiện dự án khu dân cư đồng cửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3965 Công ty cổ phần xây dựng số 3 Trần Phú TP. Bắc Giang Xây dựng chợ Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3966 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông - Sở GTVT P. Mỹ Độ TP. Bắc Giang Xây dựng đường dẫn lên cầu đường bộ mới (tách khỏi cầu đường sắt) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3967 BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang Trần Nguyên Hãn TP. Bắc Giang Thực hiện DAĐT xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số 3 (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3968 Chi nhánh Ngân hàng NN& PTNT tỉnh Bắc Giang P. Ngô Quyền TP. Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3969 Các hộ gia đình cá nhân thuộc địa bàn Thành phố Bắc Giang Nhiều Phường TP. Bắc Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3970 Các hộ gia đình, cá nhân Phường thọ Xương, p. Mỹ Độ, p.Ngô Quyền, p. Đa Mai, P. Song Mai, Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi Nhiều Phường TP. Bắc Giang Cấp CNQSDĐ từ đợt 10 đến đợt 26 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3971 Điện lực Bắc Giang Danh Thắng Hiệp Hoà Xây dựng công trình chống quá tải lưới điện trung áp nông thôn xã Danh Thắng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3972 Ban QLDA sở nông nghiệp và PTNT Bắc Giang Mai Đình Hiệp Hoà Tu bổ đê đoạn km30+800-km32+200 tại xã Mai Đình TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3973 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3974 UBND xã Xuân Cẩm Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3975 UBND xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3976 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3977 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3978 UBND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3979 UBND xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3980 UBND xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3981 UBND xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3982 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3983 UBND xã Hợp Thinh Hợp Thinh Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3984 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3985 UBND xã Thường Thắng Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi GCNQSDĐ ở nông thôn xã Thường Thắng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3986 UBND xã Thái Sơn Thái Sơn Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi GCNQSDĐ ở nông thôn xã Thái Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3987 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi GCNQSDĐ ở nông thôn UBND xã Danh Thắng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3988 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi GCNQSDĐ ở nông thôn xã Mai Đình TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3989 UBND xã  Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi GCNQSDĐ ở nông thôn xã Ngọc Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3990 UBND xã  Hoàng Thanh Hoàng Thanh Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ ở nông thôn xã Hoàng Thanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3991 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3992 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3993 UBND xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3994 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3995 UBND xã Thái Sơn Thái Sơn Hiệp Hoà Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3996 UBND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3997 Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hoà TT. Thắng Hiệp Hoà Sử dụng vào mục đích đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3998 Các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Hoà   Hiệp Hoà Công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3999 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 Hợp Thịnh Hiệp Hoà Xây dựng nhà máy gạch Tuynen Hiệp Hoà 20 triệu viên/năm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4000 UBND xã Nghĩa Hòa Nghĩa Hòa Lạng Giang Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4001 Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng đường từ UBND huyện đến thôn Toàn Mỹ -  thị trấn Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4002 Điện lực Bắc Giang Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng công trình chống quá tải và xóa bán tổng khu thị tứ Đồi Cốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4003 Công ty thuốc lá Bắc Sơn Đào Mỹ Lạng Giang Thu hồi đất của công ty thuốc lá Bắc Sơn, giao cho UBND xã Đào Mỹ huyện Lạng Giang quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4004 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4005 Các hộ gia đình cá nhân  Phi Mô Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phi Mô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4006 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Thu hồi đất của Trạm bảo vệ thực vật huyện Lạng Giang giao cho UBND xã Yên Mỹ quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4007 Các hộ sử dụng đất (813 hộ) đủ điều kiện cấp GCN QSD đất Tân Thịnh, Quang Thịnh Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4008 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng chợ Đại Giáp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4009 Toà án nhân dân huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4010 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - dạy nghề huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng mở rộng Trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4011 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Thu hồi đất của Công ty CP cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc giao cho UBND xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang quản lý, sử dụng theo quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4012 UBND huyện Lục Ngạn Nghĩa Hồ Lục Ngạn Thu hồi đất của Công ty cổ phần cơ điện Bắc Giang giao cho UBND huyện Lục Ngạn quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4013 UBND huyện Lục Ngạn TT. Chũ Lục Ngạn Thu hồi đất của Trường Tiểu học thị trấn Chũ giao cho UBND huyện Lục Ngạn quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4014 UBND xã Sơn Hải Sơn Hải Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4015 Lâm trường Lục Ngạn Nghĩa Hồ, Thanh Hải Lục Ngạn Giao cho UBND xã Nghĩa Hồ để lập thủ tục công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo đúng quy định TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4016 UBND xã Đồng Cốc Đồng Cốc Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4017 UBND xã Kiên Thành Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4018 UBND xã Tân Mộc Tân Mộc Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4019 UBND xã Tân Lập Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4020 UBND xã Hồng Giang Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4021 UBND xã Hộ Đáp Hộ Đáp Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4022 UBND xã Phì Điền Phì Điền Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4023 UBND xã Tân Hoa Tân Hoa Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4024 UBND xã Thanh Hải Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4025 UBND xã Thanh Vân Thanh Vân Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4026 UBND xã Phú Nhuận Phú Nhuận Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4027 UBND xã Kim Sơn Kim Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4028 UBND xã Biên Sơn Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4029 UBND xã Trù Hựu  Trù Hựu  Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4030 UBND xã Phong Minh Phong Minh Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4031 UBND xã Đèo Gia  Đèo Gia  Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4032 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4033 UBND xã Kiên Lao Kiên Lao Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4034 UBND TT. Chũ TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4035 UBND xã Giáp Sơn Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4036 UBND xã Tân Quang Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4037 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4038 UBND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4039 UBND xã Nam Dương Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4040 UBND xã Mỹ An Mỹ An Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4041 UBND xã Biển Động Biển Động Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4042 Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng văn phòng làm việc và bến xe khách TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4043 Trường Mầm non bán công xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4044 Công ty cổ phần Cầu Sen TT. Đồi Ngô và xã Tam Dị Lục Nam Xây dựng nhà máy gạch Tuynen và bãi khai thác đất sét để sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4045 Trường mầm non bán công Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng trường học xã Tiên Hưng - Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4046 Các hộ gia đình cá nhân Bình Sơn Lục Nam Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4047 Các hộ gia đình cá nhân Phương Sơn Lục Nam Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4048 Các hộ gia đình cá nhân Chu Điện Lục Nam Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4049 Công ty cổ phần Cầu Sen TT Đồi Ngô và xã Tam Dị Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4050 Các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện Lục Nam Nhiều Xã Lục Nam Công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4051 Trường THCS Tiên Nha Tiên Nha Lục Nam Công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4052 Trường THCS Yên Sơn Yên Sơn Lục Nam Công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4053 Trạm y tế xã Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam Công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4054 Trường tiểu học Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4055 UBND xã Đan Hội Đan Hội Lục Nam Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4056 Điện lực Bắc Giang An Bá Sơn Động Xây dựng công trình chống quá tải lưới điện trung áp nông thôn  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4057 Điện lực Bắc Giang TT. An Châu Sơn Động Xây dựng công trình chống quá tải và xóa bán tổng 1 công tơ tổng thuộc xóm Chẽ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4058 Các xã huyện Sơn Động Nhiều Xã Sơn Động Cấp giấy chứng nhận QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4059 Lâm trường Sơn Động II Tuấn Đạo Sơn Động Thu hồi đất lâm nghiệp do lâm trường Sơn Động II quản lý giao cho BQL dự án di dân tái định cư TB1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4060 Xí nghiệp khai thác than 45 - Công ty Đông Bắc Thanh Luận Sơn Động Thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình nâng công xuất mỏ than Đồng Rì Công ty Đông Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4061 Xí nghiệp khai thác than 45 - Công ty Đông Bắc Thanh Luận Sơn Động Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ô tô từ QL 279 đến mặt bằng mỏ than Đồng Rì - Công Ty Đông Bắc và xây dựng công trình điện 6 KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4062 HTX Dịch vụ tiêu thụ điện năng xã Việt Lập Việt Lập Tân Yên Xây dựng công trình đường dây 22 kv và trạm biến áp 180 KVA tại thôn Kim Tràng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4063 Ban quản lý dự án xây dựng Tân Yên TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng công trình hệ thống đèn đường thị trấn Cao Thượng (giai đoạn 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4064 Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang TT. Cao Thượng Tân Yên Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4065 BQLDA nâng cấp tỉnh lộ vốn vay NH châu á (ADB) thuộc sở GTVT Quế Nham Tân Yên Nâng cấp cải tạo đường tỉnh lộ 284 (đoạn km 23+00 đến km30+00) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4066 Các hộ gia đình cá nhân Ngọc Thiện Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4067 Các hộ gia đình cá nhân Song Vân Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4068 Các hộ gia đình cá nhân Lan Giới Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4069 Các hộ gia đình cá nhân Liên Sơn Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4070 497 hộ gia đình Ngọc Châu Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4071 Các hộ gia đình cá nhân thuộc các xã của huyện Tân Yên Nhiều Xã Tân Yên Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4072 415 hộ gia đình Ngọc Châu Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4073 Các hộ gia đình cá nhân Đại Hóa Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4074 Các hộ gia đình cá nhân Lam Cốt Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4075 Các hộ gia đình cá nhân Cao Thượng Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4076 Các hộ gia đình cá nhân Quang Tiến Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4077 Trường Mầm non bán công xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4078 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4079 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Xây dựng đường dây điện và trạm biến áp thôn Trại Đồi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4080 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng đường dây 10(22)/0,4kv và trạm biến áp 180KVA-10(22)/0,4KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4081 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng trụ sở làm việc và trạm y tế xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4082 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Xây dựng trạm biến áp số 2 và đường dây 0,4kv thôn Ngân Đài TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4083 UBND Xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4084 Các xã huyện Việt Yên Nhiều Xã Việt Yên Cấp giấy chứng nhận QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4085 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hồng Thái và Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đình Trám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4086 UBND thị trấn Bích Động TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng đường giao thông nội thị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4087 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 7) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4088 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 8) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4089 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 9) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4090 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang TT. Nếnh Việt Yên Thu hồi đất và giao đất cho UBND thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4091 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch. (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4092 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 5) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4093 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 6) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4094 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 6) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4095 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 3) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4096 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4097 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4098 Điện lực Bắc Giang TT. Neo và xã Cảnh Thụy Yên Dũng Xây dựng công trình cải tạo lưới điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4099  UBND xã Yên Lư Yên Lư Yên Dũng Xây dựng công trình điện thôn Đa Thịnh và Yên Tập Cao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4100 Các hộ gia đình cá nhân Thắng Cương, Tiến Dũng,Yên Lư Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4101 Các hộ gia đình cá nhân Tư Mại, Đức Giang, Lão Hộ Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4102 Các hộ gia đình cá nhân TT. Neo, Đồng Phúc, Lãng Sơn, Xuân Phú Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4103 Các hộ gia đình cá nhân Hương Gián Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4104 Công ty TNHH Sam Won Industrial (Hàn Quốc) Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông sản đông lạnh, lắp ráp và kinh doanh các dụng cụ và thiết bị điện, đóng gói và kinh doanh sản phẩm kẹo socola TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4105 Trung tâm dạy nghề 19/5 Tân Mỹ Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4106 Họ Đạo Cựu Tân Đồng Phúc Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4107 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi nam Yên Dũng Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng hệ thống kênh tiêu trạm bơm Cống Bún phục vụ khu công nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4108 Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang TT. Neo Yên Dũng Xây dựng văn phòng giao dịch, nhà kho, cửa hàng cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4109 Công ty TNHH Lâm Phát Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa - kinh doanh xe ô tô Lâm Phát TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4110 UBND xã Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Thu hồi đất của Hạt kiểm Lâm Yên Thế giao cho UBND xã Tam Tiến quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4111 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
4112 Công ty Long Hà (TNHH) xã Bố Hạ Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 444

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81099

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4844003