Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 2)

Thứ hai - 15/01/2018 09:50
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1990
226 Xí nghiệp sản xuất dịch vụ giao thông vận tải Tân Mỹ Yên Dũng Hợp pháp đất đã xây dựng trụ sở văn phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
227 Xí nghiệp xăng dầu Hà Bắc Tân Mỹ Yên Dũng Chuyển quyền sử dụng đất của XN sản xuất dịch vụ giao thông vận tải cho xí nghiệp xăng dầu Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
228 HTX nông nghiệp Đông Thịnh Lê Lợi Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
229 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
230 UBND xã Song Mai Song Mai Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
231 Chi nhánh điện thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
232 Cửa hàng Xăng dầu khu vực thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
233 UBND phường Minh Khai Minh Khai Bắc Giang Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
234 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng đường điện cao hạ thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
235 HTX nông nghiệp Nam Tiến Đa Mai Bắc Giang Xây dựng khu dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
236 HTX nông nghiệp Trường Sơn Song Mai Bắc Giang Xây dựng khu dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
237 HTX nông nghiệp Đông Phú Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng khu dịch vụ trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
238 Nhà máy nước Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng khu xử lý nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
239 Công an Hà Bắc tại xã Ngọc Lý và Cao Xá Ngọc Lý, Cao Xá Tân Yên Xây dựng trại cải tạo và quản lý phạm nhân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
240 UBND xã Đa Mai  Đa Mai  Bắc Giang Xây dựng trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
241 Trường công nhân kỹ thuật hoá chất Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Hợp pháp đất đã Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
242 Quân đoàn 2 (tại khu Đồng Cửa) Lê Lợi Bắc Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Sở xây dựng cho Quân đoàn 2  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
243 Xí nghiệp xăng dầu Hà Bắc Cao Thượng Tân Yên Chuyển QSD đất của Công ty Nông sản thực phẩm Tân Yên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
244 Trường Sư phạm 10+2 Bắc Giang Cao Thượng Tân Yên Chuyển quyền sử dụng đất của Viện điều dưỡng cán bộ cho trường sư phạm 10+2 Bắc Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
245 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
246 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
247 UBND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
248 UBND xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
249 Cung sửa chữa đường bộ và kho cấp phối Hùng Sơn Hiệp Hoà Hợp pháp đất đã Xây dựng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
250 Trung đoàn 445 quân khu I Ngọc Sơn, Hoàng Thanh Hiệp Hoà Hợp pháp đất đã Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
251 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
252 HTX nông nghiệp Hữu Định Quang Minh Hiệp Hoà Xây dựng mương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
253 Trường lái xe Phòng không  Ngọc Sơn Hiệp Hoà Hợp pháp đất đã Xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
254 Công ty lương thực Hiệp Hoà Mai Trung Hiệp Hoà Chuyển QSD đất cho UBND xã Mai Trung TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
255 Trường PTCS xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Chuyển đất vườn cây của trường PTCS xã Đức Thắng làm đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
256 Bưu điện huyện Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang Hợp pháp đất đã Xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
257 UBND thị trấn Kép TT. Kép Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
258 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
259 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
260 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
261 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
262 UBND xã Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
263 UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
264 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
265 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
266 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
267 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
268 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
269 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
270 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng chợ và khu dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
271 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng công trình công cộng và đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
272 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
273 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
274 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng đường điện cao hạ thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
275 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng đường điện cao hạ thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
276 Trại Cá Lạng Giang   Lạng Giang Xây dựng đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
277 UBND xã Dương Đức Dương Đức Lạng Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
278 Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Dĩnh Trì Lạng Giang Hợp pháp đất đã Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
279 Xí nghiệp đường bộ 228 thuộc Liên hiệp quản lý đường bộ 2 Quang Thịnh Lạng Giang Xây dựng trụ sở đội Bến Lường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
280 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng khu dịch vụ và đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
281 HTX nông nghiệp Thương Lâm Thanh Lâm  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
282 UBND xã Bảo Sơn Bảo Sơn  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
283 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
284 UBND xã Thanh Lâm Thanh Lâm  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
285 UBND thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
286 Kho lương thực Giáp Sơn Giáp Sơn  Lục Ngạn Xây dựng kho TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
287 UBND xã An Châu An Châu Sơn Động Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
288 Lâm trường Sơn Động 2 Yên Định Sơn Động Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
289 UBND xã Liên Sơn Liên Sơn Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
290 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
291 UBND xã Phúc Sơn Phúc Sơn Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
292 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
293 UBND xã Nhã Nam Nhã Nam Tân Yên Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
294 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Xây dựng đường điện và trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
295 UBND xã Liên Sơn Liên Sơn Tân Yên Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
296 UBND xã Ngọc Châu Ngọc Châu Tân Yên Xây dựng đường điện và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
297 Khu điều dưỡng bệnh binh và người có công Quế Nham Tân Yên Hợp pháp đất đã xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
298 UBND xã Việt Lập Việt Lập Tân Yên Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
299 Xí nghiệp thuỷ nông huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Hợp pháp đất đã xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
300  UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Xây dựng trường PTCS TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
301 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Hợp thức hoá quyền sử dụng đất của xã Cao Thượng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
302 Công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản Trung ương Quang Châu Việt Yên Mở đường vào trạm nuôi trồng thủy sản Sông Cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
303 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
304 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
305 UBND xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
306 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
307 UBND xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
308 UBND xã Tự Lan Tự Lan Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
309 UBND xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
310 Bệnh viện huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Hợp pháp đất đã xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
311 UBND xã Nghĩa Trung Nghĩa Trung Việt Yên Xây dựng đường điện và trạm bơm cục bộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
312 Trường PTTH vừa học vừa làm huyện Việt Yên  Tự Lạn Việt Yên Giao đất ở cho nhân dân và xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
313 UBND xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
314 UBND xã Tân An Tân An Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
315 UBND xã Tiền Phong Tiền Phong Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
316 UBND xã Xuân Phú Xuân Phú Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
317 HTX nông nghiệp Thành Tiến Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
318 UBND xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
319 UBND xã Hương Vĩ Hương Vĩ Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
320 UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
321 UBND xã Đông Sơn Đông Sơn Yên Thế Xây dựng khu trung tâm xã và đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
322 UBND xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Xây dựng khu văn hóa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
323 Quốc doanh văn hóa huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế Xây dựng trạm phát hình mầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
324 Kho lương thực Cầu Gồ Cầu Gồ Yên Thế Hợp pháp hoá đất đã xây dựng trụ sở công ty và kho lương thực Cầu Gồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
325 Cửa hàng liên hiệp HTX mua bán Yên Thế Cầu Gồ Yên Thế Hợp pháp hoá đất đã xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
326 UBND thị trấn Cầu Gồ Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng và mở rộng sân vận động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
327 UBND xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Gia hạn giấy phép sử dụng đất, theo quyết định 855/UB (1.11.86) của UBND tỉnh Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1991
328 Các hộ gia đình Xương Giang Bắc Giang Cấp đất cho 02 hộ gia đình nằm trong diện tích của Cục thuế tỉnh Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
329 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức Hà Bắc  Dĩnh kế Bắc Giang Hợp pháp hóa đất của trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
330 Sở GTVT Hà Bắc Đức Long Quế Võ Mở rộng và nâng cấp đường QL 18 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
331 UBND xã Kim Chân Kim Chân Quế Võ Hợp pháp hóa đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
332 UBND xã Đồng Nguyên Đồng Nguyên Tiên Sơn Mua bán đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
333 UBND xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang Cấp đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
334 HTX nông nghiệp Đông Phú P. Ngô Quyền Bắc Giang Đất ở cho xã viên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
335 Cục Thuế Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
336 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
337 Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
338 UBDS - KHHGĐ tỉnh Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
339 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang sử dụng đất chuyên dùng làm đất dân cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
340 UBND thị xã Bắc Giang Song Mai Bắc Giang Xây dựng vườn ươm cây và bãi chế biến rác  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
341 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang mở rộng Chợ Thương - TX Bắc Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
342 Viện điều dưỡng cán bộ tỉnh Bắc Giang Quế Nham Bắc Giang Thu hồi đất của sở Lâm nghiệp giao cho viện điều dưỡng cán bộ tỉnh Hà Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
343 Trường THSP Hà Bắc Quế Nham Tân Yên Mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
344 Công ty lương thực Hiệp Hoà  TT Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho cán bộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
345 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
346 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
347 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
348 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
349 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
350 UBND xã Hoàng Thanh Hoàng Thanh Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
351 UBND xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
352 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
353 UBND xã Thường Thắng Thường Thắng Hiệp Hoà Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
354 HTX nông nghiệp Đức Nghiêm Ngọc Sơn Hiệp Hoà Đất ở cho xã viên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
355 Công ty lương thực Hiệp Hoà  TT Thắng Hiệp Hoà Hợp pháp đất đã xây dựng công ty TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
356 Quân chủng không quân Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng đơn vị 18034 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
357 HTX An Hòa, Khánh Vân Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng trạm hạ thế và cột điện cao thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
358 chi nhánh Kho bạc Hiệp Hòa TT Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
359 Hiệu thuốc Lạng Giang Tân Thịnh Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng hiệu thuốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
360 Công ty thuỷ nông Cầu Sơn thuôc Sở thuỷ lợi Quang Thịnh Lạng Giang Mở rộng kênh tưới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
361 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
362 UBND xã Dương Đức Dương Đức Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
363 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
364 UBND xã Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
365 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
366 UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
367 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
368 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
369 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
370 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
371 UBND xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
372 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
373 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
374 UBND xã Yên Mỹ  Yên Mỹ Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
375 Đơn vị 14015 - 14016 Kè Sơn Hương Sơn Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất đã sử dụng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
376 Đơn vị 14015 - 14016 Cầu Đen Quang Thịnh Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất đã sử dụng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
377 Đơn vị 14015 - 14018 xóm Ao Dẻ, Má, Kiềm, Chùa Hương Lạc Lạng Giang Hợp thức đất quốc phòng cho đơn vị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
378 Đơn vị 14015 - 14020 TT. Kép Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất đã sử dụng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
379 Đơn vị 14015 - 140218 Sư 365 xóm Dinh Tân Thịnh Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất đã sử dụng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
380 Đơn vị 14015 - 165721 Hương Sơn Lạng Giang Sử dụng hợp thức đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
381 Đơn vị 14015 - 16574 Yên Mỹ Lạng Giang Sử dụng hợp thức đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
382 Đơn vị 14015 - 19003 tại ao Dẻ Hương Lạc Lạng Giang Sử dụng hợp thức đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
383 Đơn vị 14015 - 19003 Tân Hưng Lạng Giang Sử dụng hợp thức đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
384 Đơn vị 14015- 16574 Hương Lạc Lạng Giang Sử dụng hợp thức đất quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
385 Đơn vị 14015 Tân Hưng Lạng Giang  Sử dụng hợp thức đất quốc phòng Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
386 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Xây dựng đường điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
387  UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng khu trung tâm xã và đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
388 UBND phường Trần Nguyên Hãn Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng nghĩa địa nhân dân phường Trần Nguyên Hãn  - TX Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
389 Phòng bưu điện huyện Lạng Giang TT. Kép Lạng Giang Xây dựng Phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
390 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
391 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
392 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
393  UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
394 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
395 Công ty dịch vụ cây trồng Nghĩa Hòa Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
396 Trung tâm sinh đẻ kế hoạch Mỹ Thái Lạng Giang Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
397 Xí nghiệp Xây lắp hoá chất Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
398 Xí nghiệp thuỷ nông Cầu Sơn Hương Lạc Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
399 Đơn vị 14015 - 14018 Hương Sơn Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất quốc phòng  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
400 Liên hiệp quản lý đường bộ Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng đường điện 210KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
401 Chi cục Thuế huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Hợp pháp đất Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
402 Trường Công nhân kỹ thuật 1 Hương Lạc Lạng Giang Thu hồi đất của Trường Công nhân kỹ thuật 1 giao cho UBND huyện Lạng Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
403 UBND xã Đông Phú Đông Phú  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
404 UBND xã Tam Dị Tam Dị  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
405 UBND xã Tiên Hưng Tiên Hưng  Lục Nam Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
406 Đơn vị quốc phòng 14015 - 14016 - 24636 Bảo Sơn  Lục Nam Sử dụng hợp pháp đất đã xây dựng đơn vị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
407 HTX nông nghiệp Phương Lan Phương Sơn  Lục Nam Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
408 UBND xã Khám Lạng Khám Lạng  Lục Nam Xây dựng trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
409 Đơn vị: 14015 - 14016 - 24636 Bảo Sơn  Lục Nam Sử dụng hợp pháp đất đã sử dụng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
410 UBND xã Biển Động Biển Động  Lục Ngạn Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
411 UBND huyện Lục Ngạn Trù Hựu  Lục Ngạn Xây dựng đường điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
412 Bưu điện huyện Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Chuyển quyền sử dụng đất cho UBND huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
413 UBND xã Dương Hưu Dương Hưu Sơn Động Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
414 UBND xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
415 UBND xã Đại Hoá Đại Hoá Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
416 UBND xã Ngọc Lý Ngọc Lý Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
417 UBND xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
418 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
419 UBND xã Phúc Sơn Phúc Sơn Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
420 UBND xã Quang Tiến Quang Tiến Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
421 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
422 UBND xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
423 Công an huyện Tân Yên  TT Cao Thượng Tân Yên Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng cơ quan  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
424 Cửa hàng dược phẩm Tân Yên Nhã Nam Tân Yên Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
425 UBND xã Lam Cốt Lam Cốt Tân Yên Xây dựng đường dây và trạm điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
426 Trại quản lý và cải tạo phạm nhân Sở công an Hà Bắc Ngọc Lý Tân Yên Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
427 UBND huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Xây dựng đường nhựa khu huyện lỵ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
428 UBND huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Hợp pháp đất đã xây dựng Nhà văn hoá Tân Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
429  UBND huyện Tân Yên  Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trụ sở làm việc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
430 Trường mầm non huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
431 Trường PT lao động xã Cao Xá Cao Xá Tân Yên Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
432 Xí nghiệp gạch Ngọc Lý Ngọc Lý Tân Yên Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
433 Trường PTTH số 1 Cao Thượng Tân Yên Sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
434 UBND huyện Tân Yên Nhã Nam Tân Yên Thu hồi đất của cửa hàng dược phẩm Nhã Nam cấp cho cán bộ công nhân viên làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
435 Trường sư phạm 12 + 2 Việt Lập Tân Yên Thu hồi đất của Trường sư phạm 12 + 2 giao cho UBND xã Việt Lập quản lý sử dụng theo quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
436 HTX thủ công nghiệp xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Xây dựng khu dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
437 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
438 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
439 UBND xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
440 UBND Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
441 UBND xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên  Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
442 HTX nông nghiệp Thượng hạ lát Tiên Sơn Việt Yên  Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
443 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên  Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
444 Kho thuốc sâu Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên  Xây dựng đường vào kho thuốc sâu Hồng Thái TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
445 UBND xã Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên  Cho sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng nhà ở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
446 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
447 Trường PTTH huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên  Hợp pháp đất đã xây dựng Trường PTTH huyện Việt Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
448 Xí nghiệp gạch Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên  Hợp pháp đất đã xây dựng xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
449 Cụm kho dự trữ C138 thuộc Chi cục Dự trữ Hà Bắc Hương Mai Việt Yên  Xây dựng trụ sở làm việc và nhà kho TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
450 HTX Dĩnh Sơn Trung Sơn Việt Yên  Xây dựng đường điện và trạm Bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
451 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên  Xây dựng chợ Bích Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
452 UBND xã Cảnh Thuỵ Cảnh Thuỵ  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
453 UBND xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
454 UBND xã Xuân Phú Xuân Phú  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
455 UBND xã Yên Lư Yên Lư  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
456 Đơn vị 14015 - 16574 - 16575 Đồng Việt  Yên Dũng Cho sử dụng hợp pháp đất đã Xây dựng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
457 UBND xã Tư Mại Tư Mại  Yên Dũng  Xây dựng đường dây và trạm bơm điện thôn Khánh Am TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
458 UBND xã Lão Hộ Lão Hộ  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
459 UBND xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn  Yên Dũng Xây dựng Trạm biến áp, trạm bơm và kênh mương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
460 UBND xã Trí Yên Trí Yên  Yên Dũng Xây dựng trường PHCS và đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
461 Đơn vị: 14015 - 1654 - 16575 Yên Lư  Yên Dũng Xây dựng vào mục đích quốc phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
462 UBND xã Tân Tiến Tân Tiến  Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
463 HTX nông nghiệp Lư Giang Yên Lư  Yên Dũng Xây dựng đường điện và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
464  HTX Tân Sơn Quỳnh Sơn  Yên Dũng Xây dựng trạm biến áp và đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
465 UBND xã Tân Tiến Tân Tiến  Yên Dũng Chuyển QSDĐ của Liên hiệp Thương nghiệp Hà Bắc giao cho UBND xã Tân Tiến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
466 UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi  Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
467 UBND xã Đồng Hưu Đồng Hưu  Yên Thế Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
468 UBND xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Đất ở cho cán bộ phải di chuyển để Xây dựng trụ sở công an huyện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
469 UBND xã Hương Vĩ Hương Vĩ Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
470 Bến xe khách Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng bến xe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
471 Chi nhánh kho bạc huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
472 Công an huyện Yên Thế Phồn Xương Yên Thế Xây dựng trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
473 Lâm trường Đông Sơn TT Bố Hạ Yên Thế Chuyển QSD đất của UBND TT Bố Hạ cho Lâm trường Đồng Sơn thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp gỗ trụ mỏ Yên Thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
474 UBND xã Bố Hạ Bố Hạ Yên Thế Hợp pháp hoá quyền sử dụng đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 3004

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150127

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4748203