Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 19)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:44
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2005
3757 Công ty CP Quang Minh Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Thực hiện dự án: xây dựng khu trung cư cho người thu nhập thấp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3758 Ban QLDA Sở NN và PTNT Song Mai Bắc Giang Làm bãi khai thác đất và đắp cơ đê Hữu thương từ Km32+580 đến Km33+200 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3759 Ban QLDA Thành phố Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường nhánh 1 nối đường Hoàng Văn Thụ với đường Lê Lợi thuộc dự án khu dân cư mới và giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự TP Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3760 Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị tỉnh Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Làm kho, văn phòng các đội xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3761 Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư dãy 6,7,8 đường Hùng Vương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3762 Công ty TNHH điện tử Tuấn Mai Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng khu dân cư và trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp khu đồng Mang Cá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3763 Công ty thương mại tổng hợp Tấn Đạt TNHH Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng văn phòng nhà xưởng sản xuất tổng hợp NPK và bao bì nhựa. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3764 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng mở rộng nhà khách UBND tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3765 Ban dân vận Ngô Quyền Bắc Giang Mở rộng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3766 Công ty TNHH TM Việt Tiến Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng Trung tâm TM bán buôn hàng điện máy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3767 Bến xe khách Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng mở rộng bến xe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3768 Công ty CP vật tư tổng hợp Bắc Giang Trần Nguyên Hãn. Bắc Giang Xây dựng trụ sở và cửa hàng kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3769 Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Giang. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3770  Ban QLDA thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng hạ tầng công viên trung tâm thuộc cụm Vĩnh Ninh 1 và 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3771 Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Xương Giang Bắc Giang Xây dựng cải tạo trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3772 Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Sửa chữa, mở rộng đường chuyên dùng từ đường Xương Giang đến Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3773 Công ty Quản lý công trình đô thị Đa mai Bắc Giang Xây dựng đường vào bãi xử lý và chôn lấp rác thải hợp vệ sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3774 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Làm văn phòng và trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3775 Công ty Cp xuất nhập khẩu Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Làm trụ sở trung tâm thương mại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3776 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3777 UBND xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang Xây dựng khu dân cư đồng Dộc Phóng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3778 Chi nhánh Công ty TNHH thương mại, xây dưng kinh doanh nhà Hồ Bắc Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đường Trần Nguyên Hãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3779 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng tiểu khu dân cư quanh công viên trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3780 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng công viên trung tâm (Khu đường bao phía đông nam) và hành lang quốc lộ 1A TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3781 Công ty xây dựng Hải Âu Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng quản lý và khai thác chợ Hà Vị TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3782 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế. Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên trung tâm và tiểu khu dân cư quanh công viên trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3783 Ban QLDA Sở NN và PTNT Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đê Sông Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3784 Ban QLDA Sở NN và PTNT Trần Phú Bắc Giang Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đê Sông Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3785 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Làm văn phòng giao dịch và các xưởng sản xuất phụ trợ của công ty TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3786 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng tiểu khu dân cư quanh công viên trung tâm thuộc thôn Hạc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3787 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng tiểu khu dân cư quanh công viên trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3788 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ và Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng hạ tầng cuối đường Hùng Vương (đoạn giáp QL1A mới) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3789 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên trung tâm (khu vực đảo Hồ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3790 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3791 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3792 Công ty TNHH Chiến Nga Mỹ Độ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3793 BQLDA xây dựng Giao Thông - Sở Giao thông vận tải Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng khu tái định cư cho các hộ có đất ở bị nhà nước thu hồi xây dựng cầu đường bộ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3794 Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ BG Lê Lợi Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3795 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng BG Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3796 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3797 Công ty TNHH Bình Minh Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3798 Công ty cổ phần Quang Minh Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3799 Công ty TNHH thương mại Việt Tiến Mỹ Độ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3800 Công ty cổ phần giấy xuất khẩu BG Mỹ Độ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3801 Trung tâm dạy nghề GTVT BG Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3802 Trường THPT Ngô Sỹ Liên Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3803 Công ty TNHH Việt Thắng Thọ Xương Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3804 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và đô thị BG Hoàng Văn Thụ và Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3805 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh BG Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3806 Công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm BG Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3807 Công ty lương thực Hà Bắc Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3808 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng bệnh viện Phụ sản tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3809 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TXBG   Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ đợt 8 đến đợt 24 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3810 Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TXBG   Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPBG TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3811 Công ty Xăng dầu Bắc Sơn Xương Giang, Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng mở rộng cửa hàng xăng dầu Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3812 UBND xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3813 Điện lực Bắc Giang Đức Thắng Hiệp Hoà XD công trình: đường dây 10KV cấp điện cho Công ty may Thanh Dương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3814 Điện lực Bắc Giang Thường Thắng, Đông Lỗ, Hoàng Lương Hiệp Hoà Xây dựng công trình: Chống quá tải lưới điện trung áp nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3815 ND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3816 ND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3817 ND xã Thái Sơn Thái Sơn Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3818 ND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3819 Công ty TNHH may Thanh Dương Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3820 Các đơn vị SDĐ trên địa bàn xã Hùng Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3821 Trường THCS Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3822 Các đơn vị SDĐ trên địa bàn huyện Hiệp Hoà Nhiều Xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ (5 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3823 Điện lực Bắc Giang Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng công trình: Mở rộng trạm trung gian Chi Lễ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3824 Công ty CP khoáng sản Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng văn phòng và nhà xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3825 Điện lực Bắc Giang Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng công trình: Đường dây 35KV cấp điện cho Công ty FLEXCON TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3826 Ban QLDA đầu tư Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng đường vào Công ty liên danh TNHH FLEXCON Việt Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3827 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3828 Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lạng Giang Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3829 Điện lực Bắc Giang TT. Kép Lạng Giang Xây dựng công trình điện ĐZ 35KV Đồi Cốc-Kép (lộ 376-E71) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3830 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Xây dựng trụ sở UBND xã. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3831 Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạng Giang  Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng thao trường bắn và bãi tiêu huỷ bom đạn, vật liệu nổ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3832 Điện lực Bắc Giang TT. Vôi Lạng Giang Cải tạo xoá bán tổng 1, công tơ tổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3833 Công ty cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Tân Dĩnh Lạng Giang Làm văn phòng, xây dựng nhà xưởng sản xuất và xây dựng khu tập thể cho cán bộ CNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3834 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3835 Trường mầm non bán công Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3836 Trường mầm non xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trường mầm non TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3837 Trường mầm non xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3838 Các xã huyện Lạng Giang   Lạng Giang Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3839 Công ty Tân Xuyên Tân Dĩnh Lạng Giang Mở rộng nhà máy sản xuất gạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3840 Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lạng Giang Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng trụ sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn liên xã Tiên Lục TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3841 Công ty TNHH Đại Hoàng Dương Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng xưởng sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu chất đốt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3842 Công ty TNHH Bình Định Tân Dĩnh Lạng Giang Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3843 Công ty Tân Xuyên Tân Dĩnh Lạng Giang Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3844 Họ Đạo thôn Cống Thái Đào Lạng Giang Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3845 Công ty liên doanh khoáng sản Hoa Cường (Tam Cường) Sa lý Lục Ngạn Tận thu vàng sa khoáng. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3846 UBND xã Biên Sơn Biên Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3847 UBND xã Hộ Đáp Hộ Đáp Lục Ngạn Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3848 UBND xã Tân Sơn Tân Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3849 UBND xã Kim Sơn Kim Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3850 Công ty CP xe khách Bắc Giang Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng văn phòng làm việc và bến xe khách TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3851 UBND xã Kiên Thành Kiên Thành Lục Ngạn Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3852 Điện lực Bắc Giang Cấm Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình đưa điện về xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3853 Trạm y tế xã Hộ Đáp, Trạm y tế xã Đèo Gia, Đền Khánh Vân Hộ Đáp, Đèo Gia Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3854 Trường Tiểu học TT Chũ TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3855 Công ty TNHH bao bì xuất khẩu Thành Sơn Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3856 UBND xã Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3857 UBND xã Đan Hội Đan Hội Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3858 Công ty Cp giấy Mạnh Đạt Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3859 Công ty CP Thương mại du lịch Lục Nam TT. Đồi Ngô, TT. Lục Nam, Phương Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng văn phòng làm việc, kinh doanh thương mại, dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3860 Công ty CP giấy Mạnh Đạt Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng văn phòng và xưởng sản xuất giấy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3861 ND xã Bảo Sơn Bảo Sơn Lục Nam Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư, Lâm nghiệp đợt 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3862 Công ty cổ phần xe khách BG TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng bến xe khách TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3863 Họ Đạo Thanh Giã; trường mầm non bán công Chu Điện; Trạm thú y huyện Lục Nam; Toà án nhân dân huyện Lục Nam   Lục Nam Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3864 Trường THCS Huyền Sơn; Trường mầm non bán công Tiên Nha; Trường mầm non xã Yên Sơn Huyền Sơn, Tiên Nha, Yên Sơn Lục Nam Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3865 UBND xã Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam Xây dựng trụ sở UBND xã Lục Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3866 Các hộ gia đình, cá nhân của các xã, thị trấn Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3867 Các hộ gia đình, cá nhân huyện Lục Nam Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ sau chỉnh lý biến động đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3868 Xí nghiệp khai thác than 45 thuộc Công ty Đông Bắc Thanh Luận Sơn Động Xây dựng công trình điện vào nhà máy nhiệt điện Sơn Động. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3869 UBND xã Yên Định Yên Định Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3870 UBND xã Thanh Luận Thanh Luận Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3871 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Sơn Động Thanh Luận Sơn Động Xây dựng Nhà nhiệt điện Sơn Động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3872 Chi cục thuế huyện Sơn Động Quế Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Đàn, Yên Định, Tuấn Đạo Sơn Động Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm thuế xã. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3873 Điện lực Bắc Giang An Lạc Sơn Động Xây dựng công trình: Đưa điện về xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3874 BQLDA nhà máy nhiệt điện Sơn Động Thanh Luận Sơn Động Xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy nhiệt điện Sơn Động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3875 Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử Thanh Sơn và Dương Hưu Sơn Động Xây dựng trụ sở Ban quản lý, trạm kiểm lâm, xây dựng vườn ươm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3876 Các hộ dân khu tái định cư Tuấn Đạo Sơn Động Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3877 Điện lực Bắc Giang Nhã Nam Tân Yên XD công trình: Chống quá tải và xoá bán tổng 0,1công tơ tổng (trạm 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3878 Điện lực Bắc Giang Nhã Nam Tân Yên Xây dựng công trình: chống quá tải và xoá bán tổng 1 công tơ tổng Trạm quản lý dịch vụ điện nước Tân Yên 1,5,6 và UBND huyện Tân Yên. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3879 Ban QLDA Sở nông nghiệp và PTNT Cao Xá Tân Yên Xây dựng đường điện 35KV vào trại lợn giống ngoại ông, bà. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3880 Điện lực Bắc Giang Ngọc vân Tân Yên Xây dựng công trình: Đường dây 10KV cấp điện cho Công ty TNHH Tiên Hoàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3881 Trường PTTH Tân Yên Cao thượng, Cao Xá Tân Yên Xây dựng mở rộng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3882 UBND xã Cao thượng Cao thượng Tân Yên Xây dựng nghĩa địa tại khu Dì Dí, thôn Đầu Cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3883 UBND xã Tăng Tiến Tăng Tiến Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3884 Trường Tiểu học xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3885 Các hộ dân của các xã thuộc huyện Tân Yên Nhiều Xã Tân Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp, lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3886 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng trụ sở BHXH huyện Việt Yên. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3887 Trường Cao đẳng Nông Lâm Bích Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3888 Công ty TNHH ngành giấy Quế Giang Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3889 Điện lực Bắc Giang TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng công trình: chống quá tải và xoá bán tổng 1 công tơ tổng thôn Dục Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3890 Công ty CP bia rượu nước giải khát TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng nhà xưởng sản xuất bia rượu, nước giải khát và chế biến nông sản xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3891 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3892 Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Việt Yên Tự Lạn Việt Yên Xây dựng chi nhánh NHNN và PTNT liên xã Tự Lạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3893 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Ninh, Hồng Thái Việt Yên Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình Trám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3894 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Sông Cầu Quang Châu Việt Yên Xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ nông thôn Quang Biểu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3895 Tổng công ty công nghiệp ôtô việt nam Hoàng Ninh, Hồng Thái Việt Yên Xây dựng trường đào tạo và hạ tầng khu nhà ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3896 Các hộ gia đình cá nhân Nhiều Xã Việt Yên Cấp GCNQSDĐ cho các xã trong huyện Việt Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3897 Công ty TNHH Bình Sơn Minh Đức Việt Yên Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3898 Nhà máy vật liệu chịu lửa Tam Tầng Quang Châu, TT Nếnh Việt Yên Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3899 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất công nghiệp Việt An Bích Sơn Việt Yên Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3900 Bảo hiểm xã hội tỉnh BG TT. Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3901 Các hộ thuộc các xã của huyện   Việt Yên Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3902 Ban QLDA Sở nông nghiệp và PTNT Đồng Sơn Yên Dũng Tu bổ đê Hữu thương năm 2005 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3903 Công ty quản lý công trình đô thị thị xã Bắc Giang, UBND xã Tân An Tân An Yên Dũng Mở rộng nghĩa trang Tân An và mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Thượng.  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3904 Điện lực Bắc Giang Tư Mại Yên Dũng Xây dưng công trình: Đường dây 35KV mạch vòng 378 và Đồng Quan - Tư Mại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3905 Trường Tiểu học thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3906 Trường Mầm non bán công Cảnh Thuỵ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3907 Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu Song Khê Yên Dũng Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3908 Ban QLDA Sở nông nghiệp và PTNT Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng trụ sở đội quản lý đê số 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3909 Công ty TNHH Hưng Lộc Tiền Phong Yên Dũng Khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3910 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng Tư Mại Yên Dũng Bãi khai thác đất tu bổ đê Tả cầu ba tổng năm 2005 đoạn từ Km14+00 đến Km17+446) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3911 Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ Thuỷ Nhàn TNHH Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3912 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường dân sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3913 Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang TT. Neo Yên Dũng Xây dựng trụ sở thi hành án dân sự huyện Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3914 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng Thắng Cương Yên Dũng Tu bổ đê Tả cầu năm 2004, thuộc địa phận xã Thắng Cương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3915 Ban QLDA Sở nông nghiệp và PTNT Xuân Phú, Hương Gián Yên Dũng Tu bổ đê năm 2004 thuộc địa phận 2 xã: Xuân Phú, Hương Gián TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3916 Điện lực Bắc Giang Lão Hộ Yên Dũng Xây dưng công trình: Chống quá tải các trạm biến áp xã Lão Hộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3917 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3918 Chi cục thuế huyện Yên Dũng Tiền Phong Yên Dũng Xây dựng trụ sở đội thuế liên xã khu Tây Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3919 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng Đồng Phúc Yên Dũng Tu bổ đê năm 2004, thuộc địa phận xã Đồng Phúc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3920 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng Đa Mai Yên Dũng khai thác đất phục vụ tu bổ đê Hữu Lái Nghiêm (Ngòi Đa Mai). TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3921 Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Lãng Sơn Yên Dũng Tu bổ đê Tả Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3922 Công ty xăng dầu Bắc Sơn cụm CN Song Khê - Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng cửa hàng xăng dầu, Gas Song Khê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3923 Ban QLDA xây dựng giao thông - sở GTVT TT Neo, Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng Cầu Bến Đám (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3924 Cửa hàng lương thực huyện Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Làm cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3925 Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang Song Khê Yên Dũng Xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3926 Công ty TNHH Bắc Hà Song Khê Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3927 Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ Thuỷ Nhàn TNHH Nội Hoàng Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3928 Các hộ gia đình Lãng Sơn, Cảnh Thuỵ , Tiền Phong, TT Neo Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3929 CT TNHH phát triển công nghệ Hà Nội Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3930 Bưu điện tỉnh Bắc Giang TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng đài viễn thông huyện Yên Thế. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3931 Điện lực Bắc Giang Nhã Nam, Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng công trình: đường dây 35KV mạch vòng Nhã Nam - Cầu Gồ, huyện Yên Thế. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3932 Điện lực Bắc Giang TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trụ sở nhà điều hành sản xuất chi nhánh điện Yên Thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3933 Trường THPT Bố Hạ TT. Bố Hạ Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3934 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3935 Các hộ gia đình, cá nhân thuộc huyện Yên Thế Nhiều Xã Yên Thế Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     Địa chỉ:  Số 50 Đường Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Điện thoại:  0204.3856047  Fax:    Fax: 0204.3858831 Email:  so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 4298

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87038

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4564201