Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 18)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:42
 
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2004
3596 Đoàn điều tra quy hoạch rừng Song Mai Bắc Giang Làm các thủ tục giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ công nhân viên Đoàn điều tra quy hoạch rừng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3597 UBND phường Mỹ Độ Mỹ Độ Bắc Giang Thu hồi đất của Trường công nhân kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương giao cho UBND phường Mỹ Độ quản lý sử dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Giao cho hộ ông Trần Anh Tuấn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3598 Các hộ gia đình khu tập thể 15b Tỉnh đoàn Ngô Quyền Bắc Giang Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3599 UBND thị xã Bắc Giang Mỹ Độ Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân Phường Mỹ Độ (xứ đồng Trường học, khu Lò Vôi) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Ban QLDA thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng đường Nguyễn Thị Lưu 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3600 Sở Y Tế Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3601 Công ty Cổ phần phát hành sách và vật phẩm văn hoá Trần Phú Bắc Giang Kinh doanh các loại sách, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm và đại lý mua bán hàng hóa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  THPT dân lập Nguyên Hồng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3602 Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc Dĩnh Kế, Xương Giang Bắc Giang Xây dựng công trình điện 35 kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3603 Trường mầm non Đa Mai Đa Mai Bắc Giang Xây dựng Trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang Xây dựng bãi xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3604 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng cống thoát nước từ đường Hùng Vương ra trạm Bơm Châu xuyên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3605 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Thực hiện dự án xây dựng đường Lý Thái Tổ - Đồng cửa và xây dựng hạ tầng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Giao đất (đợt 1) để xây dựng công viên trung tâm thị xã Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3606 UBND thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Giao đất (đợt 2) để xây dựng công viên trung tâm thị xã Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3607 UBND thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng khu dân cư mới, trung tâm văn hoá thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  XN sản xuất kinh doanh lâm nông sản - Công ty lâm nông nghiệp Đông Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3608 Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3609 Công ty TNHH Chiến Nga Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  BQLDA xây dựng Giao Thông -  Sở GTVT Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng đường dẫn lên cầu đường bộ mới (khu vực trụ cầu P3 và mố cầu A4)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3610 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng cống thoát nước từ đường Huyền Quang ra trạm bơm Châu xuyên và xây dựng bổ sung làn 1 đường Huyền Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3611 Bộ tư lệnh quân đoàn 2 Xương Giang Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất cho sỹ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty lương thực Hà Bắc Trần nguyên Hãn Bắc Giang Làm địa điểm sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3612 Công ty vật tư nông nghiệp Sông Hồng Dĩnh kế Bắc Giang Xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp NPK TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3613 Trường tiểu học Trần Phú Ngô Quyền Bắc Giang Thu hồi đất để giao cho Trường THCS Trần Phú và trường mầm non Ngô Quyền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty TM tổng hợp Tấn Đạt TNHH Dĩnh Kế Bắc Giang Gia hạn thời gian thuê đất của Công ty TM tổng hợp Tấn Đạt TNHH TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3614 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng đường Lý Thái Tổ - Đồng Cửa và xây dựng hạ tầng kỹ thuật tiểu khu Đồng Cửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3615 UBND xã Xương Giang Xương Giang Bắc Giang Xây dựng Trạm xá. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường TH Y tế BG Lê Lợi Bắc Giang Làm thủ tục giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3616 Điện lực Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Làm thủ tục giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3617 Trung tâm dạy nghề thuộc sở Lao động thương binh và xã hội Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty TNHH Bình Minh Dĩnh kế Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3618 Quân đoàn 2 Dĩnh Kế Bắc Giang Khu đất ở Quân đoàn 2 thuộc xã Dĩnh Kế .(Hồ sơ thôn Ngươi) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3619 Công ty TMDV tổng hợp Tiến Thành Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất mì ăn liền thương mại tổng hợp. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty lâm nông nghiệp Đông Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc và kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3620 HTX Song Thịnh, số 40 Xương Giang và 52 Quang Trung Trần Phú, Xương Giang Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3621 Công ty CP phát hành sách và VPVH Bắc Giang Trần Phú, TT Bố Hạ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  XN sản xuất kinh doanh lâm nông sản - Công ty lâm nông nghiệp Đông Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3622 Chi cục thuế TXBG Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3623 Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Sở y tế tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3624 XN SX KD cơ kim khí và XD Toàn Phúc Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3625 Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang Thọ Xương, Ngô Quyền, Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Sở Xây dựng Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3626 XN bảo quản lâm nông sản Bắc Giang (đường Xương Giang) Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3627 Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang (142 đường Thánh Thiên) Lê Lợi Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty CP nhựa Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3628 Khu tập thể Công ty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang Bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước - (Đợt V) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3629 Chùa Dền Lê Lợi Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3630 Bệnh viện chuyên khoa phụ sản Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3631 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường mầm non Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3632 Trường tiểu học Lê Hồng Phong Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3633 Trung tâm Phòng chống sốt rét - Bướu cổ Bắc Giang Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3634 Các phường, xã trên địa bàn TXBG Nhiều xã Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3635 Các phường, xã trên địa bàn TXBG Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ đợt 5 đến đợt 13 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TXBG Nhiều xã Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3636 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Khanh Hưng Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng Trung tâm dịch vụ khu vui chơi giải trí - văn hoá thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3637 Xã Song Mai, Mỹ Độ, Xương Giang, Thọ Xương, Đa Mai, Dĩnh Kế, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn   Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ đợt 2,3,4 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3638 Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Làm văn phòng, nhà xưởng, kho bãi kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3639 Điện lực Bắc Giang TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng công trình tổng khu 4 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công trình điện xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3640 Ban QLDA Sở Nông nghiệp Hợp Thịnh, Mai Đình Hiệp Hoà Tu bổ đê tả sông cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3641 Cửa hàng Lương thực huyện Hiệp Hoà TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở làm việc và cửa hàng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty Xăng dầu Bắc Sơn Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3642 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hiệp Hoà Đức Thắng và TT Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở giao dịch và cửa hàng kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3643 Các tổ chức SDĐ đóng trên địa bàn huyện Hiệp Hoà Danh Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Các tổ chức SDĐ huyện Hiệp Hoà Nhiều xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức SDĐ huyện Hiệp Hoà (10 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3644 Các tổ chức SDĐ huyện Hiệp Hoà Nhiều xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức SDĐ đóng trên địa bàn huyện Hiệp Hoà, (7 giấy)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3645 Cửa hàng lương thực Hiệp Hoà TT. Thắng, Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Chi nhánh NH - NN&PTNT huyện Hiệp Hoà Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3646 Các tổ chức SDĐ huyện Hiệp Hoà Nhiều xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức sử dụng đất đóng trên địa bàn huyện Hiệp Hoà (13 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3647 Trạm y tế xã Bắc Lý và xã Ngọc Sơn Bắc Lý và Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng Trạm xá. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường tiểu học số 2 xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3648 Trường tiểu học số 1 xã Bắc Lý Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3649 Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Hiệp Hoà Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Doanh nghiệp tư nhân chế biến nông sản xuất khẩu và dịch vụ thương mại Xuân Trà  TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng nhà xưởng chế biến hoa quả xuất khẩu bằng công nghệ hồng ngoại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3650 Ban QLDA xây dựng huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng khu công viên văn hoá thị trấn Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3651 Ban QLDA xây dựng huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây cải tạo nâng cấp đường Tỉnh lộ 295 thị trấn Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường Mầm non xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3652 Trường THCS Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3653 Điện lực Bắc Giang Phi Mô Lạng Giang Xây dựng công trình chống quá tải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Điện lực Bắc Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng công trình chống quá tải thị trấn Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3654 Điện lực Bắc Giang TT. Kép Lạng Giang Xây dựng công trình chống quá tải thị trấn Kép TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3655 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty Lương thực Hà Bắc Phi Mô Lạng Giang Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3656 Công ty chế biến và kinh doanh than Bắc Lạng Phi Mô Lạng Giang Làm kho chứa than và nhà điều hành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3657 Công ty chế biến và KD than Bắc Lạng Phi Mô Lạng Giang Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty Xăng dầu Bắc Sơn Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3658 Công ty cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Tân Dĩnh Lạng Giang Làm văn phòng, nhà xưởng sản xuất, khu tập thể cho CNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3659 Công ty TNHH Thống Nhất Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng xí nghiệp cơ khí sửa chữa Thống Nhất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng công trình điện xóm Tự Quản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3660 UBND thị trấn Vôi TT. Vôi Lạng Giang Mở rộng đường liên thôn, đường vào nghĩa địa và khu xử lý rác thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3661 Công Ty Tân Xuyên Tân Dĩnh Lạng Giang Lập thủ tục xin giao đất ở cho cán bộ CNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường Trung học dạy nghề Bắc Giang Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng khu nhà xưởng và giáo dục thể chất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3662 Xí nghiệp sửa chữa và xây lắp điện nước thuộc công ty cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng xưởng gia công kết cấu thép TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3663 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND thị trấn Vôi TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3664 UBND huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3665 Trường trung học Kinh tế - Kỹ Thuật Bắc Giang Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Quân đoàn II Xương Lâm Lạng Giang Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3666 Công ty xi măng BG Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng nhà máy xi măng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3667 HTX nuôi trồng thuỷ sản Tân Văn Tân Dĩnh Lạng Giang Nuôi trồng thủy sản, kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang TT. Chũ Lục Ngạn Giao cho UBND huyện Lục Ngạn quản lý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3668 Ban QLDA huyện Lục Ngạn Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng Chợ nông sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3669 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Điện lực Bắc Giang Sơn Hải Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3670 Công ty Lương thực Hà Bắc Hồng Giang Lục Ngạn Làm trụ sở, kho, quầy kinh doanh lương thực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3671 UBND xã Biển Động Biển Động Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Tân Mộc Tân Mộc Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3672 Công ty Thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Phượng Sơn Lục Ngạn Giao đất cho UBND xã Phượng Sơn quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3673 Công ty Thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang Quý Sơn Lục Ngạn Giao đất cho UBND xã Quý Sơn quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch và pháp luật đất đai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Phú Nhuận Phú Nhuận Lục Ngạn Xây dựng chợ Phú Nhuận TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3674 Trường Mầm non thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3675 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lục Ngạn TT. Chũ  Lục Ngạn Xây dựng chợ nông sản  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Ban Quản lý dự án phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn Phong Minh, Phong Vân, Cấm Sơn Lục Ngạn Làm đường giao thông  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3676 Các đơn vị sử dụng đất trên địa bàn huyện Lục Ngạn Nhiều xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ (9 giấy)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3677 Trường mầm non thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Đèo Gia Đèo Gia Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3678  BVĐK khu vực Lục Ngạn TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng bệnh viện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3679  Chi cục thuế huyện Lục Ngạn TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng các đội thuế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Hộ gia đình, cá nhân của các xã huyện Lục Ngạn Nhiều xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ (tháng 8, 9 năm 2004) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3680 Hộ gia đình, cá nhân của huyện Lục Ngạn Nhiều xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ sau chỉnh lý biến động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3681 Các xã huyện Lục Ngạn Nhiều xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ (từ năm 2002 - 2004) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Hộ gia đình, cá nhân của các xã huyện Lục Ngạn  Nhiều xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3682 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3683 UBND xã Tam Dị Tam Dị Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3684 UBND xã Yên Sơn Yên Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3685 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang TT. Đồi Ngô Lục Nam Thực hiện dự án xây dựng bến xe khách tại thị trấn Đồi Ngô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3686 Công ty Lương thực Hà Bắc TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng văn phòng làm việc, kho, quầy bán hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3687 UBND xã Bảo Sơn Bảo Sơn Lục Nam Cấp GCNQSDĐ để XD nhà văn hoá và sân vận động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Các đơn vị sử dụng đất trên địa bàn huyện Lục Nam Nhiều xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ (9 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3688 UBND xã Khám Lạng và các đơn vị sử dụng đất trên địa bàn huyện Lục Nam Khám Lạng Lục Nam Cấp GCNQSDĐ (5 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3689 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  HTX dịch vụ chăn nuôi thú y phố Sàn Phương Sơn Lục Nam Xây dựng trụ sở và cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3690 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng xí nghiệp chế biến nông sản Nghĩa Phương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3691 Kho bạc Nhà nước Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  106 hộ gia đình, cá nhân TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3692 46 hộ gia đình, cá nhân Trường Sơn Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3693 66 hộ gia đình, cá nhân Nghĩa Phương Lục Nam Cấp GCNQSDĐ thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  10 hộ gia đình, cá nhân Phương Sơn Lục Nam Cấp GCNQSDĐ thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3694 Trường mầm non bán công xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3695 Lâm trường Sơn Động II Tuấn Đạo Sơn Động Đầu tư di dân - tái định cư 140 hộ thuộc khu vực trường bắn TB1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Thanh Sơn Thanh Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3696 UBND xã Tuấn Đạo Tuấn Đạo Sơn Động Xây dựng công trình điện của dự án di dân tái đinh cư 140 hộ khu trường bắn TB1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3697 UBND xã Long Sơn Long Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Dương Hưu Dương Hưu Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3698 UBND xã Vân Sơn Vân Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3699 Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử Thanh Sơn, Dương Hưu Sơn Động Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản khu bảo tồn Tây Yên Tử TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Tổng Công ty than Việt nam Thanh Luận Sơn Động Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3700 Xí nghiệp khai thác than 45 thuộc Công ty Đông Bắc Thanh Luận Sơn Động Khai thác than TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3701 Công ty Bảo hiểm Bắc Giang (Công ty Bảo Việt Bắc Giang) TT. Cao Thượng Tân Yên Làm trụ sở phòng bảo hiểm Tân Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Đoàn điều tra quy hoạch rừng Quế Nham Tân Yên Giao cho UBND xã Quế Nham quản lý theo đúng quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3702 Trường Mầm Non thị trấn Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên Giao cho UBND thị trấn Cao Thượng quản lý theo đúng quy hoạch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3703 Điện lực Bắc Giang Nhã Nam Tân Yên Xây dựng công trình Mở rộng trạm trung gian Nhã Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Điện lực Bắc Giang Cao Xá Tân Yên Xây dựng công trình Đường dây 10 kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3704 Ban QLDA Sở Nông nghiệp Liên Chung Tân Yên Tu bổ đê Hữu thương thuộc xã Liên Chung TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3705 Chi Nhánh ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên Việt Lập Tân Yên Xây dựng hạng mục phát triển NHNN và PTNT cấp 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty Lương thực Hà Bắc TT. Cao Thượng Tân Yên Chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản phẩm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3706 Trường Trung học cơ sở Đại Hoá Đại Hoá Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3707 Họ đạo Đồng Điều Tân Trung Tân Yên Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Họ đạo Yên Lễ An Dương Tân Yên Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3708 Các trường học đóng trên địa bàn huyện Tân Yên Nhiều xã Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3709 Các hộ gia đình của các xã thuộc huyện Tân Yên Nhiều xã Tân Yên Cấp GCNQSDĐ ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Điện lực Bắc Giang Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng công trình điện 35 kv cấp điện cho doanh nghiệp tư nhân Khoa Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3710 UBND xã Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3711 Điện lực Bắc Giang Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng công trình điện khu công nghiệp Đình Trám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Điện lực Bắc Giang TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng công trình cải tạo và xoá bán tổng khu I thị trấn Bích Động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3712 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3713 UBND xã Trung Sơn Trung Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường PTTH Việt Yên II Tự Lạn Việt Yên Xây dựng mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3714 Tổng công ty lương thực Miền Bắc Hoàng Ninh Việt Yên Làm đường tạm vào khu vực thi công cụm công nghiệp của Tổng công ty tại xã Hoàng Ninh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3715 Công ty Cổ phần gạch Bích Sơn TT. Bích Động  Việt Yên Xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất gạch tuynel  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty cổ phần gạch Bích Sơn TT. Bích Động Việt Yên Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3716 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đình Trám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3717 Công ty cổ phần Tân Triều Bích Sơn Việt Yên Xây dựng nhà máy gia công hàng dệt may xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND thị trấn Nếnh TT. Nếnh Việt Yên Xây dựng trụ sở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3718 Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam - Bộ GTVT Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Bắc Hà TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3719 Trường mầm non Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường Tiểu học Ninh Sơn Ninh Sơn Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3720 UBND xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Xây dựng công trình điện thôn Việt Hoà và Xuân Hoà TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3721 Công ty xây lắp thuỷ lợi Bắc Giang Hồng Thái Việt Yên Xây dựng trụ sở công ty và xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty TNHH Hương Thịnh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng cơ sở sản xuất ngành nghề cơ khí, hàng thủ công mỹ nghệ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3722 Các xã thuộc huyện Việt Yên Nhiều xã Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3723 Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng Tổng kho đa năng và nhà máy sản xuất nông sản - thức ăn chăn nuôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Ban QLDA xây dựng Sở Giao thông Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng cầu Bến Đám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3724 Ban QLDA xây dựng Sở Giao thông Tân Mỹ Yên Dũng Mở rộng đường Tỉnh lộ 284 địa phận Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3725 Ban QLDA công trình điện Miền Bắc Yên Lư Yên Dũng Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty khai thác công trình thuỷ lợi cầu Sơn Trí Yên Yên Dũng Xây dựng nhà quản lý trạm bơm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3726 Ban QLDA Sở Nông nghiệp Quỳnh Sơn Yên Dũng Tu bổ cống Tân Ngọc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3727 Công ty cổ phần Thương nghiệp Yên Dũng Tân An Yên Dũng Xây dựng cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty TNHH Trương Hiệp Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng trung tâm dạy nghề Trương Hiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3728 Công ty TNHH Trương Hiệp Tân Mỹ Yên Dũng Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3729 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn Tân Mỹ Yên Dũng Thực hiện dự án: xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi thể thao và thương mại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Ban quản lý dự án huyện Yên Dũng Tân Mỹ, Song Khê Yên Dũng Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 284 thuộc địa phận huyện Yên Dũng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3730 Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp tầu thuỷ Nội Hoàng Yên Dũng Thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu vực phía tây TL 284 cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3731 Hộ tư nhân Hoàng Thị Hồng Song khê - Nội Hoàng Yên Dũng Thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Hộ tư nhân Thân Trọng Dũng Song Khê Yên Dũng Thực hiện dự án: Sản xuất nước lọc tinh khiết, lắp ráp và sửa chữa cơ khí TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3732 UBND xã Đức Giang Đức Giang Yên Dũng Xây dựng nhà văn hoá cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3733 Công Ty CP chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang Song Khê Yên Dũng Xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Cửa hàng lương thực Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Xây dựng cửa hàng kinh doanh lương thực TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3734 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3735 Trường tiểu học Đồng Sơn Đồng Sơn Yên Dũng Mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Các tổ chức trên địa bàn huyện Yên Dũng Nhiều xã Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3736 Đội quản lý thị trường số 2 TT. Neo Yên Dũng Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3737 Cửa hàng lương thực Yên Dũng TT. Neo Yên Dũng Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty cổ phần thương nghiệp Yên Dũng TT. Neo và xã Tân An Yên Dũng Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3738 Họ đạo Trại Kê Tư Mại Yên Dũng Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3739 Các tổ chức sử dụng đất xã Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Các tổ chức: SDĐ đóng trên địa bàn huyện Yên Dũng Nhiều xã Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3740 Công ty cổ phần Sơn Thạch Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng nhà máy cán thép tấm, chi tiết, thép thỏi - thép khuôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3741 Hạt kiểm lâm Yên Thế Tam Tiến Yên Thế Xây dựng trụ sở Trạm kiểm lâm cụm địa bàn Mỏ Trạng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Điện Lực Bắc Giang TT. Cầu Gồ Yên Thế Cải tạo xoá bán tổng khu 1 thị trấn Cầu Gồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3742 Điện lực Bắc Giang Phồn Xương Yên Thế Xây dựng công trình chống quá tải lưới Trung áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3743 Điện lực Bắc Giang TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng công trình điện tổng khu 2 thị trấn Cầu Gồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Ban QLDA sở Nông nghiệp Canh Nậu Yên Thế Xây dựng công trình hồ Chùa Sừng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3744 Ban QLDA sở Nông nghiệp Đồng Vương Yên Thế Xây dựng công trình hồ Chồng Chềnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3745 Trường THCS Đồng Kỳ Đồng Kỳ Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Trường THCS Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3746 Xí nghiệp xi măng Lâm Nghiệp thuộc Công ty CP xây lắp công trình lâm nghiệp Bố Hạ Yên Thế Xây dựng văn phòng giao dịch, xưởng sản xuất và khu tập thể cán bộ CNV của xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3747 Xí nghiệp xi măng Lâm nghiệp thuộc Công ty cổ phần xây lắp công trình Lâm nghiệp Bố Hạ Yên Thế Cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty xăng dầu Bắc Sơn TT. Bố Hạ Yên Thế Mở rộng cửa hàng xăng dầu Bố Hạ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3748 Chùa Trần Nhân Tự Tân Sỏi Yên Thế Xây dựng chùa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3749 UBND xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ Yên Thế Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi Yên Thế Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3750 Các tổ chức SDĐ xã Hương Vỹ Hương Vỹ Yên Thế Cấp GCNQSDĐ (3 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3751 Các tổ chức trên địa bàn huyện Yên Thế Nhiều xã Yên Thế Cấp GCNQSDĐ (6 giấy)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Các  tổ chức SDĐ xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3752 Họ đạo Tân An An Thượng Yên Thế Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3753 Các tổ chức sử dụng đất đóng trên địa bàn huyện Yên Thế Nhiều xã Yên Thế Cấp GCNQSDĐ (8 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Họ đạo Yên Cư Tân Sỏi Yên Thế Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3754 Họ đạo Hồng Lĩnh An Thượng Yên Thế Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3755 Đội thi hành án huyện Yên Thế  TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
  Công ty TNHH phát triển công nghệ Hà Nội Nông trường yên thế Yên Thế Tận thu khai thác cát, sỏi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3756 180 hộ gia đình Đồng Tiến Yên Thế Cấp giấy chứng nhận QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:2.1. Huy...

Đang truy cậpĐang truy cập : 160

Máy chủ tìm kiếm : 145

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 4298

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87506

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4564669