Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 17)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:41
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2003
3384 UBND thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân phường Ngô Quyền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3385 Ban quản lý dự án TXBG Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng đường Nguyễn Thị Lưu II (Đoạn đấu nối với đường vào Trường THPT Thái Thuận) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3386 Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang   Lê Lợi Bắc Giang Giao đất ở cho Công chức, viên chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3387 Sở Văn hoá thông tin tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Giao đất ở cho Công chức, viên chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3388 Công ty quản lý Đường sắt Hà Lạng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Giao đất ở cho Công nhân viên chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3389 Công ty quản lý Đường sắt Hà Lạng Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương Bắc Giang Giao đất ở cho Công nhân viên chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3390 UBND thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Giao đất ở cho nhân dân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3391 Công ty quản lý công trình đô thị thị xã Bắc Giang Đa Mai Bắc Giang Xây dựng bãi xử lý và chôn lấp rác thải giai đoạn II (đợt I)   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3392 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng làn 2 Đường Huyền Quang (đợt I) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3393 Ban QLDA thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng làn 2 Đường Huyền Quang (đợt II) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3394 Công ty liên doanh khách sạn du lịch Hưng Giang Ngô Quyền Bắc Giang Giao cho UBND phường Ngô Quyền quản lý, sử dụng. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3395 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3396 Báo nhân dân Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng văn phòng đại diện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3397 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3398 Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực II  Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3399 Trường Tiểu học Trần Phú Trần Phú Bắc Giang Điều chỉnh diện tích đã giao cho trường Tiểu học Trần Phú theo quyết định số 1769/QĐ-CT ngày 28/8/2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3400 Ban quản lý dự án TX Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng khu dân cư mới, khu trung tâm thể thao - văn hoá (đợt I) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3401 UBND thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng khu dân cư mới trung tâm thể thao - văn hoá và đường Nguyễn Thị Lưu II (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3402 UBND thị xã Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng khu dân cư mới trung tâm thể thao - văn hoá (đợt 3) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3403 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng khu dân cư mới trung tâm thể thao văn hoá, Đường Nguyễn Thị Lưu 2 (đợt 5) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3404 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Giao đất (đợt 5) để xây dựng khu dân cư mới trung tâm thể thao văn hoá, Đường Nguyễn Thị Lưu 2 - tập 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3405 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Giao đất (đợt 5) để xây dựng khu dân cư mới trung tâm thể thao văn hoá, Đường Nguyễn Thị Lưu 2 -tập 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3406 Xí nghiệp Bảo quản lâm sản Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng văn phòng làm việc, kinh doanh các loại thuốc bảo quản lâm sản. Phòng chống mối mọt, xử lý mối mốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3407 HTX Hương giấy Hoà Bình Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng văn phòng giao dịch, nhà xưởng sản xuất hương các loại và xén kẻ giấy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3408 Công ty cổ phẩn điện cơ Việt Đức Trần Phú Bắc Giang Xây dựng văn phòng giao dịch và địa điểm sản xuất, kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3409 Trường mầm non Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3410 Trường mẫu giáo Ngô Quyền Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3411 Trường mầm non bán công Sao Mai Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3412 Trường tiểu học Ngô Sỹ Liên Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3413 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Cấp Giấy CNQSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3414 Trường THCS Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3415 Trường THCS xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3416 Trường chính trị tỉnh Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3417 Trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư và PT doanh nghiệp Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3418 Chi cục Thú Y Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng Chi cục thú y Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3419 Báo Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3420 Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ Em KHHGĐ tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trung tâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3421 Thư viện tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng thư viện tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3422 Ban Dân vận tỉnh Bắc Giang  Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở liên cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3423 Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3424 Sở Văn hoá TT tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3425 Đài phát thanh truyền hình Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3426 Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3427 Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Lạng Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3428 Liên hiệp Đường Sắt Việt Nam (Ga Bắc Giang, Ga Lan Mẫu) Ngô Quyền, Phương Sơn Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng và đường sắt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3429 Chi cục Thuế Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3430 Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp Giấy CNQSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3431 Công ty Cổ phần 19-8 Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trụ sở và nhà xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3432 HTX Xuân Giang Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3433 Xí nghiệp xay xát và kinh doanh lương thực Bắc Giang  Trần Phú Bắc Giang Giao đất ở cho Công nhân viên chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3434 Doanh nghiệp tư nhân Thành Ngọc Thọ Xương Bắc Giang Cho thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3435 Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bắc Giang Thọ Xương, Ngô Quyền, Trần Phú Bắc Giang Xây dựng văn phòng giao dịch và kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3436 Công ty xuất nhập khẩu Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Thu hồi đất của Công ty xuất nhập khẩu Bắc Giang giao cho Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn để tạo khuôn viên và bãi đỗ xe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3437 Các  hộ gia đình tại các phường   Bắc Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3438 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng văn phòng và nhà làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3439 Công ty TNHH thương mại Liên Sơn Xương Giang Bắc Giang Xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh tấm lợp kim loại và các loại thép định hình dùng trong xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3440 UBND thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng làn 2 đường Huyền Quang (đoạn nối từ đường Lê Lợi đến đường Xương Giang. (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3441 Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3442 Công chức, viên chức xí nghiệp in Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Giao đất ở đợt I cho Công chức, viên chức xí nghiệp in Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3443 Trường Tiểu học Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng mở rộng trường học. (đợt 1)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3444 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất ở sỹ quan quân đội. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3445 Công nhân viên chức thuộc xí nghiệp xay xát và kinh doanh lương thực BG Trần Phú Bắc Giang Giao đất ở cho công nhân viên chức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3446 Khu tập thể công ty muối iôt Bắc Giang Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng khu tập thể cho cán bộ CNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3447 Ban QLDA hạ tầng nông thôn thuộc Sở NN&PTNT Ngọc Sơn Hiệp Hoà Mở rộng đường lên cầu Ngọc Thành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3448 Ban QLDA xây dựng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang Hoà Sơn Hiệp Hoà Cải tạo nâng cấp đường vào Sở chỉ huy cơ bản QĐ2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3449 UBND xã Hoà Sơn Hoà Sơn Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3450 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3451 UBND xã Hương Lâm Hương Lâm Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3452 UBND xã Mai Trung Mai Trung Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3453 UBND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Xây dựng khu văn hoá thôn An Ninh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3454 UBND huyện Hiệp Hoà Danh Thắng, Đức Thắng, TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3455 Điện lực Bắc Giang Ngọc Sơn, Đức Thắng Hiệp Hoà Nâng công suất trạm biến áp trung gian 35/10 kv Hiệp Hòa 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3456 Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quang Minh, Đại Thành, Hương Lâm Hiệp Hoà Tu bổ đê năm 2002 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3457 Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hợp Thịnh, Châu Minh Hiệp Hoà Đắp đê tả sông cầu năm 2003 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3458 Xí nghiệp Xăng dầu hàng không VN TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng cửa hàng xăng dầu và kinh doanh tổng hợp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3459 Ban hành giáo Nhà thờ Ngọc Liễu Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3460 Các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện (Trường học, trạm y tế, UBND các xã)  Nhiều Xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ (13 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3461 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ (38 giấy) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3462 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3463 Trường mầm non xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3464 Trường tiểu học xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3465 Trạm y tế xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng khu khám chữa bệnh cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3466 Ban QLDA công trình điện Miền Bắc Dĩnh Trì, Tân Dĩnh, Xuân Hương  Lạng Giang Xây dựng công trình điện 220 Kv Bắc Giang - Thái Nguyên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3467 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3468 Hợp tác xã nông nghiệp An Hà An Hà  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3469 UBND Thị trấn Vôi TT. Vôi  Lạng Giang Làm đường và mở rộng chợ Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3470 Ban QLDA đường sắt khu vực I Hương Sơn  Lạng Giang Xây dựng cầu đường sắt xe điếu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3471 UBND xã Tân Thanh Tân Thanh  Lạng Giang Xây dựng Nghĩa trang nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3472 Ban QLDA huyện Lạng Giang Tiên Lục  Lạng Giang Thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử văn hoá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3473 Trường mầm non xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3474 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng  Lạng Giang Làm đường và rãnh thoát nước cho trường tiểu học và THCS xã Nghĩa Hưng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3475 Trường THCS Xương Lâm Xương Lâm  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3476 UBND xã Phi Mô Phi Mô  Lạng Giang Xây dựng trường mầm non TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3477 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm  Lạng Giang Xây dựng các sân thể thao xã Xương Lâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3478 UBND xã Tân Thanh Tân Thanh  Lạng Giang Xây dựng 10 sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3479 Xí nghiệp sản xuất phân Hữu cơ sinh học Bắc Giang Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ sinh học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3480 Công ty TNHH Đại Hồng Phúc Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng văn phòng làm việc và trại chăn nuôi lợn xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3481 Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng nhà máy may xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3482 Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam Dĩnh Trì  Lạng Giang Cấp GCNQSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3483 Trường THCS xã Mỹ Hà Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3484 Trường tiểu học xã Quang Thịnh Quang Thịnh  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3485 Trường THPT Lạng Giang số 3 Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3486 Trường mầm non Tân Dĩnh Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3487 Xí nghiệp 497 thuộc công ty Đông Bắc Tân Dĩnh  Lạng Giang Thu hồi đất để tạm giao cho Xí nghiệp hoá chất Barium quản lý và bảo vệ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3488 Công ty Tân Xuyên thuộc Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng xưởng sản xuất và văn phòng giao dịch, xây dựng khu tập thể cho cán bộ công nhân viên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3489 Công ty cơ khí Quế Sơn Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng văn phòng giao dịch và xưởng sản xuất cơ khí TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3490 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Dĩnh Trì , Quang Thịnh, Mỹ Hà, TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng bưu điện Quang Thịnh - Núi Cốc - Bến Tuần, Bưu điện trung tâm huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3491 Ban QLDA công trình điện miền bắc Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3492 Trường tiểu học thị trấn Chũ TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3493 UBND xã Kim Sơn Kim Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3494 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3495 UBND xã Phì Điền Phì Điền Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3496 UBND xã Phong Vân Phong Vân Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3497 Ban QLDA giao thông vận tải Tân Hoa, Phong Vân Lục Ngạn Cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 thuộc huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3498 Ban QLDA Xây dựng hệ thống thủy nông Cầu Sơn Kiên Thành Lục Ngạn Cải tạo hồ Bầu Lầy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3499 Hạt kiểm lâm Lục Ngạn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng trạm kiểm soát lâm sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3500 Công ty Cổ phần cơ điện Bắc Giang TT. Chũ Lục Ngạn Làm văn phòng giao dịch và sản xuất, kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3501 Trạm y tế TT Chũ TT Chũ Lục Ngạn Xây dựng Trạm y tế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3502 Công ty CP thương mại Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Kinh doanh thương mại tổng hợp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3503 Công ty xăng dầu Bắc sơn Biển Động Lục Ngạn Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3504 UBND huyện Lục Ngạn Kiên Lao Lục Ngạn Cho các đơn vị cá nhân thuê đất để làm dịch vụ du lịch vườn sinh thái tại khu du lịch khuôn thần TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3505 Trường mầm non Cẩm Lý Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3506 UBND xã Huyền Sơn Huyền Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3507 Ban QLDA huyện Lục Nam Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Mỡ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3508 UBND xã Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3509 Ban QLDA huyện Lục Nam Bắc Lũng Lục Nam Tu bổ đê Thống Nhất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3510 Công ty Cổ phần Thương Mại Bắc Giang Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng xí nghiệp chế biến nông sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3511 Trường tiểu học xã Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3512 Trường mầm non xã Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3513 Trường mầm non xã Thanh Lâm Thanh Lâm Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3514 Trường tiểu học xã Cương Sơn Cương Sơn Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3515 UBND xã Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam Xây dựng trụ sở UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3516 Các đơn vị sử dụng đất trên địa bàn Lục Nam Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3517 Lâm trường Lục Nam Chu Điện Lục Nam Xây dựng văn phòng và vườn ươm cây giống TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3518 Các xã thuộc huyện Lục Nam Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3519 Trường mầm non Cẩm Lý Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3520 UBND xã Huyền Sơn Huyền Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3521 Các chủ sử dụng đất (48 hộ gia đình, cá nhân của xã Tiên nha) Tiên Nha Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3522 Các chủ sử dụng đất (60 hộ của xã Chu Điện) Chu Điện Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3523 Các chủ sử dụng đất (199 hộ của xã Yên Sơn) Yên Sơn Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3524 Các chủ sử dụng đất (16 hộ của xã Bắc Lũng) Bắc Lũng Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3525 Các chủ sử dụng đất 906 hộ gia đình của xã Bình Sơn) Bình Sơn Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Lâm Nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3526 Các chủ sử dụng đất (39 hộ xã Cương Sơn) Cương Sơn Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Lâm Nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3527 Các chủ sử dụng đất (173 hộ của thôn Toàn xã Vô Tranh) Vô Tranh Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Lâm Nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3528 Các chủ sử dụng đất (23 hộ gia đình của xã Tiên Hưng) Tiên Hưng Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3529 Các chủ sử dụng đất (46 hộ gia đình của xã Vô Tranh) Vô Tranh Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3530 Các chủ sử dụng đất (25 hộ gia đình của xã Lan Mẫu) Lan Mẫu Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3531 Các chủ sử dụng đất (237 hộ gia đình của xã Khám Lạng) Khám Lạng Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3532 Các hộ gia đình của các xã Nhiều Xã Lục Nam Cấp GCN QSDĐ ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3533 Các chủ sử dụng đất (456 hộ gia đình của xã Đan Hội) Đan Hội Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3534 Các chủ sử dụng đất (35 hộ gia đình của xã Cương Sơn) Cương Sơn Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3535 Các chủ sử dụng đất (31 hộ gia đình của xã Bình Sơn) Bình Sơn Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3536 Các chủ sử dụng đất (04 hộ gia đình của xã Chu Điện) Chu Điện Lục Nam Cấp GCN QSDĐ Thổ Cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3537 UBND xã Hữu Sản Hữu Sản Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3538 Điện lực Bắc Giang An Lập, Lệ Viễn, Vân Sơn, Hữu Sản Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3539 UBND xã An Châu An Châu Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3540 UBND xã Yên Định Yên Định Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3541 UBND xã Giáo Liêm Giáo Liêm Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3542 UBND xã An Lạc An Lạc Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3543 UBND xã Vân Sơn Vân Sơn Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3544 Xí nghiệp khai thác than 45 Thanh Luận Sơn Động Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3545 Công ty Cổ phần chế biến Nông lâm sản BG Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng nhà xưởng sản xuất và kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3546 Hạt kiểm lâm Sơn Động TT. An Châu, Long Sơn, Tuấn Đạo, Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng trụ sở và các trạm kiểm soát lâm sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3547 Trường THCS thị trấn Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3548 Ban QLDA Sở NN & PTNT Việt Lập - Quế Nham Tân Yên Tu bổ đê Hữu thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3549 UBND xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3550 Ban QLDA công trình điện Miền Bắc Nhiều Xã Tân Yên Xây dựng công trình 220 Kv Bắc Giang - Thái Nguyên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3551 UBND xã Song Vân Song Vân Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3552 UBND xã Lam Cốt Lam Cốt Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3553 UBND xã Ngọc Vân Ngọc Vân Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3554 UBND xã Liên Sơn Liên Sơn Tân Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3555 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Yên TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng văn phòng giao dịch và kinh doanh dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3556 Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng bến xe khách Cao Thượng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3557 Công ty Xăng dầu Bắc Sơn Quang Tiến Tân Yên Xây dựng cửa hàng Xăng dầu Quang Tiến huyện Tân Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3558 Trường tiểu học xã Vân Trung Vân Trung Việt Yên Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3559 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Xây dựng chợ Đống TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3560 HTX chăn nuôi lợn xuất khẩu Trường Giang Việt Tiến Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3561 Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt Ninh Sơn, Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3562 Công ty cổ phần gạch Bích Sơn TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3563 UBND xã Tiên Sơn Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3564 UBND xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng nghĩa trang thôn My Điền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3565 HTX nông nghiệp Hữu Nghị Việt Ý Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng văn phòng làm việc, xây dựng trại chăn nuôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3566 Doanh nghiệp tư nhân Hải Ninh Vân Trung Việt Yên Khai thác tận thu đất để san lấp mặt bằng xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3567 Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc Hồng Thái Việt Yên Xây dựng nhà máy may xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3568 Công ty Cổ phần thương mại Việt Yên TT. Bích Động Việt Yên Xây dựng cửa hàng kinh doanh thương mại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3569 Doanh nghiệp tư nhân Khoa Giang Vân Trung  Việt Yên Xây dựng cửa hàng xăng dầu và bảo dưỡng xe TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3570 Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hồng Thái Việt Yên Xây dựng cơ sở chế biến sang chai đóng gói vật tư kỹ thuật nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3571 Công ty Cổ phần phân bón hoá chất Bắc Giang Quang Châu Việt Yên Làm văn phòng giao dịch, xưởng sản xuất và kho bãi phục vụ sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3572 Công ty TNHH sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương mại Bắc Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng nhà xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3573 Công ty Cổ phần cơ khí Đỗ Kha Song Khê Yên Dũng Xây dựng cơ sở sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3574 Công ty Cổ phần cơ khí Đỗ Kha Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng xưởng sản xuất mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất máy móc cơ khí phục vụ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3575 UBND xã Thắng Cương Thắng Cương Yên Dũng Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3576 UBND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3577 Trường mầm non bán công Hương Gián Hương Gián Yên Dũng Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3578 UBND thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Xây dựng khu xử lý rác thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3579 Ban QLDA Sở Nông nghiệp Xuân Phú, Đồng Sơn, Lãng Sơn Yên Dũng Tu bổ đê Tả Thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3580 Ban QLDA xây dựng huyện Yên Dũng Đức Giang, Tiến Dũng Yên Dũng Tu bổ đê tả cầu Hữu thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3581 Công ty TNHH Việt Thắng Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây xanh bảo vệ môi trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3582 Công ty TNHH Việt Thắng Nội Hoàng Yên Dũng Xây dựng xí nghiệp gia công sang chai, đóng gói thuốc vi sinh, phân bón lá, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, sinh học và trồng cây xanh bảo vệ môi trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3583 Họ đạo Yên Tập Bắc Yên Lư Yên Dũng Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3584 Công ty xuất nhập khẩu Bắc Giang Song Khê Yên Dũng Xây dựng nhà máy giấy Xương Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3585 Công ty lâm nghiệp Đông Bắc Song Khê Yên Dũng Xây dựng nhà máy ván ghép thanh và đồ mộc xuất khẩu Song Khê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3586 Công ty may mặc Lê Phước Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng xưởng may công nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3587 Công ty TNHH Hoàng Hải Nội Hoàng Yên Dũng Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3588 Bưu điện tỉnh Bắc Giang TT. Neo, Tân An Yên Dũng Xây dựng điểm bưu điện Yên Dũng và bưu điện Tân An TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3589 UBND xã Đồng Tiến Đồng Tiến Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3590 Hạt kiểm lâm Yên Thế Tam Tiến Yên Thế Xây dựng trạm kiểm lâm Mỏ Trạng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3591 Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc phòng Đồng Hưu Yên Thế Xây dựng doanh trại và trạm bơm xăng dầu  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3592 Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế Xây dựng chi nhánh ngân hàng liên xã Mỏ Trạng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3593 UBND xã Canh Nậu Canh Nậu Yên Thế Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3594 Trường phổ thông cấp II Tam Tiến Tam Tiến Yên Thế Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3595 UBND thị trấn Cầu Gồ TT. Cầu Gồ Yên Thế Thu hồi đất thổ cư của 03 hộ thuộc phố Đề Nắm mở rộng xây dựng trường THCS Hoàng Hoa Thám TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133613

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731689