Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 15)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:31
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2002
3007 Ban quản lý dự án tx Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Cải tạo nâng cấp đường Lê Lợi (đoạn Vĩnh Ninh - ngã ba Kế) (Đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3008 Lữ đoàn thông tin 614 Bộ tư lệnh thông tin Song Mai Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3009 Trường Tiểu học Trần Phú Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3010 CCVC Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Giao đất ở cho CCVC TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3011 Đội QLTT số 1 Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc và nhà kho. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3012 Đội thi hành án TX Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3013 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3014 TT Khuyến nông khuyến lâm tỉnh Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3015 Công ty liên doanh Lâm sản Việt Nam - Niu Di Lân Mỹ Độ, Ngô Quyền Bắc Giang Cho thuê đất để góp vốn liên doanh và cấp GCN quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3016 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3017 Công ty thương mại tổng hợp Tấn Đạt Dĩnh Kế  Bắc Giang Làm kho chứa hàng vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3018 Xí nghiệp chăn nuôi Hoàng Hưng Đa Mai Bắc Giang Xây dựng văn phòng giao dịch và trại chăn nuôi lợn nái ngoại xuất khẩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3019 Công ty Bắc Hà Xương Giang Bắc Giang Xây dựng xưởng sửa chữa ô tô du lịch và văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3020 Công ty Hưng Thịnh Xương Giang Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm và văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3021 Công ty Vật tư nông nghiệp Sông Hồng Thọ Xương Bắc Giang Làm kho chứa phân bón và chế biến nông sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3022 Công ty sản xuất nhựa Việt Quang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc và nhà xưởng sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3023 Công ty cổ phần cơ khí dịch vụ nông nghiệp Xương Giang Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc và nhà xưởng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3024 Công ty cổ phần cơ khí nông nghiệp Bắc Giang Xương Giang Bắc Giang Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3025 162 hộ Dĩnh Kế  Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3026 491 hộ Thọ Xương Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3027 263 hộ Xương Giang Bắc Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3028 379 hộ Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3029 346 hộ Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3030 223 hộ Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3031 66 hộ Mỹ Độ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3032 397 hộ Mỹ Độ Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3033 200 hộ Hoàng Văn Thụ. Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3034 253 hộ Hoàng Văn Thụ. Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3035 107 hộ Lê Lợi Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3036 115 hộ Lê Lợi Bắc Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3037 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng nhà, công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3038 Trường phổ thông dân tộc nội trú Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng mở rộng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3039 Liên Hiệp đường sắt Việt Nam (Ga Bắc Giang, Ga Lan Mẫu) Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Phương Sơn Bắc Giang Cấp giấy CNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3040 Công ty quốc tế ViệtPan - Pacitic Xương Giang Bắc Giang Xây dựng trụ sở và nhà xưởng sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3041 Trường tiểu học Nam Hồng Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3042 Công ty Sản xuất nhựa Việt Quang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở và nhà xưởng sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3043 Sở Y tế Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3044 Các xã, phường trên địa bàn TP Bắc Giang Lê Lợi; Ngô Quyền, Trần Phú, Dĩnh Kế Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3045 Hội chữ thập đỏ Lục Ngạn và Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang TT. Chũ, Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3046 Công ty Cổ phần cơ khí dịch vụ Nông nghiệp Xương Giang Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc và nhà xưởng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3047 Công ty Cổ phần Hoàn Hảo Song Mai Bắc Giang Xây dựng trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ mới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3048 Hợp tác xã Xuân Giang   Bắc Giang Cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3049 Trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3050 Sở Thương Mại và du lịch Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3051 Công ty phát triển nhà và Đô thị Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng Đường Huyền Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3052 UBND thị xã Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng đường dãy 2 (32 hộ) khu tập thể xí nghiệp Đường Sắt Hà Lạng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3053 UBND phường Mỹ Độ Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng trường THCS phường Mỹ Độ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3054 Hộ sản xuất kinh doanh đồ mộc Vũ Quang Hạnh Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Phát triển sản xuất kinh doanh đồ gỗ mộc dân dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3055 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Xương Giang, Dĩnh Kế, Thọ Xương, Song Mai Bắc Giang Xây dựng các điểm bưu điện văn hoá xã thuộc thị xã Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3056 Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải - Bộ GTVT Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng nhà máy khung xe máy và kính an toàn ô tô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3057 Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải - Bộ GTVT Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng nhà máy sản xuất ô tô thông dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3058 Ban QLDA xây dựng giao thông - Sở giao thông vận tải Hoàng Ninh, Hồng Thái Việt Yên Xây dựng đường QL 37 (đoạn nối QL 1A cũ với QL 1A mới) (đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3059 Quân đoàn 2 Dĩnh Kế  TP.Bắc Giang Khu đất ở Quân đoàn 2 (Hồ sơ các hộ thôn Chợ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3060 Quân đoàn 2 Dĩnh Kế  TP.Bắc Giang Khu đất ở Quân đoàn 2 thuộc xã Dĩnh Kế (Hồ sơ các hộ thôn Ngươi) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3061 Công ty TNHH Đại Thanh Dĩnh Kế  TP.Bắc Giang Sản xuất kinh doanh cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy công trình và kinh doanh vật liệu xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3062 Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền TP.Bắc Giang Xây dựng và xây dựng lại tường rào trụ sở Mặt trận tổ quốc tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3063 Cụm kho CK-23 Cục Kỹ thuật quân khu 1 Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3064 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Hiệp Hoà Xây dựng các điểm Bưu điện văn hoá xã (21 điểm) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3065 Bưu điện tỉnh Bắc Giang TT. Thắng, Bắc Lý, Hùng Sơn, Hoàng An Hiệp Hoà Xây dựng bưu điện Hiệp Hòa và bưu điện Phố Hoa, Bách Nhẫn, Gia Tự TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3066 UBND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Xây dựng nhà Văn hoá. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3067 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng khu văn hoá thôn Bái Thượng. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3068 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Đức Thắng, Thái Sơn, Hoàng Vân, Hoàng An Hiệp Hoà Mở rộng đường tỉnh lộ 276 đoạn Thắng đi Hoàng Vân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3069 Các chủ sử dụng đất (347 hộ) TT.Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3070 Các chủ sử dụng đất (74 hộ) Hoàng Lương   Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3071 Các chủ sử dụng đất (53 hộ) Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3072 Các chủ sử dụng đất (311 hộ) Hương Lâm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3073 Các chủ sử dụng đất (10 hộ) Đại Thành Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3074 Các chủ sử dụng đất (421 hộ) Hoà Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3075 Các chủ sử dụng đất (32 hộ) Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3076 Chủ sử dụng đất (1 hộ) Lương Phong Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3077 Chủ sử dụng đất (1 hộ) Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3078 Các chủ sử dụng đất (138 hộ) Mai Đình  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3079 Các chủ sử dụng đất (10 hộ) Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3080 Các chủ sử dụng đất (177 hộ) Hoàng Thanh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3081 Các chủ sử dụng đất (614 hộ) Danh Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3082 Các chủ sử dụng đất (636 hộ) Đông Lỗ Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3083 Các chủ sử dụng đất (256 hộ) Đoan Bái Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3084 Các chủ sử dụng đất (67 hộ) Đoan Bái Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3085 Các chủ sử dụng đất (77 hộ) Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3086 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3087 Các chủ sử dụng đất (16 hộ)  Đức Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3088 Các chủ sử dụng đất (81 hộ)  Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3089 Các chủ sử dụng đất (271 hộ) Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3090 Xí nghiệp xăng dầu hàng không miền bắc TT.Thắng Hiệp Hoà Xây dựng cửa hàng xăng dầu và kinh doanh tổng hợp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3091 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3092 Trường tiểu học Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3093 Các xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Hòa Nhiều Xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ cho các xã: Hợp Thịnh, Đức Thắng, Thanh Vân, Ngọc Sơn, Mai Trung, Đông Lỗ,  Thị trấn Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Danh Thắng, Hoàng Vân, Thái Sơn huyện Hiệp Hoà TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3094 Trường tiểu học Lương Phong số 1 Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3095 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng hồ chứa nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3096 UBND xã Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3097 Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng làng trẻ tật nguyền tỉnh Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3098 Điện lực Bắc Giang Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng đường vào trạm 110KV Đồi Cốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3099 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Xây dựng công trình điện    TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3100 Điện lực Bắc Giang Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng công trình điện    TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3101 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3102 HTX nông nghiệp Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng công trình điện    TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3103 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng cầu Việt Hương và cầu Chí Mừu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3104 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3105 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3106 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3107 UBND xã Nghĩa Hoà Nghĩa Hòa Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3108 UBND xã  Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3109 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3110 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3111 Điện lực Bắc Giang, Tổng Công ty điện lực I Dĩnh Trì  Lạng Giang Làm đường vào trạm biến áp 110KV Đồi Cốc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3112 Trường THPT Lạng Giang số 2   Lạng Giang Xây dựng công trình điện   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3113 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng  nhà văn hoá thôn 3,4 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3114 Bưu điện tỉnh Bắc Giang TT Vôi Lạng Giang Xây dựng chân cột điện và móng néo (di chuyển cột điện đã có theo đúng quy hoạch) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3115 UBND thị trấn Vôi TT Vôi Lạng Giang Xây dựng nghĩa trang nhân dân và khu xử lý rác thải TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3116 Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí - Tổng Công ty dầu khí Việt Nam TT Vôi Lạng Giang Cho thuê đất tại thôn Toàn Mỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3117 Công ty Bảo hiểm Bắc Giang TT Vôi Lạng Giang Xây dựng phòng bảo hiểm huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3118 Ban QLDA - Lạng Giang TT Vôi Lạng Giang Mở rộng chợ Vôi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3119 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3120 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Xây dựng sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3121 Phòng văn hoá thông tin TDTT Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng  SVĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3122 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Làm sân thể thao tại khu Đồng Cửa thôn Hương Mãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3123 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Làm sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3124 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Làm sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3125 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Làm sân thể thao tại thôn Gai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3126 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Làm sân thể thao tại khu Đồng Tung thôn Am TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3127 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Làm sân thể thao tại khu Vườn Dù thôn Hoa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3128 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Làm sân thể thao tại thôn Đình TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3129 Các chủ sử dụng ở thị trấn Vôi TT Vôi Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3130 Các chủ sử dụng đất (176 hộ) Nghĩa Hưng Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3131 Các chủ sử dụng đất (1340 hộ) Dĩnh Trì  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3132 Các chủ sử dụng đất (2397 hộ) Hương Sơn Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3133 Các chủ sử dụng đất (497 hộ) Hương Lạc Lạng Giang Cấp GCNQSD đất thổ cư và đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3134 Các chủ sử dụng đất (90 hộ) Tân Thanh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3135 Các chủ sử dụng đất (1802 hộ) Tân Thanh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất thổ cư và đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3136 UBND xã Tân Thanh Tân Thanh Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3137 Trường Tiểu học Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3138 Trường tiểu học Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3139 Các xã : Yên Mỹ; thị trấn Vôi; Nghĩa Hưng; Xuân Hương; Đại Lâm; Đào Mỹ Nhiều Xã Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3140 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3141 Công ty TNHH Vĩnh Giang Tân Dĩnh Lạng Giang Thực hiện dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất thức ăn gia súc và cá, sản xuất phân bón hữu cơ, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc gia công thực phẩm và chế biến nông sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3142 Công ty TNHH Hải Sơn TT Vôi Lạng Giang Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc - gia cầm và chế biến nông - lâm sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3143 UB dân số gia đình và trẻ em Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng làng trẻ em tật nguyền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3144 Đội thi hành án huyện Lạng Giang TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3145 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng sân thể thao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3146 Ban QLDA xây dựng - giao thông thuộc sở GTVT Dĩnh Trì, Thái Đào, Đại Lâm Lạng Giang Mở rộng, nâng cấp quốc lộ 31 địa phận huyện Lạng Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3147 Xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ sinh học Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ sinh học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3148 Công ty TNHH Vĩnh Giang (Đài Loan) Tân Dĩnh Lạng Giang Thực hiện dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất thức ăn gia súc và cá, sản xuất phân bón hữu cơ, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc gia công thực phẩm và chế biến nông sản TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3149 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng bưu điện Kép TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3150 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Lạng Giang Xây dựng điểm bưu điện văn hoá các xã thuộc huyện Lạng Giang (17 điểm BĐVHX) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3151 Điện lực Bắc Giang Biển Động Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3152 Chi nhánh NHNN&PTNT huyện  Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3153 Xí nghiệp cơ khí Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Làm văn phòng giao dịch và sản xuất kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3154 UBND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3155 UBND xã Hồng Giang Hồng Giang Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3156 UBND xã Tân Lập Tân Lập Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3157 UBND xã Đèo Gia Đèo Gia Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3158 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3159 UBND xã Thanh Hải Thanh Hải Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3160 UBND xã Kim Sơn Kim Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3161 UBND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3162 UBND xã Kiên Lao Kiên Lao Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3163 UBND xã Phú Nhuận Phú Nhuận Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3164 UBND xã Kiên Thành Kiên Thành Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3165 UBND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3166 UBND xã Tân Hoa Tân Hoa Lục Ngạn Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3167 Ban QLDA sở GTVT Trù Hựu Lục Ngạn Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3168 Các chủ sử dụng đất (136 hộ) Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3169 16 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3170 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3171 Các chủ sử dụng đất (8 hộ) TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3172 Các chủ sử dụng đất (14 hộ) TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3173 Các chủ sử dụng đất (15 hộ) TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3174 Chủ sử dụng đất (1 hộ) Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3175 Các chủ sử dụng đất (156 hộ) Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3176 Các chủ sử dụng đất (92 hộ) Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3177 Các chủ sử dụng đất (25 hộ) Kiên Lao Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3178 Các chủ sử dụng đất (233 hộ) Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3179 191  hộ Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3180 Các chủ sử dụng đất (9 hộ) Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3181 Các chủ sử dụng đất (371 hộ) Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3182 Các chủ sử dụng đất (288 hộ) Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3183 Các chủ sử dụng đất (7 hộ) Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3184 Các chủ sử dụng đất (156 hộ) Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3185 Các chủ sử dụng đất (101 hộ) Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3186 Các chủ sử dụng đất (11 hộ) Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3187 Các chủ sử dụng đất (234 hộ) Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3188 Các chủ sử dụng đất (7 hộ) Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3189 Các chủ sử dụng đất (44 hộ) Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp,  đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3190 Các chủ sử dụng đất (135 hộ) Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3191 Các chủ sử dụng đất (47 hộ) Mỹ An Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3192 Các chủ sử dụng đất Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3193 Các chủ sử dụng đất (5 hộ) Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3194 Các chủ sử dụng đất (21hộ) Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3195 Các chủ sử dụng đất (17 hộ) Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3196 Các chủ sử dụng đất (181 hộ) Kim Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3197 Các chủ sử dụng đất (79 hộ) Đồng Cốc Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3198 Quỹ tín dụng nhân dân xã Trù Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3199 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3200 Các xã: Cấm Sơn; Mỹ An; Kiên Lao; Tân Sơn; Đèo Gia; Giáp Sơn; Thanh Hải; Nghĩa Hồ; Nam Dương Nhiều Xã Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3201 Bưu điện Tỉnh Bắc Giang Tân Sơn, Phượng Sơn, Biên Sơn, Biển Động, TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng Bưu điện Lục Ngạn và nhà giao dịch bưu điện tại các xã  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3202 Bưu điện tỉnh Bắc Giang Nhiều Xã Lục Ngạn Xây dựng các điểm Bưu điện văn hoá xã (21 điểm) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3203 UBND xã Tân Lập Tân Lập Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3204 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3205 Xã Nam Dương và xã Cấm Sơn Nam Dương và Cấm Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3206 Ban QLDA xây dựng giao thông thuộc Sở GTVT TT. Đồi Ngô, Phương Sơn, Chu Điện Lục Nam Mở rộng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31 địa phận huyện Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3207 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn Đông Phú Lục Nam Cải tạo, nâng cấp mở rộng 2 tuyến đường vào 2 đập nước Va Khê, Cây Đa xã Đông Phú  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3208 UBND xã Bình Sơn Bình Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3209 UBND xã Đông Hưng Đông Hưng Lục Nam Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 13141516171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Trung tâm phát triển quỹ đất được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 4392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 141303

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4739379