Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 13)

Thứ hai - 15/01/2018 10:14
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2001
2457 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2458 Hạt vận chuyển Hà Lạng Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở, văn phòng quản lý điều hành chạy tầu tuyến Hà Nội - Lạng Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2459 Ủy Ban dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2460 Công ty tư nhân Trần Đức Anh Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2461 Công ty vàng bạc đá quý Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Mua sắm, kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng bạc đá quý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2462 Ban QLDA TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng  đường Nguyễn Thị Lưu (đoạn nối đường Nguyễn Cao đến đường Huyền Quang) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2463 Ban QLDA TX Bắc Giang Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Khắc Nhu đoạn Xương Giang đến Trần Nguyên Hãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2464 Khu tập thể Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc - đợt 2 Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Duyệt bán quỹ nhà ở sở hữu nhà nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2465 Ban QLDA xây dựng  giao thông thuộc Sở GTVT Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng  đường Huyền Quang làn 1 đoạn nối phường Hoàng Văn Thụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2466 Công ty phát triển nhà và đô thị Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ, nhà chung cư, văn phòng làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2467 HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Thành Xương Giang Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2468 Cty may Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2469 Tổng Cty điện lực Việt Nam Dĩnh Trì  Bắc Giang Xây dựng cột đường dây nối vào trạm 220 KV Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2470 UBND xã Song Mai Song Mai Bắc Giang Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2471 Cty khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn Trần Phú, Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2472 Cty Cổ phần Dược Phẩm Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Làm trụ sở, địa điểm kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2473 Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Làm trụ sở giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2474 Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Bắc Giang Mỹ Độ Bắc Giang Làm trụ sở giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2475 Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Bắc Giang Mỹ Độ Bắc Giang Làm trụ sở giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2476 Sở Công nghiệp tiểu thủ Công Nghiệp Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2477 Chi cục Thuế Bắc Giang Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trụ sở đội thuế xã Dĩnh Kế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2478 Chi cục Thuế Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở đội thuế Phường thọ xương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2479 Cty Du lịch Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở giao dịch, khách sạn, bán hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2480 Liên đoàn Lao động Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2481 UBND TX Bắc Giang Trần Phú  Bắc Giang Giao đất ở cho ND TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2482 Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang Trần Phú  Bắc Giang Xây dựng  trụ sở Ban QLDA giảm nghèo tỉnh Bắc Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2483 Các hộ gia đình, cá nhân   Bắc Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2484 Hộ bà Đỗ Thị Dậu Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Cấp GCN QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2485 Công ty Quốc tế VIÊTPAN - PACIFIC Xương Giang Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2486 Trường PTTH Hiệp Hoà số 2 Bắc Lý  Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2487 UBND xã Hoàng An  Hoàng An Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2488 UBND xã Ngọc Sơn Ngọc Sơn Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2489 UBND xã Mai Đình Mai Đình Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2490 UBND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2491 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2492 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Xây dựng công trình diện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2493 UBND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện.  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2494 UBND xã Danh Thắng Danh Thắng Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2495 UBND xã Lương Phong Lương Phong Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2496 Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Sông Cầu Châu Minh, Xuân Cẩm Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2497 Trường THPT cấp 2,3 Hùng Sơn Hùng Sơn Hiệp Hoà Xây dựng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2498 Trường Mầm Non xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà  Xây dựng trường học. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2499 UBND xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Làm nghĩa địa thôn Định Ninh. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2500 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Châu Minh Hiệp Hoà Tu bổ đê Tả Cầu năm 2001 từ Km55 đến Km34 + 670 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2501 Ban quản lý dự án sở NN và PTNT Mai Đình  Hiệp Hoà Xây dựng kho vật tư phòng chống lụt bão TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2502 1004 hộ TT. Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2503 1729 hộ Danh Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2504 216 hộ Đại Thành Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2505 630 hộ Châu Minh  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2506 138 hộ Quang Minh  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2507 378 hộ Hoàng Vân  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2508 342 hộ Bắc Lý  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2509 445 hộ Thái Sơn  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2510 431 hộ Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở nông thôn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2511 245 hộ Hoàng Lương  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2512 248 hộ Hợp Thịnh  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2513 173 hộ Hợp Thịnh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2514 116 hộ Thanh Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2515 110 hộ Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2516 862 hộ Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2517 26 hộ Mai Đình Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2518 80 hộ Mai Đình  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2519 276 hộ Mai Đình  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2520 238 hộ Mai Đình  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2521  541 hộ Lương Phong  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2522 227 hộ Lương Phong  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2523  89 hộ Lương Phong  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2524 100 hộ Hùng Sơn  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2525  3 hộ Hùng Sơn  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2526 1809 hộ Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2527 17 hộ Xuân Cẩm Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2528 56 hộ Hương Lâm  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2529 310 hộ Hương Lâm  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2530 400 hộ Hương Lâm  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2531 308 hộ Thường Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2532 340 hộ Thường Thắng Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2533 244 hộ Đoan Bái  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2534 462 hộ Đoan Bái  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2535 244 hộ Đoan Bái  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2536 315 hộ Ngọc Sơn  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2537 182 hộ Ngọc Sơn  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2538 555 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2539 501 hộ Ngọc Sơn  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2540 1197 hộ Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2541 795 hộ Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2542 210 hộ Mai Trung Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2543 583 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2544 100 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2545 207 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2546  100 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2547 12 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2548 350 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2549 31 hộ Đức Thắng  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2550 201 hộ Đông Lỗ  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2551 217 hộ Đông Lỗ  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2552 456 hộ Đông Lỗ  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2553 875 hộ Đông Lỗ  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2554 150 hộ Hoàng Thanh  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2555 314 hộ Hoàng Thanh  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2556 295 hộ Hoàng Thanh  Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2557 574 hộ Châu Minh Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2558 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh  Lạng Giang Xây dựng trụ sở UBND xã TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2559 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh  Lạng Giang Giao đất ở cho ND  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2560 UBND xã Dĩnh Trì  Dĩnh Trì   Lạng Giang Giao đất ở cho ND  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2561 UBND thị trấn Vôi thị trấn Vôi  Lạng Giang Giao đất ở cho ND  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2562 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh  Lạng Giang Giao đất ở cho ND   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2563 Công ty điện khí Liễu Giang Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng trụ sở và nhà xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2564 HTX Cơ khí Lạng Giang TT. Vôi  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc và nhà xưởng sản xuất kinh doanh hàng kim khí nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2565 Cty TNHH bánh kẹo thực phẩm Tích Sỹ Giai Tân Dĩnh   Lạng Giang Xây dựng văn phòng và nhà máy sản xuất bánh kẹo TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2566 Cty xăng dầu Hà Bắc Phi Mô  Lạng Giang Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Tân Thành   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2567 Cty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam Tân Thịnh     Lạng Giang Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2568 Cty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2569 Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT Tân Dĩnh và Thái Đào   Lạng Giang Tu bổ đê Cổ Mân tại Km9 + 550 đến Km11 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2570 Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng nông thôn - Sở NN và PTNT Hương Sơn  Lạng Giang Cải tạo nâng cấp kênh tưới Bảo Sơn  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2571 Nông trường Bố Hạ giao cho Cty Giống cây trồng Bắc Giang  Quang Thịnh  Lạng Giang Xây dựng trạm Giống cây ăn quả  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2572 Phòng Văn hoá thông tin TDTT TT. Vôi  Lạng Giang Xây dựng sân vận động huyện (Đợt 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2573 Phòng Văn hoá thông tin TDTT TT. Vôi  Lạng Giang Xây dựng sân vận động huyện (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2574 UBND xã An Hà  An Hà   Lạng Giang Xây dựng sân vận động thôn Hà 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2575 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương  Lạng Giang Phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất xây dựng sân thể thao xã Xuân Hương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2576 UBND xã Nghĩa Hưng và UBND xã Dương Đức Nghĩa Hưng, Dương Đức  Lạng Giang Tu bổ đê TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2577 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2578 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2579 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2580 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2581 UBND thị trấn Kép TT. Kép  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2582 Hạt vận chuyển đường sắt Hà Lạng Tân Thịnh, Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng ga kép TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2583 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2584 Trường THCS Tân Hưng Tân Hưng  Lạng Giang Mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2585 Nhà thờ Tân Lập Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng nhà thờ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2586 Trường PT cấp 2 -3 Lạng Giang Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng  trường học  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2587 Trường PT cấp 2 - 3 Lạng Giang Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng  trường học (đợt 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2588 Trường tiểu học Đại Lâm Đại Lâm  Lạng Giang Xây dựng  trường học  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2589 Trường PTDL cấp II - III Thái Đào Thái Đào  Lạng Giang Xây dựng  trường học  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2590 Trường tiểu học Dĩnh Trì Dĩnh Trì  Lạng Giang Xây dựng  trường học  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2591 Ban quản lý dự án huyện Lạng Giang TT. Vôi  Lạng Giang Làm đường khu chợ Vôi và mương thoát nước khu đất ở mới thôn Toàn Mỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2592 UBND xã Tiên Lục Tiên Lục  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2593 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2594 UBND xã Thái Đào Thái Đào  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2595 UBND xã An Hà  An Hà   Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2596 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2597 Tiểu học Mỹ Hà Mỹ Hà  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2598 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2599 UBND xã Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2600 Cty khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn Dương Đức  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2601 UBND xã Dương Đức Dương Đức  Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2602 Nhân dân thị trấn Kép TT. Kép  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2603 286 hộ TT. Kép  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn, đất ao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2604 1479 hộ Thái Đào  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2605 Nguyễn Thành Trung Phi Mô  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Hoàng Văn Nhương cho ông Nguyễn Thành Trung TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2606 Trần Thị Vậy Phi Mô  Lạng Giang Xin đổi GCNQSD đất của Trần Thị Vậy TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2607 Hoàng Văn Lạng Phi Mô  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2608 71 hộ Phi Mô  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2609 15 hộ Xương Lâm  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2610 333 hộ Xương Lâm  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất thổ cư, đất  nông - lâm nghiệp đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2611 Bà Ngô Thị Thảo Dương Đức  Lạng Giang Cấp đổi GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2612 1238 hộ Dương Đức  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2613 Trịnh Đức Quý Tân Dĩnh  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Phước cho Trịnh Đức Quý TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2614 Nguyễn Hữu Thành Tân Dĩnh  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Nguyễn Văn Hoà cho Nguyễn Hữu Thành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2615 Nguyễn Văn Cường Tân Dĩnh  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Nguyễn Trung Vững cho Nguyễn Văn Cường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2616 ông Nguyễn Văn Linh Tân Dĩnh  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Nguyễn Thành Sô cho ông Nguyễn Văn Linh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2617 Đỗ Huy Thông Quang Thịnh  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Đỗ Xuân Nhân cho Đỗ Huy Thông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2618 Phạm Văn Thuỷ Nghĩa Hưng  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Phạm văn Sâm cho Phạm Văn Thuỷ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2619 Trần văn Quảng Tiên Lục  Lạng Giang Chuyển QSD đất của bà Nguyễn Thị Mạo cho Trần Văn Quảng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2620 Nguyễn Thị Vân Đào Mỹ  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Nguyễn Thị Chinh cho Nguyễn Thị Vân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2621 Nguyễn Văn Thắng Đào Mỹ  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Đinh Thị Trung cho Nguyễn Văn Thắng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2622 Vũ Thị Liên Đào Mỹ  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của Đặng Đình Quyển cho Vũ Thị Liên  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2623 12 hộ Đào Mỹ  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2624 1508 hộ Mỹ Hà  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất ở, đất  vườn, đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2625 Đồng Ngọc Huân An Hà  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của ông Đồng Ngọc Teo cho Đồng Ngọc Huân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2626 Phùng Ngọc Thức Dĩnh Trì  Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất của bà Phùng Thị Thế cho ông Phùng Ngọc Thức TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2627 1323 hộ Tân Thanh  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất thổ cư, đất  lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2628 1071 hộ Hương Sơn  Lạng Giang Cấp GCNQSD đất Lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2629 Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng của các xã huyện Lạng Giang    Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2630 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Sở Giao thông vận tải Nam Dương, TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng cầu Chũ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2631 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2632 UBND xã Hộ Đáp Hộ Đáp Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2633 UBND xã Phong Vân Phong Vân Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2634 UBND xã Đèo Gia Đèo Gia Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2635 UBND xã Tân Lập Tân Lập Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2636 UBND xã Tân Sơn Tân Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2637 UBND xã Quý Sơn Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2638 UBND xã Phượng Sơn Phượng Sơn Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2639 UBND xã Giáp Sơn  Giáp Sơn  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2640 UBND xã Kiên Thành Kiên Thành Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2641 UBND xã Thanh Hải Thanh Hải Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2642 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2643 UBND xã Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ, Thanh Hải Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2644 1186 hộ Tân Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2645 271 hộ Tân Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2646 76 hộ Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp và đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2647 326 hộ Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2648 42 hộ Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2649 43 hộ Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2650 257 hộ Phong Minh Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2651 300 hộ Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2652 604 hộ Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2653 387 hộ Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất  nông nghiệp, đất  ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2654 88 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2655 99 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2656 15 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2657 331 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở - nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2658 40 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2659 218 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2660 249 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2661 457 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2662 310 hộ Cấm Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2663 364 hộ Cấm Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2664 200 hộ Cấm Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2665 723 hộ Tân Mộc Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2666 889 hộ Đồng Cốc Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2667 393 hộ Sơn Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2668 583 hộ Trường Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất vườn, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2669 1 hộ Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2670 873 hộ Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2671 825 hộ Hồng Giang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2672 1149 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2673 534 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2674 28 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2675 23 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2676 230 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2677 523 hộ Phong Vân Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2678 699 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2679 722 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2680 175 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2681 168 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2682 12 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2683 24 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2684 532 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2685 89 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2686 274 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2687 606 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2688 290 hộ Xa Lý Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2689 10 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2690 15 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2691 18 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2692 3 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2693 1632 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất thổ cư đợt 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2694 65 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2695 19 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2696 UBND xã Hộ Đáp Hộ Đáp Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2697 240 hộ Hộ Đáp Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2698 550 hộ Hộ Đáp Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2699 750 hộ Tân Hoa Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2700 9 hộ  Tân Hoa Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2701 4 hộ Tân Hoa Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2702 578 hộ Đèo Gia Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2703 1 hộ Mỹ An Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2704 1283 hộ Mỹ An Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2705 13 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2706 12 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2707 31 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2708 617 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2709 288 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2710 1040 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2711 403 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2712 18 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2713 37 hộ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2714 9 hộ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2715 46 hộ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2716 176 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2717 203 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2718 74 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2719 389 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2720 36 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2721 124 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2722 499 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2723 77 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2724 29 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2725 1165 hộ Biển Động Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2726 137 hộ Kiên Lao Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2727 819 hộ Phì Điền Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2728 2 hộ Phì Điền Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2729 760 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2730 14 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2731 1 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2732 39 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2733 Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Lục Ngạn Cẩm Lý Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2734 UBND xã Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2735 UBND xã Yên Sơn Yên Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2736 UBND xã Đan Hội Đan Hội Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2737 UBND xã Cương Sơn Cương Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2738 UBND xã Chu Điện Chu Điện Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2739 UBND xã Cẩm Lý Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2740 UBND xã Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2741 UBND xã Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2742 UBND xã Nghĩa Phương Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2743 Cty khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn Khám Lạng, Đan Hội, Vũ Xá Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2744 Trường THPT Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2745 UBND xã Tiên Hưng Tiên Hưng Lục Nam Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2746 UBND thị trấn Đồi Ngô TT. Đồi Ngô Lục Nam Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2747 Cửa hàng lương thực huyện Việt Yên Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2748 Chi nhánh ngân hàng NN và phát triển nông thôn huyện Lục Nam Cẩm Lý Lục Nam Xây dựng trụ sở giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí, chức năng1.1  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về...

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 738

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126629

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4724705