Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 11)

Thứ hai - 15/01/2018 10:10
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 2000
2148 Ban quản lý dự án Yên Sơn  Lục Nam Tu bổ đê Thống Nhất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2149 Ban quản lý dự án Lục Sơn  Lục Nam Xây dựng hạng mục phòng chống lũ và Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2150 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT    Lục Nam Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 295 tuyến Đồi Ngô - Mỹ Hà địa phận huyện Lục Nam  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2151 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Cương Sơn, TT. Lục Nam  Lục Nam Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 293 địa phận  Lục Nam  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2152 Trường THPT Phương Sơn Phương Sơn  Lục Nam Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2153 Văn phòng UBND huyện  Lục Nam TT. Đồi Ngô  Lục Nam Xây dựng nhà hội trường Trung tâm hội nghị Văn hoá TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2154 ND thị trấn Đồi Ngô TT. Đồi Ngô  Lục Nam Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2155 UBND xã Trường Giang Trường Giang  Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2156 UBND xã Trường Giang Trường Giang  Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2157 UBND xã Trường Sơn Trường Sơn  Lục Nam Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2158 UBND xã Hồng Giang Hồng Giang Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2159 Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Lục Ngạn Phượng Sơn, Tân Sơn, Giáp Sơn  Lục Ngạn Làm trụ sở Ngân hàng cấp 4 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2160 BHXH Lục Ngạn TT. Chũ  Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2161 Trường PT cấp II+III Phượng Sơn  Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2162 UBND xã Tân Lập Tân Lập  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2163 UBND xã Mỹ An Mỹ An  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2164 UBND xã Nam Dương Nam Dương  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2165 UBND xã Tân Quang Tân Quang  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2166 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu  Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2167 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu  Lục Ngạn Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2168 Khu tập thể Công ty tư vấn đầu tư xây dựng BG Ngô Quyền Bắc Giang Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2169 Chi cục thuế TX Bắc Giang Song Mai Bắc Giang Xây dựng trụ sở đội thuế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2170 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Hợp thức hoá QSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2171 Công an tỉnh Bắc Giang Dĩnh Kế, Ngô Quyền, Trần Phú Bắc Giang Xây dựng Văn phòng cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2172 Chi nhánh ngân hàng Công thương Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Làm địa điểm giao dịch, kinh doanh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2173 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2174 Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2175 HTX chế biến Lâm sản Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2176 Sở Giao thông vân tải Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2177 Trung tâm dịch vụ việc làm và dạy Nghề Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2178 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2179 Trường PTTH dân lập Nguyên Hồng Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2180 Trường tiểu học Trần Phú Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2181 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2182 Công ty TNHH Hưng Thịnh Xương Giang Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2183 Công ty phát triển Nhà và đô thị Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng hạ tầng khu dân cư đường Huyền Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2184 Hạt vận chuyển đường sắt Hà Lạng Tân Thịnh, Hương Sơn Bắc Giang Hợp thức giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2185 Sở Tư pháp Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2186 Trường mầm non Hoa Hồng Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2187 Trường THCS Trần Phú  Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2188 Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở cơ quan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2189 HTX Song Thịnh Trần Phú Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2190 Trung tâm chữa bệnh giáo dục hướng thiện Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2191 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2192 Cty Bắc Hà (TNHH) Xương Giang Bắc Giang Xây dựng xưởng sửa chữa ô tô và phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2193 Xí nghiệp sửa chữa ô tô Bắc Âu Xương Giang Bắc Giang Xây dựng xưởng sửa chữa, trung đại tu ô tô và văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2194 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNN Song Mai Bắc Giang Tu bổ đê Hữu Thương tại km30+100-km32+670 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2195 Ban quản lý dự án xây dựng TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cải tạo nâng cấp Huyền Quang II (đợt 2 ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2196 Ban quản lý dự án xây dựng TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cải tạo nâng cấp, phê duyệt phương án đền  bù đường Huyền Quang II (đợt 1 ) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2197 Chi cục thuế TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trụ sở đội thuế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2198 Cty Phát triển nhà và đô thị Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2199 Khu Văn phòng Cty xăng dầu Lê Lợi Bắc Giang Giảm diện tích thuê đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2200 401 hộ Song Mai Bắc Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2201 Ban quản lý dự án xây dựng TX Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Cải tạo nâng cấp đường Huyền Quang II ( đợt 1 )   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2202 Cty Phát triển nhà và đô thị thị xã Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Huyền Quang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2203 Sở Tài chính VG Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức giao QSD đất tại đường Nguyễn Cao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2204 Trường mầm non Hoa Sen Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2205 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2206 Trường THCS Song Mai Song Mai Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2207 Trường Tiểu học Đông Thành Xương Giang Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2208 Trường Tiểu học Trần Phú Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2209 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2210 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Hợp thức giao QSD đất tại đường Lê Lợi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2211 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang Ngô Quyền Bắc Giang Hợp thức giao quyền sử dụng đất tại đường Xương Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2212 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang Giao đất cho nhân dân thôn Hạc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2213 Hộ bà Phan Thị Được Mỹ Độ Bắc Giang Thu hồi đất của bà Phan Thị Được giao cho UBND thị xã Bắc Giang để làm cống thoát nước, hành lang đường Quốc Lộ 1A TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2214 Công ty liên doanh lâm sản Việt Nam-Niudilân (CTY Lâm Nông nghiệp Đông Bắc) Ngô Quyền Bắc Giang Cấp GCNQSD Đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2215 7 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2216 7 hộ Thanh Vân Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2217 315 hộ Ngọc Sơn Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2218 431 hộ Hoàng An Hiệp Hoà Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2219 Các xã thuộc huyện Hiệp Hoà Nhiều xã Hiệp Hoà Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2220 Chi nhánh ngân hàng NN và PTNT huyện Hiệp Hoà TT. Thắng, Bắc Lý Hiệp Hoà Làm trụ sở và địa điểm giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2221 Trường Tiểu học Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2222 ND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2223 ND xã Đoan Bái Đoan Bái Hiệp Hoà Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2224 Trường PTTH Hiệp Hoà số II Bắc Lý Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2225 Trạm BVTV Lương Phong Hiệp Hoà HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2226 Trường Tiểu học Hương Lâm II Hương Lâm Hiệp Hoà HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2227 Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Phả lại II Nhiều xã Hiệp Hoà Giao đất để xây dựng đường điện 220KV tuyến đường Phả Lại - Sóc Sơn địa phận huyện Việt Yên - Hiệp Hoà  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2228 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNN Mai Đình Hiệp Hoà Tu bổ đê tả Cầu năm 2000 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2229 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNN Mai Trung Hiệp Hoà Tu bổ đê tả Sông Cầu từ km16 - km17 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2230 Trường PTDL cấp II - III TT. Thắng Hiệp Hoà Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2231 ND xã Đức Thắng Đức Thắng Hiệp Hoà Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2232 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hoà  TT. Thắng Hiệp Hoà HTH QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2233 UBND xã Xuân Cẩm Xuân Cẩm Hiệp Hoà Xây dựng công trình điện  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2234 Trường THCS xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà Hợp thức giao QSD đất và cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2235 Trường Tiểu học xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà Hợp thức giao QSD đất và cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2236 Các cơ quan đơn vị huyện Hiệp Hoà Hoàng an Hiệp Hoà Hợp thức giao quyền sử dụng đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2237 UBND xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà HTH giao QSD đất  và cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2238 Trường PTTH số 1 Hiệp Hoà  TT. Thắng Hiệp Hoà HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2239 7 hộ Yên Mỹ, Đào Mỹ, Tân Hưng, Tân Dĩnh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2240 1283 hộ Hương Sơn Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2241 967 hộ Thái Đào Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2242 315 hộ Thái Đào Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2243 315 hộ Tân Dĩnh Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2244 Khu điều dưỡng thương binh huyện Lạng Giang Thái Đào Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2245 Cty cổ phần xe khách Bắc Giang Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Dĩnh Trì TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2246 UBND xã Dương Đức Dương Đức Lạng Giang Hợp thức giao QSD đất và cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2247 Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Phả Lại II Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng đường điện Ta Luy trạm biến áp 220 KV Bắc Giang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2248 Các hộ gia đình, cá nhân thị trấn Neo TT. Neo Yên Dũng Cấp GCNQSD đất ở đô thị đợt 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2249 Ban quản lý dự án xây dựng Sở GTVT Thái Đào Lạng Giang Cải tạo, mở rộng đường tỉnh lộ 299 đoạn Thái Đào - Neo- Lạng Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2250 UBBV và chăm sóc trẻ em tỉnh Bắc Giang Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng làng trẻ tật nguyền TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2251 UBND thị trấn Vôi TT. Vôi Lạng Giang Xây dựng trụ sở UBND thị trấn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2252 Trường PTTH Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Mở rộng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2253 ND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Làm đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2254 ND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Làm đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2255 ND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Làm đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2256 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2257 Cục xăng dầu - Tổng cục hậu cần Quang Thịnh Lạng Giang Xây dựng đường điện vào kho 671 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2258 BQL dự án Sở NN & PTNT Yên Mỹ, Tiên Lục, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Hà, thị trấn Vôi Lạng Giang Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 295 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2259 Công ty Xi măng Bắc Giang Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng nhà máy xi măng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2260 UBND xã Đại Lâm Đại Lâm Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2261 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2262 UBND xã Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2263 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2264 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2265 UBND xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2266 UBND xã Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng công trình điện Ga Kép TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2267 UBND xã Xuân Hương Xuân Hương Lạng Giang Hợp thức giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2268 Hạt vận chuyển đường sắt Hà Lạng Phi Mô Lạng Giang Xây dựng ga Phố Tráng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2269 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2270 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2271 UBND xã Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Giao đất cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2272 Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Phả lại II   Lục Nam - Yên Dũng - Lạng Giang   Xây dựng đường điện 220KV tuyến đường Phả Lại - Sóc Sơn địa phận huyện Lục Nam - Yên Dũng - Lạng Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2273 14 Trường học huyện Lục Nam   Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2274 Các xã, thị trấn huyện Lục Nam Nhiều xã Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2275 Trường tiểu học và trung học cơ sở các xã Vô Tranh, Nghĩa Phương, Tiên Nha, Tiên Hưng Lục Nam HTH và cấp GCN QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2276 Trường tiểu học Vô Tranh 1 Vô Tranh Lục Nam HTH và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2277 10 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2278 13 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2279 Liên hiệp đường sắt Việt nam Nhiều xã Lục Nam,Yên Thế Hợp thức cấp GCN QSD đất để XD ga Mỏ Trạng xã Tam Tiến và ga Lan mẫu xã Phương Sơn, ga Cẩm Lý xã Cẩm Lý, ga Bảo Sơn xã Bảo Sơn- Lục Nam và ga Bố Hạ huyện Yên Thế. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2280 2 hộ Biên Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2281 23 hộ Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2282 254 hộ Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2283 41 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2284 43 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2285 1 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2286 14 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2287 72 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở, đất vườn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2288 2 hộ Mỹ An Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2289 2 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2290 617 hộ Nam Dương Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2291 71 hộ Kim Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2292 9 hộ Tân Quang Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2293 333 hộ Tân Hoa Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông -  lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2294 23 hộ Phì Điền Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2295 12 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2296 13 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2297 3 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp - đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2298 8 hộ Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2299 2 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2300 2 hộ Trù Hựu Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2301 502 hộ Tân Mộc Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2302 647 hộ Phì Điền Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2303 945 hộ Kiên Lao Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2304 414 hộ Hộ Đáp Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2305 10 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2306 74 hộ Kiên Thành Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2307 1 hộ Giáp Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2308 1 hộ Thanh Hải Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2309 17 hộ Nghĩa Hồ Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2310 23 hộ Tân Lập Lục Ngạn Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2311 45 Trường PTCS, Tiểu học, mầm non   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -Tập I TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2312 45 Trường PTCS, Tiểu học, mầm non   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -Tập II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2313 7 tổ chức đóng trên địa bàn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2314 Các xã, thị trấn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -tập I TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2315 Các xã, thị trấn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -tập II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2316 Các xã, thị trấn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -tập III TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2317 Các xã, thị trấn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -tập IV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2318 Các xã, thị trấn huyện Lục Ngạn   Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ -tập V TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2319 Các hộ gia đình cá nhân TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2320 Các hộ gia đình cá nhân TT. Chũ Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2321 Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn TT. Chũ, Nam Dương, Phượng Sơn, Biển Động Lục Ngạn Hợp thức hoá và cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2322 54 hộ An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2323 97 hộ An Lập Sơn Động Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng1.     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng chất lượng môi...

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 356

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81011

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4843915