Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 10)

Chủ nhật - 14/01/2018 22:08
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1999
1895 351 hộ Xương Lâm Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1896 399 hộ Yên Mỹ Lạng Giang Cấp GCNQSD đất nông nghiệp  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1897 265 hộ Tân Thịnh Lạng Giang Cấp GCNQSD đất thổ cư  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1898 Nhân dân xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1899 UBND xã An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1900 BQL dự án nhà máy điện phả lại 2 Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp 220 Kv TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1901 CB CNV TT. Vôi Lạng Giang Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1902 ND xã An Hà An Hà Lạng Giang Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1903 ND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1904 ND xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Làm đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1905 UBND xã Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1906 Trường phổ thông dân lập cấp II-III Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1907 Trường THCS Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1908 Trường THCS Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1909 Trường Tiểu học Xuân Hương 1 Xuân Hương Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1910 Trường Tiểu học Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1911 Trường Mầm Non An Hà An Hà Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1912 Trường Mầm Non Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1913 Trường THCS Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1914 Trường THCS Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1915 Trường THCS Nghĩa Hoà Nghĩa Hoà Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1916 Trường THCS Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1917 Trường THCS Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1918 Trường THCS Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1919 Trường THCS Tiên Lục Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1920 Trường Tiểu học Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1921 Trường Tiểu học Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1922 Trường Tiểu học Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1923 Trường Tiểu học Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1924 Trường Tiểu học Tiên Lục 2 Tiên Lục Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1925 Trường Tiểu học Xuân Hương 2 Xuân Hương  Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1926 Trường Tiểu học Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1927 Nhân dân xã Đông Phú Đông Phú Lục Nam Cấp GCNQSDĐ - Tập 1 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1928 Nhân dân xã Đông Phú Đông Phú Lục Nam Cấp GCNQSDĐ - Tập 2 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1929 Nhân dân xã Đông Phú Đông Phú Lục Nam Cấp GCNQSDĐ - Tập 3 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1930 Trường PT dân tộc nội trú huyện Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1931 Ban quản lý dự án Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bảo Đài, Tam Dị, Bảo Sơn Lục Nam  Nâng cấp đường tỉnh lộ 295 thuộc địa phận huyện Lục Nam. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1932 Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT huyện Lục Nam Phương Sơn Lục Nam  Làm trụ sở và địa điểm giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1933 HTX dịch vụ chăn nuôi thú y phố Sàn Phương Sơn Lục Nam  Xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1934 Cán bộ và nhân dân xã Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam  Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1935 Nhân dân xã Bảo Đài Bảo Đài Lục Nam  Giao đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1936 Nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn Đồi Ngô TT. Đồi Ngô Lục Nam  Xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1937 Trường THCS Bắc Lũng Bắc Lũng Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1938 Trường THCS Đông Phú Đông Phú Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1939 Trường THCS Khám Lạng Khám Lạng Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1940 Trường THCS Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1941 Trường THCS Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1942 Trường THCS Cương Sơn Cương Sơn Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1943 Trường THCS Đông Hưng Đông Hưng Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1944 Trường THCS Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1945 Trường THCS Tam Dị Tam Dị Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1946 Trường Tiểu học Bắc Lũng Bắc Lũng Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1947 Trường Tiểu học Đông Hưng I Đông Hưng Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1948 Trường Tiểu học Đông Hưng II Đông Hưng Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1949 Trường Tiểu học Đông Phú I Đông Phú Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1950 Trường Tiểu học Đông Phú II Đông Phú Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1951 Trường Tiểu học Lục Sơn Lục Sơn Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1952 Trường Tiểu học Phương Sơn Phương Sơn Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1953 Trường Tiểu học Lan Mẫu Lan Mẫu Lục Nam  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1954 200 hộ Yên Sơn Lục Nam Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1955 Các hộ gia đình Quý Sơn Lục Ngạn Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1956 Cty xăng dầu Hà Bắc Quý Sơn Lục Ngạn Xây dựng cửa hàng xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1957 ND xã Tân Quang Tân Quang Lục Ngạn Giảm giá đất khi giao đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1958 Trường THCS Hồng Giang Hồng Giang Lục Ngạn Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1959 UBND huyện Lục Ngạn TT. Chũ Lục Ngạn Xây dựng Sân vận động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1960 UBND xã Mỹ An Mỹ An Lục Ngạn Xây dựng công trình điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1961 419 hộ Xa Lý Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1962 217 hộ Kim Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1963 370 hộ Phong Minh Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp (quyển 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1964 413 hộ Phú Nhuận Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp (quyển 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1965 528 hộ Phú Nhuận Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1966 313 hộ Biển Động Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1967 1333 hộ Giáp Sơn  Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1968 744 hộ Tân Hoa Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1969 789 hộ Tân Lập Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1970 1138 hộ Biển Động Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1971 1333 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1972 1758 hộ Hồng Giang Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1973 1953 hộ Thanh Hải Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1974 445 hộ Phong Vân Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1975 505 hộ Mỹ An Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1976 641 hộ Mỹ An Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1977 871 hộ Biên Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1978 1632 hộ Tân Quang Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1979 639 hộ Cấm Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1980 712 hộ Đèo Gia Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1981 1225 hộ Kiên Thành Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1982 333 hộ Phượng Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1983 1074 hộ Quý Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1984 304 hộ Sơn Hải Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1985 155 hộ Tân Quang Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1986 752 hộ Tân Sơn Lục Ngạn  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1987 174 hộ Phúc Thắng Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1988 211 hộ An Lạc Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1989 263 hộ An Châu  Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1990 268 hộ Vân Sơn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1991 291 hộ An Lập Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1992 302 hộ Quế Sơn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1993 319 hộ Yên Định Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1994 434 hộ Cẩm Đàn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1995 563 hộ An Bá Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1996 786 hộ Long Sơn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1997 95 hộ Thanh Sơn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1998 595 hộ Lệ Viễn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
1999 94 hộ Chiên Sơn Sơn Động  Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2000 Chi nhánh ngân hàng NN & PTNN huyện Sơn Động TT. An Châu Sơn Động  Xây dựng trụ sở cơ quan và văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2001 Các hộ gia đình, cá nhân TT. An Châu Sơn Động  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2002 Hạt kiểm lâm Long Sơn Sơn Động  HTH giao QSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2003 Trường PT cấp II, III An Lập Sơn Động  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2004 231 hộ Tân Trung Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2005 318 hộ Ngọc Thiện Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2006 369 hộ Việt Lập Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2007 473 hộ An Dương Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2008 509 hộ Ngọc Thiện Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2009 66 hộ Liên Chung Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2010 728 hộ Phúc Hoà Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2011 813 hộ Phúc Sơn Tân Yên Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2012 24 hộ TT. Cao Thượng Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2013 48 hộ Song Vân Tân Yên Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2014 79 hộ Ngọc Vân Tân Yên Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2015 148 hộ Nhã Nam Tân Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2016 555 hộ Hợp Đức Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2017 580 hộ Hợp Đức Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2018 1477 hộ Liên Sơn Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông - lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2019 546 hộ Nhã Nam Tân Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp, thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2020 86 hộ Ngọc Thiện Tân Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2021 45 hộ Phúc Sơn Tân Yên Cấp GCNQSD đất thổ cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2022 Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Quế Nham Tân Yên Giao đất để làm đường vào trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2023 Nhân dân xã Lam Cốt Lam Cốt Tân Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2024 Nhân dân xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2025 Nhân dân xã Việt Ngọc Việt Ngọc Tân Yên Giao đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2026 UBND thị trấn Cao Thượng TT. Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2027 393 hộ TT. Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2028 795 hộ Hồng Thái Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2029 378 hộ TT. Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2030 809 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2031 223 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp ( tập 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2032 662 hộ Minh Đức Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp ( tập 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2033 466 hộ Ninh Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp ( tập 1)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2034 1194 hộ Ninh Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp ( tập2)  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2035 655 hộ Quảng Minh Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2036 796 hộ Quảng Minh Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2037 268 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp (Tập 1) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2038 139 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp (Tập 2) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2039 421 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp (Tập 3) TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2040 188 hộ Bích Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2041 722 hộ Hoàng Ninh Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2042 498 hộ Hồng Thái Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2043 105 hộ Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2044 1659 hộ Nghĩa Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2045 312 hộ Nghĩa Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2046 1535 hộ Quang Châu Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2047 838 hộ Tăng Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2048 1127 hộ Tăng Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2049 541 hộ Thượng Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2050 280 hộ Thượng Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2051 539 hộ Tiên Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2052 330 hộ Trung Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2053 1031 hộ Trung Sơn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2054 658 hộ Vân Hà Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2055 828 hộ Vân Trung Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2056 1425 hộ Việt Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2057 268 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2058 139 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2059 288 hộ Tự Lạn Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2060 Các hộ gia đình xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2061 Các hộ gia đình xã Hương Mai Hương Mai Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2062 Các hộ gia đình xã Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên Cấp GCNQSD đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2063 Bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên TT. Bích Động Việt Yên Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2064 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2065 Bưu điện Bắc Giang Quảng Minh Việt Yên  Xây dựng trạm Bưu điện Tam Tầng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2066 Ban quản lý dự án Sở NN & PTNN Vân Trung, Tự Lạn Việt Yên  Tu bổ đê Lái Nghiên và đê Tả Cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2067 Phòng Tài chính thương mại TT. Bích Động Việt Yên  Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2068 Trường PTTH dân lập Việt Yên Quảng Minh Việt Yên  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2069 Trường Tiểu học Tăng Tiến Tăng Tiến Việt Yên  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2070 BQL DA huyện Việt Yên Minh Đức Việt Yên  Xây dựng trạm biến áp và đường dây 35 KV thôn Mỏ Thổ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2071 Trường THCS Việt Tiến Việt Tiến Việt Yên  Xây dựng trường học TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2072 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Đức Thắng, Thường Thắng Việt Yên  Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 296 từ xã Đức Thắng- Thường Thắng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2073 Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Hùng Sơn, Mai Trung, Đại Thành, Hợp Thịnh Việt Yên  Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 296 từ xã Hùng Sơn - Hợp Thịnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2074 1843 hộ Tân Tiến Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2075 728 hộ Cảnh Thuỵ Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2076 945 hộ Tư Mại Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2077 228 hộ Tiến Dũng Yên Dũng Cấp GCNQSDĐ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2078 Cty Cổ phần xe khách Bắc Giang Tân Mỹ Yên Dũng Xây dựng trạm cấp phát xăng dầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2079 Ban quản lý dự án thuỷ nông Cầu Sơn Trí Yên Yên Dũng Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh tưới Hà Vang TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2080 11 hộ Quỳnh Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2081 1568 hộ Đồng Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2082 201 hộ Tân An Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2083 79 hộ Tân Liễu Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2084 98 hộ Đức Giang Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2085 189 hộ Yên Lư Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2086 39 hộ Quỳnh Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2087 57 hộ Đồng Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2088 105 hộ Nham Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2089 1053 hộ Tiền Phong Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2090 11 hộ Đức Giang Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2091 1242 hộ Quỳnh Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2092 1376 hộ Lãng Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2093 192 hộ Lão Hộ Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2094 199 hộ Lão Hộ Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2095 523 hộ Tiền Phong Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2096 1921 hộ Hương Gián Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2097 577 hộ Tân An Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2098 197 hộ TT. Neo Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2099 1513 hộ  Đồng Phúc Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2100 1219 hộ Đồng Việt Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2101 1166 hộ Nham Sơn Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2102 1400 hộ Nội Hoàng Yên Dũng Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2103 1084 hộ Song Khê Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2104 2177 hộ Tân An Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2105 71 hộ Tân Liễu Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2106 388 hộ Tân Liễu Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2107 385 hộ Tân Liễu Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2108 58 hộ Tân Liễu Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2109 1583 hộ Tân Mỹ Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2110 301 hộ Tiến Dũng Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2111 266 hộ Trí Yên Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2112 111 hộ Trí Yên Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2113 1139 hộ Xuân Phú Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2114 685 hộ Yên Lư Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2115 1034 hộ Yên Lư Yên Dũng  Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2116 369 hộ Tam Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2117 16 hộ An Thượng Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2118 149 hộ Đồng Lạc Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2119 177 hộ Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2120 202 hộ Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2121 77 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2122 88 hộ Tiến Thắng Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2123 1040 hộ Hương Vĩ  Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2124 1051 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2125 52 hộ Tam Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2126 152 hộ Tân Sỏi Yên Thế Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2127 180 hộ Đồng Tiến Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2128 183 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2129 197 hộ Tân Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2130 257 hộ Phồn Xương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2131 298 hộ Tân Hiệp Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2132 351 hộ TT. Cầu Gồ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2133 407 hộ Canh Nậu Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2134 449 hộ An Thượng Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2135 737 hộ Đồng Hưu Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2136 792 hộ Hồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2137 815 hộ Đồng Lạc Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2138 92 hộ Hương Vĩ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2139 296 hộ TT. Bố Hạ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2140 1253 hộ Đồng Kỳ Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2141 239 hộ Đông Sơn Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2142 666 hộ Đồng Vương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2143 998 hộ Xuân Lương Yên Thế Cấp GCNQSD đất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2144 UBND TT. Cầu Gồ TT. Cầu Gồ Yên Thế Giao đất ở cho cán bộ và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2145 Hạt kiểm lâm huyện Yên Thế TT. Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2146 Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Thế Tam Tiến Yên Thế Xây dựng trạm Khuyến nông - lâm Mỏ Trạng. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2147 Công ty TNHH Hưng Thịnh Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng xưởng sản xuất và Văn phòng giao dịch TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang Sơ đồ tổ chức bộ máy   Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau: I.LÃNH ĐẠO SỞ 1. Giám đốc Sở: Lưu Xuân Vượng - ĐT: 0204.3857171 - Email: Vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn Trách nhiệm:  - Phụ trách chung, chịu trách...

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 4298

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87048

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4564211