Yen tu

Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ( trang 1)

Thứ hai - 15/01/2018 09:46
Danh mục dữ liệu về kết quả giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
(kèm theo Quyết định số: 13 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
STT Tên tổ chức Địa điểm Mục đích sử dụng đất Cơ quan lưu trữ và bảo quản Địa chỉ truy cập Phương thức tiếp cận Ghi chú
Huyện
Năm 1983
1 Ty Thương Nghiệp  Dĩnh Kế Lạng Giang Xây dựng Xí nghiệp may  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
2 Công ty Vật tư nông nghiệp  Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng kho tàng bảo quản vật tư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
3 Ban quản lý công trình 6 - binh đoàn 12 Tân Sơn, Cấm Sơn, Phong Vân, Tân Hoa Lục Ngạn Xây dựng quốc lộ 279 đoạn từ km 0 đến km 29+400 huyện Lục Ngạn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1984
4 UBND xã Dĩnh Kế, Thọ xương Dĩnh kế, Thọ Xương Bắc Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
5 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Cấp cho CBNV xây dựng nhà ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
6 Đài phát thanh Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng trạm máy phát sóng của tỉnh TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
7 UBND thị xã Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Giải quyết di chuyển dân cư ụ pháo và nắn đường thùng đấu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
8 HTX Tam Hợp Thanh Vân Hiệp Hòa Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
9 HTX thủ công nghiệp Hoà Bình Tân Thịnh Lạng Giang Đào ao ngâm tăm hương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
10 Xí nghiệp gạch Tân Xuyên Xương Lâm Lạng Giang Khai thác nguyên liệu sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
11 UBND huyện Lạng Giang Thái Đào Lạng Giang Xây dựng đường Tân An - Thái Đào TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
12 UBND xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
13 Doanh trại Trung đoàn vận tải 66 Sư đoàn 304 An Hà Lạng Giang Xây dựng doanh trại bộ đội TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
14 UBND huyện Lạng Giang Yên Mỹ Lạng Giang Xây dựng nhà trẻ Liên cơ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
15 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng trại lợn sinh sản Quân đoàn II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
16 Xí nghiệp gạch ngói Phúc Mãn Mỹ Thái Lạng Giang khai thác nguyên liệu sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
17 BQL công trình đường Mai Sưu - Hạ My Mai Sưu Lục Nam Mở rộng tuyến đường Mai Sưu - Hạ My TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
18 Đơn vị 24571- Lữ đoàn 289 Cương Sơn Lục Nam Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
19 UBND huyện Sơn Động Thanh Sơn Sơn Động Xây dựng trạm xá khu trung tâm kinh tế mới  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
20 UBND huyện Sơn Động An Lập Sơn Động Xây dựng trạm bảo vệ thực vật  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
21 Xí nghiệp 1-5 huyện Tân Yên Nhã Nam Tân Yên Xây dựng và mở rộng quy mô sản xuất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
22 UBND huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Xây dựng trạm Ngoại thương TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
23 Sở Y tế Hà Bắc Quế Nham, Song Mai Tân Yên, Việt Yên Xây dựng bệnh viện y học dân tộc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
24 UBND xã Liên Sơn Liên Sơn Tân Yên Xây dựng khu trung tâm HTX nông nghiệp  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
25 Sư đoàn 353- Quân khu I Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trường đào tạo Sĩ quan dự bị của Quân khu I TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
26 Xí nghiệp cung ứng vận tải thuộc Công ty Xây dựng số 4 Hoàng Ninh Việt Yên Xây dựng trụ sở của xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
27 Sở Y tế Hà Bắc Song Mai Việt Yên Xây dựng bệnh viện lao TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
28 Trung đoàn 139 Bộ tư lệnh thông tin huyện Yên Dũng Xuân Phú Yên Dũng Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
29 UBND thị trấn Bố Hạ Bố Hạ Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
30 HTX Đông Tiến Xuân Phú Yên Dũng Đưa vào sản xuất nông nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
31 Trường công nhân kỹ thuật lâm nghiệp Hà Bắc Tam Tiến Yên Thế Giao cho UBND huyện Yên Thế Xây dựng cửa hàng thực phẩm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1985
32 Đài khí tượng thuỷ văn - Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Sử dụng hợp pháp đất TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
33 UBND huyện Hiệp Hòa TT. Thắng Hiệp Hòa Xây dựng đài tưởng niệm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
34 UBND xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hiệp Hòa Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
35 Trường lái xe Quân chủng không quân Ngọc Sơn Hiệp Hòa Xây dựng bãi tập lái TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
36 UBND xã Thái Đào Thái Đào Lạng Giang Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
37 Cục hậu cần Quân đoàn 2 Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng trại chăn nuôi chế biến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
38 Công ty quản lý sửa chữa cầu đường Hà Bắc  Song Mai, Tân Dĩnh Bắc Giang, Lạng Giang Làm kho đất dự trữ giải đường cấp phối TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
39 Doanh trại Lữ đoàn 229  Cương Sơn Lục Nam Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
40 UBND thị trấn Lục Nam TT. Lục Nam Lục Nam di chuyển các hộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
41 Doanh trại đơn vị 24571 tại xã Cương Sơn Cương Sơn Lục Nam Xây dựng doanh trại TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
42  UBND thị trấn Chũ TT. Chũ Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
43 Sở thủy lợi Hà Bắc Biên Sơn Lục Ngạn Xây dựng hồ chứa nước tưới ruộng Rộc Báu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
44 Trường phổ thông trung học miền núi huyện Lục Ngạn Trường Sơn Lục Ngạn Xây dựng trường  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
45 Ban quản lý công trình đường Xuân Dương - làng Vực Phong Minh, Phong Vân, Xa Lý Lục Ngạn Xây dựng tuyến đường giao thông  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
46 Đài khí tượng thủy văn Hà Bắc Cẩm Đàn Sơn Động Xây dựng trạm thuỷ văn Cẩm Đàn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
47 Ngân hàng huyện Tân Yên Nhã Nam Tân Yên Phòng giao dịch Ngân hàng Nhã Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
48 Binh chủng thông tin Song Mai Việt Yên Xây dựng trạm Thông tin liên lạc X85 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
49 Sở nông nghiệp Hà Bắc Bích Sơn Việt Yên Xây dựng trạm bảo vệ thực vật  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
50 Sở GTVT Hà Bắc Song Mai Việt Yên Xây dựng và mở rộng xí nghiệp xà lan ca nô TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
51 Sở thủy lợi Hà Bắc Tân An, Hương gián, Xuân Phú, Tân Tiến Yên Dũng Xây dựng tuyến đường điện vào trạm bơm Văn -Thái Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
52 Ban Quản lý công trình đường Gòong xã Bố Hạ, TT Bố Hạ Yên Thế Xây dựng cảng Bến Nhãn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
53 Ban quản lý HTX mua bán huyện Tân Yên Nhã Nam Yên Thế Xây dựng cửa hàng HTX mua bán Nhã Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
54 Xí nghiệp Xây dựng công trình  Bố Hạ Yên Thế Xây dựng đội xe xí nghiệp công trình Công ty gỗ trụ mỏ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
55 Ban quản lý công trình xí nghiệp xi măng Bố Hạ Đồng Hưu Yên Thế Xây dựng đường điện từ Bố Hạ đến mỏ đá Đồng Tiến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
56 Trạm Giống cây trồng Phồn Xương Yên Thế Xây dựng văn phòng trạm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
57 Xí nghiệp lâm sản Đông Bắc Bố Hạ Yên Thế Xây dựng trạm lâm sản Yên Thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
58 Xí nghiệp ngói Phương Đông Bố Hạ Yên Thế Cấp mặt bằng khai thác đất sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1986
59 Đài phát thanh Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng đường điện 6 KV vào trạm máy phát sóng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
60 HTX nông nghiệp Mỹ Độ P. Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng nhà ở cho xã viên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
61 Binh chủng thông tin Song Mai Bắc Giang Xây dựng trạm thông tin liên lạc Quảng Phúc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
62 Trường PTTH Hiệp Hoà số 2 Hương Lâm Hiệp Hòa Sản xuất và thực hành hướng nghiệp  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
63 Ban kiến thiết thủy nông sông Cầu Đông Lỗ Hiệp Hòa Xây dựng đường điện vào trạm bơm Đông Lỗ, Ngọ Khổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
64 UBND xã Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hòa Xây dựng nhà ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
65 Ban kiến thiết thủy nông sông Cầu   Hiệp Hòa Xây dựng tuyến kênh tiêu nước Ngọ Khổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
66 HTX thủ công nghiệp Thanh Vân Thanh Vân Hiệp Hòa Khai thác nguyên liệu sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
67 Nhà máy gạch Tân Xuyên Xương Lâm Lạng Giang Khai thác nguyên liệu sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
68 HTX mua bán huyện Lạng Giang Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng cửa hàng HTX mua bán Kép TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
69 Trạm động đất thuộc trung tâm nghiên cứu vật lý địa cầu Dĩnh Trì Lạng Giang Sử dụng hợp pháp đất hiện đang ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
70 UBND huyện Lục Nam TT Lục Nam Lục Nam Xây dựng nhà ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
71 UBND huyện Lục Nam Chu Điện Lục Nam Xây dựng công trình phúc lợi cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
72 UBND huyện Lục Nam Chu Điện Lục Nam Xây dựng trạm giống cây trồng huyện Lục Nam TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
73 Sở xây dựng Hà Bắc Thanh Sơn Sơn Động Khai thác thăm dò mỏ than Đồng Rì huyện Sơn Động TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
74 Trạm Giống cây trồng huyện Tân Yên Cao Xá Tân Yên Xây dựng trạm giống cây trồng huyện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
75 UBND huyện Tân Yên Cao Thượng Tân Yên Xây dựng và cải tạo đường giao thông theo quy hoạch huyện lỵ Tân Yên TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
76 UBND huyện Việt Yên Bích Sơn Việt Yên Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
77 UBND xã Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên Xây dựng công trình thủy lợi mương tưới xã Thượng Lan TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
78 Sở nông nghiệp tỉnh Hà Bắc Hoàng Mai Việt Yên Xây dựng kho giống Hoàng Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
79 Trường sỹ quan chính trị - quân sự Trung Sơn, Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng trường bắn và trung tâm huấn luyện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
80 UBND huyện Yên Thế Phồn Xương,  Tam Hiệp Yên Thế Xây dựng cải tạo đường giao thông theo quy hoạch tại khu vực Cầu Gồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
81 UBND huyện Yên Thế Cầu Gồ Yên Thế Xây dựng nhà ở cho nhân dân khu vực Cầu Gồ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
82 Ban quản lý công trình đường gòong Hương Vỹ, Đồng Hưu Yên Thế Xây dựng trạm giao cắt bàn cờ đường gòong Bố Hạ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1987
83 Ban quản lý HTX mua bán  Trần Phú Bắc Giang Xây dựng trụ sở  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
84 Công an tỉnh Hà Bắc   Bắc Giang Xây dựng trụ sở phòng cảnh sát đường sông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
85 UBND huyện Hiệp Hòa TT Thắng Hiệp Hòa Xây dựng đài tưởng niêm TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
86 UBND  xã Yên Mỹ  Yên Mỹ Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
87 Đơn vị 11830 TT Kép, Hương Lạc Lạng Giang Xây dựng hào phòng thủ phục vụ chiến đấu sân bay Kép. TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
88 Bưu điện huyện Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Sử dụng hợp pháp đất đã xây dựng bưu điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
89 Trung đoàn 267 Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng trận địa tên lửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
90 UBND huyện Sơn Động An Châu Sơn Động Xây dựng bến xe khách An Châu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
91 UBND huyện Tân Yên Bích Sơn, Minh Đức, Ngọc Lý, Cao Xá Tân Yên Xây dựng đường dây và trạm biến áp 35-10 KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
92 UBND huyện Việt Yên Hồng Thái Việt Yên Xây dựng kho thuốc trừ sâu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1988
93 Xí nghiệp mộc Bắc Giang Mỹ Độ Bắc Giang Xây dựng xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
94 UBND xã Song Mai Song Mai Bắc Giang Xây dựng điểm văn hoá và chợ Song Mai TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
95 Sở xây dựng Hà Bắc phường Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng Giếng và trạm xử lý nước ngầm Đồng Cửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
96 UBND thị xã Bắc Giang  Trần Phú Bắc Giang Xây dựng nhà ở theo quy hoạch khu vực đường phố Hoà Bình TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
97 Sở xây dựng Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng trạm tăng áp nước thị xã Bắc Giang  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
98 Ban QLCT đô thị Thọ Xương, Dĩnh Kế Bắc Giang cải tạo và  mở rộng QL 31 đoạn từ ngã ba Quán Thành đến ngã ba Kế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
99 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Cấp đất ở cho CBCNV và nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
100 UBND xã Thọ Xương Thọ Xương Bắc Giang Cấp đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
101 Trung tâm đào tạo tại chức Hà Bắc Dĩnh Kế Bắc Giang Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
102 Ban quản lý Khu hội nghị tỉnh Hà Bắc Ngô Quyền Bắc Giang Xây dựng hệ thống thoát nước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
103 Kho vật tư nông nghiệp Bắc Giang Trần Phú Bắc Giang Xây dựng nhà cân 25 tấn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
104 Xí nghiệp Vận tải lâm sản thuộc liên hiệp gỗ Trụ Mỏ Đa Mai Bắc Giang Xây dựng trụ sở văn phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
105 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Bắc Tiến Thắng Yên Thế Xây dựng khu tập thể sỹ quan và nhà khách T145 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
106 Sở điện lực Hà Bắc Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
107 UBND thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
108 UBND xã Hoàng An Hoàng An Hiệp Hoà  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
109 Trung đoàn 267 - Sư đoàn 365 Mỹ Hà Lạng Giang Xây dựng trận địa tên lửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
110 Trung đoàn 267 - Sư đoàn 365 Bố Hạ Yên Thế Xây dựng trận địa tên lửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
111 Ban quản lý HTX mua bán Lạng Giang Tân Thịnh Lạng Giang Xây dựng cửa hàng HTX mua bán phục vụ các xã phía Bắc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
112 UBND xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
113 UBND xã Dĩnh Trì Dĩnh Trì Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
114 UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
115 UBND xã Mỹ Hà Mỹ Hà Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
116 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
117 UBND xã Nghĩa Hòa Nghĩa Hòa Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
118 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
119 UBND xã Quang Thịnh Quang Thịnh Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
120 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
121 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
122 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
123 UBND xã Hương Sơn Hương Sơn Lạng Giang  đất ở cho nhân dân  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
124 Công ty dịch vụ giống cây trồng  Quang Thịnh Lạng Giang cho phép sử dụng hợp pháp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
125 UBND thị trấn Kép TT. Kép Lạng Giang Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
126 Trại giống lúa Phi Mô Phi Mô Lạng Giang Xây dựng đường điện 6 KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
127 UBND xã Tân Thịnh Tân Thịnh Lạng Giang Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
128 HTX thủ công nghiệp Toàn Thắng Tam Dị Lục Nam khai thác nguyên liệu sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
129 UBND huyện Lục Nam TT Lục Nam Lục Nam  cải tạo đường thị trấn  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
130 UBND xã Trường Sơn Trường Sơn Lục Nam Xây dựng chợ Mai Sưu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
131 UBND xã Nghĩa Phương Nghĩa Phương Lục Nam Xây dựng hồ đập TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
132 Nhân dân xã Bảo Đài Bảo Đài Lục Nam đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
133 Trạm 35-10 KV Đồi Cốc Dĩnh Trì Lục Nam Xây dựng đường dây điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
134 HTX nông nghiệp Hồ Sơn Bảo Sơn Lục Nam Xây dựng hồ Ba Chẽ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
135 Trung đoàn 276 Phương Sơn Lục Nam Xây dựng trận địa tên lửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
136 HTX nông nghiệp Bảo Lộc Bảo Sơn Lục Nam Xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho   TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
137 Tổ quản lý và sửa chữa cầu đường Vô Tranh Vô Tranh Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
138 Hạt giao thông Lục Nam TT. Đồi Ngô Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
139 Sư đoàn 365 trung đoàn 267 Thanh Lâm Lục Nam  làm trận địa tên lửa TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
140 Nhân dân thị trấn Chũ TT. Chũ  Lục Ngạn đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
141 UBND huyện Lục Ngạn TT. Chũ  Lục Ngạn Xây dựng và mở rộng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
142 UBND xã Phong Vân Phong Vân Lục Ngạn đất ở cho nhân dân xóm: Đèo Chũ, Niêng, Cống Lầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
143 UBND xã Phong Vân Phong Vân Lục Ngạn đất ở cho nhân dân xóm Búng Phí TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
144 UBND xã Phong Vân Phong Vân Lục Ngạn đất ở cho nhân dân xóm Khuôn Rạp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
145 UBND xã Phong Minh Phong Minh Lục Ngạn Di chuyển nhân dân làng Đán I TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
146 UBND xã Phong Minh Phong Minh Lục Ngạn Di chuyển nhân dân làng Đán II TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
147 UBND xã Phong Minh Phong Minh Lục Ngạn Giao đất ở cho nhân dân xóm Lĩu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
148 UBND xã Phong Minh Phong Minh Lục Ngạn Giao đất ở cho nhân dân làng Nhăng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
149 Trạm vật tư nông nghiệp Lục Ngạn Giáp Sơn Lục Ngạn Xây dựng cửa hàng, kho bãi vật tư nông nghiệp Lim TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
150 Hạt giao thông huyện Lục Ngạn TT Chũ Lục Ngạn Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
151 Công ty dịch vụ cây trồng  Trù Hựu Lục Ngạn Xây dựng kho bãi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
152 Cửa hàng dịch vụ cây trồng khu vực Lim Giáp Sơn Lục Ngạn Xây dựng kho bãi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
153 Trường Thanh niên dân tộc huyện Lục ngạn Kiên Thành Lục Ngạn Xây dựng trường TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
154 Nhân dân  và cán bộ CNV TT An Châu Sơn Động đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
155 Ban quản lý khu vực Phúc Thắng Phúc Thắng Sơn Động Làm đất ở di chuyển nhân dân xóm Mới, Trạng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
156 Ban quản lý khu vực Phúc Thắng  Phúc Thắng Sơn Động Làm đất ở di chuyển nhân dân xóm Ổ Rọi TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
157 Ban quản lý khu vực Phúc Thắng Phúc Thắng Sơn Động Làm đất ở di chuyển nhân dân xóm Thước TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
158 Ban quản lý khu vực Phúc Thắng Phúc Thắng Sơn Động Làm đất ở di chuyển nhân dân xóm Đần, Ruông TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
159 UBND xã Cao Thượng Cao Thượng Tân Yên đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
160 UBND huyện Tân Yên Quế Nham Tân Yên Xây dựng chợ Rào TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
161 Xí nghiệp gạch ngói Thượng Lan Thượng Lan Việt Yên  khai thác đất làm nguyên liệu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
162 UBND xã Bích Sơn Bích Sơn Việt Yên  đất ở cho nhân dân Khu xóm Mới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
163 HTX nông nghiệp Trung Xuân Nghĩa Trung Việt Yên  Xây dựng trạm bơm và kênh mương đầu mối TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
164 Trạm bơm Cổ Dũng Tiến Dũng Yên Dũng Xây dựng trạm bơm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
165 Trạm bơm Cổ Dũng Tiến Dũng Yên Dũng Xây dựng đường điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
166 Công ty vật tư thủ công nghiệp  Tân Mỹ Yên Dũng Mở rộng quy mô SXKD TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
167 Xí nghiệp gạch ngói Phương Đông Bố Hạ Yên Thế Làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
168 Nhân dân thị trấn Bố Hạ TT. Bố Hạ Yên Thế đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
169 Nhân dân xã Tam Hiệp Tam Hiệp Yên Thế đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
170 Hạt giao thông Yên Thế TT Cầu Gồ Yên Thế Đất ở cho CBCNV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
Năm 1989
171 Cửa hàng ăn uống phục vụ thuộc Sở Thương nghiệp Hà Bắc Thọ Xương Bắc Giang Sử dụng hợp pháp đất của cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
172  HTX nông nghiệp Đông Phú Ngô Quyền Bắc Giang đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
173 UBND xã Song Mai  Song Mai Bắc Giang Xây dựng khu dân cư TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
174 Công ty dịch vụ Thuỷ sản Trung ương Quang Châu Bắc Giang Xây dựng trạm thực nghiệm nuôi trồng thuỷ sản Sông Cầu TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
175 HTX nông nghiệp Nam Hồng Thọ Xương Bắc Giang Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
176 Sở Điện lực Hà Bắc Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Xây dựng trụ sở văn phòng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
177 Xí nghiệp bánh kẹo Hà Bắc Lê Lợi Bắc Giang Xây dựng và mở rộng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
178 Công ty xây lắp đường dây và trạm thuộc Sở Xây dựng Hà Bắc Tân Mỹ Bắc Giang Sử dụng hợp pháp đất của công ty TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
179 UBND thị xã Bắc Giang Thọ Xương Bắc Giang Mở chợ khu vực Quán Thành TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
180 Xí nghiệp vật liệu Sông Thương Đồng Tân Hiệp Hoà Sử dụng hợp pháp đất đã sử dụng của xí nghiệp TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
181 Nhân dân thị trấn Thắng TT. Thắng Hiệp Hoà đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
182 Sở điện lực tỉnh Lạng Sơn Dĩnh Trì, Thái Đào, Xương Lâm, Hương Sơn, Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng đường điện 110KV Đồi Cốc - Đồng Mỏ, Lạng Sơn TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
183 UBND xã Đông Lỗ Đông Lỗ Hiệp Hoà Xây dựng trạm bơm Nghĩa Tiến TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
184 UBND xã Châu Minh Châu Minh Hiệp Hoà Xây dựng trạm bơm Ngọ Khổng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
185 Quân đoàn 2 Yên Mỹ Lạng Giang đất ở cho gia đình cán bộ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
186  UBND xã Hương Lạc Hương Lạc Lạng Giang đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
187 UBND xã Mỹ Thái Mỹ Thái Lạng Giang đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
188 UBND xã Yên Mỹ Yên Mỹ Lạng Giang đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
189 Cửa hàng dịch vụ xã Đào Mỹ Đào Mỹ Lạng Giang Xây dựng khu dịch vụ và đất ở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
190 UBND xã Tân Dĩnh Tân Dĩnh Lạng Giang Xây dựng chợ Giỏ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
191 UBND xã Tân Hưng Tân Hưng Lạng Giang Xây dựng chợ và làm đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
192 Sư Đoàn 3 Hương Sơn Lạng Giang Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 141 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
193 Công an tỉnh Hà Bắc Dĩnh Trì Lạng Giang Xây dựng đường điện Đồi Cốc đi Trại giam kế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
194 UBND xã Xương Lâm Xương Lâm Lạng Giang Xây dựng kênh tưới TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
195 Trường Trung cấp Nông nghiệp Tân Dĩnh Lạng Giang Chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty Giống cây trồng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
196 UBND xã Dương Đức Dương Đức Lạng Giang Xây dựng kênh tiêu  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
197 UBND xã Bảo Đài Bảo Đài Lục Nam  đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
198 UBND xã Đông Hưng Đông Hưng Lục Nam  đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
199 Ban chỉ huy công trường đường điện 35kV Chu Điện Lục Nam Xây dựng tuyến điện 35kV và 0,4kV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
200 Cục kỹ thuật Quân đoàn 2 Chu Diện, Bảo Đài Lục Nam Xây dựng đường điện 10KV TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
201 Trạm quản lý thuỷ nông Cầu Sơn Tam Dị Lục Nam Xây dựng trụ sở TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
202 UBND xã Nam Dương Nam Dương  Lục Ngạn đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
203 UBND xã Trù Hựu Trù Hựu  Lục Ngạn Đất ở cho nhân dân làng Chũ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
204 Công ty thương nghiệp tổng hợp Nghĩa Hồ  Lục Ngạn hợp pháp đất đã sử dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
205 Xí nghiệp cơ khí và chế biến nông sản Nghĩa Hồ  Lục Ngạn hợp pháp đất đã sử dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
206 Nông trường quốc doanh Quý Sơn, Phượng Sơn, Đông Hưng  Lục Ngạn hợp pháp đất đã sử dụng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
207 Xí nghiệp dược phẩm Liên Sơn Tân Yên hợp pháp đất đã Xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
208 UBND xã Đại Hoá Đại Hoá Tân Yên đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
209 UBND xã Quế Nham Quế Nham Tân Yên đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
210 UBND xã Ngọc Thiện Ngọc Thiện Tân Yên Xây dựng đường điện cao thế  TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
211 Công ty dịch vụ chăn nuôi thú y Cao Xá Tân Yên Xây dựng trụ sở làm việc TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
212 UBND xã  Minh Đức Minh Đức Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
213 UBND xã Hồng Thái Hồng Thái Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
214 UBND xã Minh Đức Minh Đức Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
215 UBND xã Quang Châu Quang Châu Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
216 UBND xã Quảng Minh Quảng Minh Việt Yên Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
217 Trạm bơm Chúc Núi Tự Lạn, Trung Sơn, Tiên Sơn Việt Yên Xây dựng đường dây và trạm điện TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
218 Công ty vật tư liên hiệp xuất nhập khẩu tỉnh Hà Bắc Hồng Thái Việt Yên Hợp pháp đất xây dựng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
219 Sở Điện lực Hà Bắc Hồng Thái Việt Yên Sử dụng hợp pháp đất đã xây dựng trạm điện trung gian C71 TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
220 UBND xã Tân Mỹ Tân Mỹ Yên Dũng Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
221 HTX mua bán Bố Hạ Bố Hạ Yên Thế Đất ở cho nhân dân và Xây dựng cửa hàng TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
222 UBND xã Phồn Xương Phồn Xương Yên Thế Đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
223 UBND xã Tân Sỏi Tân Sỏi Yên Thế Xây dựng chợ TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
224 UBND xã Đồng Hưu Đồng Hưu Yên Thế Xây dựng chợ và đất ở cho nhân dân TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  
225 Nông trường Đông Sơn Yên Thế Bố Hạ Yên Thế Chuyển quyền sử dụng đất trường PTCS xã Bố Hạ cho nông trường Đông Sơn Yên Thế TTCNTT   Khai thác trực Tiếp  

Trang 123456789101112, 131415, 16171819202122, 23

Tác giả bài viết: So TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang      Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện...

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 3007

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150130

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4748206