Yen tu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quan trắc - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng
1.     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường và cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.
2.     Trung tâm QTTN&MT Bắc Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
3.     Trụ sở làm việc của Trung tâm QTTN&MT Bắc Giang đặt tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.     Quan trắc, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường các lĩnh vực: đất, bùn, trầm tích, chất thải rắn, nước (nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước thải), không khí (khí thải, khí xung quanh và khí môi trường làm việc), tiếng ồn, độ rung, khoáng sản theo quy định của pháp luật; đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường.
2.     Quan trắc, phân tích chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
3.     Tham gia lấy mẫu, phân tích về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo yêu cầu hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
4.     Cung cấp các dịch vụ về hoạt động quan trắc hiện trường, phân tích chất lượng môi trường, khoáng sản theo quy định của pháp luật.
5.     Cung cấp các dịch vụ quan trắc môi trường cho công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và giám định môi trường trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
6.     Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục về tài nguyên và môi trường bao gồm: lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; quy hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo hiện trạng môi trường, đề án bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường: phương án cải tạo phục hồi môi trường; báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường: hồ sơ đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước; hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ xin phép khai thác nước mặt, nước đướiđất; hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hồ sơ đăng ký hành nghè thu gom, vận chuyên xử lý chất thải nguy hại và các hồ sơ, thủ tục khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
7.     Tư vẫn lập các đề án, dự án: phân loại, thu gom, Xử lý chất thải; các đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.
8.     Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phân tích chất lượng môi trường, tư vấn xử lý ô nhiễm môi trường.
9. Tham gia công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
10. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án và hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường theo yêu câu, đề nghị của cơ quan chức năng và được sự nhất trí của Giám đốc Sở.
11. Phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu Giám đốc Sở quản lý và vận hành hệ thống quan trắc môi trường; tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và đa dạng sinh học; tham gia điều tra, khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường, tác động môi trường, tổng hợp kết quả quan trắc, phân tích chất lượng môi trường phục vụ công tác dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; các dự án về an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
12. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường, mô hình sản xuất bền vững, sản xuất sạch nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
13. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao  

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 2698

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67558

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4830462