Yen tu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang

1. Vị trí của Quỹ:
Quỹ là tổ chức tài chính công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quỹ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:
2.1. Huy động các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường;
2.2. Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh;
2.3. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn, khí thải, khai thác khoáng sản và tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật;
2.4. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường;
2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thẩm định và xét chọn các chương trình, dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường được đề nghị tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính của Quỹ theo quy định;
2.6. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;
2.7. Kiểm tra theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn hỗ trợ tài chính của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động chương trình, dự án và nhiệm vụ bảo vệ môi trường;
2.8. Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để vận động, thu hút và tiếp nhận tài trợ đối với Quỹ hoặc thực hiện huy động vốn cho các dự án, các hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo kế hoạch hoạt động được giao của Quỹ;
2.9. Được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ công tác, học tập, nghiên cứu, tham quan, khảo sát trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
2.10. Quản lý vốn, tài chính và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật;
2.11. Quản lý cán bộ, viên chức thuộc biên chế của Quỹ theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, viên chức nhà nước của tỉnh;
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 133614

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731690